keskiviikkona, marraskuuta 30, 2011

Niin tavattoman virallista tietoa sydänterveydestä

*
Tässä virallista tietoa sellaisesta ruoasta ja liikunnasta, joka pitää sydämen terveenä. En voi ihan kaikkea hyväksyä, kuten esim. sitä seikkaa, että sydän kiittäisi rasvojen karsimisesta 20 energiaprosenttiin ja hiilihydraattien nostamisesta 70 energiaprosenttiin! Valoa pimeyteen tuo järkevän oloinen liikuntasuositus. Tosin liikunnan vaikutusta painonhallintaan voi pitää vaatimattomampana kuin EHN olettaa. Kuormittava liikunta on kuitenkin parasta mahdollista toimintaa yleisen terveydentilan kohentamiseksi.

Kerro mielipiteesi!

Euroopan sydänverkosto esittää tavoitteet Euroopan maiden väestöjen ravinnolle ja liikunnalle

Euroopan sydänverkosto (European Heart Network, EHN) on julkistanut tuoreimpaan tieteelliseen näyttöön perustuvan raportin ravinnon ja liikunnan yhteyksistä sydäntauteihin sekä tietoja ravinto- ja liikuntatottumuksista Euroopan maissa (Diet, Physical Activity and Cardiovascular Disease Prevention). European Heart Network on Euroopan maiden sydänterveyttä edistävien järjestöjen yhteistyöelin, johon Suomesta kuuluu Suomen Sydänliitto. Kaikkiaan EHN:iin kuuluu 33 jäsenorganisaatiota 26:sta Euroopan maasta.

Näiden tietojen perusteella poliittisille päättäjille ja asiantuntijoille voidaan antaa vahvaan tieteelliseen näyttöön perustuvat tavoitteet siitä, millaiseen ravintoon ja liikuntaan Euroopan maissa on pyrittävä sydämen ja verisuonten terveyden edistämiseksi. Tieteellisen katsauksen liikunnan merkityksestä sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä on kirjoittanut emeritusprofessori, Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto - Suomen Tule ry:n pääsihteeri Ilkka Vuori Tampereelta.

Raportti antaa päättäjille perusteita suunnitella ja toteuttaa konkreettisia toimenpiteitä em. tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteet on annettu kahdelle ajanjaksolle: seuraavien 5-10 vuoden kuluessa saavutettavissa olevat ja pidemmän ajanjakson tavoitteet. Jotta tavoitteet myös toteutuisivat, ne on muunnettava eri maissa käytäntöä palveleviksi ravinto- ja liikuntasuosituksiksi, jotka vastaavat kunkin maan olosuhteita ja edellytyksiä.

Tavoitteet väestön liikunnalle
Kaikki tavoitteet koskevat väestöä, eli ne pitäisi saavuttaa keskimäärin koko väestössä. Liikuntatavoitteeksi asetettiin lähivuosina vähintään 150 minuuttia vähintään kohtalaisesti kuormittavaa liikuntaa viikossa, mikä on jo nykyisin voimassa oleva kansainvälinen suositus. Pidemmän ajan kuluessa tavoitteena on tunti liikuntaa päivässä. Tämä määrä liikuntaa vähentäisi väestössä tehokkaasti mm. lihavuutta ja sen aiheuttamia ongelmia terveydelle ja toimintakyvylle.

Vaativat tavoitteet rasvojen, hiilihydraattien ja alkoholin osuudesta ravinnossa
Ravintoa koskevat tavoitteet ovat varsin kunnianhimoisia. Esimerkiksi rasvojen osuuden energian saannista tulisi olla 5-10 vuoden kuluessa korkeintaan 30 %, pidemmällä aikavälillä korkeintaan 20-25 %. Tyydytetyistä rasvoista energiaa pitäisi vastaavasti saada korkeintaan 10 % ja 7 %. Ravintoon lisätystä sokerista energiaa pitäisi 5-10 vuoden kuluttua saada korkeintaan 10 % ja pidemmän ajan kuluessa korkeintaan 5 %. Hiilihydraattien osuuden energiasta pitäisi vastaavasti olla vähintään 55 % ja 60-70 %.

Kehon painoindeksille (BMI) on asetettu vaativat tavoitteet: 5-10 vuoden kuluessa sen tulisi olla väestössä keskimäärin alle 23 ja myöhemmin alle 21. Alkoholin käytön tavoiterajat ovat miehille korkeintaan 2 annosta (20 g) ja naisille 1 annos (10 g) päivässä.

Tavoitteiden saavuttamiseksi raportissa esitetään lukuisia yhteiskunnallisiin päätöksiin perustuvia keinoja. Raportin ladattavat versiot löytyvät osoitteesta http://www.ehnheart.org/publications/physical-activity/publication/522-diet-physical-activity-and-cardiovascular-disease-prevention.html

Lisätietoja: emeritusprofessori Ilkka Vuori, p. 040 867 7707, ilkkavuori@kolumbus.fi

Ilkka Vuori (s. 1937) on jo kauan toiminut ja toimii edelleen puheenjohtajana European Heart Networkin Expert Group on Physical Activity -organisaatiossa. Hän hoitaa myös Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto - Suomen Tule ry:n pääsihteerin tehtäviä. Vuori on tehnyt sekä kansallisesti että kansainvälisesti merkittävän elämäntyön väestön terveyden edistämiseksi erityisesti terveysliikunnan merkityksen tutkijana ja puolestapuhujana. Ilkka Vuorella on ollut runsaasti luottamustehtäviä omalla alallaan. Hän on ollut kysytty asiantuntija niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin koko aktiiviuransa ajan ja on sitä edelleen. Muun muassa Maailman terveysjärjestö (WHO) on käyttänyt häntä asiantuntijana useissa eri yhteyksissä. Ilkka Vuoren toimiessa UKK-instituutin johtajana (1981-2001) UKK-instituutista kehittyi kansainvälisesti arvostettu terveyden edistämisen ja terveysliikunnan tutkimuslaitos. Lisäksi Vuori on toiminut mm. Jyväskylän yliopiston liikuntahygienian ja kansanterveyden professorina, Turun yliopiston kansanterveystieteen professorina, Stanfordin yliopiston lääketieteen laitoksen vierailevana professorina, Turun yliopiston sovelletun fysiologian dosenttina ja Tampereen yliopiston liikuntalääketieteen dosenttina. Aktiivisena kirjoittajana Vuori on julkaissut noin 400 tieteellistä julkaisua, pääasiassa liikuntafysiologian ja -lääketieteen alalta. Hänen tuotantoonsa lukeutuu myös useita oppikirjoja sekä runsaasti opetus- ja yleistajuisia kirjoituksia. Tunnustuspalkintona elämäntyöstään Ilkka Vuori sai Juho Vainion Säätiön tunnustuspalkinnon vuonna 2007.

Suomen Tule ry on tuki- ja liikuntaelinten terveyden ja sairauksien alalla toimivien kuuden kansalais- ja potilasjärjestön, seitsemän tule-alan ammattilaisjärjestön, yhden säätiön ja yhden tutkimus- ja asiantuntijalaitoksen valtakunnallinen yhteistyöjärjestö. Suomen Tulen kansalais- ja potilasjärjestöissä on yli 100 000 jäsentä. Suomen Tule ry:n tavoitteena on edistää tuki- ja liikuntaelinten terveyttä lisäämällä tietoa ja tietoisuutta tuki- ja liikuntaelinten terveyden ja sen ongelmien merkityksestä yksilöille, väestölle ja yhteiskunnalle sekä mahdollisuuksista parantaa tuki- ja liikuntaelinten terveyttä ja toimintakykyä ja vähentää niiden sairauksia ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen keinoin.

tiistaina, marraskuuta 29, 2011

Tyssääkö meno menopaussissa?

**
Veteraaniurheilijalla on kunnia esitellä Lapin urheiluopiston Ravintovalmentajakoulutuksessa vuonna 2011 olleiden opiskelijoiden työn hedelmiä. Ensimmäisenä on vuorossa opinnäyte menopaussi-ikäisistä maratoonareista.

Jaana Leminen-Lahdenperä:
TYSSÄÄKÖ MENO MENOPAUSSISSA?
Pieni tutkimus Maraton-naisista


Kyseessä on oivallisesti toteutettu selvitys siitä mitä menopaussi-iässä oleva nainen parhaimmillaan ottaa huomioon valmistautuessaan pitkään juoksusuoritukseen.

Fysioterapeutti Jaana Leminen-Lahdenperä valitsi opinnäytteensä aiheeksi menopaussin, koska hän itse lähestyy keskimääräistä menopaussin alkamisikää (51 vuotta) uhkaavasti. Ensi vuonna se on käsillä, jos tutkimuksiin on uskominen.

Jaana harrastaa intensiivisesti kestävyysurheilua: maratonjuoksua ja hiihtoa. Urheiluseurassa Artic Maraton Club, hän on ns. pitkillä, rauhallisilla sunnuntailenkeillä (kesto yli kaksi tuntia) juossut usein samaan ikäryhmään kuuluvien naisten kanssa, jolloin usein puhutaan myös naisen ikääntymiseen liittyvistä asioista.

Näin tämä asia alkoi kiinnostaa häntä tutkimusmielessä. Loppuuko meno vaihdevuosiin? Jaksaako vielä silloin harjoitella intensiivisesti kestävyysliikuntaa? Tässä kartoitetaan näitä asioita mm. ruokavalion, lisäravinteiden, erilaisten hoitojen, unen, kipujen, palautumisen ja mielialan valossa.

Haastattelu- ja tutkimusryhmään valikoitui kymmenen vaihdevuosi-ikäistä naista. Vaatimuksena oli yli 50-vuoden ikä ja harrastuksena kestävyysliikunta ja siinä erityisesti maratonjuoksu. Tässä käydään läpi hormonit, aktiivikestävyysurheilijan ravinto ja harjoituksen rasituksesta palautuminen. Lisäksi tuodaan esille kiinnostavia luonnollisia menopaussin hoitokeinoja, esimerkiksi luonnolliset hormonikorvaushoidot, homeopatia, yrtit ja hormonit sekä kiinalaisen lääketieteen hoitokeinot.

VAIHDEVUODET

Vaihdevuodet on elämänvaihe, jolloin naisen munasarjojen toiminta heikkenee ja lopulta sammuu. Tämä johtaa estrogeenin määrän vähenemiseen ja sen selvä merkki on kuukautisten loppuminen. Kuukautisten loppumisikään vaikuttavat naisen terveydentila, ravitsemus, perinnölliset tekijät ja fyysiset mittasuhteet. Laihoilla ja pienikokoisilla naisilla menopaussi alkaa yleensä aikaisemmin. Tupakointi aikaistaa menopaussia vuodella tai kahdella.

Estrogeenituotannon väheneminen aiheuttaa oireita neljästä naisesta kolmelle, ne voivat olla sekä psyykkisiä että fyysisiä. Vaihdevuodet ovat alkaneet, kun kuukautiskierron pituus muuttuu aiemmasta. Vaihdevuosioireet voidaan jakaa kahteen pääryhmään. Ensimmäinen on sukupuolielinten alueella esiintyvät oireet, jotka johtuvat estrogeenin puutteen aiheuttamista muutoksista. Toinen on hermostoperäinen oireilu sekä aineenvaihdunnan muutokset. Emättimessä saattaa ilmetä muutoksia, se voi lyhentyä ja ahtautua, myös limakalvot ohentuvat ja kuivuvat.

Hermostoperäiset oireet aiheutuvat hormonaalisen epätasapainon heijastumisesta ei-tahdonalaisen hermoston toimintaan. Näihin oireisiin lukeutuvat kuumat aallot, hikoilupuuskat, unihäiriöt ja sydämentykytys.
Hikoilu on yleensä suurimmillaan öisin, unihäiriöt taas aiheuttavat ärtyneisyyttä ja hermostuneisuutta sekä mielialan laskua. Oireita esiintyy yli 50 prosentilla vaihdevuosi-ikäisistä naisista.

Usein kilpirauhasen vajaatoiminasta johtuvat ongelmat saatetaan sekoittaa vaihdevuosioireisiin. Näitä ovat: osteoporoosi, väsymys, painonnousu, korkea kolesteroli, kuiva iho, ummetus, kuukautishäiriöt ja hauraat hiukset.

Tavallisimpia psyykkisiä oireita vaihdevuosissa ovat väsymys, haluttomuus, mielialahäiriöt, ahdistuneisuus, masentuneisuus ja keskittymis- ja päättelykyvyn hidastuminen.

Rasvavarasto siirtyy helposti vyötärön ja vatsan seudulle ns. "hormonimakkaraksi".

Vaihdevuosioireiden kesto on yksilöllistä ja ne vaihtelevat kahdesta viiteen vuoteen. Vaihdevuodet jaetaan normaalisti kahteen vaiheeseen. Premenopaussiksi eli esivaihdevuosiksi kutsutaan edeltäviä vuosia ennen kuukautisten loppumista. Postmenopaussi eli jälkivaihdevuodet, myös nimeltään tasannevuodet, on aika kuukautisten loppumisen jälkeen kestäen noin kymmenen vuotta. Uudemmissa tutkimuksissa havaittiin, että toinen syy vaihdevuosien aiheuttajaksi saattaa löytyä aivoista, jossa syynä ovat aivolisäkkeessä ja hypotalamuksessa tapahtuvat vanhenemismuutokset.

Suomalaisen naisen ei tarvitse elää hankalia ja runsasoireisia vaihdevuosia. Kielteinen julkinen kuva antaa ymmärtää tämän. Vaihdevuosien kokemiseen vaikuttaa myös naisen oma asenne ja tulkinta.

Useat naiset kokivat vaihdevuosien lääketieteellisen tarkastelutavan rajoittuneeksi ja osittaiseksi.

Vuonna 2011 ilmestyneessä tutkimuksessa selvitettiin miten vaihdevuodet vaikuttavat elintoimintoihin ja mikä on liikunnan vaikutus menopaussiin. Todettiin, että liikunta on hyväksi vaihdevuosissa oleville naisille. Kännykkäraportoinnin avulla tapahtuneeseen tutkimukseen osallistui 176 naista, jotka raportoivat joka päivä puolen vuoden ajan vaihdevuosioireistaan ja edeltävän yön unen laadusta. Vertailuryhmä liikkui kuten ennenkin.

Naiset, jotka harrastivat reipasta kävelyä vastaavaa liikuntaa tunnin kerrallaan neljä kertaa viikossa, kokivat olevansa vähemmän masentuneita ja nukkuivat paremmin kuin naiset, jotka eivät harrastaneet liikuntaa yhtä paljon. Liikunnan myönteinen vaikutus tuli esille etenkin naisten kokemassa elämänlaadussa. Öiset kuumat aallot vähenivät niillä, jotka liikkuivat suositusten mukaan. Liikunnan taso riippuu henkilön pohjakunnosta. Hikiliikunnan määrän lisäämisestä ei ole kuitenkaan hyötyä paljon liikuntaa harrastaneille, sen sijaan he hyötyisivät rentoutumisesta. Tärkeää olisi löytää itselle sopiva määrä liikuntaa sen sijaan, että juostaan joka päivä (Lähde: UKK-instituutin tutkimus vuonna 2011: MELLI – menopaussi, elintavat ja liikunta-tutkimus).

HORMONIT

Hormonien paras mahdollinen toiminta perustuu homeostaasiin eli tasapainoon. Liian vähän tai liian paljon mitä tahansa hormonia saa aikaan elimistössä epätasapainon. Elimistön toimii silloin epätäydellisesti ja saadaan aikaan erilaista oireilua. Pitkään jatkuessaan se saattaa johtaa sairastumiseen. Jokaisella hormonilla on oma tehtävänsä, joka liittyy kokonaisuuteen.

Omilla valinnoillamme voimme vaikuttaa elämäntapojen synnyttämiin hormonihäiriöihin. Yleisimmät hormoniperäiset sairaudet ovat osteoporoosi, diabetes, kilpirauhasen sairaudet ja lihavuus.

Kilpirauhashormonit

Kilpirauhasen tehtävänä on suojella elimistöä monilta ympäristön stressitekijöiltä, tuottaa
kilpirauhashormoneja, jotka säätelevät elimistön aineenvaihduntaa ja nuorilla naisilla edistää kasvua ja kehitystä.

Kun kilpirauhashormonien tuotanto heikkenee jostain syystä, alkaa rasvaa kertyä enemmän vartalon sivuille kylkiluiden ympärille. Epätasapainoon liittyviä oireita on monenlaisia, kuten juuri painonnousu, rasvanpolton hankaloituminen, ummetus, väsymys, nesteen kertyminen kehoon ja lämpötilan lasku. Myös hiukset voivat ohentua ja mieliala olla alakuloinen. Toimintahäiriön diagnosointi on lääkärin tehtävä.

Meillä on paljon hormoneja, ja kaikki vaikuttavat toisiinsa. Voimakas hormonipari on kortisoli ja kilpirauhashormoni. Kilpirauhashormonin toimintaa häiritsee krooninen stressi ja kortisolin liikaeritys tai jos estrogeenia on liikaa progesteroniin nähden.

Kilpirauhasen tehtävä on muodostaa seuraavia hormoneja: T4- tyroksiini, joka muuttuu kudoksissa pääosin T3:ksi. Jotta yleensä tyroksiinia voi muodostua tarvitaan jodia ja aminohappo tyrosiinia. T3 on kilpirauhashormonien aktiivinen muoto. Ilman seleeniä tätä ei muodostu. Kaikki elimistön kudokset koko kehossa sisältävät kilpirauhashormonien reseptoreita. Hyvin toimiva kilpirauhanen auttaa solujen energiantuotossa ja helpottaa sopivan kehonkoostumuksen ylläpidossa.

Riittävä energiansaanti on kilpirauhaselle ehdoton edellytys. Urheilijoille suositellaan jopa tankkauspäiviä joka viides päivä, jolloin energiansaanti on 50 prosenttia tavallista treenipäivää korkeampi. Näin tehostetaan kilpirauhasen toimintaa ja suorituskykyä.

Ruoka-aineista suositeltavimpia ovat pähkinät – etenkin parapähkinät ja macadamiapähkinät, jotka sisältävät paljon seleeniä. Sitä löytyy myös mm.lihasta, maksasta ja munuaisista.

Keskipitkiä rasvahappoja on runsaasti kylmäpuristetussa kookosöljyssä. Jodia puolestaan saa merilevästä.
Tyrosiinia saa parhaiten lihasta, siipikarjasta ja kalasta ja kasvikunnan tuotteista avokadosta, manteleista ja pavuista sekä (soijasta, josta ollaan monta mieltä).

Aktiivisesti urheilua harrastavan on huolehdittava lihasten energiavarastojen täyttämisestä harjoitusten jälkeen.

Kilpirauhasen toimintaa voi häiritä myös erilaiset suolisto-ongelmat, stressi ja ruokayliherkkyydet, ympäristökemikaalit ja juomamme vesi.

Naishormonit

Naishormoneja ovat estrogeenit ja progesteroni, jotka syntyvät kolesterolista elimistön luonnollisen toiminnan kautta ja niitä tarvitaan tasapainoiseen hormonitoimintaan. Steroidihormonien esiasteena toimii progesteroni, josta muodostetaan muun muassa testosteronia ja DHEA:ta. Molemmat ovat erittäin tärkeitä terveydelle ylläpitämällä solakkaa ulkomuotoa, hyvää energiatasoa ja seksuaalista halukkuutta.

Kehoomme joutuu erilaisia hormonihäiritsijöitä toimien estrogeenien tavoin myös esim. syömämme ruoan ja kosmetiikan kautta.

Luonnollisen hormonitasapainon takia naisilla rasva varastoituu alavartaloon, reisiin ja peppuun ja rasvasolut lisäävät estrogeenin määrää. Tämä voi olla ongelmallista vaihdevuosi-iässä, koska keho tasoittaa hormonitasojen laskua pitämällä kiinni rasvasoluista. Nais- ja mieshormonien aineenvaihdunnan epätasapainotilasta johtuen, rasva kertyy pakaroihin ja jalkoihin. Syitä on monia: mm. liikaa hiilihydraatteja, ympäristömyrkyt, vastusharjoittelun puute ja alhainen kasvuhormonin taso.

Premenopaussi- oireet ovat lisääntyneet ja alkavat jo noin 30 vuoden iässä ja jatkuvat vaihdevuosi-ikään asti. Hormonit jylläävät ylösalas. Normaali vaihdevuosi- ikä on 45–60 vuoden iässä, jolloin kuukautiset jäävät vähitellen pois koska progesteroni ja estrogeenin eritys loppuu. Estrogeenin vähyys aiheuttaa oireita kaikille naisille. Tyypillisimpiä ovat kuumat aallot, uniongelmat, alakuloisuus, itkuherkkyys.

Hormonitasapainon muutokset aiheuttavat monenlaisia oireita joita ovat mm. erilaiset kivut, sydämen rytmihäiriöt ja seksuaalinen haluttomuus. Eri naisilla on erilaisia oireita ja niiden vakavuus ja rajuus vaihtelevat naisesta toiseen. Oireet voivat myös lievittyä ajan saatossa tai jatkua pitkään.

Vaihdevuosien oireita voidaan helpottaa monin eri tavoin. Moni turvautuu synteettiseen hormonikorvaushoitoon. Tätä suositellaan ainoastaan estrogeenin puutteen synnyttämien oireiden hoitoon kuten uniongelmat, ahdistus, nivelkivut, saamattomuus ja hikoilu.

Hormonihoito laskee huonoa kolesterolia, nostaa hyvää kolesterolia, vähentää sydäninfarktin riskiä ja luun haurastumista, 2-tyypin diabeteksen ja mahdollisesti dementian riskiä. Synteettiset hormonit eroavat rakenteeltaan kehon omista hormoneista. On suositeltavaa nauttia magnesiumia, sinkkiä ja B-6- vitamiinia, koska hormonikorvaushoito kuluttaa näiden vitamiinien ja mineraalien varastoja kehossa. Lisäksi hormonikorvaushoito lisää riskiä sairastua rintasyöpään, syvään laskimotukokseen, keuhkoveritulppaan ja aivoinfarktiin.

Jos hormonikorvaushoitoa ei halua, voidaan tilannetta tasapainottaa elämäntapojen, ravinnon ja ravintolisien avulla lisäämällä E-vitamiinia, magnesiumia ja omega-3-rasvahappoja ruokavalioon. Myös vähähiilihydraattinen ruoka ja luomuruoka voivat tuoda helpotusta oireisiin. Lisäksi painoharjoittelu, stressin vähentäminen, suoliston hoitaminen ja riittävä uni ovat varteenotettavia keinoja. Ruoka-aineista tärkeimmät tasapainoittajat ovat parsakaali, pellavansiemenet ja vesikrassi sekä se seikka, että syö riittävästi proteiinia.

Kortisoli

Yksi elimistön päähormoneista on kortisoli. Sen vaikutukset liittyvät suurelta osin stressitilojen sietoon ja sitä erittyy lisämunuaisessa. Koska kortisoli on stressihormoni, niin esim.liian lyhyet unet ja vuorotyö kohottavat kortisolitasoja, samoin kuin krooninen stressi. Jos tilanne jatkuu pitkään, seurauksena voi olla aikuistyypin diabetes, osteoporoosi, lihominen, masennus tai korkea verenpaine. Voidaan myös olettaa, että kortisolihormonin epätasapainolla voi olla yhteys PSM-oireisiin, kilpirauhasen vajaatoimintaan ja PCOS :ään eli monirakkulaiseen munasarjaoireyhtymään.

Mieshormonit

Mieshormonien tehtävänä on vastata fyysisestä voimasta, ihon ja muiden kudosten kehityksestä ja ylläpidosta, hyvästä mielialasta, energiatasosta, motivaation ylläpidosta ja seksuaalisesta halukkuudesta. Lisäksi ne vaikuttavat myös proteiinien, rasvojen ja hiilihydraattien aineenvaihduntaan ja niitä tarvitaan verisolujen muodostumiseen.

Mieshormoneja on useita, tunnetuin niistä lienee testosteroni, joka vaikuttaa miehisten sukupuolitunnusmerkkien kehittymiseen, lihaskudoksen muodostumiseen ja libidoon sekä lisäksi siitä muodostetaan dihydrotestosteronia. Naisen kehossa suuri osa testosteronista muuntuu estradioliksi, joka on yleisin naisen estrogeeni. Nainenkin siis tarvitsee mieshormoneja rakennusaineiksi kaikille sukuhormoneille.

Molemmilla sukupuolilla se lisäksi estää rasvan kertymistä. Estrogeenien kaltaiset aineet eli xenoestrogeenit (= "vieraat"), voivat häiritä mieshormonien muodostusta. Näitä saamme elimistöön kosmetiikan ja ravinnon sisältämien torjunta-aineiden kautta.

Kasvuhormoni

Pitkän ja terveen elämän tärkein hormoni on kasvuhormoni ("nuoruushormoni"). Kasvuhormonia erittyy aivolohkon etulohkosta liikkuessa, nukkuessa, paastotessa, stressissä ja kun verensokeri on alhaalla. Kasvuhormoni edistää rasvanpolttoa ja nopeuttaa lihaskudoksen rakennusta ja uusimista. Liian vähäinen kasvuhormonin eritys voi lisätä myös rasvan varastoitumista. Vuodet vaikuttavat kasvuhormonin eritykseen - se vähenee 14 prosenttia vuosikymmenessä. Sen tuotantoon ja eritykseen voidaan vaikuttaa riittävällä unella (yli 8 h), intensiivisellä liikunnalla, joista parhaimpia ovat intervallitreenit (vain 20 -30 min.) ja painoharjoittelu vapailla painoilla ( 8-15 x toistot/10-60 sekunnin palautus ja harjoituksen kesto 30-45 minuuttia). Alhainen kasvuhormonitaso kerryttää herkemmin rasvaa joka puolelle kehoa etenkin vatsan alueelle. Kasvuhormonin eritys vähenee myös runsashiilihydraattisella ruokavaliolla.

LUONNOLLISET HORMONIKORVAUSHOIDOT

Luonnollisilla hormonihoidoilla tarkoitetaan hoitoja, joita tehdään hormonivalmisteilla, jotka ovat luonnollisen kaltaisia. Näitä ovat keltarauhashormoni-, estrogeeni-, testosteroni-, DHEA- ja melatoniinivoiteet tai tabletit, joiden molekyylirakenne on täysin samanlainen kuin niillä hormoneilla, jotka syntyvät naisen elimistössä luonnollisesti. Ne ovat kuitenkin synteettisesti valmistettuja. Näiden valmisteiden etu on kuitenkin se, että elimistö reagoi synteettiseen hormonivalmisteeseen kuin vieraaseen aineeseen, näin ollen sen vaikutukset eivät ole yhdenmukaiset elimistön oman biokemian kanssa. Toinen etu on se, että niissä on matalampi hormonipitoisuus. Suomessa estrogeenikorvaushoidossa käytetäänkin luonnollisia estrogeeneja mutta niitä täydennetään synteettisillä keltarauhashormoneilla kohtusyövän estämiseksi.

Vaihtoehtoisia hoitomuotoja ovat myös SERM- valmisteet, ja tiboloni. Näistä jälkimmäinen helpottaa vaihdevuosioireita ja suojaa luuta ja estää limakalvon liikakasvua. Luonnonmukaista vaihtoehtoa on etsitty kasviperäisistä estrogeeneistä, jotka muuttuvat heikoiksi estrogeeneiksi. Kasviestrogeenejä on etenkin soijassa, kokojyväviljassa, siemenissä, marjoissa ja puna-apilassa.

HOMEOPATIA

Homeopatia on oppi sairauksien hoitamisesta ja se on säilynyt muuttumattomana lähes kaksisataa vuotta. Sen oppi-isä on saksalainen lääkäri Samuel Hahnemann (1755–1843), joka julkisti homeopatian periaatteet ensi kerran jo vuonna 1796.

Homeopatiassa on kaksi keskeistä periaatetta: ensimmäinen on SIMILIA- eli samankaltaisuuden periaate. "Samanlainen parantaa samanlaista". Terveillä tautiin liittyviä oireita aiheuttava aine sopii laimennettuna sairaille taudin parantamiseen.

Toinen periaate on POTENSOINTI eli dynamisointi ravistelemalla ja laimentamalla: lääkeaineen vaikutus vaan voimistuu enemmän, mitä pisimmälle laimennus ja ravistelu jatkuvat tietyllä tavalla.

Jaana Leminen-Lahdenperä haastatteli klassisen homeopatian edustajaa Carita Savolaista ja kysyi aluksi mitkä ovat tyypillisimmät vaivat, miksi ihmiset hakeutuvat vastaanotolle. Vastauksena oli ensimmäisenä naisten vaihdevuosivaivat, toisena krooninen väsymysoireyhtymä ja masennus. Vaihdevuosivaivoista yksilöitynä suurimmat syyt olivat kuumat aallot (ylipaino ja kuumat aallot ovat yhteydessä toisiinsa) seuraavina unetttomuus - unihäiriöt ja kolmantena mielialavaihtelut. Menopaussihaitari oli 38–57 vuotta. Homeopaattisia valmisteita syödään yksilöllisesti, esim. kaksi kuukautta ja välissä on kontrollikäynti. Valmisteet eivät sisällä lisäaineita ja valmistusprosessi on tarkka. Kaksi lääketukkua potensoi lääkkeet käsin. Samaan aikaan voi kuitenkin nauttia koululääketieteen lääkkeitä.

