keskiviikkona, tammikuuta 26, 2011

MOT - Kolesterolipommi -ohjelmasta tehtiin kantelu Julkisen Sanan Neuvostoon

**
Olin aikoinani toimittamassa taustamateriaalia toimittaja Martti Backmannille Yleisradion ohjelmassa MOT - Kolesterolipommi. Ohjelma esitettiin syksyllä 2010 ja sai aikaan melkoisen keskustelun kolesterolin hoidosta.

Minulle tuli yllätyksenä, että ohjelman johdosta tehtiin kantelu Julkisen Sanan Neuvostoon. Tehtiin kantelu, joka ei kuitenkaan johtanut mihinkään ikävään rangaistukseen tai hyllyttämiseen. Missä maassa me oikein asumme? Onko tässä mitään tolkkua, että asiaan paneutuva toimittaja taustajoukkoineen joutuu kantelun kohteeksi asiassa, jossa keskeistä oli nostaa esille pysyviä terveysarvoja?

Ilokseni huomaan, että Julkisen Sanan Neuvosto on päätynyt korostamaan ohjelmassa esille nostettuja terveysnäkökohtia. Ote tekstistä: "...Yleisradion MOT -ohjelmassa esiteltiin tutkimuksia ja mielipiteitä, joissa suhtauduttiin kriittisesti vallitseviin tietoihin kolesterolin merkityksestä verisuonisairauksiin ja statiinilääkityksen tehoon sydän- ja verisuonitautien hoitomuotona. Ohjelmassa kuultiin niin kriittisiä kuin puolustaviakin näkökantoja. Julkisen sanan neuvoston mielestä ohjelman aihe on yhteiskunnallisesti merkittävä, koska kyse on ihmisten terveydestä ja sairaudesta sekä niihin käytettävistä suurista rahasummista. Myös lääkeyhtiöiden ja lääketieteellisen tutkimuksen mahdolliset kytkökset korostavat yhteiskunnallista merkitystä..."

Kommentteja saa tulla!

Tässä vielä koko teksti ihmeteltäväksenne:

Vastaaja: Yle TV1, MOT
Asia ratkaistu: 30.12.2010

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaista tiedonvälitystä koskevassa asiassa. Ohjelma kyseenalaisti yleisen sairauden vallitsevat hoitokäytännöt, joten se oli aiheeltaan yhteiskunnallisesti merkittävä. Myös puolustus sai puheenvuoron.
Kantelu 8.11.2010
Kantelijan mukaan 26.10.2010 lähetettiin MOT-ohjelman jakso ”Kolesterolipommi”. Sananvapauden vastuullista käyttämistä joukkoviestimissä ei ole noudatettu tässä ohjelmassa. Kansalaisten terveys on vaarannettu ja vaarannetaan yksipuolisella tiedolla pelottelemalla statiinilääkkeiden haitoilla. Kantelija pyytää Julkisen sanan neuvostoa arvioimaan ohjelman sisällön ja sen kansanterveydellisen merkityksen sekä toimittajien eettisen vastuun asiassa.

MOT -ohjelma vetää kantelijan mielestä lokaan asialliset tutkimukset ja tuo paikalle yksittäisiä ajattelijoita. Kantelijan tietojen mukaan MOT ei ollut myöskään suostunut suoraan lähetykseen, vaan oli edellyttänyt nauhoitusta. Kun ammattilaiset eivät suostuneet nauhoitukseen, oli joidenkin aiempia esiintymisiä leikattu ohjelmaan väliin. Käypä hoito -työssä tuodaan esiin sidonnaisuudet, mikä on kantelijan mielestä tärkeä asia ja korostaa avoimuutta. Nyt MOT esitti, että sidonnaisuudet automaattisesti vievät asiantuntijuuden. Kumpi tietää enemmän kolesterolilääkkeistä: 1) sekö, joka on tutkinut eri kolesterolilääkkeitä useissa sokkoutetuissa lääketutkimuksissa, osallistunut tutkimusten suunnitteluun ja analysointiin ja tehnyt lisäksi kliinistä työtä, mutta lääketutkimusten rahoitus on tullut lääketeollisuudelta, vai 2) sellainen lääkäri, joka ei ole tehnyt mitään kolesterolilääketutkimusta eikä ole hoitanut kolesterolipotilaita? Ja olennaisinta kantelijan mielestä on, että tiedon tulee perustua tieteelliseen näyttöön, mikäli asiasta sellaista löytyy.

