keskiviikkona, elokuuta 16, 2023

Integratiivisia tekstejä Petrafoundation-sivustolta

 Toin tänne omat tekstini Petrafoundation-sivustolta, sillä sitä ollaan lakkauttamassa.

MISTELIHOITO TEHOAA MAHDOLLISESTI RINTASYÖPÄÄN


Christer Sundqvist

Valkoisesta mistelistä (Viscum album L.) valmistetut uutteet ovat saksankielisissä maissa eniten määrättyjä lääkevalmisteita integratiivisessa syöpäpotilaiden avohoidossa. Mistelivalmisteiden käyttö vaihtelee eri syöpälajeissa. Rintasyöpäpotilaista jopa 77,3% käyttää mistelihoitoa.

 

Mistelin käyttö syövän tukihoitona sai alkunsa 1910-luvulla antroposofian perustaja Rudolf Steinerin tuotua tätä esille. Nykyaikainen mistelihoito syöpään perustuu mistelistä valmistetun uutteen käyttöön. Misteliuutetta annetaan yleensä injektioina ihon alle ja se on tarkoitettu tukihoidoksi tavanomaisten syöpähoitojen rinnalle.

 

Mistelin käytöstä syöpään on tehty tutkimuksia viimeksi kuluneen 100 vuoden aikana. Nykyään on aika tarkka tieto misteliuutteen ainesosista ja mistelin vaikutuksista. Vaikutuksia on esimerkiksi solujen jakautumiseen ja erilaistumiseen sekä solukuolemaan (apoptoosiin). Myös signaalinvälitykseen on löytynyt vaikutuksia. Misteli vaikuttaa immuunijärjestelmään ja aiheuttaa eräänlaisen myrkytystilan syöpäsoluihin.

 

Viimeisen 30 vuoden aikana on tehty runsaasti kliinisiä tutkimuksia sisältäen mm. kymmeniä satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia (RCT). Tulokset ovat vaihtelevia ja kunnollista yhteenvetotutkimusta (meta-analyysi) on saatu odottaa. Tähän asti laajimmat meta-analyysit ovat Cochrane-raportti vuodelta 2008 ja yleinen katsaus vuodelta 2009. Vuonna 2019 on julkaistu laaja kaksiosainen meta-analyysi, jota on kritisoitu metodologisten puutteiden vuoksi.

 

Parhaillaan on meneillä eurooppalainen haimasyöpää sairastavien potilaiden monikeskustutkimus (MISTRAL), jossa arvioidaan satunnaistetussa plasebokontrolloidussa kaksoissokkokokeessa mistelihoidon vaikutus tavanomaisen onkologisen hoidon rinnalla potilaiden eloonjäämisaikaan ja terveyteen liittyvään elämänlaatuun.

 

Mistelihoitoa käytetään yleensä täydentävänä hoitona tavanomaisten syöpähoitojen rinnalla ja se on osa integratiivisesta onkologiaa. Mistelihoidon antama hyöty on epäselvä. Parhaat tulokset saadaan elämänlaadun kohentumisen muodossa rintasyöpäpotilailla.

 

Lähde: https://www.mistelihoito.fi/

LIIKUNTA PARANTAA SYÖPÄPOTILAIDEN ELÄMÄNLAATUA

Äskettäin julkaistiin tutkimus, joka osoitti, että liikunnalla oli positiivisia vaikutuksia keuhkosyöpäpotilaiden elämänlaatuun. Tulosten mukaan näytti olevan vaikutusta kuinka kauan ja kuinka usein oli ollut liikuntaa, samoin kuin sen intensiteetti ja sitoutuminen siihen.

Jilin Unversityssä (Kiinassa) suoritettu tutkimus julkaistaan Oncology Nursing Forumissa 1. toukokuuta, mutta se on jo saatavilla verkossa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32301933

Tämä tutkimus on muiden havaintojen mukainen, ja sen tulisi kannustaa kaikkia sisällyttämään liikuntaa keuhkosyöpäpotilaiden jokapäiväiseen elämään, elämänlaadun parantamiseksi.

On todisteita liikunnan merkityksestä syöpäpotilaiden ehkäisyssä ja hoidossa, ja tämän alan tiedot lisääntyvät nopeasti. Säännöllisellä maltillisella liikunnalla näyttää olevan myönteisiä vaikutuksia muiden kuin keuhkosyöpäpotilaidenkin elämänlaatuun. Liikunnan myönteiset vaikutukset on havaittu erityisesti paksunsuolensyövässä, eturauhas- ja rintasyövässä. Liikunta lisää syöpäpotilaiden mahdollisuuksia selviytyä.

Maailman syöpätutkimusrahasto on ilmoittanut, että fyysinen passiivisuus on selvästi riskitekijä syövässä. Tutkimukset ovat osoittaneet yhteyden fyysisen aktiivisuuden ja vähentyneen paksusuolen syöpäkuolleisuuden ja suolen syövän riskin vähentymisen välillä.

Laajat tutkimukset osoittavat, että rintasyövän riski on vähentynyt säännöllisesti liikkuvilla naisilla, etenkin alle 45-vuotiailla. Samanlaisia havaintoja on ilmoitettu keuhkosyövässä. Tämä vahvistetaan sairaanhoitajien terveystutkimuksen analyysissä. Postmenopausaalisilla naisilla ripeän kävelyn on osoitettu vähentävän rintasyövän riskiä.

Aerobinen liikunta näyttää tarjoavan erittäin hyvän suojan syöpää vastaan, ja on ehdotettu syiksi miksi liikunta suojaa syöpää vastaan, muutoksia prostaglandiineissa ja muissa tulehduksen merkkiaineissa, antioksidanttivaikutuksia ja säännöllisen suolen käytön ylläpitämistä. Liikunta on hyvä suoja liikalihavuutta ja metabolista oireyhtymää vastaan ja auttaa parantamaan yleistä energiatasapainoa. Aerobinen liikunta helpottaa myös muita terveellisten elämäntapojen muutoksia, kuten terveellisempään ruokavalioon siirtymistä. Liikunnan on osoitettu parantavan mielenterveyttä ja immuunijärjestelmää.

Eturauhassyöpä kasvaa yleensä hyvin hitaasti eikä ole hengenvaarallinen, mutta joidenkin potilaiden eturauhassyöpä muuttuu aggressiiviseksi ja voi kehittyä nopeasti. Yli 65-vuotiailla miehillä eturauhassyövän riski väheni kolmanneksella, jos he liikkuivat säännöllisesti.

Liikunta näyttää olevan menetelmä, jonka syöpäpotilaan tulisi valita.

Ehdotamme lisää luettavaa:

https://clinicalgate.com/cancer-2/ Clinical Gate – Your knowledge base system

https://www.wcrf.org/dietandcancer/exposures/physical-activity Physical activity and the risk of cancer

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32301933 Effect of Exercise Interventions on Quality of Life in Patients With Lung Cancer: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials

ÄLÄ TAISTELE SYÖPÄÄ VASTAAN, VAAN ELÄ SEN KANSSA

Hyvinvointikouluttaja Karita Aaltonen on esimerkkinä meille siitä miten vakavasti aivosyöpään sairastunut suhtautuu syöpäänsä. Sellaisena pikkuisena kaverina, joka auttaa häntä elämässä eteenpäin.

 

SYÖPÄÄ VASTAAN EI TAISTELLA

Joko Karita on ihan sekaisin tai sitten hänellä on vakavasti sairastuneille ja lääkäreille ehkä kaikkein vahvin viesti ikinä: Syöpää tai muuta vakavaa sairautta vastaan ei pidä taistella. Syöpää ei voiteta. Sen kanssa eletään. Sairaus on vain osa elämää.

 

Miten usein olemmekaan kuulleet: Potilas ei jaksanut taistella sairauttaan vastaan, vaan hän kuoli. Parhaasta hoidosta huolimatta.

 

Kun arvioimme Karita Aaltosen tapaa elää vakavan sairautensa kanssa, meihin saattaa tulla oivallus siitä, että tämä kovia ja paljon hyvääkin kokenut nainen on aivan oikeassa. Kun katsoo ja lukee syövän totuutta monelta eri kantilta voi vain olla samaa mieltä kuin Karita. Syöpää ei nujerreta, sen kanssa eletään ja näin totesin myös hyvän ystäväni kuoleman kautta. Hänelläkin oli aivokasvain, mutta hän eli täysillä ilman taistelua iloiten elämän ihmeestä loppuun asti. Tällaisia inspiraation lähteitä me tarvitsemme.

 

HUOMISESTA EMME TIEDÄ, TÄNÄÄN KARITA VOI HYVIN

Karitan vahvana viestinä on eläminen tässä hetkessä. Kukaan ei tiedä mitä huominen tuo tullessaan. Ehkä taas alkavat kummalliset oireet viestittävät siitä, että kasvain on edelleen olemassa. Tämä ei Karitaa huoleta, sillä hän toteaa olevansa tänään säteilevän hyvällä tuulella ja terve. Se riittää.

 

Karita elää sen viisisenttisen kasvaimen kanssa, pitää sitä jopa ystävänä. Ei suostu Google-hakukoneeseen syöttämään diagnoosia ja ei halua lukea kaikkea sitä mitä vakavasta sairaudesta kerrotaan. Hän luottaa omaan intuitioonsa, siihen omaan sisäiseen ääneen, joka parhaimmalla mahdollisella tavalla ohjaa hänen elämäänsä oikeaan suuntaan. Hän antaa mielensä rauhoittua ja kertoa hänelle mitä paranemiseen tarvitaan.

 

TÄYDENTÄVÄT HOIDOT KÄYTÖSSÄ

Intuitio vei Karitan hyväksymään koululääketieteen (leikkaukset, sädetykset, solumyrkyt) rinnalle täydentävät hoidot. Karita on ottanut tärkeäksi tehtäväkseen, jopa terveystietoisten lääkäreiden pyynnöstä, että lääketieteen parhaat hoidot kulkevat käsi kädessä täydentävien hoitojen kanssa. Potilaan parhaaksi. Vastakkainasettelu on niin turhaa!