Nykyään saa luontaistuotekaupastakin jo muutamia homeopaattisia D-potenssin valmisteita (lievin ja pinnallisin potenssi). On olemassa D,C,LM ja M potenssit ja näistä eri vahvuudet.

Käytetyimmät homeopaattiset lääkeaineet vaihdevuosioireisiin homeopaatti Carita Savolaisella olivat: Sepia, Lachesis, Pulsatilla Nigr. Apis, Phosphorus, Graphites ja Sulphur. Homeopaatti ei yleensä anna ruokavalio-/liikunta-/rentoutustekniikka-/uni- ohjeita. Eli asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään elämänmuutoksia.

YRTIT JA HORMONIT

Tärkeimmät kansanomaiset hoitomuodot ovat olleet rohtokasvien käyttö, kuppaus, jäsenkorjaus ja mieleen kohdistuneet menetelmät. Suomalaiset ovat osanneet muinoin hyödyntää monia pihapiirissä kasvaneita kasveja kuten siankärsämöä, piharatamoa, mäntyä ja koivua.

Menopaussin mukana tuomiin oireisiin kuten hikoiluun ja kuumiin aaltoihin suositellaan sisäisesti salviaa sekä yrttiteenä että –uutteena. Valkoapila, puna-apila, nokkonen, koivu, kultapiisku, siankärsämö, voikukka, mesiangervo ja koivunlehdet auttavat turvotukseen. Kun taas ärtyneisyyteen ja masennukseen tehoaa mäkikuisma ja kauranverso.

Kasvisruuasta saa runsaasti C-, A- ja E-vitamiinia, seleeniä ja sinkkiä sekä kasviantioksidantteja.
Lisäksi vehnänalkioöljystä saa E-vitamiinia, ja nokkosesta seleeniä, kalkkia ja piitä.

Osteoporoosia voi mahdollisesti välttää viherjauheilla, jotka on tehty nokkosesta ja peltokortteesta.

Ulkoisina hoitoina tehokkaita ovat salvia -ja siankärsämöpuolikylvyt ja jalkakylvyt.

KIINALAINEN LÄÄKETIEDE

Kiinalainen lääketiede kehittyi Kiinassa jo noin kolmetuhatta vuotta siten. Perusoppikirjana on Keltaisen Keisarin klassikko: The Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine, joka on omalta osaltaan vaikuttanut voimakkaasti kiinalaisen lääketieteen leviämiseen maailmalle.

Englanti, Saksa ja USA ovat edelläkävijöitä. Suomeen kiinalainen lääketiede tuli 1970- luvulla aluksi akupunktuurin muodossa, mutta nykyisin se on laajentunut niin, että meillä on myös aidon kiinalaisen lääketieteen asiantuntijoita.

Kiinassa Jin- ja Jang -jaottelu ulottuu käytännössä jokaiselle elämänalueelle taiteesta ruoka-aineisiin. Lisäksi siihen kuuluu viisi elementtiä :puu, tuli, maa, vesi ja metalli. Jokaisella on oma vastaavuutensa jonkin sisäelimen kanssa.

Intiassa yli viisi tuhatta vuotta sitten kehittynyt ayurveda- lääketiede korostaa kasvirohtoja, ravintoa ja ihmisen fyysistä, psyykkistä ja henkistä tasapainoa sekä joogaliikkeitä ja mietiskelyä.

Kiinalaisen lääketieteen päämääränä on poistaa vaivoja tai liennyttää niitä riippuen ongelman luonteesta. Parhaimmillaan se on kroonisissa vaivoissa, joskin se on erinomainen hoito myös ennaltaehkäisijänä. Sen pohjana on näkemys ihmisestä kokonaisuutena, jonka hoidossa pyritään sisäelinten välisen energiatasapainon palauttamiseen. Toiminnalliset häiriöt ovat seurausta tämän energiatasapainon häiriöstä. Qi virtaa ihmisessä meridianeiksi eli akupunktioradoiksi kutsuttuja kanavia pitkin. Sisäelimet viestittävät pitkään ennen varsinaisen sairauden puhkeamista. Jokaiseen sisäelimeen liittyy oireisto, josta voidaan päätellä hoitotarve.

Vaivan määrittely perustuu lyhykäisyydessään oireistoon, kielen katsomiseen ja pulssin kuunteluun. Hoitoina ovat akupunktio, moxa, yrtit, kuiva-, ja märkäkuppaus.

Perinteisen kiinalaisen lääketieteen mukaan hormonaalisissa vaivoissa hoidetaan ensisijaisesti munuaisia ja maksaa sekä sydäntä.

Vaihdevuosivaivojen häiritsevään hikoiluun ja katkeilevan uneen sekä levottomuuteen ja hermostuneisuuteen on hoitona Yinin lisääminen. Kuumuutta poistetaan neuloilla. Myös meditaatioharjoituksista on mittaamatonta hyötyä menopaussissa.

Kun naisen Yinin ja Yangin tasapaino on kohtuullisen hyvä, ei synny erityisiä vaihdevuosivaivoja.

AKTIIVIKESTÄVYYSURHEILIJAN RAVINTO

Kestävyyslajien harrastajilla usein energiankulutus on suurta ja ongelmia voi tulla riittävästä energiansaannista. Suurien ruokamäärien syöminen on hankalaa ja harjoittelu sanelee pitkälti ruokarytminkin. Etenkin kovien harjoittelujaksojen aikana monet urheilijat ovat negatiivisessa energiatasapainossa. Suositus olisi syödä 5-7 ateriaa päivässä, jakamalla ne sopivasti, sillä näin taataan riittävä energiansaanti. Oikein koostettu ruokavalio koostuu ravintoainetiheydeltään terveellisistä ja hyvistä hiilihydraateista, proteiineista ja rasvoista. Ravintolisillä ja erilaisilla energiapatukoilla ja nesteillä voi hyvin täydentää ruokavaliota tarvittaessa.

Hiilihydraattien merkitys energianlähteenä kasvaa tehon noustessa. Melkein kaikissa kilpailusuorituksissa pääosa energiasta tuotetaankin verenglukoosista ja lihasten glykogeenivarastoista. Proteiinien tuotto energiana on vähäistä suorituksen aikana.

Saantisuositukset kestävyysurheilijalle eri ravintoaineista ovat seuraavat: hiilihydraattien 55-65 E %, proteiinien 10-15 E % ja rasvojen saantisuositus on 25-35 E %.

Pitkäkestoisissa suorituksissa lihasglykogeenin riittävyys rajoittaa jaksamista. Kilpailusta suoriutumiseen myös glykogeenivarastojen koolla on suuri merkitys. Hiilihydraattitankkauksella on mahdollista saavuttaa jopa kaksinkertainen lihasten glykogeenipitoisuus normaalitilanteeseen verrattuna. Tällä on positiivinen vaikutus pitkäkestoisen suorituksen loppupuolella. Tästä löytyy myös paljon tutkimuksia, jotka osoittavat tankkauksen hyödyn etenkin yli 90 minuuttia kestävissä suorituksissa. Paras hyöty saadaan silloin, kun urheilijan jokapäiväisessä ruokavaliossa on vähänlaisesti hiilihydraatteja. Toki tankkauksen hyöty voi johtua myös yksilöllisistä ominaisuuksista. Monella paino nousee 0,5-2 kg ja se johtuu glykogeenivarastojen täyttymisestä, glykogeeniin sitoutuneesta vedestä ja lisääntyneestä suolen sisällöstä. Myös olo voi tuntua tukkoiselta ja raskaalta mutta se häviää joko verryttelyn tai viimeistään kisan alettua.

Nykyään käytetyin hiilihydraattitankkausmalli on sellainen, missä tehdään lajinomainen melko lyhyt ja kovatehoinen harjoitus ja sen jälkeen tankataan 3-4 vuorokautta ennen tapahtumaa. Viimeistelyharjoitusta seuraavien päivien aikana liikutaan kevyesti ja nautitaan hiilihydraatteja 8-12g /painokilo /vrk. Vuorokautta ennen kisaa on hyvä palata normaaliin ruokavalioon ja syödä myös rasvaa, jolloin rasvojen hapetus palautuu normaalitasolle. Näin esim. maratonharjoittelija hyötyy hiilihydraattitankkauksesta.

Kestävyysharjoittelu vaikuttaa suuresti lihasproteiinien aineenvaihduntaan. Kova harjoittelu voi aiheuttaa lihasrakenteisiin mikrovaurioita ja vaurioiden korjaaminen vaatii proteiinisynteesiä. Pitkäkestoisissa kovatehoisissa harjoituksissa käytetään energiaksi lihasproteiinia. Harjoituksen jälkeisessä palautumisessa myös lihasproteiiniaineenvaihdunta on vilkasta. Lihasproteiinin hajoaminen ja synteesin tasapaino riippuu harjoittelun kokonaisvaikutuksesta.

Optimaalisen ravinnon periaatteista voisi soveltaa ydinkohtia myös menopaussissa olevalle kestävyysurheilijalle. Oikealla ruokavaliolla voi olla ja onkin vaikutusta vaihdevuosiin. Estrogeenituotannon loppuminen lihottaa naisia helposti. Ensimmäisenä periaatteena on tasapainoinen ateria 3-4 tunnin välein. Toisena on, että syö proteiinia joka aterialla ja kolmantena, etttä syö kasviksia joka aterialla. Jos haluaa polttaa rasvaa, hitaasti imeytyvät hiilihydraatit kannattaa nauttia 1-2 tuntia liikunnan jälkeen.

Päivittäin kannattaa käyttää aterioilla hyviä luonnollisia rasvoja esim. kylmäpuristetut öljyt, voi, pähkinät, lohi, avokado. Puhdasta vettä pitäisi muistaa juoda 1,5 litraa päivässä. Ruokailuhetkien suunnittelu ja varautuminen etukäteen helpottavat järkeviä valintoja. Lisäksi hyvänlaatuisen monivitamiini-ja mineraali valmisteen käyttö päivittäin on suositeltavaa. Näistä periaatteista voi joustaa 10-20 prosenttia ajasta.

HARJOITUKSISTA, RASITUKSESTA PALAUTUMINEN

Fyysinen rasitus tuottaa elimistölle ja aineenvaihdunnalle muutoksia ja palautuminen on näiden muutosten korjaamista. Laajemmin ajateltuna palautuminen on myös lihasten ja jänteiden palautumista lepopituuteen, verenkierto- ja hengityselimistön palaamista perustoimintatilaan ja rasituksen aikaisten hormonieritysmuutosten korjaantumista normaalirytmiin. Kyse on siis homeostaasista.

Tärkeä osuus on oikeaoppisella neste- ja ravintotasapainon korjaamisella harjoituksen jälkeen ja joskus pitkäkestoisen rasituksen aikanakin. Näin varmistetaan nopeampi palautuminen.

Nopea palautuminen mahdollistaa myös tehokkaan, usein toistuvan harjoittelun. Oikeanlaisella ravitsemuksella kuten hiilihydraattipitoisella ja hyvälaatuisella heraproteiinilla, vaikutetaan eri palautumisen osa-alueisiin kuten solutason lihasvaurioiden korjaamiseen, lihas- ja maksaglykogeenivarastojen täydentämiseen, neste- ja elektrolyyttitasapainon palautumiseen sekä anabolisen hormonitasapainon luomiseen. Hyvä loppuverryttely poistaa ja nopeuttaa maitohapon poistumista väsyneistä lihaksista. Tavoitteena palautumisvaiheessa on siis glykogeenivarastojen täyttö ja nestetasapainon korjaaminen. Kestävyyttä vaativan kilpailun jälkeen tämä tapahtuu kahdessa – kolmessa päivässä.

Tutkimuksissa todettiin rotilla kovan (75% VO2 max ) ja pitkäkestoisen yli 2 tuntia kestävän
harjoituksen jälkeen nautitun hera – ja soijaproteiini yhdistelmän vähentävän lihasten
proteiinisynteesiä. Myöskään hiilihydraattien määrän ei tarvitse olla suuren suuri tavoiteltaessa nopeaa ja tehokasta palautumista. Näin kestävyysharjoituksen jälkeen nautittu proteiini on järkevä valinta lihasten proteiinitasapainon kannalta lisätutkimuksia odotellessa.

Palautusjuoman käyttö, jossa on proteiineja ja hiilihydraatteja, on todettu vähentävän ylirasittumisesta johtuvia loukkaantumisia, vähentävän lihaskipeyttä ja vähentävän sairastelua erittäin kovien harjoitusjaksojen yhteydessä. Vaikutus johtuu nähtävästi sen antikatabolisesta vaikutuksesta koska kovan harjoittelun seurauksena elimistöön syntyy katabolinen tila, jossa lihasproteiinia hajoaa enemmän kuin sitä rakentuu. Tämä katabolinen stressi lienee yhteydessä myös heikentyneeseen vastustuskykyyn.

Suorituskyvyn ja harjoittelusta palautumisen kannalta myös ylimääräisistä vitamiini- ja kivennäisainelisistä saattaa olla hyötyä.

Määrällisesti liian vähäinen tai huonolaatuinen uni voi sekoittaa hormonijärjestelmämme. Rasvaa kertyy reisiin ja takamukseen pääsääntöisesti alle seitsemän tunnin yöunilla. Kun taas kuuden tunnin yöunet saavat aikaan insuliiniresistenssin, ja rasva kertyy yläselkään ja jenkkakahvoiksi. Laadullisesti huono uni lisää kasvuhormonin eritystä, samoin myös kortisolin eritystä. Koholla oleva kortisoli heikentää palautumista ja myös loukkaantumisriski kasvaa. Viisikymmentä vuotiaana kortisolitaso voi olla jopa 12-kertainen kolmekymppiseen verrattuna.

Aamuöiset heräämiset kello kolmen ja viiden välillä saavat aikaan hapetusstressiä. Siihen voi vaikuttaa stressin hallinnalla ja syömällä omega-3-rasvoja ja magnesiumia sekä valmistamalla vihersmoothien. Magnesiumin puute on usein yhtenä syynä uniongelmiin.

TUTKIMUKSEN KULKU

Jaana laati haastattelulomakkeen urheiluseuransa Artic Maraton Clubin menopaussi-iässä oleville naisille. Hän haastatteli henkilökohtaisesti kymmentä yli 50-vuotiasta naista Rovaniemellä ajalla 05.08.-12.08.2011.
Hänen laatimansa kysymykset käsittelivät menopaussia, sen oireita, mitä hoitokeinoja heillä on käytössä, riskitekijöitä, ruokavaliota ja lisäravinteita. Myös menopaussin vaikutusta painoon, harjoitteluun ja palautumiseen. Lisäksi kysymyksiä oli unesta ja kivuista.

Tutkimusjoukko koostui kymmenestä 50-61-vuotiaasta Rovaniemeläisestä urheiluseura AMC: n (Artic Maraton Club ) naisesta. Heidän keski-ikänsä oli 53,2 vuotta. Valintakriteerinä olivat yli 50- vuoden ikä ja harrastuksena pitkänmatkan juoksu ja osallistuminen yhdelle tai useammalle maratonille.

TUTKIMUSTULOKSET

Tutkimukseen osallistuneet olivat harrastaneet kestävyysliikuntaa 9-36 vuotta säännöllisesti. Muina lajeina juoksun lisäksi heillä oli eniten hiihtoa (8), pyöräilyä ja kuntosalitreeniä (molempia 5), avantouintia (3). Golf, uinti, ohjatut jumpat ja hyötyliikunta saivat kaikki kaksi harrastajaa. Tanssille, kuntonyrkkeilylle, laskettelulle, kävelylle, sulkapallolle, lentopallolle ja vaeltamiselle riitti kaikille yksi harrastaja.

Täyspitkän maratonin suorituskertoja oli 1-64 kpl.

Osteoporoositapauksia ei ollut yhtään. Diabetes oli riskitekijänä seitsemällä, samoin sydänsairausriskitekijä. Verisuonisairaus riskitekijä oli yhdellä haastatelluista.

Kuumia aaltoja oli 20 prosentilla vastanneista useita kertoja päivässä. Ärtyisyyttä koki 20 prosenttia joka päivä ja alakuloisuutta 20 prosenttia kerran viikossa. Vastanneista 10 prosenttia koki masennusta satunnaisesti ja väsymystä sekä uupumista oli jopa 40 prosentilla. Samalla vastaajalla saattoi olla useita edellä mainittuja oireita.

Tutkimusryhmän menopaussioireiden alkamisiän keskiarvo oli 47,5 vuotta, ensimmäiselle ne alkoivat 42-vuotiaana ja myöhäisin alkamisikä oli 52 vuotta. Kahdella vastaajista menopaussioireet eivät olleet alkaneet vielä 50-vuotiaana.

Estrogeenihoito oli puolella haastatelluista. Yhdellä oli hormonikierukka. Liikunta oli kahdella hoitokeinona. Neljällä vastaajista ei ollut mitään hormonikorvaushoitoa.

Hormonivalmisteina oli seuraavia tuotteita: Femoston, Anceling, Livial, Vaqitem ja Qlaira-ehkäisypillerit.

Kukaan vastaajista ei käyttänyt mitään muita hoitokeinoja menopaussiin (esim. homeopatia).

Yhdeksän vastaajista noudatti sekaruokavaliota ja yksi noudatti vähähiilihydraattista ruokavaliota.

Lisäravinteiden käyttö oli hieman kirjavaa. B –ja D-vitamiinia käytti kolme henkilöä, Q-10 :ä, koivuntuhkaa ja Herbalifea yksi henkilö ja urheilu- ja palautusjuomia yksi henkilö. Kalaöljyä yksi, Omega 3 :a kolme henkilöä. Sekä magnesiumia käytti neljä henkilöä. Vain yksi henkilö kertoi tarkat määrät ja yksi henkilö käytti tuotteita päivittäin. Kolme vastanneista ei käyttänyt mitään lisäravinteita.

Kahdeksan henkilöä kertoi, ettei ole mitään erityistä ruoka-ainetta helpottamaan menopaussi oireita. Yksi kertoi Herbalifen helpottavan ja toinen löysi helpotusta pullasta ja makeisista.

Kaikki osallistujat kertoivat positiivisen mielialan lisääntyneen liikunnalla. Neljä tunsi itsensä virkeäksi ja reippaaksi. Itsetunto oli parantunut yhdellä ja liikunta antoi energiaa ja auttoi jaksamaan kertoi yksi osallistuja. Yhdellä osallistujista nukkuminen oli parempaa.

Puolet vastaajista totesi, ettei menopaussi ollut vaikuttanut painoon millään tavalla. Yhdelle osallistujista painoa oli tullut lisää 10 kg, yhdelle viisi kiloa. Kahdella osallistujalla paino oli noussut hiipien ja yhdellä lisäksi maha pömpötti ja turvotti.

Neljällekymmenelle prosentille osallistujista menopaussi ei vaikuttanut painoon laskevasti tai nousevasti. Vyötäröläskiä oli kertynyt neljälle sekä reisiin ja rintoihin kahdelle henkilölle. Ihon veltostumisesta kertoi yksi haastatelluista.

Seitsemällä kymmenestä ei ollut turvotuksia, kolmella osallistujista esiintyi turvotusta.

Palautuminen kesti nykyään pitempään ja lihakset olivat kipeät, etenkin alaraajat, kertoi kaksi vastaajaa. Yhdellä vastaajista palautuminen oli aina yhtä vaikeaa ja toisella palautuminen oli vähän heikentynyt vaikka kunto oli parantunut, kun taas yksi kertoi harjaantumisen myötä palautumisen helpottuneen, koska harjoittelukin oli edelleen nousujohteista.

Vähän yli puolet (60%) haastatelluista naisista kertoivat nukkuvansa jopa 7-8 tuntia yössä, muutama heistä heräili yöllä, mutta nukahti uudelleen. Kaksi osallistujista nukkui 5-6 tuntia yössä ja kaksi kymmenestä heräili enemmän ja nukki ajallisesti vähemmän ja aika huonosti.

Seitsemänkymmentä prosenttia vastaajista kuului "kello kolmen kerhoon" eli - vaihdevuosiäkäisten naisten taipumus herätä pissalle kello kolmen aikaan. Oire johtuu alentuneesta estradiolin tuotannosta. Yksi heräsi satunnaisesti ja kaksi nukkui heräämättä.

Kolmellakymmenellä prosentilla esiintyi kipuja lonkissa, hartioissa ja selässä. Kahdella kipuja esiintyi sorminivelissä ja vain yhdellä satunnaisesti polvissa. Puolella vastaajista ei ollut kipuja.

Puolella osallistujista ei ollut minkäänlaisia oireita sydämessä. Neljällä esiintyi joskus sydämen rytmihäiriöitä, tykytystä ja muljahteluja. Yhdellä haastatelluista oli synnynnäinen mitraaliläpän vuoto.

POHDINTA

Tutkimustuloksista selviää, että meno ei tyssää menopaussissa. Kyselyyn osallistuneista 8 kymmenestä harrasti kestävyyslajeista myös hiihtoa ja viisi pyöräilyä. Muina lajeina oli lihaskuntoa ja koordinaatiota kehittävää kuntoilua. Vastaajat harrastivat siis varsin kattavasti ja monipuolisesti eri liikuntamuotoja. Tämä kumoaa yleisen väitteen, siitä että kestävyysurheilijat liikkuvat varsin yksipuolisesti. Ehkä tämä käsitys käy toteen enemmänkin miespuolisilla kestävyysurheilijoilla.

Osa kyselyyn vastanneista oli juossut useita maratoneja ja harrastanut kestävyysurheilua koko aikuisiän. Kyselyssä ei ilmennyt pitkäaikaisen kestävyysurheilun vaikutusta menopaussioireisiin verrattuna vain vähän aikaa lajia harrastaneisiin. Kysymysten asettelussa ja tarkemmissa kysymyksissä olisin saanut mahdollisia kestävyysliikunnan hyötyjä tai haittoja paremmin esille.

Menopaussin sanotaan aiheuttavan naisille mielialavaihteluita ja masennustakin. Eniten vastaajat kuitenkin tunsivat väsymystä ja uupumusta, mutta vastapainona he kokivat liikunnan tuoman positiivisen mielialan lisääntyneen.

Tutkimusten mukaan menopaussioireet alkoivat keskimäärin 51-vuoden iässä. Kyselyyn vastanneiden keskuudessa oireiden alkamisikä oli alhaisempi; 47,5- vuotta, mutta kahdella yli 50-vuotiaalla oireet eivät olleet vielä alkaneet. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että kestävyysurheilu ei olennaisesti vaikuta menopaussioireiden alkamisikään.

Synteettisen hormonikorvaushoidon oli aloittanut 6 kymmenestä. On todettava, että yllättävän monet naiset turvautuvat korvaushoitoihin helpottaakseen vaihdevuosioireita. Kuitenkaan kukaan heistä ei ollut hakenut lievennystä oireisiinsa luonnonmukaisista hormonikorvaushoidoista. Ehkä tietoa näistä on vielä liian vähän saatavilla. Tulevaisuudessa onkin toivottavaa, että tietoisuus ja tunnettavuus ja käyttö vaihtoehtohoidoista lisääntyisi myös vaihdevuosi-ikäisten naisten keskuudessa. Näin on käynyt pikkuhiljaa myös muille luonnonmukaisille hoidoille.

Kestävyysurheilu / maratonharjoittelu antaa selkeästi positiivisia tuntemuksia ja nostaa mielialaa sekä itsetuntoa, antaa energiaa ja vireyttä sekä auttaa jaksamaan. Palautuminen harjoituksista ja maratoneista oli kuudella kymmenestä pysynyt ennallaan ennen menopaussia ja menopaussin aikana. Neljä kymmenestä koki palautumisen hieman hidastuneen iän myötä ja lihasten kipeytyneen enemmän. Tässä korostui myös ravinto, uni ja lepo sekä hyvän lihaskunnon merkitys. Ilman liikuntaa myös lihasmassa alkaa vähentyä kiihtyvällä vauhdilla, jos siitä ei huolehdita. Lihaskudos korvaantuu rasvalla ja luumassa vähentyy lisäten osteoporoosi riskiä.

Nukkuminen oli yleensä ottaen yllättävän hyvällä mallilla, koska 60 % nukkui suositeltavan 7-8 tuntia yössä. Liekö rasittavalla kestävyysliikunnalla tässä osuutta? Kyllä kehon kuitenkin saa aika rasittuneeseen tilaan pitkillä lenkeillä ja se kestää muutamia päiviä. Yöllisiä heräämisiä oli jopa 70 prosentilla, varmaan osin iästä johtuen, mutta myös lisääntyneestä aineenvaihdunnasta ja juoksun jälkeisestä runsaasta nesteytyksestä. Tietysti koko elämäntilanne vaikuttaa nukkumiseen, sitä ei voi kieltää.

Nivelten kulumat ja nivelrikko olivat aika tavallisia vaivoja yli 50-vuotiailla naisilla. Vaihdevuosissa ne lisääntyvät erityisesti polvi-, lonkka- ja sorminivelissä. Vaivat voivat olla kivuttomia tai nivelet voivat tulehtua. Tämä voi johtua myös estrogeenin vähyydestä, aiheuttaen tulehdusreaktion niveliin tai lihaskudokseen. Elimistön normaali estrogeenipitoisuus helpottaa lihaksia myös rasituksesta palautumisessa.

Puolella osallistuneista ei ollut mitään tuki- ja liikuntaelinvaivoja kehossa, mikä kuulosti loistavalta, sillä onhan juoksu aika armoton ja hakkaava laji etenkin alaraajoille ja selkärangalle. Nivelvaivoja esiintyi kolmella lonkissa ja vain yhdellä satunnaisesti polvissa. Juoksussa onkin erittäin tärkeää löytää oikea juoksuasento ja –tyyli, jolloin rasitusvammat ja sitä myötä mahdollisesti tulevat nivelvaivat estyvät. Näytti kuitenkin siltä, että hormonikorvaushoitoa käyttävillä maratonnaisilla esiintyi myös nivelvaivoja, tämäkin lienee yksilöllistä. Unohtaa ei sovi myöskään liikunnan merkitystä nivelten liikkuvuuteen, lihasmassan vahvistamiseen ja tasapainon parantamiseen.

Ruokavaliota kysyttäessä yhdeksän naista kymmenestä söi sekaruokaa, mikä varmaan piti hiilihydraattimäärät korkealla ja antoi pontta harjoitteluun ja maratoneille. Tämä on yleensä se perinteinen kuvio, että suositaan paljon hiilihydraatteja ja toivottavasti pitkäkestoisia sellaisia. Voimakkaan hiilihydraattien rajoittamisen myötä sanotaan, että lihasten energiavarastot tyhjentyvät ja suorituskyky heikkenee. Paremmin tähän sopisi mielestäni hiilihydraattitietoinen ruokavalio, joka ei vaaranna edellä mainittuja asioita. Laadukas ravinto kuitenkin kiinnostaa lähes kaikkia.

Yksi naisista, jolle oli kertynyt eniten painoa, oli aloittanut Herbalife - ohjelmaan tukeutuen vähähiilihydraattisen ruokavalion, ja uskoi jatkavansa sitä, koska paino oli pudonnut toivotusti. Tietyllä ohjelmalla ohjattu ja toteutettu uusi ruokavalio on helpompi aloittaa kuin omatoimisesti.

Lisäravinteita ryhmä käyttää yllättävän vähän, ryhmästä kolme naista ei käyttänyt mitään lisäravinteita. Uusin yhdysvaltalais-suomalainen tutkimus osoittaa, että ainoastaan D-vitamiinin ja kalsiumin syöminen kannattaa. Muiden tablettien kuten magnesiumin ja monivitamiinien syöminen yhdistettiin tutkimuksessa jopa kuoleman riskiin.

Urheilujuomien käyttö oli todella vähäistä, hyvä niin, koska ne eivät ole hampaille ja keholle hyväksi.
Kaikki Jaanan tutkimukseen osallistuneet naiset olivat normaalipainoisia, joillakin saattoi olla omasta mielestä muutama ylimääräinen kilo. Haastattelujen mukaan puolelle naisista ei menopaussi ollut vaikuttanut mitenkään painoon, selkeästä painon noususta kertoi kaksi naista. Yksi kertoo läskiä tulleen rintoihin ja toinen reisiin sekä 4 /10 haastatelluista kertoi, että oli ollut turvotusta. Vyötäröläskiä kertyi neljälle naiselle.

Ikääntyvä nainen on ruumiillistunutta elämän historiaa: hän kantaa mukanaan kokemuksiaan ja muistojaan ja eletty elämä näkyy hänen kehossaan.

