keskiviikkona, toukokuuta 23, 2012

Urheiluterveys 2012 -tutkimuksen satoa

**
Urheiluterveys 2012 -tutkimuksen tulokset ovat ilmestyneet. Tutkimuksen mukaan urheilijoiden terveyttä on laiminlyöty Suomessa. Tutkimuksen ovat tehneet suuri yksityinen lääkäriasema nimeltään Terveystalo ja urheilijoiden katto-organisaatio Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU).

Suomalaiset liikunnan harrastajat ja urheilijat eivät saa riittävästi apua terveyttä uhkaavien vammojen ennaltaehkäisyyn. Liikkujat haluaisivat panostaa enemmän urheiluterveyteen. Erityisesti liikkujat tarvitsevat tietoa levon ja harjoittelun tasapainosta, oikeasta ravinnosta sekä loukkaantumisten välttämisestä.

Tutkimustulosten perusteella Terveystalo on kehittänyt yhteistyössä yli 100 urheiluseuran kanssa liikkujille suunnatut SPORT-palvelut.

"Suomessa saatetaan leikata liikaa urheiluvammoja", kärjistää ortopedian ja liikuntalääketieteen erikoislääkäri Tapio Kallio Terveystalosta. Osa leikkauksista voitaisiin välttää paneutumalla entistä syvällisemmin ongelmien syihin ja ennaltaehkäisyyn eikä vain hoitaa oiretta lepo-lääke-linjalla.

Urheiluterveys 2012 -tutkimuksen tulosten mukaan suomalaisista huippu-urheilijoista yli 55 prosenttia ja eri lajien harrastajista jopa neljännes oli joutunut viimeisen kahden vuoden aikana käymään loukkaantumisen tai äkillisen vaivan vuoksi lääkärissä. Tämän terveysblogin kirjoittaja haluaa tosin korostaa, että urheilija pääasiassa siis näkee runsaasti terveitä päiviä. Enemmän tukea ja tietoa vammojen ennaltaehkäisystä on kuitenkin syytä jakaa.

Liikkujille ja urheilijoille suunnattuja terveyspalveluja on melko vähän tutkittu. Tämä nyt valmistunut tutkimus osoittaa, että palvelutarjonnassa on kehitettävää ja uusille terveyspalveluille on tarvetta. "Liikkujat tarvitsevat terveyspalveluja erityisesti levon ja harjoittelun tasapainoon, oikeaan ravintoon sekä loukkaantumisten välttämiseen", SPORT-palveluista vastaava Terveystalon johtaja Marco Hautalahti kertoo.

Liikunnan terveydelliset vaikutukset lisääntyisivät entisestään, jos vammojen ennaltaehkäisyyn kiinnitettäisiin enemmän huomiota. "Terveysasioiden korostoaminen on tärkeää myös liikkujien harjoittelun tehostamiseksi", toteaa SLU:n projektipäällikkö Timo Simonen.

Terveystalon SPORT-palveluilla voidaan tarjota urheilijoille ja liikkujille urheilijan tarvitsemat kokonaisvaltaiset terveyspalvelut. Ennaltaehkäisevien terveystarkastusten lisäksi SPORT-palveluihin kuuluvat luonnollisesti myös äkillisten loukkaantumisten leikkaus- ja kuntoutushoidot. Urheilijan hoidosta vastaavaan moniammatilliseen asiantuntijatiimiin kuuluu lajin tuntevan urheilulääkärin lisäksi esimerkiksi ravitsemus- ja fysioterapeutti sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita. Terveystalo tekee laajaa yhteistyötä eri urheilulajeissa yli 100 yhteistyöseuran kanssa huippu-urheilusta kuntoliikuntaan.

Terveystalon SPORT-asiantuntijoilla on syvällistä osaamista useista urheilulajeista, esimerkiksi jääkiekosta, jalkapallosta, koripallosta, lentopallosta, yleisurheilusta, ratsastuksesta ja salibandysta. Urheiluterveys 2012 -tutkimuksen mukaan suomalaiset huippu-urheilijat pitävät Terveystaloa laadukkaimpana terveyspalvelujen tarjoajana.

Urheilulääkäri ja valmentaja Harri Hakkarainen Terveystalosta toteaa, että tavoitteena on, että liikkujilla olisi enemmän terveitä harjoittelupäiviä. SPORT-palvelujen taustalla on huippu-urheilijoiden kanssa vuosia tehty kehitystyö, josta hyötyvät kaikentasoiset liikkujat ja harrastajat.

Hakkaraisen kehittämässä kokonaisvaltaisessa urheilijan terveystarkastuksessa pyritään tunnistamaan mahdollisia riskitekijöitä ennalta. Urheilijan terveystarkastuksessa käydään läpi muun muassa levon ja rasituksen oikeaa suhdetta sekä ravitsemusta ja kartoitetaan harjoitushistoriasta muun muassa aiempia vammoja ja niihin johtaneita syitä, sydänoireita sekä suvussa mahdollisesti ilmenneitä perinnöllisiä sairauksia kuten epilepsiaa.

Lähes puolet (47%) niistä, jotka vastasivat tutkimuksen kyselyyn olisivat tarvinneet terveyspalveluja viimeisen kahden vuoden aikana, mutta ei ollut niitä kuitenkaan käyttänyt. Vastanneiden mukaan huono ajanhallinta (42 %), väsymys (27 %), rasituksen ja levon suhde (17 %), ravintotottumukset (17 %), univaikeudet (18 %) sekä kilpailutilanteen hallinta (15 %) olivat esteitä urheilijoiden ja liikkujien tavoitteiden saavuttamiselle. Huippu-urheilijoilla tavoitteiden saavuttamisen esteinä korostuivat ajanhallinta (36 %), väsymys (19 %), oikean rasitustason ja levon suhde (29 %) sekä jännittäminen (16 %) ja yliyrittäminen (18 %) kilpailutilanteessa.

Urheilijat ja liikkujat ovat pääosin kiinnostuneita terveyspalveluista. Erityisesti urheilijat tarvitsevat henkistä valmennusta (18 %), terveyspalveluja (15 %), ravitsemuspalveluja (13 %) sekä tietoja ja neuvoja urheilijan oikeanlaisen ravinnon ja levon suhteesta (10 %). Huippu-urheilijoista lähes neljännes (22 %) olisi tarvinnut urheilijan terveystarkastusta, mutta ei ole käynyt tarkastuksessa. Urheilijat tarvitsevat tietoa ja ohjausta mm. siihen miten harjoitella parhaiten sekä kehittää kuntoa pitkällä tähtäimellä, levon ja harjoittelun tasapainosta, oikeasta ravinnosta sekä loukkaantumisten välttämisestä.

Tutkimus toteutettiin nettikyselynä sekä urheiluseurojen jäsenille että kuluttajapaneelin kautta aktiiviliikkujille. Panelistit vastaavat taustoiltaan Suomen 15-65 -vuotiasta väestöä. Vastauksia kerättiin 19.1.-8.2.2012 välisenä aikana. Tutkimukseen tuli yli 1200 vastausta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti