keskiviikkona, lokakuuta 20, 2010

Väinön yliopistossa oli jännä rasvasymposiumi

**
Wayne State University, eli Väinön yliopisto järjesti muutama päivä sitten (14.10.2010) rasvasymposiumin "Health Effects of Dietary Saturated Fatty Acids". Tilaisuus videoitiin ja sitä oli mahdollisuus seurata suorana lähetyksenä. Väinön yliopiston tiedotteen mukaan harkitaan videon tarjoamista jossakin muodossa vielä uudestaan ja symposiumin löydöksistä luvataan toimittaa lyhennelmä. Sitä odotellessamme, tarjoan tässä terveysblogini lukijoille amerikkalaisten rasva-asiantuntijoiden käsityksiä tyydyttyneistä rasvoista ja niiden terveysvaikutuksista.

Lyhennelmä


Lähes kaikki puhujat olivat sitä mieltä ravitsemussuosituksista, että tyydyttyneitä rasvahappoja koskevalle rajoitukselle tulisi panna pienempi huomio ja monityydyttymättömien rasvahappojen (PUFA) saantia pitäisi korostaa. Tulevissa tutkimuksissa pitäisi tarkistaa hiilihydraattien ja joidenkin tiettyjen tyydyttyneiden rasvahappojen rooli sydänterveydessä. Lisäksi symposiumissa ehdotettiin, että ravitsemussuositusten laadinnassa pitäisi korostaa kokonaisvaltaista ruokanäkemystä yksittäisten ravintotekijöiden sijaan. Dariush Mozaffarian kertoi maitorasvoja käsitelleessä osuudessaan niiden neutraalista luonteesta sydänsairauksissa ja mahdollisista hyödyistä tyypin 2 diabeteksen ja halvauskohtauksien ennaltaehkäisyssä. Yhteenvetona todettiin, että ehdotus lopettaa puheet tyydyttyneestä rasvasta ongelmallisena rasvana, lisäisi maitorasvan kysyntää.
  
Summary


Overall, the majority of speakers felt that the restriction of saturated fatty acids should be deemphasized and polyunsaturated fatty acid (PUFA) consumption should be emphasized in the Dietary Guidelines. They also indicated that future research should examine the impact of carbohydrates and specific saturated fatty acids on cardiovascular disease. In addition, they suggested that the guidelines would benefit from an emphasis on whole foods instead of single nutrients. Some dairy highlights included the presentation by Dariush Mozaffarian which indicated milkfat had a neutral effect on heart disease, and potential benefits on the risk of type-2 diabetes and stroke. In conclusion, the overall suggestion to remove saturated fat from the nutrients of concern category would help to increase the demand for milkfat.

Muutamia huomioita symposiumin annista

Thomas Fungwe (USA:n maatalousministeriön, USDA:n, ravitsemuspolitiikasta vastaava päällikkö) kertoi tieteelliseen näyttöön perustuvasta ravitsemusalan tietokannasta (Nutrition Evidence Library). Se on erinomainen resurssi kun tarvitaan jalostettua ja käänteentekevää tietoa ruoasta ja ravitsemuksesta.
 
Donald McNamara Yhdysvaltojen kananmunien syöntiä edistävästä organisaatiosta Eggs for Health Consulting, kertoi puheenvuorossaan siitä mikä meni mönkään asiantuntijaryhmän kannanotoissa uusiksi kansallisiksi ravitsemussuosituksiksi Yhdysvalloissa, eli niissä suosituksissa joita Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksemme niin vuolaasti ylistää. Ei ole riittävästi näyttöä sen puolesta, että ravinnon sisältämää tyydyttynyttä rasvaa tai kolesterolia kannattaisi erityisesti varoa. Kun ihmiset lähtevät vähärasvaista ruokavaliota noudattamaan, se näkyy myös alentuneena PUFA:n saantina. PUFA:a pidetään sydänterveyttä edistävänä. McNamara ei nähnyt mitään järkeä siinä, että ihmisiä yllytetään syömään mahdollisimman vähän kolesterolia sisältävää ruokaa. Kolesteroli on ihmiselle hyödyllistä ja karsiessamme kolesterolin ruoasta, siitä tulee itse asiassa epäterveellisempää ruokaa.

Professori Richard Feinman (New Yorkin valtion yliopistosta) oli eri linjoilla kuin Thomas Fungwe tieteelliseen näyttöön perustuvasta ravitsemusalan tietokannasta (Nutrition Evidence Library). Feinman ei pitänyt kerättyä aineistoa kovinkaan ratkaisevana edistysaskeleena. Hän ei ollut halukas vetämään johtopäätöksiä ravitsemuslinjauksissa tuon tietokannan perusteella. Hän ihmetteli suureen ääneen miten vieläkin joku kehtaa viitata Ancel Keysin rasvaa ja sydänterveyttä tutkineisiin epäluotettaviin tutkimuksiin. Tarvitaan ihan uusi näkökulma rasvoihin ja sydänterveyteen. Keys pitää unohtaa. Women's Health Initiative -tutkimus on haluttu vaientaa siksi kun se osoitti selvästi, että ravintorasvojen vähentäminen ei vaikuttanut sydänterveyteen millään lailla. Mitä tehdä Amerikan sydänliiton propagandaelokuvalle, joka väärin perustein väittää, että rasva lisää sydänsairautta? Oikeampaa olisi valistaa hiilihydraattien saannista.

Ingeborg Brouwer (Vrije Universiteit, Amsterdam, Alankomaat) oli sitä mieltä, että tyydyttyneen rasvan saantia on syytä rajoittaa ja pitäisi tomerammin houkutella ihmisiä syömään PUFA:aa.

Lynn Glazewski (Michiganin yliopisto) piti puheenvuorossaan tärkeänä, että hyperlipidemian (veren korkea rasvapitoisuus) hoidossa pyritään mahdollisimman yksilöllisiin hoitoratkaisuihin. Glazewski oli kaivanut esiin dataa siitä, että virvoitusjuomien kulutuksessa on tapahtunut pudotusta ja sama koskee maidon juontia. Näiden molempien energiapitoisten juomien kulutuksen laskiessa, väheni myös lihavuus. Hän oli ehdottomasti sitä mieltä, että lihavien ihmisten annoskoot olivat liian suuria. Suuret annoskoot tulivat ryminällä markkinoilla samaan aikaan kun lihavuusepidemia alkoi näkyä. Tärkeänä hän piti sitä, että ihmisille opetettaisiin miten syödä riittävästi proteiinia aamupalan aikana. Hän puhui sen puolesta, että ravintorasvat ovat aina sekoituksia eri rasvahapoista. On mahdotonta vähentää sairausriskiä vain tiettyjä rasvahappoja tarkkailemalla, pitää katsoa kokonaistilannetta.

Jeff Volek (Connecticutin yliopisto) kertoi puheenvuorossaan vähähiilihydraattisesta ruokavaliosta. Hän piti hiilihydraattien ylikorostunutta roolia lihavuusongelman aiheuttajana. Hän ihmetteli miksi ei uskalleta sanoa ääneen, että hiilihydraatit ovat lihottaneet meidät? Rasvan kulutus on vähentynyt ja proteiinien kulutus on pysynyt samalla tasolla. Liikaenergia tulee hiilihydraateista ja tästä syystä ihmiset ovat niin lihavia ja esiintyy niin paljon insuliiniresistenssiä. Erityisen huolestunut Volek oli lasten lihavuudesta, joka on paljolti syntynyt järkyttävän suuresta hiilihydraattien päivittäisestä saannista. Hiilihydraattien saanti voidaan tiputtaa merkittävästi ja lasten terveys ei vaarannu. Päinvastoin, ainoa tapa vaikuttaa lasten ylipainoon ja terveyteen on hiilihydraattien rajoitus. Volek kritisoi LDL-kolesterolin käyttöä sydän- ja verisuonisairauksien tunnistamisessa. Sen sijaan olisi hyvä käyttää 16:1 rasvahappoja luotettavina biomarkereina, sillä nämä rasvahapot syntyvät rasvojen uudistuotannossa hiilihydraateista. Kun nämä rasvahapot ylittävät tietyn raja-arvon, voidaan kertoa, että potilaalla on hankaluuksia käsitellä hiilihydraattien ylimäärä elimistössä (ei glykogeenivarastossa oleva!). Hoitokeinona on silloin noudattaa vähähiilihydraattista ruokavaliota.

Kalyana Sundram (Malesian palmuöljyntuottajien neuvosto, Kuala Lumpur, Malesia) oli aika harmissaan kun steariinihappoa ja palmitiinihappoa niin hanakasti syytetään terveysongelmista. Ongelmallisia rasvoja kolesterolin kannalta olivat hänen mielestään teollisesti muokatut kasviöljyt, mutta luonnolliset kasviöljyt olivat parempia. Kasvirasvoja pitäisi tutkia enemmän ennen kuin viimeinen sana sanotaan niistä suosituksissa.

KC Hayes (Brandeis University) oli sitä mieltä, että rasvojen nauttiminen on järkevää, sillä hiilihydraattien liiallisessa saannissa kärsii koko rasvaprofiili, eli myös PUFA:aa saadaan liian vähän.