Ylen vastaus 22.11.2010
Kanavapäällikkö Riitta Pihlajamäki vastaa, että kantelusta ei käy selkeästi ilmi, mistä hyvän journalistisen tavan loukkauksesta kantelija Yleisradion MOT -ohjelmaa syyttää, eikä se, mihin journalistin ohjeiden kohtaan hän moitteensa perustaa. Kirjelmässään kantelija arvostelee ohjelmaa ”epäasiallisuudesta”. Hän pyytää neuvostoa ”arvioimaan ohjelman sisällön, sen kansanterveydellisen merkityksen sekä toimittajien eettisen vastuun asiassa”. Näin yleisen arvostelun sekä pyynnön perusteella on sekä neuvoston että vastaajan vaikeaa ottaa kantaa kanteluun.

Kantelija selittää tyytymättömyyttään sillä, että ”sananvapauden vastuullista käyttämistä joukkoviestimissä ei olisi noudatettu”. Hän viittaa myös ”yksipuolisen” tiedon välittämiseen. Journalistin ohjeiden johdannossa mainitaan, että ohjeiden tarkoituksena on tukea sananvapauden vastuullista käyttämistä joukkoviestimissä. Ohjeissa täsmennetään, että ”journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu”. Jos välitetty tieto on oikeaa, ei vastuu kansanterveydestä kuulu toimittajalle.

MOT:n raportti ravintorasvojen ja valtimosairauksien yhteydestä, sekä kolesterolin osuudesta sydänsairauksiin ja kolesterolin alentamisesta statiinilääkityksellä on pyritty tekemään em. ohjeen hengessä. Näkökulma oli siinä mielessä tavanomaisesta poikkeava, että nyt välitettiin sellaista lääketieteellistä tietoa, joka ei yleensä pääse julkisuuteen. Tätä ohjelmakohtaista yksipuolisuutta on kuitenkin arvioitava sitä taustaa vasten, että virallisen linjan mukainen näkemys ravintorasvoista ja kolesterolista saa lääketeollisuuden massiivisen markkinoinnin tukemana runsaasti tilaa kaikissa tiedotusvälineissä, myös Yleisradion ohjelmissa. Tämä ns. valtavirran näkemys tuotiin myös itse ohjelmassa selkeästi julki.

Lääkärit käyttävät yhteiskunnassa poikkeuksellisen kovaa valtaa. He päättävät ihmisten terveydestä, elämästä ja kuolemasta. Vielä suurempi on koko lääketieteellisen yhteisön ja sen mielipidejohtajien valta. Sen piirissä muotoutuvien teorioiden sekä hoitokäytäntöjen pohjalta tehdään päätöksiä miljoonien ihmisten kohtaloista ja käytetään suuria summia sekä julkista että yksityistä rahaa. Siksi lääketieteellisen vallan käytön tulee kuulua normaalin, kriittisen journalistisen tarkastelun piiriin.

Toinen asia on, että tieteellisen kritiikin on luonnollisesti perustuttava tieteellisiin lähteisiin. Tästä MOT-ohjelmassa onkin huolehdittu tarkasti. Kaikki tutkimukset, joihin viitattiin ohjelmassa, ovat randomoituja, sokkoutettuja tutkimuksia. Ne on julkaistu kaikkein arvostetuimmissa lääketieteellisissä julkaisuissa. Lääketieteellisinä asiantuntijoina ohjelmassa esiintyi kaksi ulkomaalaista kardiologi/tutkijaa, joista kummallakin on vaikuttava lista julkaisuista arvostetuissa lääketieteellisissä lehdissä.

MOT-ohjelma lähetetään aina nauhoitettuna. Suoran lähetyksen mahdollisuudesta ei ole voinut olla edes keskustelua. Käypähoitotyöryhmän sihteerinä toimivan professorin eräästä aikaisemmasta tv-esiintymisestä oli leikattu lauseen mittainen katkelma ohjelmaan.

MOT ei ole esittänyt, kuten kantelija tulkitsee, että sidonnaisuudet veisivät automaattisesti lääkäriltä asiantuntijuuden. Sen sijaan MOT kiinnitti huomiota siihen, mitä näin vahvat ja pitkäkestoiset taloudelliset sidonnaisuudet merkitsevät asiantuntijalääkärien objektiivisuudelle sekä uskottavuudelle.

Ratkaisu
Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille (JO 2). Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8).

Yleisradion MOT -ohjelmassa esiteltiin tutkimuksia ja mielipiteitä, joissa suhtauduttiin kriittisesti vallitseviin tietoihin kolesterolin merkityksestä verisuonisairauksiin ja statiinilääkityksen tehoon sydän- ja verisuonitautien hoitomuotona. Ohjelmassa kuultiin niin kriittisiä kuin puolustaviakin näkökantoja.

Julkisen sanan neuvoston mielestä ohjelman aihe on yhteiskunnallisesti merkittävä, koska kyse on ihmisten terveydestä ja sairaudesta sekä niihin käytettävistä suurista rahasummista. Myös lääkeyhtiöiden ja lääketieteellisen tutkimuksen mahdolliset kytkökset korostavat yhteiskunnallista merkitystä.

Kriittisyys ja vallitsevien käsitysten kyseenalaistaminen ovat asiajournalismin perusedellytyksiä. Ohjelmassa kuitenkin myös kuultiin statiinilääkitystä puolustavia tahoja, joten vastakkaiset käsitykset tulivat esille. Neuvoston saaman käsityksen mukaan ohjelmassa ei ollut asiavirheitä, vaan kyse on erilaisista painotuksista ja mielipiteistä. Yhdeltä ohjelmalta ei voi edellyttää, että se antaisi täydellisen kuvan näin monitahoisesta ongelmakimpusta. Toimitus käyttää ohjelmassa niitä asiantuntijoita, jotka haastatteluun suostuvat.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yleisradio ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.


Ratkaisun teki:
Puheenjohtaja Risto Uimonen

19 kommenttia:

 1. Statiinin lopettaminen on vaarallista kun sen tekee kertaheitolla. Mutta se johtuu statiinista. Lopettaminen pitää tehdä vähitellen.

  Eli kannattaa todellakin välttää lopettamista siihen paikkaan.

  VastaaPoista
 2. Ja todisteet?
  Lopetin kertaheitolla ja elän vielä!
  Myrkky on myrkkyä.
  Lopettaminen kannattaa tehdä ilman lääkärin suostumusta, sillä usein lääkärit uskovat sokeasti lääkkeiden voimaan. Jos olisin toiminut yhteishengessä lääkäreiden kanssa, napsisin niitä pillereitä vieläkin! Ja kulkisin pyörätuolissa!
  Elämä on vaarallista! Ainakin lääkärillä käyminen voi käydä hengen päälle, jos uskoo niiden vakuutteluihin!

  VastaaPoista
 3. Tein kesäkuussa samoin kuin anonyymi 6.18 ja hyvin voin

  VastaaPoista
 4. Käsittämätöntä että joku voi edes tehdä valituksen siitä että joku uutisoi asioiden toisenkin puolen.

  Ymmärrän että Kiinassa, Neuvostoliitossa, Kuubassa ja muissa vastaavissa valtioissa ei suvaittu uutisointia, joka kyseenalaisti vallitsevan käsityksen.

  VastaaPoista
 5. Voitte olla varmoja siitä, että kantelija on lääketeollisuuteen "likeisissä suhteissa" oleva henkilö. Onhan nyt käynyt ilmi, että MOT ja sitä seurannut A-Talk ovat vähentäneet statiinien käyttöä Suomessa. Lääketeollisuutta harmittaa muutoinkin, kun rinnakkaislääkkeet ovat kaventaneet roimasti statiineista saatuja voittoja ilmenee uusimmasta lääketilastosta.