Enää menopaussi ei ole myytti, vaan aihetta tutkitaan enemmän ja siitä kirjoitetaan vapaammin. Aihe onkin ollut erittäin mielenkiintoinen työstettävä monipuolisuutensa ja myös ajankohtaisuutensa vuoksi. Hormonit onkin tämän päivän trendi muun muassa painonpudotuksessa, painonhallinnassa ja ruokailussa. Ihmiset ovat kiinnostuneempia sekä kehon fyysisestä että psyykkisestä toiminnasta ja näistä asioista kirjoitetaan kirjoja, lehtiartikkeleita ja ylläpidetään blogeja. Erilaiset ravintoluennot ovat hyvin suosittuja tapahtumia ja samalla usein myydään erilaisia ravintolisiä tai opetetaan tekemään raakaravintoa tai käyttämään superfoodeja. Ihminen laajempana kokonaisuutena kiinnostaa selvästi ja myy myös hyvin.

Eikä enää riitä, että tiedämme kaiken ravinnosta, meidän täytyy tarkastella asiaa laajemmasta näkökulmasta sillä altistumme päivittäin sadoille jopa tuhansille erilaisille aineille, joita kutsutaan xenoestrogeeneiksi.  Nämä aineet ovat estrogeenin kaltaisia, ympäristöperäisiä aineita, jotka elimistöön jouduttuaan käyttäytyvät estrogeenin tavoin. Niitä kutsutaan myös ns. "hormonihäiritsijöiksi". Altistuminen tapahtuu pikkuhiljaa, mutta maksa ja suolisto yrittävät poistaa näitä parhaansa mukaan.

Vaihdevuosi- teeman ympärille on kehitetty myös uusvanhoja liikuntamuotoja kuten hormonijooga, joka vilkastuttaa hormonitoimintaa ja vaikuttaa kehon hormonitoimintoja tasapainottavasti. Etenkin tietyt jooga-asennot. Tietysti muutkin jooga suuntaukset vaikuttavat myös hormonitoimintaan. Tieteellistä tutkimusta tehdään koko ajan lisää. Myös meditaation vaikutuksia menopaussiin on tutkittu.

Suurin osa 50 vuotta täyttäneistä naisista on kuitenkin hyvillään siitä, että edessä on vielä saman verran aikuista elämää kuin elettyäkin. Miksi tulevien vuosien pitäisi olla tuskallisia ja vaivojen kyllästyttämää, kun meillä on myös mahdollisuus vanheta luonnollisesti ja käyttää luonnonmukaisia hoitokeinoja? Teemme monenlaisia valintoja joka päivä, voimme vaikuttaa elämämme laatuun itse, ovatko päivämme täynnä riemua ja iloa vai alakuloisuutta ja toivottomuutta?

Jokainen menopaussi-ikäinen nainen voi valita oman tiensä kulkea - se voi olla jatkuvaa hurmaantumista elämän edessä tai sietämätöntä piinaa ja kärsimystä.

LÄHTEET

Ahonen Jarmo- Lahtinen Tiina- Sandström Marita- Pogliani Giuliano- Wirhed Rolf 1988.
Kehon rakenne ja toiminta ja lihashuolto. Gummerus kirjapaino Oy, Jyväskylä.

Alaranta Antti- Hulmi Juha- Mikkonen Joonas- Rossi Jani- Mero Antti 2007. Lääkkeet ja lisäravinteet urheilussa- suorituskyvyn ja kehon koostumukseen vaikuttavat aineet. Gummerus Oy,
Jyväskylä.

Hiltunen Marja 2001.Kiinalainen lääketiede terveyttä ja tasapainoa. Tammer- Paino Oy, Tampere.

Illander Olli- Borg Patrik- Laaksonen Marika- Mursu Jaakko- Ray Carola – Pethman Katja- Marniemi Annikka 2006. Liikuntaravitsemus. Gummerus kirjapaino Oy, Jyväskylä.

Internet 2011. UKK-instituutti tutkimus. MELLI.

Jaakkola Kaisa 2011. Hormonidieetti- opas yksilölliseen täsmälaihdutukseen. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Liettua.

Javanainen Marika- Anttila Leena 2004. Vaihdevuodet. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

Kajan Maija 2010. Sukellus kuumaan aaltoon naisen vaihdevuodet, terveys ja hormonit. WS Bookwell, Juva.

Kangas Ilka- Nikander Pirjo 1999. Naiset ja ikääntyminen. Tammer-paino Oy. Tampere.

Kansallinen liikuntatutkimus 2009-2010.

Konsulttiyritys Redera

Lapin Kansa 2011. Numero 301/2011. Rovaniemi.

Raipala -Cormier Virpi 2009. Luontoäidin kotiapteekki- kasvilääkintä ja luontaishoidot. WS Bookwell Oy, Juva.

Savolainen Carita 2011. Klassinen homeopaatti. Haastattelu 09.08.2011. Rovaniemi.

Sundqvist Christer 2009. Tutkimustietoa urheilijan ravinnosta. Kopio Niini, Tampere

Tavi Varpu- Huovinen Anja 2010.Hormoniharmoniaa ruokavalion ja joogan keinoin. Otavan kirjapaino Oy, Keuruu.

Wikipedia. Internet.

www.articmarathonclub.com

keskiviikkona, marraskuuta 23, 2011

Älä kaadu!

**
Tänään (23.11.2011) voitaisiin oikeastaan viettää kaatumisten ehkäisypäivää, sillä Suomen Fysioterapeutit on julkistanut Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyn fysioterapiauosituksen.

Kaatumiset ovat yleisiä ja niiden seuraukset voivat olla iäkkäillä erityisen vakavia. Nyt julkaistava Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyn fysioterapiasuositus esittelee tutkimuksiin perustuvia kaatumisten ehkäisykeinoja ja kaatumisia ennustavia mittareita.

Kaatumisista aiheutuu Suomessa vuosittain mm. 7 000 lonkkamurtumaa, ja kaatumisen seurauksena yli 1 000 iäkästä kuolee vuosittain. Kaatumisvammojen hoito on kallista, sillä yhden lonkkamurtuman ensimmäisen vuoden kustannukset ovat noin 20 000 euroa.

Vaikka kaatumisesta ei seuraisikaan vammaa, voi kaatuminen aiheuttaa tai lisätä kaatumispelkoa. Kaatumisen pelko rajoittaa liikkumista ja heikentää toimintakykyä.

Tasapainoa parantava ja lihasvoimaa lisäävä harjoittelu ehkäisee tehokkaimmin kotona asuvien iäkkäiden kaatumisia ja kaatumisvammoja. Liikuntaharjoittelu on myös keskeinen osa kaatumisten ehkäisyä iäkkäillä, jotka ovat hoivapalveluissa tai sairaalahoidossa. Tärkeintä on harjoittelun monipuolisuus, säännöllisyys ja nousujohteisuus.

Kodin ja elinympäristön turvallisuudella, esimerkiksi valaistuksella, on merkitystä kaatumisten ehkäisyssä. Liikkumisen apuvälineet tukevat ja turvaavat iäkkään henkilön liikkumista, mutta ne voivat myös lisätä kaatumisia ja kaatumisvammoja.

Liikuntaharjoittelun suunnittelussa fysioterapeutilla on keskeinen rooli. Päivittäisen liikunnan ja säännöllisen harjoittelun toteutumiseksi tarvitaan kuitenkin kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyötä. Liikuntaharjoittelu on yksi kustannustehokkaimmista kaatumisen ehkäisykeinoista.

Fysioterapiasuosituksen tavoitteena on tehostaa kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyä, vaaratekijöiden tunnistamista sekä parantaa fysioterapian vaikuttavuutta ja yhtenäistää valtakunnallisia fysioterapiakäytäntöjä. Suomen Fysioterapeuttien suositukset perustuvat satunnaistetuista kontrolloiduista tutkimuksista saatuun näyttöön.

Suositus löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta:
http://www.terveysportti.fi/dtk/sfs/avaa?p_artikkeli=sfs00003

Suositus on osa Hyvä fysioterapiakäytäntö -hanketta. Siinä tuotetaan näyttöön perustuvia, suomalaiseen terveydenhuoltoon soveltuvia fysioterapiasuosituksia ja edistetään tieteelliseen näyttöön perustuvia fysioterapiakäytäntöjä. Fysioterapiasuositukset ovat parhaiden fysioterapian asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja fysioterapian vaikuttavuudesta yksittäisissä sairauksissa. Suositukset eivät korvaa fysioterapeutin tai lääkärin omaa arviota yksittäistä potilasta koskevassa päätöksenteossa.

Lisätiedot: Kehittämisasiantuntija Heli Kangas, Suomen Fysioterapeutit p. (09) 5422 7547

perjantaina, marraskuuta 18, 2011

Kolesterolihuijaus

*
Kirjoitettu 13.11.2011 ja täydennetty 18.11.2011 Leino Utriaisen selventävällä viestillä koskien kirjan toista kirjailijaa:


MAHDOLLISTEN VÄRINKÄSITYSTEN VÄLTTÄMISEKSI
Minulla ei ole mitään tekemistä lisäravinnebisneksen kanssa. En ole edes kokeillut muuta kuin D-vitamiinia. Suhtaudun epäluuloisesti lisäravinteisiin. Tohtori Tolosen kanssa minulla ei ole muuta yhteistä kuin SUURI KOLESTEROLIHUIJAUS-kirjan kannet ja sähköpostikirjeenvaihtoa. Senkin olen omalta osaltani jo lopettanut.

Rahaa en toiminnallani tavoittele. Olen jo kaksi kertaa ilmoittanut julkisesti, että kirjasta tulevat pienet rahat pistän talteen mahdollisesti perustettavan STATIININ UHRIT- potilasyhdistyksen käyttöön. Tämä yhdistys perustetaan ensi vuonna, jos päivitettävä dyslipidemian KÄYPÄ HOITO-suositus suosittelee yhtä herkästi statiineja kuin nyt voimassa oleva hoitosuositus.

--------------------------

Readme.fi -kustansi nopealla aikataululla kirjan Suuresta Kolesterolihuijauksesta, jossa tuodaan esille kolesterolilääkkeiden edut ja haitat. Aikataulun nopeus selittyy sillä, että haluttiin saada tämä kirja markkinoille ennen dyslipidemioiden Käypä Hoito -suositusten uudistusta.

Kiire selittää sen, että kirja ei tarjoa kovinkaan suurta lukunautintoa. Kirjailijoista Matti Tolosen rooli jää epäselväksi. Oliko Matin ihan pakko taas tunkea kirjan sivuille ravintolisäpropagandaansa? Diplomi-insinööri Leino Utriaisen osuus kirjassa on helpommin puolusteltavissa, sillä hänen tarinansa statiinien aiheuttamasta vakavista terveyshaitoista (mm. haimatulehdus), on kirjan arvoinen. Valitettavasti Utriaisen tekstissä on häiritsevän runsaasti toistoa.

Leino Utriainen osoittaa kuinka monet lääkärit määräävät holtittomasti kolesterolia alentavia statiinilääkkeitä niillekin suomalaisille, jotka eivät niitä tarvitse. Tämä on kirjan ehdottomasti parasta antia. Leino on ottanut todella paljon selvää lääkityksestään ja kirjoittanut aiheesta hyvinkin paljon ennen tämän kiireellä kasatun kirjan ilmestymistä. Taitavaa kustannustoimittajaa olisi tarvittu nostamaan esille Leinon pääsanoma: Hän joutui maksamaan turhasta lääkemyönteisyydestään kalliin hinnan hengenvaarallisen haimatulehduksen muodossa.

Matti Tolonen kertoo kirjassa, kuinka sydän- ja verisuonitauteja voidaan ehkäistä ja hoitaa turvallisin lääkkeettömin keinoin. Ravintolisäsuositukset ovat tuttua kamaa Tolosta seuranneille. Harmillisen vähäiseksi jää Tolosen älyllinen anti kirjalle. Tämä kirja olisi ollut uskottavampi ilman Tolosta.

Käypä hoito- työryhmä päivittää vuonna 2012 hoitosuositukset suomalaisille lääkäreille potilaiden rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden hoitamiseksi. Kirjoittajat toivovat, että potilaiden järkevä hoito asetettaisiin lääketeollisuuden edun edelle.

Yrittäkää toki lukea kirjaa! Olen minä huonompiakin kirjoja pitänyt käsissäni.

Terveysblogissani on paljon rönsyileviä kommentteja kirjoituksiini kolesterolista. Myös Matti Tolonen ja Leino Utriainen ovat vierailleet terveysblogissani kirjoituksineen.

Tässä kirjan pääviesti Leino Utriaisen sanoin:

Ehdotan, että Finriski 2012-tutkimuksessa kerättäisiin systemaattisesti arkitietoa statiinien aiheuttamista haittavaikutuksista. Haittavaikutuskyselyn voisi hoitaa vähällä vaivalla luettelemalla etukäteen lähetettävässä kyselylomakkeessa tyypillisimmät haittavaikutukset ja kyselemällä ”tuntuuko tutulta ?”

Jos vastauksia analysoimalla todettaisiin, että potilaat kärsivät kivuista turhaan tiedon puutteen takia, olisi vastuullisen organisaation tiedotettava asiasta ja ryhdyttävä vähentämään kärsimyksiä.

Lopputoteamus
En pidä kohtuullisena, että minä yksin ”yritän pelastaa” potilaita statiinien haittavaikutuksista. Olen maallikko ja tarkistelen asioita vain potilaiden näkökulmasta. Onko tässäkin asiassa pakko kerätä kansanliike THL:n herättämiseksi ?

Alla luettelen oman ( =maallikkopotilaan) käsityksen tällä hetkellä statiinien aiheuttamista sairastumisista vuosittain Suomessa:

Rabdomyolyysejä noin 70
Haimatulehduksia noin 250
Munuaissairauksia noin 700
Diabetekseen sairastumisia noin 550
Maksavauriota ?
jne.
Jatkuvista lihaskivuista kärsii karkeasti arvioiden yli 100 000 ihmistä.

Käsittääkseni statiinien aiheuttamat sairastumiset jo vuodessa aiheuttavat enemmän sairastumisia kuin sikainfluenssarokotus traagisesti kertaluonteisesti. Sairastumismääristä saataisiin vähällä vaivalla tarkempi käsitys, jos niitä selvitettäisiin FINRISKI 2012-tutkimuksessa kyselylomakkeen avulla.

Sen jälkeen sairastumismäärät voitaisiin puolittaa, jos kaikille nyt statiineja syöville tehtäisiin huolellinen riskikartoitus. Käsitykseni mukaan puolet statiinin syöjistä saavat niistä enemmän haittaa kuin hyötyä. Kun nämä noin 330 000 ihmistä lopettaisivat turhan lääkityksen, poistuisi puolet myös haittavaikutuksista.