Dariush Mozaffarian (Harvard yliopisto, School of Public Health) oli ihan liekeissä puhuessaan ravinnon ja sydänterveyden yhteyksistä. Havaintoja ja tutkimuksia pitäisi käyttää uusien hypoteesien luontiin eikä valmiiden mahdollisesti virheellisten ajatusrakennelmien pönkittämiseen. Hän ennusti, että moni vanha väite rasvasta tulee kaatumaan uusien tutkimusnäyttöjen myötä. Tyydyttynyttä rasvaa Mozaffarian ei pelkää, sillä se on hänen havaintojensa mukaan neutraalia rasvaa sydänterveyden suhteen. Huolestuneempi hän oli sen sijaan hiilihydraattien määrästä ja laadusta ja siitä miten ne vaikuttavat sydämen terveyteen. Prosessoidut lihavalmisteet olivat mahdollisesti haitallisia sydänterveydelle, mutta tavallinen punainen liha oli neutraalia sydänterveyden kannalta. Maitorasvoja kannatti nauttia, sillä niillä voidaan vähentää halvausriskiä, sydänterveyden suhteen ne olivat neutraaleja ja diabeetikolle maitorasvat olivat melko hyödyllisiä. Mozaffarian viittasi laajoihin tutkimuksiin näiden ohjeistusten suhteen. Erityisenä mielenkiinnon kohteena oli 12 hiiliatomin pituiset rasvat, joilla oli saatu myönteisiä vaikutuksia HDL-kolesteroliin diabeetikoilla. Tutkimuksia tarvitaan lisää. Innostui kertomaan hyvin selkeästi käsityksensä siitä mikä ylläpitää ihmisten terveyttä: merenelävien omega-3-rasvahapot, kasvien omega-3-rasvahapot, kasvien omega-6-rasvahapot, yksittäistyydyttämättömät rasvat lähinnä kasvilähteistä. Neutraali vaikutus oli tyydyttyneillä rasvoilla. Sen sijaan superluokan haittoja saadaan aikaiseksi ihmisille nauttimalla puhdasta sokeria ja tärkkelystä sekä teollista transrasvaa. Lopetti ilmaisemalla kainon toiveen, että ravitsemussuosituksissa keskityttäisiin kokonaisiin ruokiin, eikä väännettäisi kättä joistakin yksittäisistä ravintotekijöistä. Tieteessä on otettu suuria edistysaskeleita viimeisten 20 vuoden aikana, mutta ne eivät vielä näy uudistuneina ravitsemussuosituksina. Esimerkkinä mainitsi kolesterolin ja kokonaisrasvan vähäisen roolin sydänterveydessä. Tuntuu järjettömältä vastustaa tyydyttyneitä rasvahappoja sydänterveyden takia. Vanhentuneiden ravitsemussuositusten ongelmana on, että ihmiset luopuvat tyydyttyneestä rasvasta, mutta nauttivat enemmän (aivan liikaa!) hiilihydraatteja. Siksi sydänterveydessä ei tapahdu väestötasolla minkäänlaista edistystä.

Kommentoikaa!

Saatan saada lisää materiaalia tästä rasvasymposiumista lähipäivinä.

11 kommenttia:

 1. Jeff Volek näyttää olevan minun kanssani samoilla linjoilla.

  Lasten lihavuuden kasvu johtuu yksinomaan lihavuuden hoidon vääristä ohjeista ja ravitsemusvalistuksen neuroottisesta rasvojen välttelystä sekä tärkkelyksen tuputuksesta.

  Lihavuuden kasvu ei ole lasten syytä. Jos olet lihava lapsi tai lapsesi on lihava niin syytä esim. näitä ao. ihmisiä.

  Pekka Puska
  Matti Uusitupa
  Pertti Mustajoki
  Paula Hakala
  Mikael Fogelholm
  Oma lääkärisi/terveydenhoitajasi
  jne.

  Tämän kirjoitti
  Sami Uusitalo

  VastaaPoista
 2. Hyvä yhteenveto Christer!
  Jäämme odottamaan kongressijulkaisua. Odotusaika tietenkin riippuu julkaisuvastuullisen tahon omasta rasvanäkemyksestä.
  Olihan siellä vielä mukana vanhojen laulujen rakastajia ja Keysin ihailijoita.

  VastaaPoista
 3. Mielisairaalatutkimus ja Keys... Joko olisi aika luovuttaa. Margariinista olisi kiva kuulla viimeinen sana. Lehmähän on tehdas sinällään, ja kasvirasvat luonnollisia, mikä erottaa veitsen rautakangesta...

  VastaaPoista
 4. Edelleenkin yrittävät korostaa PUFA:n merkitystä. Juurihan tuo Mozaffarian sanoi, että parhaassakin tapauksessa hyöty kovien rasvojen vaihtamisesta pehmeisiin on tosi pieni:

  "Results from a research review conducted by Dariush Mozaffarian, MD, MPH, Department of Epidemiology and Nutrition at Harvard University School of Public Health, found that the effects of saturated fat intake on CVD risk depend upon simultaneous changes in other nutrients. For example, replacing saturated fat with mono-unsaturated fat yielded uncertain effects on CVD risk, while replacing saturated fat with carbohydrates was found to be ineffective and even harmful especially when refined carbohydrates such as starches or sugars were used in place of fat . Replacing saturated fat with polyunsaturated fat gave a small reduction in CVD risk, but even with optimal replacement the magnitude of the benefit was very small."
  http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-10/gg-tsf100110.php

  Siispä... Uutta teoriaa kehiin. Jos pehmeistä rasvoista on vain "todella vähän" hyötyä, niin ehkä se ei ole se asia, johon keskittyä juuri nyt.

  VastaaPoista
 5. Olikohan moisess kokoontumisajoissa yhtään suomalalsita, jotka meille niitä ravitsemusohjeita väsäävät. Onpa muuttunut jenkkilässä ääni kellossa....
  Kohta THL kovalla tohinalla huutaa, että ei me kuunnella jenkkejä. Tosin ovat kuunnelleet viimeiset 40 vuotta. Lääkäritkin on koulutettu jenkkiäiseen tyyliin eli lääkkeitten tehomäärääjiksi, vaihtoehdot eli esim. ruokavalio tai vitamiinit ei käy.

  ihmettelee äitiliini

  VastaaPoista
 6. Niin kauan kuin suomessa otetaan tehokkaasti ja nopeasti uusia tuulia(yle:n sivuilla puhuttiin BMI:stä)

  "Painoindeksin (Body Mass Index, BMI) laskukaava on kehitetty jo 1830-luvulla. Suomessa se otettiin käyttöön terveydenhoidossa 1980-luvulla."

  ,niin meillä ei hötkyillä turhaan....eli eiköhän tuo hiilihydraattien haitatkin saada THL;n toimesta muutettua suosituksiin 2160 kun oikeen pannaan hösseliksi.

  Kalpenee jo VR:kin tuolle toiminnalle.

  VastaaPoista
 7. äitiliini,

  Kyllähän suosituksia jenkkilästä kopioidaan, mutta pelkästään sellaisia poliittisia päätöksiä, joiden kirjoittajat on jo etukäteen valittu niin, että saadaan aikaiseksi ns. oikea mielipide.

  VastaaPoista
 8. Kiitos mielenkiintoisesta tekstistä! :) Ikävä kyllä unohdin jälleen tärkeän jutun tämän blogin lukenisesta; kommentit kannattaa jättää lukematta. Jälleen kerran osa ihan asiattomia, tulee vaan pahalle tuulelle. Ottamatta lainkaan kantaa siihen, kuka on mielestäni oikeassa tai väärässä minkäkin suhteen, en kestä aggressiivista esittämistapaa. Se vie pohjan koko asialta, itseltä ainakin katoaa mielenkiinto ja kunnioitus heti kun vastapuolta aletaan haukkuman sen sijaan, että argumentoitaisiin asiallisesti ja fiksusti.

  VastaaPoista
 9. Hyvä yhteenveto, en kerennyt katsoa lähetystä kokonaan, joten kiitos tästä. Tuo NEL kannattaa kannattaa tutkia kaikkien jotka ovat tutkimustiedon perään, kun laittaa hakusanoiksi vaikka "low carbohydrate" niin jo rupesi löytymään hyviä yhteenvetoja. Eroaa ainakin niin PubMedistä, että sieltä löytyy käteviä tiivistyksiä tutkimusten pääsisällöistä.

  VastaaPoista
 10. "Hän (Prof. Feinman) ihmetteli suureen ääneen miten vieläkin joku kehtaa viitata Ancel Keysin rasvaa ja sydänterveyttä tutkineisiin epäluotettaviin tutkimuksiin."

  Todellakin, esim. Pekka Puska ja Antti Aro viittaavat nimenomaan Keysin tutkimuksiin. Kuinka se on ylipäätään mahdollista? Ei tuolla asenteella ole mitään tekemistä tieteen kanssa.

  Me kaikki kun saamme vaikka täsmälleen päinvastaisen tuloksen - mitä enemmän tyydyttynyttä rasvaa, sitä vähemmän sydänsairauksia - kunhan vain valitsemme mielipiteeseemme sopivat maat.

  Miksi johtavat asiantuntijamme vetoavat kertakaikkiseen "höpö höpöön"?

  Sami Uusitalo

  VastaaPoista