 

Ei ole oikein, että syöpäpotilaat joutuvaat salaamaan hoitavalta lääkäriltä, että käyvät vakiintuneiden lääketieteellisten hoitojen lisäksi akupunktiohoidossa, he käyttävät keho-mielihoitoja, ovat saaneet vyöhyketrapiaa, joogaavat, syövät erityisen terveellistä ruokaa ja käyttävät joitakin ravintolisiä. Sillä kun nämä muut hoidot paljastuvat lääkärille, hän saattaa jopa suuttua ja moittia potilastaan uskomushoitojen harhauttamaksi. Tästä ei kuitenkaan ole kyse, vaan potilas hoitaa itseään parhaan taitonsa mukaan ja ottaa virallisen hoidon tueksi ne täydentävät hoidot. Jotkut jättävät kokonaan viralliset hoidot, mutta siihen Karita ei yllytä. Modernin lääketieteen apu kannattaa ottaa vastaan omaa intuitiotaan kuunnellen, sillä kroppa on viisas ja hoitojen vaikutukset ovat niin yksilöllisiä.

 

TEE OIKEITA VALINTOJA

Teemme tuhansia valintoja ja päätöksiä joka päivä. Karitan päivä sisältää ainakin näitä valintoja: synteettiset aineet (esim. kosmetiikka- ja siivouskemikaalit) vaihdetaan puhtaiksi luonnonaineiksi, paljon syvähengitystä ja raitista ilmaa ulkona, joogaa tai jokin muu rauhoittava rutiini, ajanviettoa rakkaiden ystävien kanssa, mahdollisimman puhdasta ravintoa ja monesti luomua, uskoa parantumiseen, luottamista intuition voimaan, elämää tässä hetkessä, miettien arvojaan.

PESHLA MENETELMÄ

Kuolemansairas suomalainen syöpäpotilas Antti Oinas on oman tutkimustyönsä kautta ja asiantuntijoiden avustuksella kehittänyt kokonaisvaltaisen syövänhoidon, jolla hän on pitänyt syöpänsä kurissa. Lue menetelmän kuvaus ja ota käyttöön sinulle mahdollisesti sopivat elämäntavan muutokset.

 

Antti on nimennyt menetelmänsä PESHLA:ksi. Nimi tulee menetelmässä keskeisten ydinsanojen alkukirjaimesta.

 

P NIIN KUIN POSITIIVISUUS

Positiivisuus on tärkeää sairastuneelle. Ehkä PESHLA:n tärkeimpiä ominaisuuksia on myönteisyyden korostaminen. Keskusteluissa Antin kanssa on käynyt ilmi, että vakavassa sairaudessa positiivisuus tarkoittaa uskoa siihen asiaan, että myönteisellä ajattelulla ja teoilla on suuri merkitys. Antin mielestä myönteisyyden esille houkuttelema stressittömyys on kaiken perusta, sillä negatiivisuus muuttaa solut syövälle alttiiksi. Antin PESHLA-menetelmän ydinajatus on, että tehdään syövän kasvulle mahdollisimman huonot olosuhteet.

 

Hyvän kokonaisvaltaisen syöpähoidon kulmakivenä voi olla onnellisuus ja myönteinen suhtautuminen elämään. Kun tuntee onnea ja tyytyväisyyttä, silloin elimistömme solut voivat hyvin, puhumattakaan siitä, että vastustuskyvystämme huolehtivat solut aloittavat syövänvastaisen taistelunsa. On siis syytä lopettaa murehtiminen (niin vaikeaa kuin se onkin!) ja etsiä elämästään iloa ja onnea.

 

Positiivisuus luo mahdollisuudet mielen ja kehon väliseen vahvaan yhteyteen. Mielemme täyttävä onnen tunne ja ilo sekä nauru käynnistävät elimistössämme sarjan tapahtumia, jotka lieventävät stressitilaa mm. hormonierityksessä tapahtuvien muutosten kautta. Hormonit antavat käskyjä korjata vioittuneita soluja, parantaa tulehdustiloja ja tehostavat suoliston toimintaa yms.

 

Kun halutaan antaa positiivisuudelle mahdollisuus tehdä parannustyötään, pitää siis kytkeä pois taistelu ja pako -reaktio ja tilalle ottaa vaikka väkisin hyväksynnän ja onnellisuuden tunne. Antilla on vahva näkemys, että negatiiviset ajatukset myrkyttävät elimistöä ja silloin on mahdollista, että toipumisemme vakavasta sairaudesta jää vajaaksi.

 

E NIIN KUIN EMÄKSINEN

Emäksisyys ja syöpä on kiehtova tutkimusaihe. Kokemuksen kautta on muodostunut käsitys emäksisyyden eduista syövän hoidossa. Jotain hyvää emäksisyys tuo taistelussa syöpää vastaan. Mikä se on, se on vielä aika lailla epäselvää, mutta tässä on esitetty alustava käsityksemme.

 

Asia on monimutkainen ja vaatii lisäpohdintaa, mutta yksi asia on varma: useimmissa tapauksissa on eduksi, että pidetään kudokset emäksisessä tilassa. Emäksisyys haittaa myös terveitä kudoksia (soluissa vaikuttavat entsymaattiset ja muut toiminnot vaativat tietyt vakio-olosuhteet toimiakseen optimaalisesti), mutta syöpäsolut ottavat tästä pyrkimyksestä emäksiseen suuntaan enemmän siipeensä ja saavutetaan mahdollisesti hieman etua taistelussa syöpää vastaan. Käsityksemme mukaan tämä ei kuitenkaan ole se pääasiallisen syy miksi emäksinen (tai emäksiseksi elimistössä muuntuva) ruoka ja juoma on eduksi kokonaisvaltaisessa syöpähoidossa. Emäksisyyden terveysvaikutus tulee pääosaltaan toista reittiä, näin me sen tulkitsemme. Lue lisää ja kommentoi mieluusti!

 

Käsityksemme on, että emäksinen ruoka ja juoma vaikuttaa suoliston kautta immuunipuolustusjärjestelmää vahvistaen. Toimintamekanismina tässä voisi olla emäksisyyttä suosivien hyvien mikrobien otollisempi kasvu ja/tai suolistosolujen välitilan pysyminen terveempänä. Nämä asiat ovat erittäin tärkeässä roolissa, koska havaintojen mukaan yli 70 prosenttia elimistömme immuunisoluista sijaitsevat juuri suoliston alueella. Toimiva suoliston immuunipuolustus luo edellytykset koko kehon terveelle immuunipuolustukselle. Paras mahdollinen immuunipuolustus on tärkeää syöpää vastaan taistellessamme.

 

Elimistömme happamuutta säädellään hyvin tarkasti virtsan (munuaisten) ja uloshengityksen (hengityskaasujen vaihto) välityksellä. Tämä on oppikirjatietoa, jota vastaan on vaikea muuta väittää. Mutta asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen. Rakentavassa mielessä tuomme esille myös emäksisen ruoan suoran vaikutuksen kudostasolla.

 

On huomioitava, että mahalaukun sisältö on pH-arvoltaan hyvin hapan, jotta ruoansulatus tapahtuu oikealla tavalla. Miten emäksinen ruoka ja juoma pääsee ohut- ja paksusuoleen asti nostamaan pH-arvoja emäksisempään suuntaan? Rohkeasti esitetään, että PESHLA-hoidossa käytettävä hyvin emäksinen koivuntuhkajuoma (pH=13) livahtaa muiden nesteiden tapaan nopeasti mahalaukun läpi, eikä siinä altistuta kovinkaan paljon mahalaukun voimakkaille hapoille ja ne ruoat, jotka muuttuvat ruoansulatuksessa emäksisyyden suuntaan, pääsevät mahalaukun happokäsittelystä jollakin tavalla läpi varsinkin jos niitä nautitaan tavallista enemmän. Tähän liittyy paljon epävarmuustekijöitä.

 

Veren pH-arvo pysyy terveellä ihmisellä aina hieman emäksisellä puolella, mutta veren pH-arvojen vaihtelu on niin minimaalisen pientä, että terveysvaikutus (emäksisyys) ei voi välittyä elimistön kudoksiin sitä kautta.

 

Merkittävää pH:n vaihtelua tapahtuu suolistossa kun erityisesti runsaasti eläinperäistä valkuaista sisältävä ravinto hajoaa. Proteiinien hajoamistuotteet ja niiden jäänteet ovat usein happamia ja kasvisravinnon hajoaminen vastaavasti toimii emäksiseen suuntaan. Tämä voisi olla tärkeä syy miksi syöpäpotilaan aivan erityisesti kannattaa varmistaa itselleen kasvisvoittoinen ruokavalio (hyvää se on meille kaikille!).

 

Ruoan hajoamistuotteiden vaikutus (ja elimistön terveyden tila) näkyy virtsa-arvoissa. Virtsa voi olla varsin hapanta, useimmiten kuitenkin emäksisellä puolella (voi vaihdella 5-9 välillä). On pakko myöntää, että ruoka-aineiden alkuperäisillä pH-arvoilla saattaa olla vähäinen suora merkitys, sillä ruoka-aineiden pilkkoutuessa suolistossa pH-arvot muuttuvat pakostakin. Ruoansulatusentsyymit tarvitsevat optimaaliset pH-arvot toimiakseen tehokkaasti. Verenkiertoon ruoka-aineiden happamuus ei ollenkaan välity, sillä tehokas puskuri- ja kuljetusjärjelmä varmistaa, että veren ja elimistömme pH pysyy vakiona.

 

Mutta mitä tapahtuu eri kudoksissa solujen sisällä? Tämä on miljoonan euron kysymys. Solun sisällä olevia nesteitä on hyvin haasteellista tutkia ja varsinkin pH-arvon mittaaminen solun sisältä on lähes mahdotonta (ainakaan kovin tarkasti). Koska solujen sisällä on hyvin runsaasti nesteitä (paljon enemmän kuin solujen ulkopuolella), voi olla, että solunsisäinen pH-arvo merkittävällä tavalla vaikuttaa esimerkiksi solun mitokondrioiden toimintaan ja pienetkin vaihtelut voivat olla merkittäviä. Mitä jos emäksisten nesteiden ja ruokien tervehdyttävä vaikutus ulottuu solujen sisään, mutta me emme sitä luotettavasti pysty todentamaan? Löytämieni tietojen mukaan solunsisäinen pH on hieman happamampaa kuin valtimoveri. Sitä on kuitenkin siis ollut vaikea mitata ja tähän tietoon liittyy epävarmuustekijöitä. Ylipäänsä solunsisäisiä ominaisuuksia on erittäin vaikea tutkia tarkasti.

 

Elimistön kuormittaminen happamilla ruoka-aineilla ei todennäköisesti lisää elimistön happokuormaa. Esimerkiksi sitrushedelmät tuottavat elimistössä emäksisiä yhdisteitä happamasta maustaan huolimatta. Sen sijaan emäksisyyttä lisääviä ruokia lienee hyvä nauttia runsaasti. Tiedossa on, että elimistömme voi neutraloida vain sen verran happamuutta, mitä sillä on emäksistä kapasiteettia itsessään, ja miten paljon se pystyy ylläpitämään emäksisyyttään. Elimistön mineraaleilla on tärkeä rooli tässä neutraloinnissa.

 

Happoja lisääviä tunnettuja tekijöitä ruoan lisäksi ovat muun muassa ilmansaasteet ja kaikenlaiset meitä kuormittavat kemikaalit, stressaava elämäntapa ja suorituspaineet, ärtymys, masennus, runsas särkylääkkeiden käyttö, nautintoaineet, toisaalta liian vähäinen liikkuminen ja toisaalta liian rasittava liikunta. Epätasapaino luo kaaoksen kehoon ja avaa ovet alkaville sairauksille ja toivumme huonommin sairauksista. Onneksi aineenvaihdunnassa mineraalit pyrkivät neutraloimaan happoja vaarattomiksi kuona-aineiksi ja verivirta kuljettaa niitä pois elimistöstä. Pitkään jatkuessaan epäsuotuisa happamuus kuitenkin tuuppaa kerääntymään elimistöön ja näin huonovointisuus lisääntyy liikahappamuuden seurauksena.

 

Eli, kertauksena, syöpä viihtyy happamassa elimistössä eli muuta se mahdollisimman emäksiseksi. Viisi kertaa päivässä nautitaan puoli litraa koivuntuhkauutetta (pH n. 13) sekoitettuna samaan määrään tomaattimehua. Koivuntuhkalipeä kannattaa tehdä itse (kaupassa kallista). Ruokasooda ajanee osin saman asian, mutta siinä ei ole terveellisiä hivenaineita.

 

S NIIN KUIN SOKERITTOMUUS

Useasti on tutkimuksissa havaittu, että syöpä saa energiansa veren sokerista eli yhtenä tärkeänä toimenpiteenä on pitää verensokeri alhaisena. Kun sokerin ja hiilihydraatin saanti viedään mahdollisimman vähiin luodaan syövän kasvulle mahdollisimman huonot olosuhteet.

 

Paras tapa toteuttaa tämä sokerittomuus on noudattaa ketogeenista ruokavaliota. PESHLA-ohjelmassa otetaan lisäksi diabeteslääkettä (2 g metformiinia) auttamaan verensokerin alentamisessa. Tämä ruokavaliomuutos (ketogeeninen) on mahdollisesti PESHLA-ohjelman tärkein osio ja lisäksi yksi helpoimpia toteuttaa.

 

Syöpä on metabolinen sairaus. Hyvä on tutustua mm. Warburgin efektiin. Syöpäsolut muuttuvat käymisastioiksi eli ne tuottavat energiansa sokerista ja sen käymisestä ilman happea. Normaalit solut hengittävät happea ja voivat käyttää energian tuottamiseen sokerin lisäksi rasvaa/ketoaineita. Viime vuosina Warburg on kaivettu esiin naftaliinista ja kehitetään lääkkeitä, joilla vaikutetaan syöpäsolujen aineenvaihduntaan. Keskeisenä pyrkimyksenä haitata syöpäsolun elämää niin paljon kuin mahdollista.

 

Ketogeenistä dieettiä on käytetty varsinkin vaikeiden aivokasvainten hoidossa. Sokerin vähentämisen lisäksi tässä ruokavaliossa saadaan tehoa myös ketoaineista (erityisesti asetoasetaatti), joita ruokavalion käytössä muodostuu. Asetoasetaatin on todettu estävän syöpäsolujen kasvua, mutta normaalit solut jätetään rauhaan.

 

H niin kuin happi

Näyttää siltä, että monet syöpämuodot viihtyvät paremmin niukassa hapessa. Tästä seuraa, että yksi PESHLA-menetelmän periaatteita on muodostaa elimistöön ja sen soluihin mahdollisimman paljon happea sisältävä olotila.

 

Antti Oinas ja hänen ystävänsä käyttävät nerokkaita tapoja hapen lisäämiseksi elimistössä. Haastattelussa ilmenee, että aamu lähtee käyntiin tyhjään vatsaan kumotulla otsonoidulla vedellä (1 litra). Veden otsonointilaitteella saadaan juoma erityisen hapekkaaksi ja samalla puhdistuu juomavesi. Tämä vesi on juotava heti, koska happipitoisuus laskee koko ajan.

 

Kun happivedet on juotu, sitten aamulenkille. Tästä tulee tosi energinen olo. Päivän paras hetki syöpäpotilaalle.

 

Toinen tapa antaa happea elimistölle on sekoittaa veteen erityistä happijauhetta. Lisäksi juodaan makeuttamatonta sitruunamehua, jonka jälkeen pureskellaan juustoa happohyökkäyksen katkaisemiseksi. Näin suojellaan hampaita.

 

Antti käy ylipainehappihoidossa noin 3kk välein 5 käyntikerran verran heikentääkseen keuhkoissa olevien metastaasien elinoloja. Etäpesäkkeet eivät tykkää hapesta vaan päinvastoin yrittävät luoda kasvuympäristöön hapettomuuden tilan. Ylipainehappihoito vie pahalaatuiselta syövältä kasvuvoimaa.

 

L NIIN KUIN LIIKUNTA

Luonnossa liikkumisesta on paljon hyötyä syöpäpotilaalle. Ensinnäkin kaiken sorttinen liikunta vahvistaa immuunipuolustusjärjestelmää ja vähentää stressiä. Ulkoillessa happipitoisuus on suurempi ja jo pienenkin liikunnan yhteydessä keuhkojen hapenkäyttö lisääntyy kun vielä muistaa hengittää syvään, jolloin keuhkojen ”tuuletus” on tehokkaampaa.

 

Liikuntaa täytyy harrastaa voimien mukaan, jos ei jaksa niin jo hidas kävelykin (tai pelkkä istuminen) on hyväksi, pikkuhiljaa voi lisätä ulkoilun kestoa ja vauhtiakin. Tärkeää on jo se, että lähtee joskus ahdistavastakin neljän seinän loukusta avaraan maailmaan.

 

Metsä on aina ollut suomalaisille pyhä paikka, varsinkin vanha luonnonmetsä. Siellä hiljaa luonnon kauneutta katsoessa ahdistavat ajatukset karkottuvat ja niiden tilalle virtaa sisäinen rauha, jolloin stressitasokin laskee. Jokaisen suomalaisen lähiympäristössä on luontoa – se pitää hyödyntää!

 

Luonnossa pahaa poistuu kehosta ja tilalle saa positiivisia asioita, sitä on vaikea selittää, mutta sen tuntee sisällään. Antti Oinas sanoo, että hän on itse mielellään luonnossa aivan hiljaa, ainoastaan luonnon omat äänet, tuoksut ja tunnelma täyttävät sisimmän.

 

Luontoliikunnan keinot ovat loputtomat esim. kävely, polkujuoksu, pyöräily, suunnistus, kalastus, metsästys (kenelle se sopii), soutu, melonta, sienestys, marjastus, hiihto, retkiluistelu, lumikenkäkävely jne. Varmasti jokaiselle löytyy sopiva laji.

 

Liikunnan merkitystä terveydellemme on laajasti tutkittu. Algoritmilla ”sport OR exercise OR fitness” saa lähes 600 000 tutkimusta tarkasteltavakseen PubMedissä. Tutkimusten mukaan liikuntaa voi suositella syöpätyypistä riippumatta. Tarvitaan toki edelleen ponnisteluja, jotta kliinisten tutkimusten sanoma vahvistuisi edelleen. Liikunta- ja kuntoutuspalvelujen integroimisessa syöpähoitoihin on tehty runsaasti kehitystyötä.

 

Kautta aikojen luonto on toiminut lääkärinämme. Miksi emme hyödyntäisi sitä nytkin kun sitä eniten tarvitsemme? Ei muuta kuin ylös, ulos ja luontoon!

 

A NIIN KUIN ANTIOKSIDANTIT JA MUUT APUAINEET SEKÄ -VÄLINEET

Nyt tulee hurja määrä sisäpiiritietoa terveyttä arvostaville ja erityisesti syöpään sairastuneille.

 

Apuaineet:

Tiibetin munkkien ikivanha terveysjuoma

Vahvistaa immuunipuolustusjärjestelmää estäen muutkin sairaudet.

Resepti:

300 g valkosipulinkynsiä

1kg luomusitruunaa

1 litra vettä

Laita valkosipulinkynnet mehupuristimeen, ota mehu ja kuiva-aines (purut) talteen. Sitten sitruunat kuorineen puristimeen, ota talteen mehu ja noin 1/3 puruista. Kuumenna vesi kiehuvaksi ja lisää edellä mainitut mehut ja purut sekaan. Hienonna sauvasekoittimella seos. Kun seos juuri on kiehumaisillaan, kaada se lasipulloon ja pistä korkki kiinni, jolloin seos jäähtyessä menee vakuumiin. Jos vatsa ei kestä (kokeile aluksi pieninä annoksina!), niin juomaa voi laimentaa keittämällä sitä pidempään (seoksen tehoaineet tosin hieman kärsivät tästä keittämisestä). Valkosipulin hajuun auttaa persilja ja kardemummansiemenet, joita rouskutellaan seoksen nauttimisen jälkeen.

 

Viisi sukupolvea vanha Matilaisen suvun terveysjuoma

Tällä on parannettu mm. syöpää.

Alkuperäinen ohje:

Keitä koivuntuhkauutejuoma, jossa suhteessa 1 dl siivilöityä koivuntuhkaa ja 1 l vettä (lähdevesi on parasta), keitä vartti ja anna kirkastua vaikka yön yli. Kerää kirkas neste talteen esim. suodattamalla muutaman kahvinsuodatinpussin läpi (loppuneste sameaa). Nesteen pH on noin 12,5. Keitä seos, jossa iso nippu mesiangervoa ja hanhenpajun oksia (mahdollisesti kelpaa myös raidan tai pajun kuori). Joukkoon voi laittaa myös pakurikäävän palasia. Sekoita jäähtyneet osat suhteessa n. 7 litraa koivuntuhkauutetta ja 3 litraa tummaa pajulientä, jolloin pH laskee sellaiseen vahvuuteen, että sitä voi juoda. Päivän aikana juodaan noin puoli litraa. Ei lääkkeitä samanaikaisesti. Pidä vähintään puoli tuntia väliä.

 

Punajuurijuoma

Aamuin illoin n 1,5 dl mehupuristimessa tehtyä juomaa, jossa luomupunajuurta, luomusitruunaa kuorineen ja pilkottua varsiselleriä. Juo heti, sillä juoma ei kestä säilömistä. Pelkkä punajuuren maku alkaa pitkän päälle tympäisemään, siksi sitruuna on paikallaan. Punajuuri on perinteinen syöpälääke Keski-Euroopassa. Googleta ”punajuuri paljaat jalat”.

 

Psyllium

Ketogeenisestä ruokavaliosta voi seurata ummetusta, johon auttaa psylliumin syönti. Psylliumissa ei ole energiaa, eikä hiilareita mutta siitä saa suolentäytettä. Se myös poistaa suolistosta sokeria ja myrkkyjä. Ei lääkkeitten oton yhteydessä. Siitä saa tehtyä pitsanpohjan, joka muuten sisältäisi paljon hiilareita. Vuorokauden vesipaasto silloin tällöin auttaa tyhjentämään kehon hiilarit.

 

Budwig protokolla

Rasvaton raejuusto + pellavansiemenöljy soseutettuna sauvasekoittimella, johon esim. hampunsiemeniä ym. siemeniä, pähkinöitä ja marjoja (esim. tyrni, karpalo, marja-aronia, puolukka, mustikka ym). Hampunsiementen terveellisyys kasvaa jos liotat niitä yön yli (siemen ”herää”, jolloin itämisen myötä hyvät aineet lisääntyvät).

 

Masu maitohappobakteerijuoma

Tämä juoma on vihanneksista ja marjoista fermentoimalla valmistettu maitohappobakteerijuoma. Se sisältää runsaasti probiootteja ja luonnollisia maitohappobakteereita. Löytyy terveyskaupoista.

 

Otsonoitu vesi

Juo otsonoitua vettä 1 litra aamulla tyhjään vatsaan. Kotikäyttöön soveltuvia otsonointilaitteita löytyy alan liikkeistä, mm. SynerKi.

 

Kananmuna kuorineen

Jos luustossa on syöpää, niin luustoa voi vahvistaa syömällä päivittäin 1 keitetty luomukananmuna kuorineen. Ei vaikeaa, kun siihen tottuu ja hankala kuoriminen jää pois.

 

Serrapeptaasi

Valmistettu silkkiperhosen toukan suolistosta. Antaa suojaa bakteereja vastaan. Kannattaa käyttää vahvinta mahdollista tuotetta: High Potency Serrapeptase 120,000 spu otsonoidun veden yhteydessä (tyhjään vatsaan).

 

Propolis

Propolisuutetta otetaan tilkka veteen sekoitettuna.

 

C60 CARBON

Jännä tuote! Kuusikymmentä hiiliatomia on öljyliuoksessa. Löytyy ehkä parhaiten nettikaupoista.

 

Muita apuaineita

Näitä apuaineita tulee lisäksi nautittua: L- lysiini, D-vitamiini, B12-vitamiini, alfalipoiinihappo, krilliöljy, aprikoosinsiemeniä, magnesiumia, aspiriinipilleri, frankincense-öljy, happijauhe Oxycolon.

 

APULAITTEET

Näitä apulaitteita Antti Oinas käyttää PESHLA-metodissa.

 

Silvercrest mehupuristin (Lidl, Testivoittaja, edullinen, takuu 3 vuotta, punajuuri mehustettaessa se voi joskus hajota). Kalliimmat laitteet hajoavat helposti, eikä mehustustulos ole niin hyvä. Saatavilla vain kesäisin.

Water Ozonator WOZ5 www.bob.beck.info, maahantuoja SynerKi Oy.

Silver Pulser sp7 (SynerKi Oy), käytän ajoittain.

Osmoosiin perustuva vesihanaan liitettävä vedenpuhdistin.

Sauvasekoitin

Sähköinen kahvimylly siementen jauhamiseen

 

Antioksidantit

Antioksidantit kannattaa mieluusti hankkia terveellisestä ruoasta:

 

Runsaasti vihreää tai valkoista teetä tai hibiskusta

Kaaleja

Sipuleita

Pippureita

Pähkinöitä

Marjoja

Hapankirsikka

Kaakaota, herkkuna vähintään 80 prosenttista tummaa suklaata silloin tällöin.

Spirulinajauhe

Punaviini vähäisinä määrinä

Nokkosta ja voikukanjuurta

Kefiiri

Merilevä

Tomaattia ruuanvalmistukseen

 

Kysykää jos jokin on epäselvää.

 

Lue lisää Peshla:sta suositusta ilmaispalvelusta internetissä: turpaduunari. http://turpaduunari.fi/?s=peshla 

TOIMIVIA VAIHTOEHTOISIA SYÖPÄHOITOJA

Täydentävä, integratiivinen ja vaihtoehtoinen lääkintä tarjoaa useita tehokkaita ja myrkyttömiä hoitomuotoja syövän torjunnassa. Valmisteita joita käytetään, kutsutaan ravintolisiksi, koska niitä ei saa nimittää lääkkeiksi. Vaihtoehtoiset, ravintolisiin pohjautuvat hoitomuodot, joista alla kirjoitetaan, toimivat monesti siten, että ne luovat syövän kasvulle mahdollisimman huonot edellytykset, hoidot tappavat ainoastaan syöpäsoluja, lisäävät luontaista vastustuskykyä, eivätkä aiheuta sivuvaikutuksia. Hoitomuodot, jotka esitellään, luovat hyvän pohjan syövän kokonaishoidolle. Tutkimukset osoittavat, että yli 80% syöpäpotilaista Brittein saarilla käyttävät vaihtoehtoisia terapiahoitoja osana syövän kokonaishoitoa tai tavallisen hoidon lisänä. Tutustu asiaan tarkemmin osoitteissa: https://www.canceractive.com/cancer-active-page-link.aspx?n=1826 ja  https://www.cancertutor.com/

Ravintolisät tunnetaan monien kymmenien, jopa satojen vuosien takaa, mutta niistä on vaiettu julkisuudessa, sillä lääketeollisuudelle ne eivät ole mielenkiintoisia, syystä, ettei niitä voi patentoida, ja siksi niiden käyttöä vastustetaan. Tästä johtuen ravintolisien käytöstä ei juurikaan löydy kliinisiä syöpätutkimuksia. Kuitenkin löytyy runsaasti näyttöä tuhansilta potilailta, jotka ovat saaneet paremman elämänlaadun ja joskus jopa parantuneet syövästä käytettyään ravintolisiä. Useat potilaat ovat olleet kuolemaisillaan valitessaan lopulta vaihtoehtoisen hoitomuodon, mutta monen kohdalla tämä onkin sitten koitunut heidän pelastuksekseen.

Vaihtoehtoisia hoitomenetelmiä syöpään on toki tutkittu. Ei tosin kovin usein kliinisesti (potilastutkimus) vaan on turvauduttava koe-eläimillä ja kudosnäytteillä suoritettuihin tutkimuksiin sekä täysin tieteelle toistaiseksi selvittämättömiin menetelmiin. Kliinisten tutkimusten puute saattaa johtua rahoituksellisista syistä (kliiniset tutkimukset ovat erittäin kalliita). Lisäksi esiintyy myös tutkimuseettisiä ongelmia ; ”ei saada lupaa tutkimuseettiseltä toimikunnalta käynnistää tutkimus vaihtoehtoisella menetelmällä”. Olemme koonneet sivullemme kirjallisuutta ja tieteellisiä tutkimuksia mistä selviää vaihtoehtoisten, täydentävien ja integratiivisten hoitojen hyöty syöpäpotilaalle.

TUTUSTUMISEN ARVOISIA KIRJOJA

Tanya Harter Pierce. Outsmart Your Cancer 2nd Ed. – Paperback with Audio CD. Mahdollisesti paras tietolähde vaihtoehtoisista ei-myrkyllisistä terapioista löytyy Tanya Harter Piercen kotisivuilta: https://www.outsmartyourcancer.com/ sekä samannimisestä kirjasta. Suosittelemme kirjaa lämpimästi. Se sisältää perusteellista asiantuntemusta ravintolisistä ja tietoa niiden yksityiskohtaisesta annostuksesta. Myös syövän monimutkaiset prosessit on esitetty kansantajuisesti. Lisäksi kirjassa on monipuolisia, potilaskohtaisia kertomuksia ja tutkimuksia. Ruotsiksi kirja on saatavilla esimerkiksi osoitteesta: http://2000tv.se/webshop/index.php?route=product/product&product_id=52 Tietääksemme tätä kirjaa ei ole saatavilla suomenkielisenä, mutta vastaava teos on:

Kelly A. Turner. Syövästä voi selviytyä. Otava suomensi tämän kirjan vuonna 2016 ja se löytyy lähes kaikista kirjakaupoista. Se on erittäin kiintoisa selvitys syövän radikaalista remissiosta (potilas parantuu yht’äkkiä) ja niistä syistä, jotka tähän johtivat.

Bollinger Ty. The Truth About Cancer. https://thetruthaboutcancer.com/ Bollinger on koonnut kirjaansa ja videoihinsa erittäin paljon tietoa syövän parantamisesta luonnollisilla ei-lääkkeellisillä menetelmillä.

Christofferson Travis. Tripping over the Truth: How the Metabolic Theory of Cancer Is Overturning One of Medicine’s Most Entrenched Paradigms. Chelsea Green Publishing, 2017. Christofferson on erikoistunut avaamaan ymmärrystämme syövän metabolisesta hoidosta. Kirja on huikea sukellus käytännön ja tieteen väliseen maastoon, josta on mahdollista löytää tukea monille vaihtoehtoisille syövänhoidon ratkaisuille.

Edward Griffin. World Without Cancer: The Story of Vitamin B17. American Media, 2010. Griffin on melko kiistanalainen salaliittoteorioiden kannattaja. Hän on kuitenkin kirjoittanut huomiota herättävän kirjan unohdetusta syövänhoitomenetelmästä, jossa keskeisessä roolissa on vitamiini B17.

Thomas N Seyfried. Cancer as a metabolic disease : on the origin, management, and prevention of cancer. John Wiley & Sons, 2012. Professori Seyfried on yksityiskohtaisesti selvittänyt syövän aineenvaihdunnallista roolia kirjassaan. Kirja on vaikeaselkoinen maallikolle, mutta Seyfriediltä löytyy useita videoita mm. Youtube-palvelussa, joita on helppo tajuta.

David Servan-Schreiber. Anticancer : A New Way of Life. Penguin Books Ltd., 2008. Lääketieteen tohtori Servan-Schreiberin kirjassa on esillä runsaasti erilaisia tapoja hoitaa syöpää ruokavaliolla, liikunnalla ja rentoutumisella.

PYSÄYTÄ SYÖVÄN KASVU VAHVISTAMALLA IMMUUNIJÄRJESTELMÄÄSI 

Syöpä on erittäin monimutkainen sairaus, eikä sen tärkeintä syytä samoin kuin sen ensisijaista hoitoa ole helppo löytää. Viime aikoina syöpätutkimus on keskittynyt hyvin paljon immuunijärjestelmän rooliin ja eri keinojen löytämiseen immuunijärjestelmän vahvistamiseksi.

 

Monet tutkijat uskovat, että syövän pääasiallinen syy on vaurioitunut immuunijärjestelmä. Immuunipuutos aiheuttaa syöpää.

 

Ensinnäkin immuunijärjestelmän vahvistaminen voidaan saavuttaa oikealla ravinnolla. Oikeanlainen ruokavalio parantaa pitkässä juoksussa syöpää, koska ruokavalio auttaa kehoasi rakentamaan vahvan immuunijärjestelmän ja tasapainottaa sisäelimiesi toimintaympäristöä. Sinun on tehtävä tämä, jotta voit saavuttaa menestystä syövän torjunnassa. Usein ihmiset ajattelevat parantuneensa syövästä, kun kasvain on poissa. He saattavat jopa palata vanhaan elämäntapaansa, vanhaan ruokavalioon, vanhoihin tottumuksiin ja syöpä uusiutuu. Haluamme huomauttaa, että joidenkin elimistösi sisällä tapahtuneiden asioiden takia syöpä on saattanut lähteä kasvuun ja jos sama tilanne palautetaan huonojen ruokavalintojen myötä, myös syöpä palaa.

 

On osoitettu, että pellavansiemenöljy auttaa aktivoimaan immuunijärjestelmää ja syöpäpotilaat sietävät tätä öljyä hyvin. Muita syövän torjunnassa käytettäviä ruokia ovat: puhdas vesi, aprikoosi ja niiden siemenet, mustikka ja monet muut marjat, parsakaali, paprika, tomaatti, avokado, valkosipuli, sitruuna, kookosöljy, chlorella, spirulina, yrtit jne.

 

C-vitamiinia tarvitaan immuunijärjestelmässämme syöpää vastaan taistelevien leukosyyttien (valkosolujen) tuottamiseksi ja mobilisoimiseksi. Ty Bollinger kirjoittaa kirjassaan “Cancer – Step out of the Box, 2006”:

 

Joten näyttää siltä, että C-vitamiini ei ole ainoa, joka vahvistaa immuunijärjestelmää, vaan se myös tappaa ensisijaisesti syöpäsoluja. Tämä on kiehtovaa. Syövälle haitallista myrkyllisyyttä esiintyi koeputkitutkimuksissa (in vitro) useissa kasvainsolutyypeissä. On mahdolllista esittää myös faktoja sen puolesta, että ne askorbaattipitoisuudet veriplasmassa, jotka vaaditaan syöpäsolujen tappamiseen, on saavutettavissa ihmisillä. (Riordan NH, Riordan HD, Meng X, Li Y, Jackson JA. “Laskimonsisäinen askorbaatti kasvaimen sytotoksisena kemoterapeuttisena aineena,” Medical Hypoteses, 1995).

 

Ja jos et pysty perustelemaan tarpeeksi C-vitamiinin käyttöä, tarkista tämä: C-vitamiini auttaa hapen kuljetuksessa ja on voimakas antioksidantti. Tohtori David Greggin mukaan: ”Pohjimmiltaan C-vitamiini kuljetetaan veressä keuhkoihin, missä se hapettuu. Sitten se kulkeutuu soluihin, missä se siirtyy mitokondrioihin ja vaikuttaa hapettumispotentiaaliin, edistäen hengitysketjun toimintaa ja kiertotoistoja.”

 

Tohtori Gregg teoretisoi, että suurten C-vitamiiniannosten ensisijaisena vaikutuksena on toimia veren hapenkuljetusta edistävänä molekyylinä. Hän suosittelee C-vitamiinin ja E-vitamiinin yhdistelmää, koska C-vitamiini kuljettaa happea sytoplasmassa (vesifaasi) ja E-vitamiini kuljettaa happea soluseinien läpi (öljyfaasi).”

 

Myrkkyjen välttäminen ja mahdollisimman puhtaan ja tuoreen ruoan syöminen ovat avaintekijöitä immuunijärjestelmän pitämisessä hyvässä kunnossa. Maksimaalinen immuunitoiminto on välttämätöntä, jos haluamme kehon torjuvan syöpää.

 

Integratiivisessa lääketieteessä hallitsevana ideana on välttää myrkyllisiä ruokia kaikin tavoin (ei enää ultrakäsiteltyä pikaruokaa!). Paksusuolemme täyttyy toksiineista, jotka rasittavat immuunijärjestelmäämme. Siksi sinun on ensin puhdistettava paksusuoli, sitten muu osa elimistöstä ja lopulta veresi. Pelkkä puhdistus ei riitä, vaan meidän on palautettava vahva immuunijärjestelmä takaisin tukemalla suolistoa asianmukaisilla tervehdyttävillä bakteereilla. Ilman tätä ystävällistä bakteerikasvustoa, elämää sellaisena kuin sen ymmärrämme, ei olisi. Suurimmalla osalla ihmisistä on ollut suolistossa  näitä ystävällisiä, hyviä bakteereja, jotka ovat tuhoutuneet vahvojen kemikaalien, saastuneen vesijohtoveden, huonojen ruokavalintojen, antibioottien ja muiden myrkkyjen takia.

 

Harrasta runsain määrin matalan tason liikuntaa immuunijärjestelmäsi vahvistamiseksi. Liian intensiivinen liikunta nostaa stressivastetta, ja sitä haluat välttää. Tutkimukset ovat osoittaneet, että liian rankka liikunta voi itse asiassa heikentää immuunitoimintaa. Pitkät kävelyretket metsissä tai lähellä merenrantaa ovat suositeltavia.

 

Lopuksi, kliinisen immunoterapian menestys on ollut hämmästyttävä. Fysiologian ja lääketieteen Nobel-palkinto 2018 myönnettiin immunoterapiaa tutkiville. Lukemattomilla potilailla, joilla on erilaisia kasvaintyyppejä, on havaittu selvä kliininen vaste immunoterapeuttisella interventiolla. Näyttää kuitenkin siltä, että esiintyy huomattavaa yksilöllistä vaihtelua miten reagoidaan tarjottuun hoitoon. Lue lisää tästä (erinomaiset yhteenvedot!): https://www.nature.com/collections/gqznlfngkz

 

Teknologian edistyessä myös kasvaimen mikroympäristön immuunitilanne ja sen monimutkaisuus ymmärretään yhä paremmin ja osataan nähdä miten se vaikuttaa hoitovasteeseen. On ollut mahdollista tunnistaa immuuniympäristössä eri alaluokkia, joilla on vaikutusta syöpäkasvaimen syntyyn, vasteeseen ja hoitoon; järjestämällä potilaat eri luokkiin ja alaluokkiin kasvaimessa esiintyvän immuunimikroympäristön mukaisesti, kykymme ennustaa ja ohjata immunoterapeuttista vastetta paranee. (Nature Medicine volume 24, pages 541–550, 2018)

TIIBETILÄINEN LÄÄKETIEDE JA SYÖPÄ

Integratiivisen syöpähoidon kasvattaessa suosiotaan ikivanha terveysjärjestelmä, tiibetiläinen lääketiede, kiinnittää huomiomme. Tiibetiläinen lääketiede hyödyntää erilaisia hoitomuotoja sellaisten kroonisten sairauksien kuin syövän ehkäisyssä ja hoidossa.

 

Havaitsimme, että tiibetiläisestä lääketieteestä on julkaistu hyvin vähän tutkimuksia. Tiibetiläistä hoitoa käyttävistä syöpäpotilaista on myöskin tehty hyvin vähän kliinisiä tutkimuksia. Olemme koonneet pienen tietopaketin tästä kokonaisvaltaisesta, julkisesta terveydenhuoltojärjestelmästä, joka niin huonosti tunnetaan länsimaisessa yhteiskunnassa.

 

Integratiivinen terveydenhuoltojärjestelmä

Tiibetiläinen lääketiede on ollut hoitomuotona kaikilla Tiibetin alueilla Aasiassa ja etenkin Himalajassa. Tiibetiläinen lääketiede, jonka historia ulottuu noin 2500 vuoden päähän, on yksi maailman vanhimmista tunnetuista perinteisistä lääketieteistä. Se on saavuttanut mielenkiintomme johtuen sen laajasta farmakologiastaan ja monenlaisista hoitomenetelmistä.

 

Tiibetiläinen lääketiede ottaa seurantaan potilaan kielteiset mielentilat ja tunteet sekä sen miten se asteittain vaikuttaa terveyteen. Tällainen lähestymistapa on tarjonnut sille lupaavia yhteistyön mahdollisuuksia länsimaisten lääketieteellisten käsitysten ja menetelmien kanssa. Tiibetin lääketieteelliseen järjestelmään kuuluu havainnollisia ja diagnostisia menetelmiä, potilaslähtöistä lääkitystä, yksilöllistä ruokavalion valintaa ja käyttäytymiseen liittyvää väliintuloa (interventioita) ja hienovaraisesti optimoituja terapeuttisia sovelluksia. Tällä tavoin se mahdollistaa tarkkoja tapoja määritellä, tunnistaa ja hoitaa syöpää.