Yhteistyöterveisin
Leino Utriainen
dipl.ins. / eläkkeellä
Jyväskylä
nettisivut: https://sites.google.com/site/leinoutriainen/

Lue lisää:

Kirjoittajavieras: Leino Utriainen


torstaina, marraskuuta 10, 2011

Pirteitä ravitsemusaiheisia blogeja

***

10.11.2011 täällä oli 154 ravitsemusaiheista blogia. Uusin blogi on lääkäri Pyry Suonsivun blogi. Käykää kurkkaamassa tätäkin blogia! Puuttuuko Sinun blogisi listalta? 


Löydä ravitsemusblogien kiehtova maailma! Luokittelussa on käytetty huumoria. Uusin luokka on nuorten bloggaajien lähes raivokkaan suloisesti esille tuoma terveysviesti "uusista" superfoodeista ja muista kotkotuksista. Ne ovat niitä uusia Staroja, joita Suomen nuoriso tarvitsee!

Kirjoitettu alunperin 21.11.2006, sen jälkeen useita päivityksiä, joista viimeisin 10.11.2011. Veteraaniurheilija -blogi taitaa olla ykkösvalintasi, kun haluat tietää lisää ravitsemuksesta. Valittiinhan Veteraaniurheilijan blogi vuonna 2010 Suomen parhaaksi terveysblogiksi. Myös vuonna 2011 ykkösenä oli Veteraaniurheilijan blogi!TERVEYSBLOGIEN PÄIVITETTY TOP 10 -LISTA SUOMESSA KESÄKUUSSA 2011Luettelostani löydät pirteitä, hauskoja, kaupallisia, ei-kaupallisia, tosikkomaisia, ärsyttäviä, hyödyllisiä ja ehkä muutokseen houkuttelevia blogeja. Pidä tämä blogikirjoitukseni visusti tallessa ja palaa siihen usein, ehkä jok'ikinen päivä. Jää koukkuun! Lue lisää! Inspiroidu blogikirjoituksista! Koe uuden sosiaalisen median ulottuvuus omassa elämässäsi! Hoida terveyttäsi! Syö oikein!


Blogi on verkkosivu tai -sivusto, johon yksi tai useampi kirjoittaja kirjoittaa enemmän tai vähemmän säännöllisesti niin, että uudet tekstit ovat helposti löydettävissä (yleensä sivun yläreunassa), ja niin että vanhat tekstit säilyvät luettavina ja muuttumattomina uusista teksteistä huolimatta.

Blogissa on mahdollista julkaista sisältöä tekstin lisäksi myös kuvien, videokuvan tai äänen muodossa. Tiedon esityksessä blogeille tunnusomaista muihin www-sivuihin verrattuna on ajan, linkityksen ja henkilökohtaisen näkökulman painotus. Muita tunnusomaisia piirteitä blogeille on kommentointimahdollisuus ja RSS- tai Atom-syötteet, joiden avulla voidaan helposti ohjelmallisesti seurata ja levittää blogin sisältöä.

Uusia ravitsemusaiheisia blogeja syntyy ja kuolee. Jos haluaa lukea ravitsemuksesta muualla kuin täällä minun sivustossani, voi käydä kurkkaamassa muita aikaansaannoksia.

Yliopistossa

Aamiainen ruohikolla. Ravintoneuvoja Juhana Harju markkinoi täällä kirjojansa ja kirjoittelee ravintojuttujaan. Välillä ihan hyvääkin asiaa.

Dr. Dahlqvists blogg. Lääkäri Annika Dahlqvist on hiilihydraattitietoisuuden vankka suosija ja tavattoman suosittu henkilö Ruotsissa. Hän on tuonut Ruotsiin käsitteen LCHF (Low Carb, High Fat). Tämän rohkean naisen kirjoittelua kannattaa seurata, mutta ihan kaikkea ei välttämättä tarvitse uskoa. Hän kirjoitti aiemmin blogiaan Passagen -sivustolla.

Flo Food. Nina Westerback kirjoittaa asiantuntevasti ja pirteästi aidosta ruoasta. Ruotsinkielellä.

Ge plats för livets goda. Ravintovalmentaja Katarina Holm-Johansson kirjoittaa virallisten oppien mukaista tekstiä. Ruotsinkielinen. On ollut aika pitkään kirjoitustauolla.

Ihan tervettä. Yleisradion toimittaja Rita Trötschkes kommentoi asiantuntevaan tapaansa ravitsemukseen ja terveyteen liittyviä ilmiöitä. Suosittelen!

Jussi Riekki. Blogin taustalla häärää kamppailu-urheilua, painonnostoa ja CrossFittia harrastava numeronörtti ja lukutoukka. Kirjoitukset käsittelevät ravitsemusta, liikuntaa ja toiminnallista elämää.

Kort & Gott med Eva Kullenberg. Ruotsalainen ravitsemusterapeutti (virallinen sellainen) Eva Kullenberg puolustaa tässä blogissaan Livsmedelsverketin virallista ruokavaliota. Mielenkiintoista!

Kost och hälsa. Maallikko (?) Johanna Söderlund kirjoittaa asiantuntevasti alan tuoreimmista tutkimuksista. Ruotsinkielinen.

Kostdoktorn. Lääkäri Andreas Eenfeldt on sivustolleen kerännyt huikean ruotsinkielisen tietopaketin ravitsemuksesta ja terveydestä. Ehdoton huippupaikka! Ruotsin suosituin terveysblogi vuonna 2011.

Ollin blogi. Lääketieteen kandidaatti Olli Nevalainen kirjoittaa ravintoasioista kivikautisen ruokavalion näkökulmasta. Kannattaa seurata!

Paulúns. Ruotsissa hyvin tunnettu ravintoguru Fredrik Paulún pitää omaa blogia. Ruotsinkieltä ymmärtävät löytävät täältä paljon mukavia ideoita. Välillä häiritsevän kaupallinen.

Pronutritionist. Ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen kirjoittaa asiantuntevasti ravitsemuksesta ja terveydestä. Suomen ja Lontoon murteella. Suosittelen.

Pyry Suonsivu. Raahelainen lääkäri kirjoittaa rohkean tuntuisesti lääkäri Antti Heikkilää myötäilevää tarinaa.

Pullapoliisin elämää. Ravitsemusterapeutti Anette Palssan blogi.

Pöperöproffa. Patrik Borg on ravitsemusasiantuntija, joka seikkailee tutkimuksen, asiakastyön ja erilaisten asiantuntijatehtävien välimaastossa. Tämä blogi on tuuletuspaikka niille ajatuksille joita Patrik ei pääse muuten esittämään eli pohjimmiltaan tämä on Patrikin paikka päteä, kysellä ja oppia.

Ravitsemusuutiset. Janne Huovila on perustanut todella hienon "lehden", jossa on tutkittua ravitsemustietoa tuoreeltaan. Suosittelen lämpimästi!

Saska Tuomasjukka. Vihreiden toivo Paimiossa kirjoittaa välillä ravitsemuksesta. Aavistuksen kallellaan siihen suuntaan, että valtion sapuskat eivät ole parhaat mahdolliset. Harvardin suunnasta saadaan apua ja tarvittaessa löytyy ymmärrystä vaihtoehtoisillekin ravintoratkaisuille. Oli mukana Suomen Akatemian hiilihydraattikeskustelussa 9.2.2009.

Terve! Professori Pentti Huovinen kirjoittaa terveydestä. Virallisesti. Harvoin.

Tosiruoka. Nina Westerback kirjoittaa tosimeiningillä aidosta ruoasta. Hän kehottaa syömään ruokaa, jota varten ihminen on luotu. Ota selvää millaista sellainen ruoka on!

Eläkkeellä

Timo Kuuselan blogi. Lääketieteen tohtori Timo Kuusela kirjoittaa ajatuksiaan terveydestä, ravitsemuksesta ja lääketieteestä. Kannattaa tutustua!

Nousevia Staroja Suomen foodi-skenellä!

Appelsiineja Hunajaa. Raw-meininkiä niin paljon, että tällainen vanha kalkkis (veteraaniurheilija) menee ihan sekaisin. Nuoriso saa mieluusti ottaa mallia, sillä on tässä blogissa suositeltu foodi 100x terveellisempää kuin pikaruoka-shitti.

Fuel from nature. Suklaaguru Jaakko Halmetojan blogi. Supereiden superi! Tästä ottakaa mallia Suomen nuoriso (ja niin te otattekin!)

HelloHelene. Helene asuu Helsingin keskustassa. Hän on päätoimisesti töissä sosiaalisen median toimistossa ja on valmistunut ihan oikeissa kouluissa. Hän päätti jättää taakseen epäterveellisen elämänsä ja otti selvää terveellisemmästä elämäntaipaleesta. Hän kertoo siitä blogissaan.

Liekeissä. Tässä ollaan sananmukaisesti liekeissä. Pessi Peura on vauhdissa. Suosittelen.

Mene ja tiedä. Kaikenkainen shitti korvataan tässä blogissa kunnon foodeilla. Meno on villiä!

Moments. Nuorison trendejä pursuava blogi. On raw-meininkiä ja superfoodismia ja kova meno päällä.

Mustikkatyttö Macamaassa. Terveestä, mahdollisimman luonnollisesta elämästä ja hyvinvoinnista kiinnostunut nainen ja äiti Keski-Uudenmaan seutuvilta. Luonto, luomu, superfoodit, klassinen homeopatia, psykologia ja runous kiehtovat häntä.

Raakaravintoa. Oikea raakaravintovalmentaja Mea Salo pitää tässä paikassa blogia.

Syömisen iloa. Rawfoodskenen suuria tähtiä. Suosittelen!

Terveellisen elämäntavan puolesta. Viher-Tuomo julistaa vihreätä evankeliumiaan halukkaille sieluille.

Viidakkomies. Opiskelija Olli Posti toivottaa blogissaan tervetulleeksi Tarzanin maailmaan! Saat seurata miten nyky-Tarzan elää, syö ja liikkuu. Lukijamäärän ja kiinnostuksen kasvaessa hän paljastaa parhaita salaisuuksiaan, joilla voi sitten nostaa suorituskykynsä viidakkomiehen tasolle! Hän pitää sekavia luentoja ja tekee liukuhihnalla käsittämättömän kömpelöitä videoita, mutta kompensoi nämä puutteet valtavalla innolla.

Villivihanneksia. Suvi bloggaa luonnonläheisestä elämästä kaupungissa (ja mahdollisimman usein maallakin). Matkalla ilon, rakkauden ja runsauden täyttämässä elämässä.

Ammattikoulussa

Aliravitsemus. Ruotsissa asuva suomalainen lääkäri kirjoittaa asiantuntevasti mm. laitospotilaan aliravitsemuksesta. Hänellä on lääkärinkoulutus Suomesta ja Dietetiikan kursseja hän on käynyt Göteborgin Yliopistossa 1997, 1998-2001. Viimeiset 4 vuotta hän ei ole ollut aktiivissa lääkärin ammatissa sairaalan seinien sisällä tai poleilla ja harrastaa kirjoittamista kotioloissa.


Anja Nystén. Kirjoittaa arjen kemikaaleista, ekologisuudesta ja kuluttamisesta.

Antti Heikkilän blogi. Ortopedi Antti Heikkilä kirjoittaa värikästä tekstiä. Kaikki eivät ole mielissään aikaansaannoksista.

Broccoli Princess. Kaisa Jaakkolan ylläpitämä terveysblogi. Kirjoittaa lennokasta tekstiä englanniksi ja suomeksi.

Dikarboksyylihapot. Ruotsissa asuva suomalainen lääkäri kirjoittaa asiantuntevasti dikarboksyylihapoista. Kaikkialta niitäkin happoja löytyy!

Fettsyror, rasvahapot. Ruotsissa asuva suomalainen lääkäri kirjoittaa asiantuntevasti rasvahapoista. Et taatusti tiennyt ihan kaikkea ennestään!

Fytiini. Ruotsissa asuva suomalainen lääkäri kirjoittaa asiantuntevasti fytiinien vaikutuksista. Fy fan så mycket information!

Funktionaalinen ravinto. Ruotsissa asuva suomalainen lääkäri kirjoittaa asiantuntevasti terveysvaikutteisesta ravinnosta. Paljon mielenkiintoista tietoa!

Glukoosi. Ruotsissa asuva suomalainen lääkäri kirjoittaa asiantuntevasti mm. glykeemisestä indeksistä. Paljon makeaa tietoa tarjolla! Suosittelen.

Gluteeni. Ruotsissa asuva suomalainen lääkäri kirjoittaa keliakiasta. Paljon vatsaa kipristelevää tietoa tarjolla! Suosittelen.

Haaralliset rasvahapot (BCFA). Ruotsissa asuva suomalainen lääkäri kirjoittaa asiantuntevasti erikoisen kiinnostavista rasvahapoista. Paljon rasvaista tietoa tarjolla! 
Suosittelen.

Highway to Health. Blogin kirjoittaja on Hanna Markuksela, psykologian maisteri ja ravitsemusasiantuntija eli valtakunnan virallinen keittiöpsykologi. Hanna viljelee kirjoituksissaan psykologiaa, ravitsemustiedettä ja käytännön kokemuksia tarkoituksenaan edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Ilon Pisara. Miia Saastamoinen on ravitsemustieteeseen, terveelliseen ravitsemukseen, ruoka-aineisiin, kemikaalien vaikutuksiin ja ruuan valmistukseen perehtynyt ravintoneuvoja. Valtava tiedonjano on tehnyt hänestä ikuisen opiskelijan, jonka suurimmat mielenkiinnonkohteet ovat henkinen kasvu, ekologisuus, luomu ja luonto. Suosittelen!

Jalkapalloilijan ravitsemus. Harvakseltaan päivittyvä Janne Huovilan ravitsemuksen erikoissivu tuleville Litmasille ja muille Hyypiöille on lukemisen arvoinen. Ravitsemustieteen opiskelijalla on näppäimistö hyvin hallinnassa ja hyviä neuvoja satelee tuhka tiheään.

Kannuvalimo. Tässä on turkulaistoimittajien yhteinen blogi, joka seuraa aikaa, havainnoi, kommentoi ja provosoi. Aiheet ovat miehiä myöten; kulttuuria, politiikkaa, Eurooppaa ja muuta maailmaa, ruokaa, tapoja ja ilmiöitä. Sekä tietenkin turkulaisuutta. Kypsää juttua! Suosittelen!

Kemikaalicocktail. Toimittaja Noora Shingler (s. Vanhanen) kirjoittaa oikeasta ravinnosta. Siitä, mikä jää jäljelle, kun karsitaan lisä- ja väriaineet, säilöntäaineet, tuholaismyrkyt, antibiootit, hormonit sekä kaikki se pienellä painettu präntti tuoteselosteessa, jota et ymmärrä.

Kolesteroli. Ruotsissa asuva suomalainen lääkäri kirjoittaa kolesterolista. Paljon tietoa!

Kunnon blogi. Tässä blogissa on välillä ihan kunnon asiaa. Välillä houkutellaan syömään oikein terveellisesti.

MemoryMuisti. Ruotsissa asuva suomalainen lääkäri kirjoittaa asiantuntevasti mm. muistitoiminnoista. Muista lukea!

Ne elävät vain yhden päivän. Pohdintaa syömishäiriöistä, aineenvaihdunnasta, terveellisestä ruoasta. Tätä sinun kannattaa lukea!

Quinoaa! Heidi on kokenut suuria sisäisiä muutoksia, joita puhtaampi ravinto on edesauttanut. Aiheet käsittelevät ravintomuutoksen lisäksi raakaravintoa, luonnonmukaisuutta, kokonaisvaltaista terveyttä, ayurvedaa sekä tietoisuuden kehittymistä. Suosittelen!

Performance over aesthetics. Innokas fyysiseen fitnekseen suuntautunut valmentaja (Personal Trainer). Hän harjoittelee päälajinaan CrossFit -tyyppistä lajia. Hermis -nimimerkillä hän kirjoittaa usein ravitsemuksesta.

Ravinto- ja energia-aineet. Ruotsissa asuva suomalainen lääkäri kirjoittaa ravinnosta sekä perus- että erikoistietoa. Käy kurkkaamassa!

Ravintomedia. Mahtipontisen bloginimen taakse kätkeytyy nuori ravitsemustieteen opiskelija, Juuso Reinikainen. Suosittelen hänen sivujaan!

Rikkiä kipuun. Mikko Oinonen lukee tiedeuutisia ja kommentoi niitä railakkaasti. Esimerkki: "Sen lisäksi, että monet lääkeaineet ovat myrkyllisiä, ne saattavat luoda niitä puutostiloja, jotka aiheuttivat sairauden, johon lääke on määrätty!" Piristävä poikkeus, sillä tavalla että ilmoittaa reilusti oman nimensä. On kirjoittanut viimeksi aika paljon mielenkiintoista tarinaa kivusta.

Swanfly. Nuori nainen kirjoittaa viisaasti ravinnosta. Hän on löytänyt paljon hyvää rasvoissa ja proteiineissa. Ai, että minä tykkään tästä blogista!

Tauriini. Ruotsissa asuva suomalainen lääkäri kirjoittaa tauriinista. Paljon mielenkiintoista luettavaa!

Uutta viruksista. Ruotsissa asuva suomalainen lääkäri kirjoittaa myös viruksista. Älä syö viruksia turhaan! Käy kurkkaamassa näitäkin tekstejä!

Varpu Tavi. Varpu on valistunut maallikko ravintoasioissa, joka kirjoittaa huoliteltua suomenkieltä. Suosittelen.

Verkkolehti In Medias Res. Tämä on toimittaja Kirsi Myllyniemen kantaa ottava blogi. Usein hän käsittelee täällä ravitsemus- ja terveysaiheita ehkä kypsimmällä mahdollisella tavalla. Ainoa asia mistä Kirsin saa suuttumaan, on hiilihydraattitietoisuudesta (erityisesti VHH:sta) puhuminen ja kirjoittaminen myönteiseen sävyyn. Kirsi ei kuulu noihin porukoihin, kunnioitetaan sitä. Lukekaa ja pohtikaa Kirsin kirjoituksia!

Yksterveysblogi. Tämä on yksi terveysblogi monien muiden joukossa. Raakaravinnon puolesta puhutaan aika vahvasti.

Peruskoulussa

Anna-Leena Härkösen ruokablogi. Anna-Leena on kirjailija ja näyttelijä. Tässä ruokablogissa hän kertoo siitä miten hänen on ollut pakko opetella laittamaan ruokaa.

Elämä käsissämme. Naturmammaksi itseänsä kutsuvalla proviisorilla on tavoitteena kehittää yhteistyötä lääketieteen ja luontaisterapioiden (= CAM-terapiat) välille, kaikkien eri ihmisille löytyvien sopivien hoitojen yhteensovittamiseksi. Hän rakastaa luontoa ja sen parantavaa voimaa! Siksi hän aikoo päästyään eläkkeelle apteekkityöstään jakaa kerryttämiään elämänkokemuksia muille tämän blogin avulla. Luontaisten hoitomuotojen ja ekologisen elämäntavan kannattajana hän haluaa auttaa maapalloa ja sen asukkaita parantamaan niin fyysistä kuin henkistä hyvinvointiaan myös tuleville sukupolville.

Elämän leipä. Tämän blogin pääpaino tulee olemaan ravitsemukseen liittyvissä asioissa. Erityisesti luonnonmukainen ravinto ja terveyden hoito ovat kiinnostukseni kohteena. Blogia kirjoittaa Anna, joka on koulutukseltaan elintarviketieteiden maisteri. Kaiken oikeasti hyödyllisen ja relevantin tiedon hän on kuitenkin oppinut yliopistomaailman ulkopuolella itse opiskelemalla ja kokeilemalla asioita. Hengelliset asiat ovat Annalle myös tärkeitä, joten välillä hän kirjoittelee myös ajatuksiaan uskosta ja elävästä kristillisyydestä.

Hattis hokkenee. Liikunnalla ja terveellisellä ravinnolla Hattis yrittää tehdä elämästään mielekkäämmän. Tutustumisen arvoista tarinaa. "Tämä blogi on nyt taas hiukan unohtunut kaiken kiireen keskellä", sanotaan blogissa.

Hunajataivas, hunajameri. Jenni pitää omasta mielestään hullua blogia, joka ei varmasti jätä ketään kylmäksi. Jos siis haluat lämpöä elämääsi kannattaa ehkä vilkaista raakaravinnosta kiinnostunen Jennin blogia. Jenni sanoo: "Kirjoitan mistä huvittaa ja milloin huvittaa, joten blogi sisältää vähän kaikkea: kevyttä hömppää ja joskus vähän rankempaakin juttua. Kaikki kommentit ovat tervetulleita -- myös erimieliset. Tosin vittuiluihin vittuilen toki takaisin."

Jokapäiväistä leipää. Tuntematon kirjoittaja selvittelee huolettomaan tapaansa jokapäiväisiä ruokaan kuuluvia asioita. Kannattaa tutustua!

Keittiökameleontti. Okriina on raakaravinnon syöjä. Hän kirjoittaa ruoasta, josta tulee hyvä olo. Tämä blogi oli ennen muinoin nimeltään Vegaanikahvila.

Limpun blogi
. Linda on 26-vuotias nainen Pirkanmaalta ja hän kertoo arjestansa omassa blogissaan. Blogin keskeisimpiä aiheita ovat terveellinen ruoka, treeni ja muut hyvinvointiin liittyvät asiat. Paljon kivoja juttuja!

Luonnollisesti vapaat. Veli-Matti Lahnala jakaa blogissaan terveystietoa tiedostaville ihmisille.

Manninen Nutraceuticals
. Oululainen liikuntalääketieteilijä Anssi Manninen piilottaa välillä ihan järkevän tuntuisia juttuja mainosten joukkoon. Pääsee ammattikouluun jos vähentää mainostamista.

Mens sana in corpore sano. Saanan tarinapaikka mm. ravinnosta. Hän kertoo miten tehdä parempia valintoja.

Mia Ahinko. Mia kirjoittaa treeneistään ja kisatouhuista (fitnessurheilija). Hän käsittelee myös omaan alaan liittyvää tietoa ja tutkimuksia sekä päättelee lukemansa perusteella miten ihmiselimistö toimii. Isona hänestä tulee fysioterapeuttien kouluttaja.

Myrskynsilmä. Ravitsemuksenkin myrskyihin heittäydytään aika ajoin tässä blogissa.

Naturaali. Kyseessä on Jonna. Hän harrastaa raakaravintoa ja terveellistä elämänmenoa.

Nautinnon maksimointia. Elina Kirppu on vaarallinen nainen: "Taiteesta, autoista, ruoasta, viinistä, oluesta, snapseista ja lätkästä tykkäävä nainen pohtii elämän menoa ja haukkuu puun takaa." Lisäksi hän kävelee pitkiä matkoja. Piristäviä kirjoituksia. Päivittää blogiaan tosi harvoin.

Omakohtaisia kokemuksia. Ihan omista kokemuksistaan kirjoittaa raakaravintoon hurahtanut Omnia.

Omakeho.org. Hyvinvoinnin erikoissivusto ainakin bloginkirjoittajan omasta mielestä.

Pastanjauhantaa. Oululainen pariskunta kokkaa ja bloggaa. Tosi monipuoliset ja värikkäät sivut.

Poikamiehen ruokavalio. Taloustieteitä opiskeleva Veli-Matti Lahnala ja opiskelijan renttu (oma ilmaisu) "Trump" selostavat havaintojaan terveellisestä ruoasta. Täytyy rehellisyyden nimissä sanoa, että aika sekaista touhua on tarjolla, mutta sellaista poikamiehillä tahtoo olla. Ei ole päivittynyt ihan viime vuosina.

Raakaruoka. Tässä blogissa kunnioitetaan raakaravintoa. Kirjoittajina Elina ja Ulla, jotka ovat terveystutkijoita ja laajapohjaisesti ravitsemuksesta kiinnostuneita.

Ruokapäiväkirjat. Tässä on nirso kasvissyöjä tasapainoilemassa ruokansa kanssa.

Sokeripala. Kirjallisuusblogi joka haluaisi olla kakkublogi. Tätä blogia kirjoittaa Minna Supinen Helsingistä. Hakeutunut tuottavampiin hommeleihin kuin blogikirjoittelu.

VHH-123. Tämä on vähähiilihydraattiselle ruokavaliolle omistettu blogi, jota ylläpitää nimeltä mainitsematon henkilö. Se on helppolukuinen ja täynnä tietoa tästä nykyään niin suositusta ruokavaliosta. Se pyrkii pysymään aina ajan hermolla.

Volgansieni. Nina Laaksonen on innostunut volgansienistä. Kirjoittaa tästä omakustanteisia kirjoja ja bloggaa.


Päiväkodissa

4kk - Työnnä sitä! Neljän kuukauden aikana pistetään kunto- ja terveysasiat järjestykseen. Ainakin jos on uskomista tähän tuntemattomaan blogikirjoittajaan. Ja miksi ei olisi?

Going on the hard road. Nuori syömishäiriöinen tyttö käy läpi suhdettaan ruokaan ja liikuntaan.

HaLo - Pieni aikuinen. Erään lastenohjaajan tavoite on jakaa omia kokemuksiaan blogissa. Hän kertoo mm. terveysvaivojen parannuskeinoista luonnollisin keinoin, raakaravinnon vaikutuksista omakohtaisesti, jakaa informaatiota siitä miten voimme jokainen kohentaa elämämme laatua pienin askelin sekä jakaa kokemuksia luonnonkosmetiikasta. Hän hakee raakaravinnolla apua lähes kroonistuneeseen migreeniin, kivuliaisiin kuukautisiin, lihassärkyihin sekä väsymykseen.

Helmin HeVi-osasto. Kirjoittaja on 18-vuotias opiskelija, joka kirjoittaa ruokablogia. Heviosastolla laitellaan kasvispainotteista ruokaa. Blogissa voi myös esiintyä yleistä pohdiskelua teeman 'ruoka' ympärillä.

Hulkki. Tätä blogia kirjoittaa Utti Hietala, joka joskus haluaa olla täynnä muskeleita. Kisadieettejä on kiva lukea.

Karpin maailma. Vähähiilihydraattista dieettiä noudatteleva kirjoittaa ruokavalinnoistaan. Kevytruokia täältä on turha etsiä.

Kasviksena Belgiassa. Vegetaarista tarinaa Belgiasta.

Kehonrakennus blogi. Täällä on vähän tietoa ravitsemuksesta lihaksillaan pullisteleville.

Kemikaalikimara. Anja Nystén on kemiantekniikan diplomi-insinööri ja työskentelee ympäristöalan yrityksessä. Kirjoittaa blogia kemikaaleista ja niitähän tunnetusti on ruoassa yllin kyllin.

Kermaomena. Iisa on kovasti kiinnostunut laadukkaasta luomuruoasta ja syön myös mm. voita ja kermaa. Viisasta.

Kosmoksen blogi. Tuntemattoman blogikirjoittajan mukaan olemme osa kosmosta. Hän pyytää mukaan ihmettelemään olemassaolon tarkoitusta. Välillä mielenkiintoista tarinaa ravinnosta.

Leikkikenttäni. Danielalla on tarjolla tajunnanvirtaa elämästä ja elämänmuutoksesta.

(my) Blue cafe. Xylitol -nimimerkillä kirjoittava tyttö löytää joskus asiaa ravitsemuksestakin.

Peikkojen maailmassa. Kaisu kirjoittaa ja nauttii elävästä ravinnosta.

Ruoka ja näyttöön perustuva ravitsemustiede. Minulle tuntematon Tommy Löwendahl tarjoaa näyttöön perustuvia vastauksia ruokavalioista, ravintoaineista ja niihin liittyvistä riskeistä. Tieto kehittyy ja muuttuu eivätkä nämä artikkelit ole Tommyn omia, vaan hän kokoaa jutut useista erilaisista tutkimuksista. Hän toivoo perusteltua kritiikkiä. Tätä pitää hänelle tarjota!

Sannulin Blogi. Sannuli on wannabe fitnesstyttö, joka treenaa ahkerasti, kokkaa luovasti ja opiskelee aina kun jaksaa ja aika antaa periksi. Hän tuli fitnessmalli -09 kisassa kolmanneksi. Tavoitteena on siirtyä fitnessmallista body fitnessiin lähivuosina!

Taikametsä. Ihmeelliseen ja värikkääseen taikametsään meidät vie nuori, tuntematon nainen. Tarinaa on ravintolisistä, raakaravinnosta ja kosmetiikasta.

Treeni ja ravinto. Nimimerkki Mikun pirtietä kirjoituksia laihdutuksesta ja treenistä löytyy täältä.

Treeni ja ruokavalio. Tuntematon kirjoittaja (Laukkanen?) elää kalorivajeessa, vähillä hiilihydraateilla ja harjoittelee varsin ahkerasti. Miten hommat sujuvat? Aika hyvin.

Unelmia terveellisestä elämästä. Laihdutusblogeja on pilvin pimein enkä niitä juurikaan tähän listaani kelpuuta. Tämä pääse mukaan koska se pohtii ravitsemusta ja terveellistä elämää hieman enemmän kuin mittanauhan lukemaa.

Vale. Tässä blogissa ei ehkä kerrota valheita. Sen sijaan blogista löytyy ihan oikeasti järkeväntuntuista tajunnanvirtaa raakaravinnosta, superfoodeista ja muusta jännästä ruokaan liittyvästä.