  Lipidilääkkeistä sai sairausvakuutuskorvausta 665 800 henkilöä, eli 43 600 henkilöä enemmän
  kuin edellisvuonna. Lipidilääkkeiden kulutus (91,2 DDD/1 000 as/vrk) kasvoi sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeistä nopeimmin, 10 % vuodesta 2008. Eniten käytettiin statiineja (96 % lipidilääkekulutuksesta), joiden kulutus (87,9 DDD/1 000 as/vrk) kasvoi 10 %, mutta myynti
  (38 miljoonaa euroa) pieneni 20 %. Käytetyimmän statiinin, simvastatiinin, myynti (7 miljoonaa euroa) pienentyi neljänneksellä ja kulutus (56,7 DDD/1 000 as/vrk) kasvoi 9 %. Myös toiseksi käytetyimmän atorvastatiinin myynti (15 miljoonaa euroa) pieneni 34 %, vaikka kulutus (14,3 DDD/1 000 as/vrk) kasvoi 28 %. Atorvastatiini on yksi lääkeaineista,
  joiden myynnin arvo väheni lääkevaihdon laajenemisen seurauksena. Vuonna 2009 erityiskorvattavaksi tulleen rosuvastatiinin myynti (11 miljoonaa euroa) kasvoi 10 % ja kulutus (8,6 DDD/1 000 as/vrk) 12 %. Lovastatiinin, pravastatiinin ja fluvastatiinin kulutus väheni edelleen. Etsetimibin myynti (5 miljoonaa euroa) ja kulutus (2,3 DDD/1 000 as/vrk) kasvoivat molemmat 40 %, eli lipidilääkkeistä nopeimmin. Etsetimibin
  ja simvastatiinin yhdistelmävalmisteen käyttö sen sijaan väheni.

  Niin ja sitten markkinoille ovat tulleet nämä pahuksen luontaistuotteet punariisi ja berberiini, jotka ovat yhtä tehokkaita kuin statiinit.

  VastaaPoista
 6. No eikö tämä epätoivoinen ja ala-arvoinen teko kerro, millainen paniikki vallitsee THL:n, Sydänliiton ja Diabetesliiton johtokunnissa. Pistivät aikoinaan kaikki korttinsa likoon yhden teorian taakse. Kun alkoi käymään ilmeiseksi, että valinta oli ollut surkea, niin hakivat vielä bluffaamalla lisäaikaa sen sijaan että olisivat reilusti myöntäneet erehtyneensä. Nyt alkaa olla jo liian myöhäistä löytää kunniakasta perääntymistietä. Paras kompromissi olisi varmaan, että nämä vanhat jäärät jäisivät eläkkeelle ja päästäisivät fiksumpaa väkeä johtoon.


  Tyhmä Kyselijä

  VastaaPoista
 7. Miksei lääkäreitä, lääkäriliittoa, THL:ää tai lääkeyrityksiä voida haastaa oikeuteen törkeästä petoksesta?

  Jos petoksessa
  1. tavoitellaan huomattavaa hyötyä,
  2. aiheutetaan huomattavaa tai erityisen tuntuvaa vahinkoa,
  3. rikos tehdään käyttämällä hyväksi vastuulliseen asemaan perustuvaa erityistä luottamusta tai
  4. rikos tehdään käyttämällä hyväksi toisen erityistä heikkoutta tai muuta turvatonta tilaa

  Tässähän nämä kaikki neljä kohtaa täyttyvät ihan esimerkillisesti. Olkoonpa kyse statiineista, tai epäonnistuneesta-lääkkeestä-X. Todistusaineistoa löytynee ainakin statiininen puolesta ihan riittävästi.

  Vai huomaammeko kohta että oikeuslaitoskin on tehty niin, etteivät isommat rikolliset koskaan saada telkien taakse?

  VastaaPoista
 8. Lääketeollisuus on huolissaan, ei ihmisistä, vaan rahavirroistaan!

  VastaaPoista
 9. Meinasin juuri kirjoittaa vastaavaa kuin yllä oleva anonyymi kirjoitti.
  Missä on THL:n vastuu väärän tiedon levityksestä, mitä tulee statiineihin ja myös prosessoituihin rasvoihin ja vieläpä Pandemrixiin liittyviin turvallisuusväittämiin?
  Nythän siellä onkin jälkimmäiseen liittyvä välirapostti ensi tiistaina...mielenkiinnolla odotan.

  Mutta asiaan liittyen vielä: On aivan käsittämätöntä, että MOT saanut osakseen moisen kohtelun. Totuus todellakin halutaan pitää somewhere out there!!

  VastaaPoista
 10. Välillä meinaa itku tulla silmään tämän niin sanotun SANANVAPAUDEN kanssa.

  Kyllä asioita pitää pystyä kyseenalaistamaan, ja keskustelusta ei koskaan ole mitään haittaa. Nyt toisin ajatteliat ja hiemankin totuuksia kysenalaistavia henkilöitä pyritään hiljentämään. Toinen tehokas keino mitä käytetään valtavirrasta poikkeavia vastaan on erilaiset kommunisti, hippi, hörhö -leimasimet.

  Jos THL oikeasti ajaisi ihmisten terveyttä, niin he olisivat aidosti kiinnostuneita mahdollisesti terveellisestä elämäntavasta, ruokavaliosta (VHH) jne. Nyt ne vaan ohitetaan olan kohautuksella, "älkäähän nyt hulluja puhuko, me tiedetään jo totuus"

  Ai niin mutta mikä Suomen ranking aikuisiändiabeteksessä? Vaikuttaako vallitseva ruokavalio tähän mitenkään?

  -Muonamies

  VastaaPoista
 11. Pitäisköhän JSN:le kannella kaikista sydänliiton, diabetesliiton sekä sairauksiin liittyvien artikkelien osalta tarkastusta (mm. jossa rasvaa syyllistetään), jossa virallinen hoitosuositus pyrkii yksipuolisesti toitottamaan väärää tietoa !

  VastaaPoista
 12. Anonyymi:
  "Vai huomaammeko kohta että oikeuslaitoskin on tehty niin, etteivät isommat rikolliset koskaan saada telkien taakse?"

  Eipä tässä ole mitään huomaamista. Näin on ja on aina ollut, myös muissa maissa kuin Suomessa. Isoimmat rikolliset joutuvat vaikeuksiin ainoastaan silloin, jos riitaantuvat väärien yhtä isokenkäisten kanssa. Esim.: Joitain vuosia sitten ison valtionyrityksen johtaja kähmi muutaman miljoonan yrityksen varoja huimasta palkastaan huolimatta. Moni tiesi asiasta ja yksi uskaltautui nimettömänä asiasta kertomaan. Asiaa käsiteltiin lehdistössä silkkihansikkain ja nostettiin pääosaan paljon pienempi rikos, jota ruodittiin näennäisen kriittisesti. Iso rikos vaiettiin ja pienempää käsiteltiin. Johtaja sai tuomiona pikku näpäytyksen pienemmästä rikoksestaan, iso unohdettiin kokonaan. Paljastuksen tekijä oli vähällä saada tuomion paljastuksestaan, mutta kalliin asianajajan avulla onnistui välttämään vakavammat oikeudelliset seuraamukset. Eli: Jos pankkineiti kavaltaa muutaman kymppitonnin, niin hän joutuu telkien taakse. Jos ison valtionyhtiön johtaja on niin ahne, että miljoonapalkastaan huolimatta kavaltaa muutaman miljoonan, niin häntä ei saada tuomiolle.

  Teme:
  "Pitäisköhän JSN:le kannella kaikista sydänliiton, diabetesliiton sekä sairauksiin liittyvien artikkelien osalta tarkastusta (mm. jossa rasvaa syyllistetään), jossa virallinen hoitosuositus pyrkii yksipuolisesti toitottamaan väärää tietoa !"

  Jos joku viitsisi näin tehdä, niin tämähän olisi aivan erinomainen idea. Jos kantelut olisi huolellisesti tehty (asiallinen kieliasu ja asialliset syytteet), niin se herättäisi noiden liittojen ravitsemus- ja terveysväittämien älyttömyyden lisäksi keskustelua ”kansalainen vs. isokenkäinen” eriarvoisesta kohtelusta. Nimittäin tuskinpa JSN uskaltaisi noita tahoja näpäyttää, heillä on liian isokenkäisiä kavereita.


  Tyhmä Kyselijä

  VastaaPoista
 13. Statiineja kaikille, miljardeja lääkefirmoille. Lue provokatiivinen kirjoitukseni ja kommentoi sitä täällä.

  VastaaPoista
 14. Ihan hyvä kirjoitus Matti Toloselta. Tämä on tekstin kohta jonka allekirjoitan täysin:

  "On myönnettävä, että pienellä osalla väestöä kolesteroli (etenkin sd-LDL ja AGE-LDL) lisäävät valtimo- ja sydäntautien riskiä. Sitä voitaisiin vähentää vähähiilihydraattisella ruokavaliolla ja ravintolisillä, mutta läheskään kaikki ihmiset eivät usko niihin, ja lääketeollisuus vastustaa niitä kulisseista käsin, joten nämä ihmiset kokevat helpommaksi turvautua lääkkeisiin."

  VastaaPoista
 15. The Lancet, johtava eurooppalainen yleislääketieteen lehti, pohtii samaa asiaa 19.1.2011. Tämä on hyvä tuoda esille tälläkin foorumilla. Hyvä oikeuskäytännön periaatehan on "altiatur et altia pars" (kuunneltakoon myös toista osapuolta).

  VastaaPoista
 16. Olisikohan mahdollista niinkin yksinkertainen selitys tuon sd-LDL:n herkemmälle hapettumiselle suurempiin LDL-hiukkasiin se, että pinta-alan suhde tilavuuteen kasvaa moninkertaiseksi säteen pienentyessä ?

  Muutenkin tuo ylen dokumentti verisuonten kalkkeutumiselle panee miettimään koko kolesteroli-asian laitaa.
  http://areena.yle.fi/ohjelma/ee552502cc56b04486dbad523daf83c4

  Onkohan niin, että statiinit vähentää noita tulehduksia ja siis hyödyn saa vain ne, kellä tulee tulehdus verisuoniin ?

  VastaaPoista
 17. Siellä, missä liikkuu isot rahat, on paljon ahneita ihmisiä, jotka haluavat lisää tuottoa. Lääketiede on valitettavasti muuttunut lääkeuskonnoksi.

  Mietin, että, mikä vaikutus stressihormoneilla on elimistön pahoinvointiin. Kun siihen lisätään vielä prosessoitu (rasvaton/kevyt) ruoka, jossa ei ole enää kunnolla ravintoarvoa, mahtaa elimistöllä olla kova duuni pitää itsensä edes jotenkin elossa. Tietenkin lääkefirmat haluavat, että ihmiset ovat sairaita tai ainakin kuvittelevat olevansa, silloin he ovat potentiaalisia asiakkaita/lääkefirmoille voittoa tuottavia sätkynykkeja.

  VastaaPoista
 18. Kun aina kaikkien lääkkeiden myös antibioottien vaikutuksesta 60% on placebo-vaikutusta niin voimme todeta, että kaikki hoito on aina yksilöllä uskomushoitoa.
  Kun ihminen satsaa koko elämänsä mihin tahansa asiaan tulee siitä hänelle uskonto.
  Dosentti Matti Luoma todisti v 1991 kirjassaan Länsimaiden kaksi uskontoa, että rationalismi on kristinuskon ohella uskonto.
  Evertson

  VastaaPoista
 19. Kuka tuon kantelun teki? Ei kait nimen selvittäminen mahdotonta ole?

  Nimi kehiin, niin sidonnaisuudet ja motiivi selviää varmasti.

  VastaaPoista