 

Kehon terveys ja tasapaino palautetaan kolmen toiminnallisen energiajärjestelmän voimallisella tasapainolla. Yleensä nämä energiajärjestelmät, kun ne ovat tasapainossa, auttavat rakentamaan ja ylläpitämään kaikkia kehon fysiologisia ja neuropsykologisia toimintoja ja, kun ne ovat epätasapainossa, ilmenevät erilaisina sairauksina ja patologisina tiloina.

 

Diagnoosi tehdään tarkkailemalla sykettä ja analysoimalla virtsanäyte

Diagnoosi tehdään koskettelemalla, havainnoimalla ja tutkimalla potilasta. Näin ymmärretään sairauden syntyhistoria, patologia ja ulotetaan moniulotteinen lähestymistapa mentaalisten ja kehon toimintojen epätasapainon onnistuneeseen hoitoon. Pulssi- ja virtsanalyysit ovat tärkeimpiä diagnostisia menetelmiä erittäin spesifisten ja hienovaraisesti tehtyjen diagnoosien tuottamiseksi. Tiibetiläinen lääkäri hyödyntää sitten omaa asiantuntemustaan ymmärtäessään perusteellisesti syke- ja virtsanalyysien tulokset. Tulkitsemalla nämä tulokset ja harjoittamalla syviä tarkkailutaitojaan hän paljastaa sairauden ja mahdollisen ahdistuksen taustalla olevat syyt.

 

Diagnoosissa yhdistetään potilaan sairaushistoria, ruokavalio, käyttäytyminen, psyykkinen tila, sosiaaliset suhteet ja elintapa niin, että ne auttavat vahvistamaan pulssi- ja virtsa-analyysin tulokset. Lisäksi arvioinnit potilaan aistielimistä ja vaurioista auttavat lääkäriä syventämään ymmärrystään sairauden kuviosta entisestään.

 

Syöpähoito

Tiibetiläisessä lääketieteessä määritellään joitakin syövän kehityksen yleisiä syitä: a) kehon altistuminen äärimmäiselle fyysiselle ja henkiselle rasitukselle, b) suoliston aineenvaihdunnan, ruuansulatuksen ja ruoan imeytymisessä on kroonisia häiriöitä, jotka siten häiritsevät ravinteiden asianmukaista imeytymistä ja jätteiden hävittämistä, c) epäpuhtaan veren epänormaali lisääntyminen, d) haitalliset vuorovaikutukset luonnollisen ympäristön kanssa.

 

Tiibetiläinen syöpähoito on yksilöllistä ja siinä käytetään useita menetelmiä ja pääasiassa kasviperäisiä ja mineraalipohjaisia pillereitä ja jauheita. Näitä keitetään ja niistä valmistetaan tahnoja. Ruokavalion ja elämäntapavalintojen, henkisten taipumusten sekä sosiaalisuuden ja ympäristötekijöiden kanssa tästä muodostuu hoidon kokonaisvaikutus. Lisäksi voidaan antaa erilaisia lisähoitoja kuten esimerkiksi meridiaanihierontaa, kuumia ja kylmiä peittoja voidaan käyttää sekä lääkekylpyjä antaa, moksaamista esiintyy, suoneniskentää harjoitetaan ja kuppausta.

 

Tiibetiläisessä lääketieteessä potilailla, joilla on samanlaisia syöpätyyppejä, voi olla ihan erilainen diagnoosi sen takia koska sairauden taustalla on vaihtelevassa määrin sairalloisuutta ruumiin rakenteen ja potilaalla käytössä olevan energiatason mukaan. Siksi voidaan ehdottaa hieman erilaisia tai täydentäviä hoitomenetelmiä näiden erityisten havaintojen takia juuri liittyen rakenteeseen, vaikuttaviin tekijöihin ja diagnooseihin. Tämä muistuttaa potilaslähtöistä lähestymistapaa yksilöllisessä länsimaisessa lääketieteessä, joka on kovassa kasvussa nykyään.

 

Tiibetin lääketieteellisessä syöpäkäsityksessä näkyy selvästi yhteys niin kutsuttuun keltaiseen nesteeseen ja epäpuhtaaseen vereen. Keltainen neste käsittää tiedot kehon imunesteistä, veriplasmasta, interstitiaalisesta nesteestä, solunulkoisesta ja solunsisäisestä nesteestä ja aivo-selkäydinnesteestä. Keltaisen nesteen virheellinen liikkuminen, käsittely ja aineenvaihdunta kaikissa näissä niihin liittyvissä nesteonteloissa, -reiteissä ja -toiminnoissa ovat keskeisiä tekijöitä syövän kehityksessä tiibetiläisen lääketieteen näkökulmasta. Samoin epäasianmukainen verenmuodostus ja epäpuhtaaseen vereen johtava aineenvaihdunta ovat myös avaintekijöitä tiibetiläisen lääketieteen käsityksessä syövän syistä ja seurauksista.

 

Syövän lääketieteelliset hoidot voidaan yksinkertaistaa tiibetiläisittäin seuraavaan lähestymistapaan: ensin syövän kasvuedellytykset estetään tai poistetaan; sitten potilaalla vallitseva energiataso rauhoitetaan, tuhoutuneet kudokset puhdistetaan ja tulehdustilaa vähennetään; ja lopuksi parannetaan ja kuntoutetaan erityisesti syövälle altistuneet sisäelimet ja kehon koko järjestelmä yleensä. Syövän hoidossa käytettävät farmakologiset valmisteet koostuvat erilaisista yhdisteistä, jotka vahvistavat kehon terveyttä. Lääkkeet koostuvat yrteistä, jalokivistä ja mineraaleista, jotka prosessoidaan perusteellisten jauhamis-, seulonta-, sekoitus-, lämmitys-, jäähdytys- ja tislausprosessien avulla.

 

Tiibetissä syöpä nähdään inflammation kautta syntyvänä tapahtumana kehossa, ja siten tiibetiläiset lääkärit antavat myös kasviperäisiä tulehduskipulääkkeitä. Koska tulehdus liittyy kehon kanavavirtaan tiibetiläisessä lääketieteessä, tiibetiläiset lääkärit antavat myös näitä energiakanavia puhdistavaa lääkettä. Koska syöpä aiheuttaa usein kasvaimien kasvua, käytetään kuumia lääkekompressioita, lääkekylpyjä ja useimmiten moksataan.

 

Ruokavalion ja elämäntavan ohjausta pidetään myös tärkeänä osana syövän hoito-ohjelmaa. Ruokavalion ja elämäntavan valinta voi riippua syövän luonteesta ja siihen liittyvien energiajärjestelmien epätasapainosta. Suositeltujen ruokien oikea-aikainen ja asianmukainen osuus on ratkaisevan tärkeässä roolissa potilaan immuunijärjestelmän ja yleisen hyvinvoinnin lisäämisessä. Tiibetiläisessä lääketieteessä kaikilla elintarvikkeilla ja lääkkeillä katsotaan olevan tietty toiminto ja profiili 6 eri maun mukaisesti (makea, hapan, suolainen, katkera, kuuma ja supistava) ja näihin liittyy viisi kosmo-fyysistä elementtiä (maa, vesi, tuli, tuuli ja tila), jotka voidaan ymmärtää siten, että niillä on kiinteyden, tarttuvuuden, lämmön, liikkuvuuden ja tyhjän tilan ominaisuudet. Yhden tai useamman maun ja/tai elementin liiallinen kulutus johtaa epätasapainoon ja sairauksiin. Makujen ja alkuaineiden oikea ja tasapainoinen kulutus johtaa tasapainoon, hyvinvointiin ja terveyteen.

 

Tiibetissä lääkärit keskittyvät myös jatkuvasti motivoimaan potilasta ja tukemaan potilasta asenteiden ja näkemysten sekä sosiaalisen yhteyden suhteen. Potilasta kannustetaan löytämään elämä terveellisessä ympäristössä. Terveellinen ympäristö merkitsee sellaisten asioiden välttämistä, joilla on suuri vaara lisätä myrkkykuormituksia, varotaan äärimmäistä kuumuutta, kylmyyttä tai muuta ympäristöstressiä, jotka voivat mahdollisesti muuttaa kehon energiatasapainoa. Riittävää unta ja henkisen stressin ja rasituksen minimoimista suositellaan myös oikein tarmokkaasti syöpäpotilaille, ja lääkärit voivat ohjata potilaansa hengellisten opettajien ja rituaaliasiantuntijoiden puoleen erityisiä meditaatioita tai puhdistavia rituaaleja varten, joiden uskotaan olevan hyödyllisiä.

 

Tiibetiläinen lääketiede on osoittautunut turvalliseksi ja tehokkaaksi harvoissa tieteellisesti dokumentoiduissa syöpätapauksissa. Lisäksi Tiibetin lääketieteellisillä hoidoilla on positiivisia vaikutuksia potilaan elämänlaatuun ja syövästä toipuminen ja remissio on mahdollista. Joissakin tapauksissa hoito on auttanut viikkojen kuluessa hoidon aloittamisesta, mutta voi toki kestää useita vuosia ennen kuin tuloksia saadaan. Lisää tutkimuksia tarvitaan.

 

Koska syövänhoidossa näkyy kasvava kiinnostus kasvitieteellisiin tuotteisiin ja ravintolisiin ja muihinkin kroonisiin sairauksiin liittyy tarve ravintolisistä, biolääketieteelliset tutkijat haluavat testata tiettyjä yrttejä tai uutteita niiden aktiivisten komponenttien suhteen. Tiibetiläisen lääketieteen tutkijat varoittavat kuitenkin tällaisesta reduktionistisesta katsantokannasta. Tiibetiläiseen lääketieteeseen sisältyy kokonaisvaltaisesti koko tiibetiläisen järjestelmän perinne, jossa korostetaan kokonaisvaltaisista ja synergististä vaikutusta ratkaisevana tekijänä.

 

Lähteet:

 

Bauer-Wu S, Lhundup T, Tidwell T et al. Tibetan medicine for cancer: an overview and review of case studies. Integr Cancer Ther. 13(6): 502-512, 2014. doi: 10.1177/1534735414549624. Epub

2014 Sep 10.

 

Loizzo JJ, Blackhall LJ, Rapgay L. Tibetan medicine. Ann N Y Acad Sci. 2009;1172:218-230.

 

Sarsina P, Ottaviani L, Mella J. Tibetan medicine: a unique heritage of person-centered medicine. EPMA J. 2011 Dec;2(4):385-9. doi: 10.1007/s13167-011-0130-x. Epub 2011 Nov 12. PMID: 23194325; PMCID: PMC3405412.

SYÖVÄN INTEGRATIIVINEN HOITO

Tämä osio hakee sisältönsä useista kirjoista ja uusista tutkimuksista integratiivisissa syöpähoidossa. Yksityiskohtainen lähdeluettelo löytyy sivun pohjalta.

Integratiivinen hoito pyrkii tukemaan perinteistä syövän hoitoa ottamalla huomioon hoidon kaikki eri ulottuvuudet: fyysiset, psyykkis-henkiset ja sosiaaliset.

Integratiivisen syövänhoidon keskeiset tekijät

 

Elämäntapa

 

Neljä elämäntapaan kohdistuvaa toimintaa ovat ratkaisevia syöpäriskin vähentämiseksi: tupakoinnin lopettaminen, BMI alle 30, liikuntaa 3-5 tuntia viikossa tai useammin ja terveellinen ruokavalio. Kun kaikki neljä elämäntapatekijää otettiin huomioon, syöpävaara väheni 36 prosenttia eurooppalaisessa syöpätutkimuksessa (Ford, 2009). Block (2009) havaitsi, että heidän integratiivisessa syöpäkeskuksessa, jossa kiinnitettiin huomiota ravitsemukseen, ravintolisiin, liikuntaan ja psykologisiin interventioihin, potilailla, joilla oli levinnyt rintasyöpä, oli kaksinkertainen selviytymismahdollisuus verrattaessa tutkimusryhmiin kirjallisuudessa. Syöpäkeskuksessa selviytyminen oli keskimäärin 38 kuukautta, kun vastaavissa muissa ryhmissä se oli 12-24 kuukautta.

 

Liikunta

 

Liikunta on tärkeässä asemassa syövän ehkäisemisessä kontrolloimalla painoa, lisäämällä lihasvoimaa ja parantamalla vastustuskykyä sekä pitämällä mielialaa ylhäällä. Syöpähoidon aikana ja sen jälkeen liikunta voi edistää mielialaa, lisätä voimaa, helpottaa painonhallintaa, lisätä toimintakykyä, immuniteettia, yleistä terveyttä ja hyvinvointia, selviytymistä, vähentää uudelleen sairastumista ja takaa paremman elämänlaadun. Schwartz kuvaa Cancer Fitness (2004) -kirjassaan, että liikunta edesauttaa syövänhoidon onnistumista, ylläpitää tai lisää heidän elinvoimaa, ovat vähemmän väsyneitä ja vähentää lihasheikkoutta, mahdollistaa paremman tasapainon ja vähentää sairastumista uudestaan. Joogalla ja voimaperäisellä, säännöllisellä liikunnalla on merkittäviä hyötyvaikutuksia syöpäpotilaan mielialaan (Saeed, 2010).

 

Ravinto

 

Ruokavaliot, joissa on paljon vihanneksia, kalaa, tuoreita elintarvikkeita, hedelmiä ja oliiviöljyä (Välimeren ruokavalio) vähentävät monien syöpien riskiä (Schwingshackl, 2016). Ruoat, joilla on korkea kuitupitoisuus, voivat vähentää syöpää. Malmön Diet and Cancer kohorttitutkimuksessa rintasyövän riski väheni, kun kuitupitoisten elintarvikkeiden saanti lisääntyi.

Alkoholin ja syöpäriskin välillä on kiistanalaisia tutkimustuloksia. Alkoholin nauttiminen primaarivaiheessa (ennen syövän diagnoosin saamista) ja vähentyneet folaattipitoisuudet, liittyivät lisääntyneeseen sairausriskiin (Kushi, 2012). Sekundaarisessa ennaltaehkäisyssä (syöpädiagnoosin jälkeen) vähäisestä tai kohtalaisesta alkoholin käytöstä ei näytä koituvan lisääntynyttä riskiä tai kuolleisuuden lisääntymistä. Alkoholi kohtuullisessa määrin voi olla jopa hyödyllistä, mutta tässä on paljon yksilökohtaista vaihtelua. Alkoholilla on sekä riskinsä että etunsa.

Runsas sokerinsaanti lisää insuliinipitoisuuksia ja sillä voi olla haitallisia vaikutuksia aineenvaihduntaan, mikä vuorostaan edistää syöpäsolujen kasvua. Sokeri sisältää myös paljon ylimääräistä energiaa (joskus myös ravintoa enemmän sisältävä ruoka jää nauttimatta), mikä lisää lihavuutta. Suuri sokerin saanti fruktoosia paljon sisältävän maissisiirapin, sokerin, hunajan ja melassin muodossa ei ole suositeltavaa. Terveellinen dieetti on ketogeeninen ruokavalio (Allen, 2014; Branco, 2016).

Monityydyttymättömät rasvahapot ovat omega-3- ja omega-6-rasvahappoja. Suurina määrinä, ja erityisesti hydratussa muodossa (lisätäkseen hyllyaikaa) voi auringonkukka-, värisaflori-, soija-, seesami- ja maissiöljyt lisätä tulehdustilaa elimistössä. Omega-3-rasvahapot (eikosapentaeenihappo [EPA] ja dokosaheksaeenihappo [DHA]) ovat anti-inflammatorisia ja niitä sisältävät kalaöljy, pellavaöljy ja saksanpähkinäöljy. Omega-3-rasvahappoja on rasvaisissa kaloissa (kuten lohi, sardiini, makrilli), saksanpähkinöissä, vihreissä lehtivihanneksissa ja pellavaöljyssä. VITAL-tutkimus osoitti, että kalaöljy vähentää duktaalisen mutta ei lobulaarisen rintasyövän riskiä. Biondo (2008) totesi, että omega-3-rasvahapot voivat tehostaa kemoterapian vaikutuksia. Kalaöljyn käyttö on heti lopetettava, jos verenvuotoa esiintyy tai olet matkalla operaatioon, koska on laajalti raportoitu, että kalaöljyllä on hidastava vaikutus verihiutaleiden tarttuvuuteen veren hyytymisessä. Ole erityisen varovainen, jos otat muita antikoagulantteja.

Monityydyttymättömiä rasvahappoja, kuten öljyhappoa (omega-9-rasvahappo) löytyy oliiviöljyssä, avokadossa, hassel- ja cashewpähkinöissä. Ne voivat auttaa hillitsemään tiettyjen syöpäsolujen kasvua. Syö pähkinöitä ja käytä oliiviöljyä ruoanlaittoon ja salaattikastikkeena.

Vihreä tee sisältää polyfenoleja, jotka luonnollisella tavalla estävät aromataaseja (tärkeä rintasyövässä). Vihreää teetä voi nauttia yli kolme kupillista päivässä ja se tutkitusti vähentää rintasyövän uusiutumisriskiä 27 prosentilla, mutta ei ole johdonmukaisesti havaittu vaikutusta muihin syöpämuotoihin (Ogunleye, 2010).

Pellavansiemenet, joita tavallisesti käytetään jauheena tai öljynä, sisältävät runsaasti fytoestrogeeneja ja alfa-linoleenihappoa. Tällä on suojaava vaikutus vähentäessään kehon tulehdusta ja siten vähentäen syöpäsolujen kasvua.

Hedelmissä ja vihanneksissa on paljon antioksidantteja ja ne voivat vähentää syöpäkasvua. Hedelmien ja vihannesten karotenoidit voivat suurina määrinä vähentää invasiivisen rintasyövän riskiä premenopausaalisilla naisilla. Antioksidantit ruoan muodossa ovat turvallisempia kuin suurina määrinä ravintolisinä nautittuna. Ruoan muodossa antioksidantit hyödynnetään paremmin, saadaan synergistisistä vaikutuksista nauttia ja ne imeytyvät paremmin elimistöön.

Lääkkeiden tapaan vaikuttavat sienet, joilla on anti-inflammatorisia ja immunostimulatorisia vaikutuksia, ovat esim. maitake (Grifola frondosa), shiitake (Lentinus edodes), reishi (Ganoderma lucidum) ja silkkivyökääpä (Trametes versicolor). Lindequist (2005) osoitti, että sienillä on myös lukuisia muita ominaisuuksia, kuten sienten kasvun estäminen kehossa, ne ovat antibakteerisia, antiviraaleja ja toimivat kasvaimia vastaan.

Yrtit ja ravintolisät voivat olla hyödyllisiä terveyden edistämisessä. Jotkut näistä vastustavat syövän kasvua tai lisäävät immuniteettia, ja jotkut ovat hyviä lieventämään perinteisen syöpähoidon haittavaikutuksia. On tärkeää tarkastella tiettyjen kasvi- ja ravintolisäaineiden välistä vuorovaikutusta kemoterapiaan ja sädehoitoon. Sädehoidon vaikutus voi vähentyä ja joissakin tapauksissa lisätä kemoterapian toksisuutta. Suurina määrinä nautittuna antioksidantit voivat ainakin teoriassa häiritä sädehoitoa ja kemoterapiaa neutraloimalla vapaiden radikaalien muodostumista, prosessi joka on välttämätön näiden solumyrkkyjen toiminnan kannalta.

D-vitamiinin puutetta on yleisesti, etenkin kroonisissa tai akuuteissa sairaustiloissa ja henkilöillä, jotka elävät pohjoisella pallonpuoliskolla. D-vitamiini on tärkeä immuniteetin kannalta ja sillä on syöpää estävä vaikutus. D-vitamiinia käytetään mieluusti D3-vitamiinina (kolekalsiferoli). D3-vitamiinia muodostuu myös iholla, kun vitamiinin esiaste 7-dehydrokolesteroli altistuu ultravioletti B -valolle. Kalsidioli muunnetaan munuaisissa 1,25-dihydroksivitamiini D:ksi (kalsitrioli), aktiiviseksi metaboliitiksi. Kalsitrioli estää merkittävästi syöpäsolujen kasvua erityisesti rinta-, paksusuolen-, eturauhas- ja munasarjakudoksessa (Meyer, 2004).

 

Ajatuksia nykyaikaisesta syövän hoidosta

 

Moderni tutkimus on osoittanut, etteivät kasvainten kasvu ja muuttuminen pahanlaatuisiksi ole seurausta pelkästään syöpäsolujen geneettisistä muutoksista vaan, että myös kehon mikroympäristö voi osaltaan edistää kasvainten kehittymistä. Mikorympäristö vaikuttaa syöpäsolujen kykyyn ottaa ravintoa, synnyttää verisuonia (angiogeneesi) ja aiheuttaa tulehduksia sekä niiden kykyyn heikentää solusidonnaista immuniteettia. Kasvainten mikroympäristö on suurelta osin vastuussa siitä, alkavatko syöpäsolut kasvaa vai eivät. Keholla on koko joukko puolustusmekanismeja (esimerkiksi immuunijärjestelmä), jotka voivat estää syöpää kasvamasta. Nämä puolustusmekanismit vahvistuvat, jos valitsemme terveellisen elämäntavan, joka pitää sisällään muun muassa oikean ruokavalion. liikunnan, stressinhallinnan ja hyvät sosiaaliset verkostot, ja jos onnistumme välttämään ympäristömme saasteita, kuten tupakka, alkoholi ja muut myrkyt.

Syöpätutkimus pyrkii kartoittamaan syöpäsolujen olemassaoloa edistäviä vaiheita. Kun nämä vaiheet tunnetaan, voidaan kehittää lääkkeitä, jotka pysäyttävät ne, jolloin syöpäsolut tuhoutuvat tai palautuvat terveeseen tilaan. Tehokas syöpähoito heikentää syöpäsolujen ympäristöä vahvistamalla kehon omia puolustusmekanismeja. Tutkimus osoittaa, että elämäntavan ja käytöksen muutos voi vahvistaa puolustusmekanismeja ja sillä tavoin vaikuttaa syövänhoidon tuloksiin.

Tämän terveysajattelun mukaan me taistellessamme sairautta vastaan samalla edistämme ja vahvistamme terveyttämme. Näin meillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan terveyteemme.

Voit itse vaikuttaa syövän kasvuun!

 

Mullistava elämäntapojen muutos, joka kohdistuu ravintoon, liikuntaan, tunne-elämään ja elinympäristöön, yhdistyneenä järkkymättömään elämänhaluun tukee syöpähoitoja ja voi jopa ratkaista, jääkö sairastunut henkiin vai ei. Nämä yhdessä vaikuttavat voimat ovat hyvin vahvoja. On todella aivan mahdollista, että voit itse ratkaista oman tervehtymisesi tai saavuttaa korkeamman elämänlaadun jäljellä olevana elinaikanasi ja pidentääkin tuota aikaa! Sinun ei tarvitse tuntea voimattomuutta tilanteestasi. Voit vaikuttaa siihen itse! Uusi tieto osoittaa, että voit tehokkaasti iskeä syövän heikoimpiin kohtiin tavoilla, jotka sinä itse hallitset parhaiten. Nämä keinot ovat läsnä arkipäivässäsi ja ne liittyvät ravintoon, liikuntaan, tunne-elämään ja elämänasenteeseen. Voit pyrkiä elämään, joka on vapaa sekä voimattomuuden tunteen aiheuttamasta stressistä että ympäristön myrkyistä.

Ehdoton edellytys tämän taistelun voittamiseksi on tieto syövän olemuksesta ja siitä, miksi sairastumme syöpään. Vain tiedon ja tiedostamisen kautta voit pohjustaa vastahyökkäystä ja vahvistaa kehosi luonnollisia puolustusmekanismeja edessäsi olevana muutosten aikana.

 

Lähdeluettelo

 

Kirjat

– Loo May. Integrative medicine for children. Saunders, 2009
– Micozzi Marc S. Complementary and integrative medicine in cancer care and prevention : foundations and evidence-based interventions. Springer Publishing Company, 2007
– Rakel David. Integrative Medicine. Elsevier, 2017
– Servan-Schreiber David. Anticancer : a new way of life. Penguin Books Ltd., 2008
– Schwartz AL. Cancer Fitness: Exercise Programs for Patients and Survivors. Simon and Schuster; 2004
– Wisneski Leonard A & Anderson Lucy. The Scientific Basis of Integrative Medicine. CRC Press, 2009

Tieteelliset tutkimukset

– Allen BG, Bhatia SK, Anderson CM, Eichenberger-Gilmore JM, Sibenaller ZA, Mapuskar KA, Schoenfeld JD, Buatti JM, Spitz DR, Fath MA. Ketogenic diets as an adjuvant cancer therapy: History and potential mechanism. Redox Biol. 2014;2:963-70. doi: 10.1016/j.redox.2014.08.002. Epub 2014 Aug 7.
– Ben-Arye E, Doweck I, Schiff E, Samuels N. Exploring an Integrative Patient-Tailored Complementary Medicine Approach for Chemotherapy-Induced Taste Disorders. Explore (NY). 2018 Apr 22. pii: S1550-8307(17)30249-5. doi: 10.1016/j.explore.2017.09.012. [Epub ahead of print]
– Biondo PD, Brindley DN, Sawyer MB, Field CJ. The potential for treatment with dietary long-chain polyunsaturated n-3 fatty acids during chemotherapy. J Nutr Biochem. 2008;19:787–796.
– Block K, Gyllenhaal C, Tripathy D, Freels S, Mead MN, Block PB, Steinmann WC, Newman RA, Shoham J. Survival impact of integrative cancer care in advanced metastatic breast cancer. Breast J. 2009;15:357–366.
– Brasky TM, Lampe JW, Potter JD, Patterson RE, White E. Specialty supplements and breast cancer risk in the VITamins And Lifestyle (VITAL) cohort. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2010;19:1696–1708. 2009:9216
– Ford ES, Bergmann MM, Kröger J, Schienkiewitz A, Weikert C, Boeing H. Healthy living is the best revenge: findings from the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition–Potsdam Study. Arch Intern Med. 2009;169:1355–1362.
– Frenkel M, Sapire K. Complementary and Integrative Medicine in Hematologic Malignancies: Questions and Challenges. Curr Oncol Rep. 2017 Oct 14;19(12):79. doi: 10.1007/s11912-017-0635-0.
– Hack CC, Antoniadis S, Hackl J, Langemann H, Schwitulla J, Fasching PA, Beckmann MW, Theuser AK. Breast cancer patients’ satisfaction with individual therapy goals and treatment in a standardized integrative medicine consultancy service. Arch Gynecol Obstet. 2018 Jul;298(1):147-156. doi: 10.1007/s00404-018-4779-4. Epub 2018 Apr 27.
– Hunter J, Ussher J, Parton C, Kellett A, Smith C, Delaney G, Oyston E. Australian integrative oncology services: a mixed-method study exploring the views of cancer survivors. BMC Complement Altern Med. 2018 May 9;18(1):153. doi: 10.1186/s12906-018-2209-6.
– Kushi LH, Doyle C, McCullough M, Rock CL, Demark-Wahnefried W, Bandera EV, Gapstur S, Patel AV, Andrews K, Gansler T; American Cancer Society 2010 Nutrition and Physical Activity Guidelines Advisory Committee. American Cancer Society Guidelines on nutrition and physical activity for cancer prevention: reducing the risk of cancer with healthy food choices and physical activity. CA Cancer J Clin. 2012 Jan-Feb;62(1):30-67. doi: 10.3322/caac.20140.
– Lindequist U, Niedermeyer TH, Jülich WD. The pharmacological potential of mushrooms. Evid Based Complement Alternat Med. 2005;2:285–299.
– Ling CQ, Fan J, Lin HS, Shen F, Xu ZY, Lin LZ, Qin SK, Zhou WP, Zhai XF, Li B, Zhou QH; Chinese Integrative Therapy of Primary Liver Cancer Working Group. Clinical practice guidelines for the treatment of primary liver cancer with integrative traditional Chinese and Western medicine. J Integr Med. 2018 May 17. pii: S2095-4964(18)30060-8. doi: 10.1016/j.joim.2018.05.002. [Epub ahead of print]
– Lyman GH, Greenlee H, Bohlke K, Bao T, DeMichele AM, Deng GE, Fouladbakhsh JM, Gil B, Hershman DL, Mansfield S, Mussallem DM, Mustian KM, Price E, Rafte S, Cohen L. Integrative Therapies During and After Breast Cancer Treatment: ASCO Endorsement of the SIO Clinical Practice Guideline. J Clin Oncol. 2018 Jun 11:JCO2018792721. doi: 10.1200/JCO.2018.79.2721. [Epub ahead of print]
– Meyer C. Scientists probe role of vitamin D. JAMA. 2004;292:1416–1418.
– Ogunleye AA, Xue F, Michels KB. Green tea consumption and breast cancer risk or recurrence: a meta-analysis. Breast Cancer Res Treat. 2010;119:477–484.
– Rossi P, Difrancia R, Quagliariello V, Savino E, Tralongo P, Randazzo CL, Berretta M. B-glucans from Grifola frondosa and Ganoderma lucidum in breast cancer: an example of complementary and integrative medicine. Oncotarget. 2018 May 15;9(37):24837-24856. doi: 10.18632/oncotarget.24984. eCollection 2018 May 15.
– Saeed SA, Antonacci DJ, Bloch RM. Exercise, yoga and meditation for depressive and anxiety disorders. Am Fam Physician. 2010;81:981–986.
– Schwingshackl L, Hoffmann G. Does a Mediterranean-Type Diet Reduce Cancer Risk? Curr Nutr Rep. 2016;5:9-17. Epub 2015 Sep 23.
– Sonestedt E, Borgquist S, Ericson U, Gullberg B, Landberg G, Olsson H, Wirfält E. Plant foods and oestrogen receptor alpha and beta-defined breast cancer: observations from the Malmö Diet and Cancer cohort. Carcinogenesis. 2008;29: 2203–2209.

Internet linkit

Anti-Cancer Strategies & Healthy Living for All
How do you build your very own personal Integrative cancer treatment programme?
12 foods to fight cancer
CANCER: Increasing Your Odds for Survival
MD Anderson Cancer Center
Osher Center for Integrative Medicine
VIDEO: Natural Defenses in Preventing and Treating Cancer