Voisilmäpeliä. Eeva Kolu on 23-vuotias opiskelija ja harrastelijakokki, joka syö aina rusinat pullasta ja sokerit pohjalta. Tässä blogissa kokeillaan enimmäkseen yksinkertaisia, mutta silti jokapäiväisestä leivästä poikkeavia ohjeita. Hän on juuri palannut Marokon reissulta.

Synnytysosastolla

Chiliä & Suklaata. Kokkaamiseen vasta hetki sitten hurahtanut 22-vuotias urheilijanainen opettelee blogin pitoa ja ennen kaikkea ruoan laittoa.

Geek gone raw. Raakaravinnosta kirjoitellaan tässä asiantuntevasti Lontoon murteella. Aletheia on Suomesta.

Katsahteluita
. Ihmisen ravitsemus on kiinnostava asia, sanoo Oili Marjatta. Terveyden edistäminen on myös kiinnostava asia. Sitä kiinnostavammaksi ne muuttuvat mitä vanhemmaksi itse tulee. Blogissaan Oili Marjatta luo katsahduksia aiheeseen. Subjektiivisesti ja vain omasta näkökulmastaan. Hän on päätynyt hangoittelemaan virallisterveellistä ja kaikkia yksilöitä koskevaa yleistettyä ajattelua vastaan. Ruoan valmistus ei ole välttämätön jokapäiväinen rutiini vaan tie parempaan terveyteen - mielen ja ruumiin!

Kissa pöydällä. Ensin kasvisruokaa, sitten karppausta, nyt elävää ruokaa ja superfoodia. Mitä tästäkin seuraa?

Kokonaisvaltainen Menestys. Aiheet vaihtelevat terveydestä ravintoon, politiikasta pörssiin. Meille voi myydä vaarallisia elintarvikkeita, kunhan vain tämä hulluus jatkaa pyörimistä ja firmat tuottavat voittoa. Tästä harhasta on Timo Ylä-Soininmäen mukaan mahdollista päästä ulos, mutta se vaatii paljon rohkeutta, vaivaa, tietoa ja myös rahaa.

Luomuidylli blogi. Turun uusi luomukauppa on myös blogituulella.

Mirian. Mirian hurahtaa välillä ihan sivuraiteille näissä ravintoasioissa. Hän etsii sellaista terveellistä ja tasapainoista elämää. Kertoo varmasti meille kaikille sitten kun se löytyy. Blogi on ollut pitkään tauolla.

pieniä Asioita. Ebediyen -nimimerkillä kirjoittava henkilö on ravitsemuksesta ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, kirjallisuudesta sekä elokuvista kiinnostunut diabeetikkonainen vuosimallia -81 matkalla kohti mielenrauhaa! :-)

Prinsessakeittiö. Veera Rusanen kokkailee ja kirjoittaa ruoasta.

Raakaravinto. Joitakin linkkejä ruoasta joka syödään raakana.

Rakas Blogi. Opiskelijatytteli kokkaa yksinkertaista VHH-ruokaa itselleen ja saman katon alla asuvalle Ukkelille. Samalla haetaan yrityksen ja erehdyksen kautta sitä omalle keholle sopivinta ruokavaliota, etsitään tutkittua tietoa ravitsemuksesta ja yritetään saada opintotuki riittämään kuun loppuun. Raaka-aineet valitaan opiskelijabudjetin rajoissa, joten pakastevihannekset ja kananmunat ovat pop. Sokeria ja E-koodeja vältellään mahdollisuuksien mukaan, mutta ei fanaattisesti. Rasvaisia lihoja suositaan, voita käytetään reilusti. Pottua, pastaa, riisiä ja leipää syödään silloin tällöin kohtuudella.

Ravitsemusaktivisti. Tämä aktivisti seuraa ruoka-asioita ja vaahtoaa helposti. Tarjoaa sillisalaattia, nuuskii, pilkkoo ja höyryää. Vaikea sanoa, tuleeko siitä mitään.

Sanoja lautaselta. Kolmekymppiä kolkutteleva arjen rakastaja ruotii ravitsemuskeskustelua.

Suksihiihtelyä. Vastaisku sauvakävelylle. Tässä blogissa on myös keskustelua ravitsemuksesta.

Terveeksi ravinnolla. Tuntematon kirjoittaja on aloittanut täällä kaikenlaisen ravitsemustiedon välityksen. Pitää yksityisajattelija, ortopedi Antti Heikkilää suuressa arvossa. Seurataan tilannetta.

Vuosi ilman roskista. Eko-Joni päättää lopettaa roskien viennin vuodeksi? Täyttyykö asunto jätteestä ja saako hän lopulta häädöt hullun paperein? Se jää nähtäväksi, ja tämä blogi käsittelee näitä tapahtumia seuraavan 365 vuorokauden aikana. Hän uskon tämän projektin opettavan paljon kestävästä elämäntavasta, sekä kouluttavan häntä itseään että toivottavasti myös muita. Tervetuloa seuraamaan myös mitä Eko-Joni syö! Ei varmaankaan valmisruokia?

Vuosi Vegaanina. Perheenäiti Jantunen on helsinkiläinen elintarviketieteilijä, joka päättää kokeilla pysyykö hengissä pelkällä vegaaniruoalla.

Äijädieetti. Tuntematon kirjoittaja on paljastanut Äijädieetin salaisuudet. Sillä laihtuu kuulemma takuuvarmasti.

Piilossa

Kelle kertoisin. Täällä on välillä ihanan sekavaa ravintotarinaa. Ei meidän kaikkien tarvitse seistä ruodussa, siististi ja oikein asioista kirjoitellen. Vaihtelua löytyy täältä. Legendaarisia heittoja: "viiliä. Just äsken. Hyi, hemmetti! Hirveetä limaa." "Tekis mieli vetää perseet!" " Grrrr... mä en haluais langeta, mutta jos mulle ei ole tässä elämässä tarjolla mitään muuta kuin lankeemuksia, niin who can help!?" Blogi on tällä hetkellä suojattu salasanalla.

Motivaatioblogi. Tuntematon nuori nainen kutsuu itseään blogikonkariksi ja kirjoittaa mm. elämästä, ravitsemuksesta ja terveydestä. Meni yllättäen piiloon keväällä 2009.

Opiskelun anatomiaa ja ihmiselimistön ihmeellisyyksiä
. Janne Huovila opiskeli ravitsemustieteitä ja kirjoitteli hauskasti häntä kiinnostavista asioista. On nyt lakannut ilmestymästä, mutta Jannen työ jatkuu Ravitsemusuutiset -blogissa.

Ravinto ja terveys. Sivuja ylläpitää laillistettu ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen. Täällä on vain tutkittuun tietoon perustuvaa luettavaa. Ei enää päivity. Katso Pronutritionist!

Soturiblogi. Nyt paukkuu ja räiskyy synnytysosastolla. Kahvakuulia lentelee ilmassa. Sotaisaa dieettiä! Bloggaamisessa on ollut pitkä tauko.

Ultrajuttu. Kauhean pitkiä matkoja juostaan tässä blogissa ja yritetään virittää keskustelua mm. rasvoista. Eihän siitä mitään tule. Suomalainen ei puhu eikä pussaa. Viime aikoina ultrajuoksija ei ole edes kirjoitellut.

Sairaalassa

Sirontaa keulassa. On ehdotettu, että tämä blogi sijoitettaisiin ravitsemusohjeidensa takia hautausmaalle. Lepää nyt siellä sairaalassa toistaiseksi, ennen kuin jonakin päivänä sinut sieltä kannetaan kotiin tervehtymään. Minä pidän tämän blogin räväkästä kielenkäytöstä: "Kaikki tiet vievät helvettiin, toteaa vanha smoolantilainen sananlasku. Nykyoloissa, uudemman teleologisen selitysopin mukaan sinnekin pitää pyrkiä. Onko Currículum Vitaesi valmis?"

Terveys on Ma.gnolia. Kyseessä on maallikko (?) Matti Narkian kunnianhimoinen tavoite kerätä suomenkielisiä terveys-, ravitsemus- ja liikunta-aiheisia linkkejä. Sivustossa on ollut käyttöhäiriöitä viime aikoina.

Kuolleita

Anniina tigruksi. Harvakseltaan tekstiä tuottanut pirteä Anniina reippaili oikein Personal Trainerin opastuksella ja söi mahdottoman terveellisesti. Lukekaa esimerkiksi tästä mitä hän pitää terveellisenä ruokana. Pirteä sivu. Viimeksi päivittynyt 30.10.2005.

Hayrake. Bodyfitness urheilulajia harrastava nainen kertoi kokemuksiaan tämän elimistölle tosi rankan urheilulajin harjoittelusta ja ravitsemuksesta. Kunnes tappoi ainakin bloginsa.

Hyvän Olon Blogi. Tähän tuli kirjoituksia hyvästä olosta kiinnostuneille. Hyv' on olla, Hyvon yllä, sanon minä mainosnikkariystäväni synnyttämillä legendaarisilla sanoilla. Päivittynyt viimeksi 2.9.2006, R.I.P.

Kaisa Jaakkola. Oikein pirteä body fitness urheilija synnytti tekstiä Fast F Sport-yrityksen sivuilla. Ei enää päivity. Katso Broccoli Princess!

LAIHDU! Kirjailija Varpu Tavin oma laihdutusblogi ei enää ilmesty ainakaan tässä osoitteessa.

Maku
. Oli aikanaan makuasia mitä mieltä tästä kaupallisesta blogista oli. Lakkasi yllättäen ilmestymästä.

Matkalla kohti Fitnessmalli 2009 - kisoja
. Fitness -urheilija kertoi tässä mm. oman lajinsa ravitsemuksesta ja treenaamisesta. Kolmas sija tuli kisassa - onneksi olkoon! Lopetti tämän blogin ja aloitti uuden.

Mikael Fogelholm -blogi. Huumorimiehenä ystäväni Mikael Fogelholm ymmärtää miksi pistän hänet kuolleiden joukkoon. Mikael on ravitsemuksen raudanluja ammattilainen ja kova maratoonari. Mikael kirjoittaa mm. näin: "Kuntoliikkujia on moninkertaisesti, rasvan käyttö on muuttunut myönteisesti ja hedelmiä ja vihanneksia syödään enemmän kuin aikaisemmin. Tästä huolimatta esimerkiksi lihavuus on yleistynyt ja yleistyy edelleen... Alkoholipolitiikka on tietysti lähiajan surkea esimerkki: aluksi hallitus tekee vastuuttomia päätöksiä alentamalla etenkin väkevän alkoholin veroa ja sitten aletaan syyttää ihmisiä vastuuttomasta ryyppäilystä. Useimmat varmaan haluaisivat olla terveitä. Mutta se ei onnistu sillä, että syytetään vastuuttomuudesta ja että terveyskäyttäytymisestä tehdään kansalaisvelvollisuus. Terveiden elintapojen pitäisi olla kansalaismahdollisuus, ja yhteiskunnan - joka on lisännyt ihmisten vastuunoton tarvetta - on vastavuoroisesti luotava mahdollisuuksia ja kannustettava terveisiin elintapoihin..." Fogelholmilla ei ollut lennokkuutta eduskuntaan saakka vuonna 2007. Blogin ylläpito jäi muitten kiireitten alle. Vahinko.

Keittiövaaka. Liikunta-alan ammattilainen punnitsi Keittiövaaka blogissaan elämäntapoja, kuntoilumuotoja, ravintoasioita ja muita hyvinvointiin liittyviä seikkoja. Vaakaan päätyvien vinkkien, vertailujen ja artikkelien perusteella jokainen pystyi muodostamaan oman käsityksensä siitä, mikä itselle on parasta! Valitettavasti blogikirjoittaja yht'äkkiä lopetti kirjoittamisen.

Luonnon helmassa. Blogia kirjoitti entinen urheilija (uimari Matti Rajakylä), joka muutti elämässään "kaiken". Nyt hän söi 100% raakaravintoa (Raw food) vuoden 2009 alusta alkaen. Sitten Matin blogi otti ja kuoli .

Minä ja Marathon. Tutkija Saarni löysi jo unohtuneen juoksunautinnon ja kirjoitti välillä kovin mukavasti ravitsemuksesta. Tsemppiä juoksuihin! Blogi on haudattu. RIP.

Pentti Huovinen. Kansanterveyslaitoksen professori Pentti Huovinen piti omaa terveysblogia Uusisuomi -verkkolehdessä. Teksti oli tietenkin käypää, virallista ja oikeaoppista. Sittemmin kirjoitusinto loppui kokonaan.

Sweetest Sisters
. Kaksi syömishäiriöistä siskoa purki tuntojaan blogiin. Sisältövaroitus oli aikoinaan paikallaan! Oli nimittäin aika rankkaa tekstiä. Sitten blogi kuoli. R.I.P.

The World is a Tragedy - Terveesti. Täällä nimetön jimmy-kuka-lie kirjoitti viisaan tuntuisesti ravitsemuksesta. Kunnes hänen bloginsa eräänä synkkänä ja tuntemattomana päivänä kuoli.


Toe Hold
. Jussi Riekki on siirtynyt toista blogia kirjoittamaan ja tappanut tämän blogin.


Vyötärö esiin kiitos! Opiskelijatyttö, joka ei ole koskaan ollut tyytyväinen vartaloonsa ja toivoo siihen nyt muutosta, on aikeissa jättää leivän pois ruokavaliosta. Mitähän siitäkin tulee? Tällä hetkellä blogia ei ole olemassa (mennyt sairaalaan?).

Vähähiilihydraattinen ruokavalio. Ylipainoinen mies on vähähiilihydraattisella ruokavaliolla. Tuloksia alkoi näkymään, mutta sitten tulikin kiire haudata blogi. Miksi?

Uudelleensyntyneet!

Ravitsemus ja terveys. Jari Ristiranta on ravitsemuksellisista asioista kiinnostunut maallikko. Suosittelen, mutta samalla huomautan siitä, että Jarilla on tapana olla aika ärsyttävä. Kaikki eivät pidä siitä kun joutuu tilille syömisistään. Meni yllättäen piiloon syksyllä 2009, mutta ihmeiden aika ei ole ohi: vuoden 2010 alussa nähtiin blogin syntyvän uudestaan!


Onko vielä muita ravitsemusaiheisia blogeja? Pistetäänkö joku ammattikouluun? Sairaalaan? Tapetaanko lisää blogeja? Anssi pääsi pois synnytysosastolta! Onko eläkeläisenä hyvä olla, Timo?

Jos kaipaat vain ruoanlaittoon keskittyviä blogeja, voit käydä esimerkiksi täällä:

Lisää kirjoituksia blogeista täällä: