tiistaina, syyskuuta 13, 2011

Leipäännyimme Leipätiedotuksen leivänylistykseen

**
Päivitys 13.9.2011

On syytä ilmoittaa
kahdesta tärkeästä päivityksestä alla luettavaan tutkintapyyntöön. Ensin tämä tieto siitä, että pyydämme lopettamaan näiltä osin poliisitutkinnan Leipäliittoa vastaan (13.9.2011) ja julkaisemme Leipäliiton anteeksipyynnön heidän julkaistuaan virheellistä tietoa leivästä valistusmateriaalissaan (12.9.2011).

Poliisille (13.9.2011)

Hei,

Kuten edellisessä viestissäni mainitsin on Leipätiedotus ry:n asiantuntija kirjallisesti myöntänyt poliisille tekemäni tutkintapyynnön sisältämät tiedot oikeiksi ja muuttanut näiltä osin nettisivujensa sisältöä.

Leipätiedotus ry:n asiantuntijan kanssa käymäni puhelinkeskustelun perusteella minulla on myös aihetta olettaa, että he vastaisuudessa kiinnittivät tarkempaa huomiota nettisivujensa ja muun markkinointimateriaalinsa asiasisältöön.

Näin ollen poliisitutkinta Leipätiedotus ry:n edustajien mahdollisesta syyllistymisestä markkinointirikokseen voidaan minun puolestani lopettaa.

Omasta puolestani toivon, että "rasvasotaa" ja kiivaana käytävää ravitsemuskeskustelua lähinnä lihavuuden hoitoon liittyen voidaan vastaisuudessa käydä ilman poliisiviranomaisen väliintuloa.

Pahoin kuitenkin pelkään, että ns. "ravitsemusvalistuksen virallisen linjan" kansalle suoltamat valheet aiheuttavat vastaisuudessakin tämänkaltaisia toimenpiteitä.


Annan tarvittaessa lisätietoja.

Terveisin,

XX


Päivitys 12.9.2011


Olemme tänään (12.9.2011) vastaanottaneet Leipätiedotus ry:n vastaukset ystäväni esittämiin kysymyksiin. Jätän alkuperäisen tekstin näkyviin tähän alapuolelle, mutta tärkeintä on huomata, että Leipätiedotus myöntää tuottaneensa virheellistä materiaalia sivustolleen. Tässä kirjeenvaihdosta ote:

Terhi Virtanen kirjoittaa näin:

http://www.leipatiedotus.fi/tietoa_leivasta/leipa_pahkinankuoressa

Kohta 4. Leipä auttaa laihtumaan

Väitteenne: ”Yhdessä leipäviipaleessa on yhtä vähän (60 kcal) energiaa kuin desilitrassa täysmehua.”

Vasta-argumenttini: Finelin mukaan keskimääräinen leipäpala painaa 35g ja kaikki sen tunnistamat ruisleivät sisältävät energiaa yli 200 kCal/100g.

Yhdessä tavallisessa ruisleipäviipaleessa on siis helposti yli 70 kCal. Sen sijaan desilitrassa (100g) täysmehua on max. 45 kcal/100g

Suomen suosituin leipä on Vaasan ruispalat. Tuotteessa on energiaa 260 kCal/100g eli 35g viipale sisältää energiaa 91 kCal eli yli kaksi kertaa enemmän kuin desilitra (100g) täysmehua.

Terhi Virtanen selostaa: Väitteessä on tarkoitus kertoa, että leipäviipaleessa on saman verran energiaa kuin lasillisessa mehua (1,5-2 dl). Tarkoituksena on kertoa arjessa käytettävästä annoskoosta, jotta se olisi helpompi yhdistää käytäntöön. Tässä tapauksessa kyseessä on kirjoitusvirhe. Pahoittelemme virhettä. VAASAN Ruispalaviipaleviipale painaa 27,5 g ja energiaa siinä on näin ollen 70 kcal. Finellin antama 35 g on keskimääräinen leipäviipaleen paino. Leipäviipaleessa (70-90 kcal) on samanverran energiaa kuin lasillisessa täysmehua (68-90 kcal). Korjaamme tuon annoskoon.

Väitteenne: ”Saman määrän energiaa saa yhdestä teelusikallisesta voita tai margariinia tai parista viipaleesta meetvurstia.”

Vasta-argumenttini: Finelin mukaan yksi teelusikka voita painaa 4,5 g ja sisältää täten energiaa 4,5 g * 725 kCal/100g = 32,6 kCal eli alle puolet tavallisesta leipäpalasta ja jokseenkin kolmannes Vaasan ruispalat viipaleesta.

Finelin mukaan kaksi viipaletta keskikokoista rasvaista meetvurstia painaa 12 g ja sisältää täten energiaa 12g * 423 kCal/100g = 50,8 kCal. Eli noin 55-70 % tavallisen leipäpalan energiasta.

Terhi Virtanen selittää: Tässä väitteessä tekstissä tulisi "tai" sanan sijaan olla "ja" verrattaessa voita ja meetwurstiviipaleita leipäpalaan. Tällöin leipäviipale ja päälliset sisältävät saman määrän energiaa. Tämä käy ilmi toteamuksesta, että "...runsasrasvaiset päälliset. Ne nostavat helposti voileivän energiamäärän kaksin- jopa kolminkertaiseksi". Kalorien vertailun sijaan tekstissä tavoite on kuitenkin ollut tarkoitus saada lukija kiinnittämään huomio leivänpäällisten laatuun: vaihtamalla rasvainen meetvursti esim kasviksiin ja kevyeen leikkeleeseen energiamäärä yhden voileivän osalta putoaa yli 20 %.

Väitteenne: ”Leipä ei siis lihota, vaan runsasrasvaiset päälliset.”

Vasta-argumenttini: Miten tämä väitteenne on linjassa edellä esitettyjen laskelmien kanssa?

Terhi Virtanen kirjoittaa: Edellä mainittujen lisäksi taustalla ovat laskelmat kyseisten elintarvikkeiden ravintoainetiheydestä. Ravintoainetiheys kuvaa kuinka paljon ravintoaineita kukin elintarvike sisältää suhteessa siitä saatuun energiaan. Painon hallinnan kannaltahan on järkevää syödä mahdollisimman ravintoainetiheää ruokaa, joka sisältää paljon ravintoaineita, mutta rajoitetusti energiaa. Verrattaessa rasvaisia leivänpäällisiä ja niiden sisältämää energiaa ja ravintoaineita, on leipä painonpudottajalle sopivaa ruokaa. Saadakseen riittävästi kuitua, vitamiineja ja kivennäisaineita täytyy syödä valtava määrä energiaa saadakseen näistä runsasrasvaisista tuotteista vastaava määrän ravintoaineita täysjyväleipäviipaleeseen verrattuna.

Kysymys: Onko tarkoituksenanne antaa kuluttajille totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia tietoja maksimoidaksenne edustamanne leipomoteollisuuden myynnin?

Terhi Virtanen ilmoittaa: Kuten nettisivujemme etusivullamme kerromme, Leipätiedotus ry on leipomoteollisuuden yhteinen tiedotusyksikkö ja tavoitteenamme on edistää viestinnän keinoin leivän käyttöä hyvän ravitsemustilan turvaamiseksi. Tietomme ovat totuudenmukaisia ja perustuvat virallisiin ravitsemussuosituksiin. Työntekijämme ja asiantuntijamme ovat koulutukseltaan ravitsemustieteen, terveystieteiden ja elintarviketeknologian asiantuntijoita. Yhdistyksemme asiantuntijajäsenet ovat elintarviketeollisuudesta riippumattomilta tahoilta (Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja VTT).

Tämä alla oleva tekstiosuus kirjoitettiin 9.9.2011

Eräs ystäväni leipääntyi Leipätiedotuksen tiedotuslinjaan ja jätti poliisille tutkintapyynnön. Lue alla:

Pyydän poliisia tutkimaan syyllistyykö leipomoteollisuuden yhteinen tiedotusyksikkö, Leipätiedotus ry, markkinointirikokseen Suomen rikoslain 30. luvun mukaisesti:

”1 § (1.4.1999/475) Markkinointirikos. Joka tavaroiden, palveluksien, kiinteistöjen, yksityisen osakeyhtiön arvopapereiden tai muiden hyödykkeiden ammattimaisessa markkinoinnissa antaa markkinoinnin kohderyhmän kannalta merkityksellisiä totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, on tuomittava markkinointirikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.”

Leipätiedotus antaa nettisivuillaan ja mitä todennäköisimmin myös muussa markkinointimateriaalissaan johdonmukaisesti väärän kuvan leivän sisältämästä energiamäärästä muihin elintarvikkeisiin verrattuna. Annetaan ymmärtää, että leipä sopii erinomaisesti ylipainoon taipuville. Näin pyritään leipomotuotteiden mahdollisimman laajaan myyntiin täysin valheellisin perustein.

Olen lähettänyt oheisen sähköpostin Leipätiedotuksen Toiminnanjohtaja ETM Kaisa Mensoselle saamatta kuitenkaan vastausta. Sähköpostista käy ilmi Leipätiedotuksen välittämä totuudenvastainen ja harhaanjohtava tiedotus. Ruoka-aineiden energialaskelmissa olen käyttänyt lähteenä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen fineli-tietokantaa.

Kyseisiä leipätiedotuksen väittämiä siteerataan keskeisissä medioissamme, kuten MTV3:n nettisivuilla.

Annan tarvittaessa lisätietoja.

8.9.2011

XX

------------------------------------------------------------

Hei,

Mitä vastaatte vasta-argumentteihini koskien nettisivujenne tietoja leivän ja muiden ruoka-aineiden energiamääristä?

http://www.leipatiedotus.fi/tietoa_leivasta/leipa_pahkinankuoressa

Kohta 4. Leipä auttaa laihtumaan

Väitteenne:

”Yhdessä leipäviipaleessa on yhtä vähän (60 kcal) energiaa kuin desilitrassa täysmehua.”

Vasta-argumenttini:

Finelin mukaan keskimääräinen leipäpala painaa 35g ja kaikki sen tunnistamat ruisleivät sisältävät energiaa yli 200 kcal/100g.

Yhdessä tavallisessa ruisleipäviipaleessa on siis helposti yli 70 kcal. Sen sijaan desilitrassa (100g) täysmehua on max. 45 kcal/100g

Suomen suosituin leipä on Vaasan ruispalat. Tuotteessa on energiaa 260 kcal/100g eli 35g viipale sisältää energiaa 91 kcal eli yli kaksi kertaa enemmän kuin desilitra (100g) täysmehua.

Väitteenne:

”Saman määrän energiaa saa yhdestä teelusikallisesta voita tai margariinia tai parista viipaleesta meetvurstia.”

Vasta-argumenttini:

Finelin mukaan yksi teelusikka voita painaa 4,5 g ja sisältää täten energiaa 4,5 g * 725 kcal/100g = 32,6 kcal

eli alle puolet tavallisesta leipäpalasta ja jokseenkin kolmannes Vaasan ruispalat viipaleesta.

Finelin mukaan kaksi viipaletta keskikokoista rasvaista meetvurstia painaa 12 g ja sisältää täten energiaa 12g * 423 kcal/100g = 50,8 kcal. Eli noin 55-70 % tavallisen leipäpalan energiasta.

Väitteenne:

”Leipä ei siis lihota, vaan runsasrasvaiset päälliset.”

Vasta-argumenttini:

Miten tämä väitteenne on linjassa edellä esitettyjen laskelmien kanssa?

Kysymys:

Onko tarkoituksenanne antaa kuluttajille totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia tietoja maksimoidaksenne edustamanne leipomoteollisuuden myynnin?

Vastaustanne odottaen,

XX

62 kommenttia:

 1. Juu on hyvä muistuttaa lain olemassa olo. Ei teollisuus eikä viranomaisetkaan ole lain yläpuolella. Ruotsissa on muuan professori huomauttanut, että viranomaisen tulisi poitäytyä totuudessa.

  Harmi ku en valokuvannut Kokkolassa työmaaruokalassa ollutta Unileverin esitettä jossa pidettiin maitorasvoja teerveydelle vaarallisina..jopa tukkivat valtimot. Vilpillistä mainosta sanoisin.

  VastaaPoista
 2. Erityisen paljon Leipätiedotus valehtelee voin kohdalla. Vaasan ruispala viipaleessa on 91 kCal ja teelusikallisessa voita (4,5g) 32 kCal. Nämä eivät ole yhtä paljon, eivät sitten millään.

  Kummanko jätät pois jos haluat vähentää energiansaantiasi?

  Sami Uusitalo

  VastaaPoista
 3. Eiköhän tämän(kin) asian olisi voinut hoitaa muutoin kuin ruuhkauttamalla oikeuslaitosta ja kiusaamalla poliisia tutkintapyynnöllä?

  VastaaPoista
 4. Sama juttu rokotteiden kanssa. Katsokaa
  THL:n sivuja ja niitä pöyristyttäviä väitteitä rokotteiden turvallisuudesta ja tehosta. Esim. kausi-influenssarokotteiden
  on yleisesti tiedetty aiheuttavan hengitysvaikeuksia ja astmaoireita. THL suosittelee kausi-influenssarokotetta riskiryhmiin kuuluville. Ja ketkä kuuluvat riskiryhmiin? THL:n sivuilla: Henkilöt, joilla on krooninen keuhkosairaus, esimerkiksi toistuvasti tai säännöllisesti lääkitystä vaativa astma, keuhkoahtaumatauti, keuhkolaajentuma tai muu hengitystä vaikeuttava keuhkosairaus.
  THL myös väittää että näyttöön perustuva tutkimustieto ei tue väitettä, että rokotteet aiheuttaisivat kroonisia sairauksia. Niinpä niin.

  Eikö mikään taho voi puuttua THL:n toimintaan?

  VastaaPoista
 5. "Eiköhän tämän(kin) asian olisi voinut hoitaa muutoin kuin ruuhkauttamalla oikeuslaitosta ja kiusaamalla poliisia tutkintapyynnöllä?"

  Tutkintapyynnöstä käy varsin hyvin selville, että Leipätiedotuksen johtajaan on oltu yhteydessä ja hänelle on näin ollen varattu mahdollisuus perustella nettisivujensa tekstien oikeellisuutta ja korjata siellä esiintyneet virheet/valheet.

  Käsittääkseni poliisi ja oikeusviranomaiset arvostavat mikäli asia on ensin pyritty korjaamaan ilman heidän väliintuloaan.

  Sami Uusitalo

  VastaaPoista
 6. 013-jätkä – ei puskalainen!lauantaina, syyskuuta 10, 2011 12:59:00 ip.

  Sehän tuskin yllättää ketään, että virallisterveellisen linjan ja THL:n ylin puolestapuhuja Mie valittaa tästäkin asiasta. Mutta ymmärtäähän sen, on se vähän eri asia, jos poliisi alkaa tutkia näitä väittämiä tavan nettikirjottelijoihin verrattuna. Siitä voi jopa seurata jotain.

  Valehtelusta puheen ollen, uusimmassa Paha Sairaus -lehdessä Schwabbi kirjottaa, että välttämällä runsaskuituisia viljatuotteita jää ruokavalio ravintosisällöltään auttamatta puutteelliseksi. Sami Uusitalo voisi haastaa kyseisen tyypin vaikka lautasmallikisaan :)

  VastaaPoista
 7. Jep, haaste lautasmallikisaan on voimassa Schwabbille tai vaikka Mie -ystävällemme. Ei muuta kuin tärkkelystä pöytään ja laskinta käteen.

  Sami Uusitalo

  VastaaPoista
 8. "Sehän tuskin yllättää ketään, että virallisterveellisen linjan ja THL:n ylin puolestapuhuja Mie valittaa tästäkin asiasta."

  Tämähän ei liity muuhun kuin siihen, että mielestäni tällainen tutkimuspyyntöjen tehtailu on yksinkertaisesti typerää toimintaa. Vhh-kansanosan (siis sen joka hyötyy asiasta jotenkin rahallisesti) jutuista löytyy täysin Leipätiedotuksen ym. väitteiden kaltaisia paikkaansapitämättömiä juttuja. Eipä ole tullut kertaakaan mieleen vinkua virkavaltaa apuun. Ilmeisesti minulla on sitten liikaa tätä harkintakykyä ...

  VastaaPoista
 9. Itsekin pidän tutkintapyyntöjen tekemistä tällaisesta aiheesta hyvin turhana. Sosiaalisen median kautta voi saavuttaa paljon enemmän. Leipätiedotuksen jutut ovat helposti osoitettavissa huuhaaksi, joten yksi kunnolla kirjoitettu blogipostaus aiheesta, joka lähtee leviämään sosiaalisessa mediassa (osoittaen Leipätiedotuksen valehtelevan), voi saada aikaan paljon enemmän kuin mitkään tutkintapyynnöt.

  VastaaPoista
 10. "Sosiaalisen median kautta voi saavuttaa paljon enemmän. Leipätiedotuksen jutut ovat helposti osoitettavissa huuhaaksi, joten yksi kunnolla kirjoitettu blogipostaus aiheesta, joka lähtee leviämään sosiaalisessa mediassa (osoittaen Leipätiedotuksen valehtelevan), voi saada aikaan paljon enemmän kuin mitkään tutkintapyynnöt."

  Eihän tutkintapyyntö ja vaikuttaminen sosiaalisen median kautta ole toisiaan pois sulkevia keinoja. Tästäkin postauksesta näkyy kovin selvästi, kuinka törkeällä tavalla Leipätiedotus antaa väärää informaatiota.

  Mitähän poliisi vastaa, jos ei aloita esitutkintaa? Leipätiedotuksen ilmoittamat ruoka-aineiden energiamäärät ovat päin seiniä ja aina siihen suuntaan virheelliset, että leivän energiamäärää vähätellään ja muiden liioitellaan.

  Mien jalosta luonteenlaadusta johtuen emme me "vhh-kansanosa" olla vielä jouduttu virkavallan kynsiin.

  Milläköhän tavalla "vhh-kansanosa" kuten meikäläinen hyötyy kyseisestä tutkintapyynnöstä. Mie alkaa kuulostaa vainoharhaiselta. Tässä ei ole varmastikaan kyse salaliitosta.

  Sami Uusitalo

  VastaaPoista
 11. "Eihän tutkintapyyntö ja vaikuttaminen sosiaalisen median kautta ole toisiaan pois sulkevia keinoja."

  Se tuskin olikaan lainaamasi kirjoittajan viestin pointti.

  "Mitähän poliisi vastaa, jos ei aloita esitutkintaa?"

  No sehän selvinnee jossain välissä.

  "Mien jalosta luonteenlaadusta johtuen emme me "vhh-kansanosa" olla vielä jouduttu virkavallan kynsiin."

  Heh! :-)

  "Milläköhän tavalla "vhh-kansanosa" kuten meikäläinen hyötyy kyseisestä tutkintapyynnöstä. Mie alkaa kuulostaa vainoharhaiselta."

  En ole missään kohdassa väittänyt moista. Lukaisepas yllämainittu viestini uudestaan ajatuksen kanssa.

  "Tässä ei ole varmastikaan kyse salaliitosta."

  Tutkimuspyynnössä? No ei, kyse on nähdäkseni blogosfäärin ja sen liepeiden sisältämän poliittisen kinastelun puolelta (vrt. maahanmuuttokriittinen keskustelu osapuolineen, sillä suunnallahan niitä tutkimuspyyntöjä on tehtailtu puolin ja toisin) levinnyt haitallinen "meemi" jossa oma kyvyttömyys keskusteluun & puutteellinen hölmöjen kommenttien sietokyky ilmenee virkavallan turhana kuormittamisena tämänkaltaisilla lapsellisuuksilla.

  VastaaPoista
 12. Mie ja muutkin:

  1. Valehteleeko Leipätiedotus nettisivuillaan leivän ja muiden elintarvikkeiden energiamääristä?

  2. Onko Leipätiedotuksen valehtely eettisesti oikein vai väärin?

  3. Miten Leipätiedotuksen Toiminnanjohtajan olisi tullut reagoida tutkintapyynnön tekijän sähköpostiin, ennen kuin tutkintapyyntöä oli tehty?

  Sami Uusitalo

  VastaaPoista
 13. Näitä tutkintapyyntöjä tehtailevat hyvin monenlaiset hörhöt, nettiajan myötä hörhöt vielä lisäksi innostavat toisiaan, ja poliisi on helisemässä turhien tutkintapyyntöjen kanssa. Jos alkaa tuntua, että kaikenmaailman salaliitot ovat vainoamassa sinua, suosittelen hatun vuoraamista foliolla. Säästyy yhteiskunnan varoja, ja poliisilta liikenee aikaa tutkia oikeita rikoksia, kuten murhia, raiskauksia ja pahoinpitelyitä.

  VastaaPoista
 14. Jos ei puhuta / kirjoiteta totta, se on väärin ja jossakin mitassa jos rikos. Puolestani saa tutkia. 1-diabeetikkona olen "viran" puolesta joutunut paneutumaan sokeri / hiilihydraatti asioihin. Esim. USA:ssa saa paketin kyljessä oleva ilmoitus hiilihydraateista poiketa +-30%. Isohko toleranssi. Diabeetikoilla on se etu puolellaan, että hiilihydraatin syönti tulee aina näkymään mittauksessa. Itse syön kyllä ruisleipää, mutta tietyn koetun määrän. Tunnen kyllä henkilöitä, jotka syövät melkein pääasiassa leipää ja ovat lihavia. Lihavus ei taatusti ole syödyistä rasvoista. (Elimistössä ylimääräsokeri muuttuu KOVAKSI rasvaksi. Tästä asiantuntijat voisivat kertoa enemmän. Sokerivarastot ihmisellä ovat luokkaa 500g sen jälkeen loput muuttuvat rasvaksi. Sitä emme tunne.

  VastaaPoista
 15. "1. Valehteleeko Leipätiedotus nettisivuillaan leivän ja muiden elintarvikkeiden energiamääristä?"

  Valehtelu on tietoinen teko, en katso tietäväni tarpeeksi asiasta jotta voisin sanoa toisen tahon toiminnasta mitään konklusiivista. Olisin ylipäätään varovainen valehtelusta syyttämisen suhteen, vaikka epäilen ettet varoittelusta välitä. Tiedot ovat toki joka tapauksessa virheellisiä ja ne olisi hyvä poistaa kokonaan.

  "2. Onko Leipätiedotuksen valehtely eettisesti oikein vai väärin?"

  Vinkiksi: jos jatkossa kysyt että valehteleeko taho X, niin laadi se jatkokysymys pitäen mielessä se ettet ole vielä voinut saada vastausta alkuperäiseen kysymykseesi. Johdattelu kysymyksenasettelussa kun ei ole yleisesti ottaen hyvä juttu.

  Sivuten yllämainittu: valehtelu ei nähdäkseni yleisesti ottaen ole eettisesti hyväksyttävää.

  "3. Miten Leipätiedotuksen Toiminnanjohtajan olisi tullut reagoida tutkintapyynnön tekijän sähköpostiin, ennen kuin tutkintapyyntöä oli tehty?"

  Toisten puolesta vastaaminen on toki aina ongelmallista, mutta itse katsoisin että erheelliset väitteet olisi parasta poistaa kokonaan sivuilta.

  VastaaPoista
 16. Kiitos Mie! Rehellinen kommenttisi lämmittää sydäntäni. Leipätiedotus valehtelee, se on selviö.

  Miten paljon tämä vaikuttaa Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussuosituksiin ja varsinkin niiden uskottavuuteen kun Leipätiedotuksen annetaan tuota mielipiteitään esille?

  Voimmehan luottaa siihen, että professori Mikael Fogelholm toimii virallisena portinvartijana? Hän ei päästä suosituksiin mitä tahansa markkinahenkistä hölynpölyä? Onko näin?

  VastaaPoista
 17. Olin joskus useampi vuosi sitten Leipätiedotukseen yhteydessä juurikin heidän nettisivuillaan olevan virheellisen tiedon vuoksi. Leipätiedotus (silloin toiminnanjohtaja oli eri henkilö kuin nykyään) ei suostunut korjaamaan virhettä. Tein kantelun kuluttajaviranomaisille, jotka siirsivät asian Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle, joka siisi asian Eviralle, joka ei tehnyt asialle yhtään mitään. ("Olemme ottaneet tietoonne saattamanne asian huomioon valvonnan suunnittelussa ja ohjaamisessa")

  VastaaPoista
 18. Erinomaisen hyvä täydennys, Jari! Nyt on liikkeellä sellainen ryhmittymä, joka ei jätä asioita kesken! Oli hyvä kuulla, Eviran asenteesta. Muistutamme Eviraa yhteydenotostasi.

  VastaaPoista
 19. Mie:

  "Valehtelu on tietoinen teko, en katso tietäväni tarpeeksi asiasta jotta voisin sanoa toisen tahon toiminnasta mitään konklusiivista."

  Jos Leipätiedotus ei yllä olevassa valehtele, niin sehän tarkoittaisi, että kaikki energiamäärä vertailut olisivat vahingossa menneet leivän eduksi. Vahingosta ei ole kyse, vaan valehtelusta.

  "Olisin ylipäätään varovainen valehtelusta syyttämisen suhteen, vaikka epäilen ettet varoittelusta välitä."

  Jep, en välitä. Jos Leipätiedotuksen vastuuhenkilöt kokevat minun syyllistyvän herjaukseen kutsuessani heitä valehtelijoiksi, niin esitän mielelläni poliisikuulustelussa ja käräjäoikeudessa perustelut miksi heitä kyseisellä adjektiivilla nimittelen.

  "Tiedot ovat toki joka tapauksessa virheellisiä ja ne olisi hyvä poistaa kokonaan."

  Jep, väitteet todellakin ovat väärin.

  "Säästyy yhteiskunnan varoja, ja poliisilta liikenee aikaa tutkia oikeita rikoksia, kuten murhia, raiskauksia ja pahoinpitelyitä."

  Kuka sitten on syyllinen tämän tapauksen veronmaksajalle aiheuttamiin kustannuksiin? Väärää tietoa levittävä Leipätiedotus vai tutkintapyynnön tekijä, joka varasi Leipätiedotukselle mahdollisuuden korjata väitteensä ennen tutkintapyynnön tekoa.

  Jari: Mistä Leipätiedotuksen välittämästä virheellisestä tiedosta oli kyse?

  Sami Uusitalo

  VastaaPoista
 20. Siis kaikki leivänsyöjät panevat leipäpalansa päälle tasan teelusikallisen voita?

  VastaaPoista
 21. Minä ratkaisin asian näin: En syö leipää enää lainkaan, enkä mehuihin koske. Voi kyllä kelpaa...

  AK

  VastaaPoista
 22. Taas loistava esille tuonti Christeriltä, hienoa työtä!

  VastaaPoista
 23. Kyllä yksilön yhteiskunnassa pitää ottaa kantaa ja toimia, jos joku taho yrittää kusettaa rankalla kädellä. Se on kansalaisen velvollisuus, sillä me muut kansalaiset kärsimme väärästä tiedosta.

  Mun mielestä on aika pelottavaa mitä kaikkea tietoa ei julkaista tai on käytetty väärin terveydenhuollossa taloudellisten intrestien takia.

  VastaaPoista
 24. En jaksa uskoa, että tuollaista instituutiota aletaan oikeuteen viemään.

  Jos siksi, koska tämän tapaisia juttuja on pyydetty tutkimaan eikä poliisi tutki.

  Liian iso vastus valitettavasti. Eikä suomessa ole demokratiaa saati sananvapautta (viimestä on vain toisilla).
  Kiitos Christer mahdollisuudesta kommentoida vieläkin nimettömänä!

  T: Luihuletti

  Ongelmia viestin lähettämisessä toivottavasti ei tule montaa kertaa..

  VastaaPoista
 25. Mielenkiintoinen on Leipätiedotuksen vastaus.
  Museosta löydettiin takaisin "energiaintensiivinen". Mielestäni pääjohtaja Puskakaan ei ole sitä ihan viimeisinä vuosina viljellyt. Paras käännön on tälle sanalle rasva. Rasvankin on rehabilitoitu.
  Ala-arvoista tekstiä ammattilaiselta maallikon suoriin kysymyksiin!

  VastaaPoista
 26. "Museosta löydettiin takaisin "energiaintensiivinen"."

  "Energy-dense" on kyllä tuttu termi eikä todellakaan mitään museokamaa, mutta ei sitä nykyisin ihan noin käännetä.

  "Ala-arvoista tekstiä ammattilaiselta maallikon suoriin kysymyksiin!"

  ??? Leipätiedotuksen tiedottajahan sanoo suoraan, että virheitä tuli tehtyä. Mitä oikein odotit? "Ranteet auki ja ristille" -meininkiä?

  VastaaPoista
 27. "??? Leipätiedotuksen tiedottajahan sanoo suoraan, että virheitä tuli tehtyä. Mitä oikein odotit? "Ranteet auki ja ristille" -meininkiä?"

  Eiköhän ne ranteet menneet auki kun Leipätiedotus myöntää virheensä. Jätetään teloitus seuraavaan erään.

  Valehtelua ei Leipätiedotus sentään myöntänyt. Mielestäni mistään muusta ei ole kyse. Aivan vahingossa jokainen energiamäärä vertailu ei mene leivän eduksi.

  Sami Uusitalo

  VastaaPoista
 28. Kiitän kaikkia operaatioon osallistuneita. Pieni näpäytys tämä, mutta alku sille huomiolle, ettei kansalaisille voida enään syöttää kaiken maailman hölynpölynpajunköyttä.
  Kaloreilla ei mulle olen mitään merkitystä, mutta on näitä saivartelijoita jotka laskevat kaloreita tai mitä pisteitä nämä nyt onkaan.

  VastaaPoista
 29. taitaa olla plussapisteitä...

  fågeli(ravintotieteen professori fogelholm=taas joku puskan hommia jatkettu helsingin yliopiston ravintotieteen professuuri) haukkui karppaamisen pitkällä aikavälillä. Onko se nyt jumankekka niin vaikeaa käyttää järkeä vaikka pitkän aikavälin tutkimuksia (vielä) olekaan.

  Kaveri on muuten keventäjien perustajajäsen, ihme että puolustelee omia etujaan...oisko taas eturistiriita ? http://www.katsomo.fi/?progId=77470

  VastaaPoista
 30. "Omasta puolestani toivon, että "rasvasotaa" ja kiivaana käytävää ravitsemuskeskustelua lähinnä lihavuuden hoitoon liittyen voidaan vastaisuudessa käydä ilman poliisiviranomaisen väliintuloa."

  Sehän on täysin sinunkaltaistesi käsissä. Jos ryhdytte kantelupukeiksi aina kun vastaus viipyy tai se ei miellytä, on asiallinen keskustelu mahdotonta.

  "Pahoin kuitenkin pelkään, että ns. "ravitsemusvalistuksen virallisen linjan" kansalle suoltamat valheet aiheuttavat vastaisuudessakin tämänkaltaisia toimenpiteitä."

  Leipätiedotus ei edusta mitään "virallista" linjaa, sen enempää kuin vaikkapa Karppaus.infon keskustelufoorumi.

  On myös älyllisesti erittäin epärehellistä sälyttää vastuu omasta TIETOISESTA toiminnasta muille.

  VastaaPoista
 31. "Onko se nyt jumankekka niin vaikeaa käyttää järkeä vaikka pitkän aikavälin tutkimuksia (vielä) olekaan."

  Järjen käyttö sallittua! Se, että vhh-ruokavalioiden suhteen pitkän aikavälin aineisto puuttuu, on kyllä ihan oikea puute ja ongelma. Se tieto mitä meillä on, osoittaa että erot eri dieettien välillä tasoittuvat pitkällä aikavälillä. Tämä yhdistettynä vhh-ruokavalioiden potentiaalisiin ongelmiin (ekologisuus, diabetesriskin kasvu mikäli lisätään punaisen & prosessoidun lihan saantia kuten Suomessa on äskeittäisen uutisoinnin pohjalta tapahtunut) tarkoittaa sitä, että niitä ei voida pitää ainoana oikeana & ongelmattomana ratkaisuna.

  Ilmeisesti sinulle se, että F suhtautuu vhh-diettiin asianmukaisen kriittisesti on "haukkumisen" synonyymi. Tämä on vain ja ainoastaan typerä näkökanta. F totesi SUORAAN, että vhh-ruokavaliot ovat terveellinen vaihtoehto laihtumisen kannalta. Pitkästä aikavälistä puhuttaessa hän totesi täysjyväviljan ja hedelmien poisjättämisen olevan mahdollisesti ongelmallista. Plus sitten se ylläoleva. Lisäksi F totesi että karppaus huonoja hiilihydraatteja karsimalla on fiksua.

  "Kaveri on muuten keventäjien perustajajäsen, ihme että puolustelee omia etujaan...oisko taas eturistiriita ? "

  Ei varmaan sen kummempaa eturistiriitaa kuin vhh-kirjallisuutta myyvillä suomalaislääkäreillä?

  VastaaPoista
 32. Kuinka te jaksatte, ihan sama mitä jotkut leipätiedotukset tai heikkilät tai puskat tai uusitalot tai fogelholmit tai ristirannat tai mitä näitä propagandisteja onkaan, kirjoittelee. Olkaa itsekkäitä ja haistattakaa kaikelle, olipa sitten kyse virallisesta propagandasta tai vhh-propagandasta. Ja nää kantelut virallista propagandaa vastaan on jotenkin sööttejä, lähinnä herravihaa ja muuta heikosta itserakkaudesta kielivää.

  T: Hoikka mutta kaunis

  http://www.youtube.com/watch?v=JQkActP-isE

  VastaaPoista
 33. Hyvä linkki Anonyymi.

  Oon muuten ihmetelly kun tulee vanhoja bändidokumentteja ja retrokamaa 70/80-luvulta, niin kaikki on järjestäen laihoja. Silloin tehtiin ruoka itse ja luultavasti raaka-aineet eivät ollu viilattuja maksimi tuotantoon (hormonit/geenimuuntelu/keinotekoiset lisäaineet) ? Silloin työ oli (vielä) raskasta, mut missä lihakset ?

  Osui silmiini ja en voinu vastustaa kiusausta, ja toivottavasti tästä ei joku vedä herneitä venttiillin, mutta suhtautukaa huumorilla, ensin osansa saa THL: http://www.youtube.com/watch?v=c5wy548Jgo0 ja perään VHH perusmättö: http://www.youtube.com/watch?v=7Xc5wIpUenQ&feature=related

  VastaaPoista
 34. Jos lääkäri haluaa tienata, niin kyllä varmasti pussikeittodieeteillä tienaa enemmän kuin kirjoilla. Heikkilän kirjatkin voi lainata kirjastosta, omakseen niitä ei useampaa viitsi ostaa (vaikka olisikin Heikkilän kanssa samaa mieltä).

  VastaaPoista
 35. Keskustelu alkaa näemmä haarautua sinne sun tänne.

  Pakko sanoa Fogelholmistan sen verran, että leipää syöville täysjyvän suosittelun ymmärrän, mutta niille, jotka eivät leipää lainkaan syö, ei täysjyvästä ole todennäköisesti mitään etua vaan lähinnä haittaa. Turhaan siis Fogelholm tuputtaa täysjyväleipää karppaajille.

  Muutenkin hän tuntuu asettavan eri standardeja eri ruokavalioille. Mistään ruokavaliosta kun ei ole olemassa kunnollista pitkän ajan tutkimusnäyttöä. Tai on onhan VRN-ruokavaliosta WHI, jonka tulokset olivat varsin karut: ei hyötyä, diabeetikoille haittaa, muistaakseni myös sydänpotilaille haittaa. Paljon hehkutetussa DPS:ssä yhdistettiin VRN-ruokavalioon liikunta ja laihdutus, ja koehenkilötkään eivät edusta kovin hyvin koko kansaa. Ei kyseinen tutkimus kerro itse ruokavaliosta juuri mitään.

  VastaaPoista
 36. "mutta niille, jotka eivät leipää lainkaan syö, ei täysjyvästä ole todennäköisesti mitään etua vaan lähinnä haittaa. Turhaan siis Fogelholm tuputtaa täysjyväleipää karppaajille."

  Haittaa merkityksessä ...? Eipä leipää enemmän syömällä toki karpata, joten jos haluaa pitää hiilarit alle 20% kok.E:stä, niin täysjyväleipääkään ei toki kannata syödä. Ei siitä muuten kuitenkaan mitään haittaa ole.

  "Tai on onhan VRN-ruokavaliosta WHI, jonka tulokset olivat varsin karut: ei hyötyä, diabeetikoille haittaa, muistaakseni myös sydänpotilaille haittaa"

  Niinkö? Osannet varmaan perustella tämän? WHI osoitti lähinnä sen, että kokonaisrasvan tuijottaminen on huono mittari sv-tautiriskin suhteen. Ravitsemussuositusten ydin ei ole tämä, joten hyökkäät nyt olkiukkoa vastaan. Toisekseen, otannan (post-menopaussinaiset) huomioiden sen pohjalta ei vielä yleistetä kovin pitkälle.

  VastaaPoista
 37. Veikkaisin, että karppaajista on suurempi osa "viljavammaisia" kuin koko väestöstä. Heidän ei kannata syödä täysjyväviljaa. Ja vaikka viljavammaa ei olisikaan, niin täysjyväviljan lisääminen rajoittaa vhh-ruokavalion etuja eli esim. suotuisia vaikutuksia veren kolesteroliin ja sokerinhallintaan. Emmekä vielä välttämättä tiedä gluteenista kaikkea.

  WHI:ssa oli muitakin muutoksia kuin rasvan vähennys, juuri VRN-ruokavalion tyyppisiä. Otannan suhteen olet ihan oikeassa, ja se tukee pointtiani: mistään ruokavaliosta ei ole kunnollista pitkäaikaisnäyttöä.

  VastaaPoista
 38. "Veikkaisin, että karppaajista on suurempi osa "viljavammaisia" kuin koko väestöstä."

  Asenteeltaan ainakin. Muutoin ... vaikea sanoa. Tutkimusnäyttöä asiasta ei liene.

  "Ja vaikka viljavammaa ei olisikaan, niin täysjyväviljan lisääminen rajoittaa vhh-ruokavalion etuja eli esim. suotuisia vaikutuksia veren kolesteroliin ja sokerinhallintaan."

  Tämäkin on puhdasta arvailua.

  "Emmekä vielä välttämättä tiedä gluteenista kaikkea."

  Tai vhh:n pitkäaikaisvaikutuksista.

  "WHI:ssa oli muitakin muutoksia kuin rasvan vähennys, juuri VRN-ruokavalion tyyppisiä."

  Jotka olivat ...?

  "Otannan suhteen olet ihan oikeassa, ja se tukee pointtiani: mistään ruokavaliosta ei ole kunnollista pitkäaikaisnäyttöä."

  Riippuu siitä miten määrittelet "kunnollisen". Selvästikään samat kriteerit eivät vaikuta koskevan vhh:ta kuin muita, sillä en ole missään vaiheessa nähnyt sinun nostaneen esiin sen potentiaalisia ongelmia. Taannoisista katsauksista vaikkapa Mente et al. listasi kattavista sv-tautiriskiä pienentävät tekijät ja niihin kuuluivat nimenomaan Välimeren ruokavalio ja "prudent" malli.

  VastaaPoista
 39. WHI:ssä lisäksi enemmän kasviksia, hedelmiä ja viljatuotteita. Toteutuneessa ruokavaliossa rasvan osuus meni kauniisti VRN:n tasolle ja kuituakin tuli enemmän kuin vertailuryhmällä.

  Mitkä ovat vhh-ruokavalion potentiaalisia ongelmia?

  Välimeren ruokavaliosta epäilemättä löytyy hyviä tekijöitä ja se on keskivertosapuskoita terveellisempi. Ei se kuitenkaan ole välttämättä ainoa tai paras mahdollinen ratkaisu.

  VastaaPoista
 40. "Toteutuneessa ruokavaliossa rasvan osuus meni kauniisti VRN:n tasolle ja kuituakin tuli enemmän kuin vertailuryhmällä."

  Rasvan osuudesta kirjoitin jo yllä: vähennys per se ei tuo lisäarvoa, olennaista ovat suhteet. Kasvisten ja hedelmien merkitystä ja roolia terveellisessä ruokavaliossa ei WHI toki millään tavoin kumoa, mikäli tällaista implikoit: muutokset olivat varsin vaatimattomia (esim. täysjyvätuotteissa +0,2 annosta päivässä!), joten odotettavissa oleva kokonaishyöty vs. realisoitunut muutos eivät varsinaisesti yllättänee. Plus sitten vielä rasvanvähennyksen toteuttaminen esim. pähkinöiden saantia vähentämällä, mikä ei tod. ollut mielekästä. Lisäksi WHI:ssäkin trendi kohti pienentynyttä sv-tautiriskiä havaittiin nimenomaan niillä joilla kasvisten tms. kulutus oli suurinta, ero hävisi toki kokonaisryhmän tasolla tarkateltaessa.

  "Mitkä ovat vhh-ruokavalion potentiaalisia ongelmia?"

  Runsas punaisen lihan saanti, nimenomaan prosessoiduista lihatuotteista (l. lisääntynyt sv-tauti- ja diabetesriski). Liian vähäinen kuidun saanti. Epäekologisuus. Vaikeus saada aikaan pysyvä muutos, ottaen huomioon ruokavalion usein radikaali eroavaisuus aiemmasta versiosta.

  "Välimeren ruokavaliosta epäilemättä löytyy hyviä tekijöitä ja se on keskivertosapuskoita terveellisempi. Ei se kuitenkaan ole välttämättä ainoa tai paras mahdollinen ratkaisu."

  One size fits all on toki ongelmallinen, mutta väestötason suosituksissa en näe mielekkääksi lyödä pöytään ziljoonaa vaihtoehtoa. Mitä enemmän muuttujia, sitä todennäköisemmin populaatiotasolla ongelmia. Jos ihmisillä on vaikeuksia tajuta ja noudattaa edes simppeleitä "vältä transrasvaa", "lisää vihannesten saantia", "suosi rasvaista kalaa" tms. tyylisiä ohjeita, miten oletat käyvän tilanteessa jossa ruokavaliota ryhdytään rajoittamaan varsin radikaalistikin?

  Välimeren mallista sen verran, että siitä on vakuuttavaa (suhteuttaen näytön yleiseen tasoon) väestötason näyttöä, vrt. se Mente et alin käsittely. Välttää myös ym. potentiaaliset ongelmat jotka koskettavat vhh:ta.

  VastaaPoista
 41. Mainitsemasi vhh-ruokavalion potentiaaliset ongelmat eivät koske mitenkään erityisesti yksinomaan vhh-ruokavaliota. Tuttua propagandaa.

  VastaaPoista
 42. "Mainitsemasi vhh-ruokavalion potentiaaliset ongelmat eivät koske mitenkään erityisesti yksinomaan vhh-ruokavaliota. Tuttua propagandaa."

  Eivät teoriassa pelkästään, mutta sen kohdalla niiden voi olettaa olevan selvästi kärjistyneempiä. Esim. lihan kulutus kasvaa vhh:lla - tai eläinkunnan tuotteiden ylipäätään (Suomessa kasvanut lihan kulutus yhdistyy vhh-ruokavalion suosion kasvuun ja lisäys lihan määrässä on tullut valtaosin juuri prosessoiduista tuotteista). Tämä tekee siitä epäekologisemman kuin vähemmän eläinproteiinia sisältävästä ruokavaliosta. Se on myös selvästi radikaalimpi muutos verrattuna esim. suomalaisten nykyiseen ruokavalioon kuin siirtymä Välimeren ruokavalioon.

  Huomaa, että puhe on potentiaalisista ongelmista. Pitkäaikaista näyttöä siitä miten nämä ongelmat realisoituvat - vai realisoituvatko ne ollenkaan - ei toki ole. Kyse ei kuitenkaan ole "propagandasta", vaan perustelluista huomioista.

  En kuitenkaan odottanut sinulta muuta kuin torjuntareaktiota, joten don't worry. :-)

  VastaaPoista
 43. Pelkkää spekulaatiota. Ei proteiinin tarve kasva hiilareita vähennettäessä. Proteiinia tarvitaan se tietty määrä rakennusaineeksi ja energia sitten terveellisesti rasvasta.

  VastaaPoista
 44. Välimeren kansojen terveellisyys on muustakin kiinni, alueelta löytyy kalaa ja mereneläviä runsaasti ravintoon, kasvit kasvaa siellä talvellakin ja aurinko (D-vitsku) on aina läsnä. Ja niin, viinikylttuuri sekä riistan syöminen (lasken lampaat riistaksi). Myös rento elämänasenne. Rasvoilla (oliiviöljy/maitorasvat) on suuri osuus. Enpä muista syöneeni alueella ruis tai täysjyväleipää vaan vaaleata leipää !

  VastaaPoista
 45. "Pelkkää spekulaatiota."

  Koville näyttää ottavan. :-)

  Tietenkin tämä on spekulatiivista, sillä - kuten itse olen USEAAN kertaan maininnut - riittävän pitkän tähtäimen näyttöä asiasta ei ole. Tästä EI seuraa se, etteivätkö ym. seikat olisi potentiaalisia ongelmakohtia. Uskoisin sinun(kin) tajuavan, mitä termi "potentiaalinen" tarkoittaa?

  "Ei proteiinin tarve kasva hiilareita vähennettäessä."

  Öh, en ole tällaista väittänytkään. Ymmärrätkö lukemaasi? Kyse on siitä, että vhh-ruokavaliolla eläinproteiini/eläinkunnan tuotteiden saanti ylipäätään kasvaa. Sitä paitsi kaikkein parhaimmat tulokset vhh:sta on saatu ruokavalioilla joissa proteiinin saanti on ollut nykysuosituksia suurempaa. Vrt. esim. Volekin kontribuutio.

  Toki vhh:n VOI toteuttaa muutoinkin, painottamalla kasvisten saantia, prodet kalan ja kanan ohella kasvavassa määrin myös soijasta, pähkinöistä tms. Tämä olisikin hyvä juttu.

  VastaaPoista
 46. "Välimeren kansojen terveellisyys on muustakin kiinni, alueelta löytyy kalaa ja mereneläviä runsaasti ravintoon, kasvit kasvaa siellä talvellakin ja aurinko (D-vitsku) on aina läsnä."

  Kyllä. Ei kuitenkaan selitä kys. ruokavalion menestyksellisyyttä muuallakin.

  "Ja niin, viinikylttuuri sekä riistan syöminen (lasken lampaat riistaksi)."

  Heh! Laske minun puolestani vaikka strutsit matelijoiksi. Lammas ei ole riistaa.

  "Myös rento elämänasenne. Rasvoilla (oliiviöljy/maitorasvat) on suuri osuus."

  Maitorasvan saanti on käsittääkseni aika hillittyä vaikkapa pohjoismaalaisiin verrattuna.

  "Enpä muista syöneeni alueella ruis tai täysjyväleipää vaan vaaleata leipää ! "

  Eipä siellä ruista tunneta. Vaalea leipä onkin se ns. heikoin lenkki tuossa suhteessa, mutta kohtuudella saatuna & muun ollessa kunnossa ei yksi ongelmakohta riitä kokonaisuutta kaatamaan. Sen poisjättö/vaihtaminen olisi kuitenkin varsin perusteltua.

  VastaaPoista
 47. Mutta nimenomaan leivän syöntiä suomessa perustellaan kuidun saannilla. Kuitua ei kyllä välimeren maissa juuri leivästä saa.
  Eikä muuten rypsiöljyäkään.

  VastaaPoista
 48. Piti sanoa, että ei siellä kyllä rypsiöljyäkään käytetä.

  Kyllä nämä suomen ravitsemusopit tulevat suoraan maataloustuotannon/teollisuuden tarpeista ja markkinakoneistosta.

  VastaaPoista
 49. "Mutta nimenomaan leivän syöntiä suomessa perustellaan kuidun saannilla."

  Silläkin. Kts. alempaa.

  "Kuitua ei kyllä välimeren maissa juuri leivästä saa."

  No ei välttämättä hirveästi, mutta sitä saa toki muualtakin. Tosin jos ei halua olla vhh:lla, niin sitten pitäisi saada sitä energiaa enemmän myös hiilareista. Pelkästään kasviksista ja vihanneksista sitä ei kovin paljoa tule, joten täysjyvätuotteista on tällöin perusteltua hommata lisää.

  "Eikä muuten rypsiöljyäkään."

  Eipä niin. Kuten ei järvikaloja. Tai metsäsieniä. Tai marjoja. Jne. Entä sitten? Välimeren mallin ydin ei ole se että onko lautasella Välimeressä uinutta kalaa vai Itämeressä uinutta kalaa.

  "Kyllä nämä suomen ravitsemusopit tulevat suoraan maataloustuotannon/teollisuuden tarpeista ja markkinakoneistosta."

  Miten sitten selität vhh-kansanosan väitteet maitorasvan ja punaisen lihan demonisoinnista? Eikö lihantuottajilla ja Valiolla muka ole intressejä ja kykyä markkinoida niitä?

  Toisekseen, osittainen korrelaatio ei tarkoita kausaalisuutta. Varmasti teollisuus lobbaa Suomessakin, mutta se missä määrin tämä toteutuu on eri asia.

  Kolmanneksi, entä jos kansanterveyden ja teollisuuden intressit ovat yhteneväiset? Esim. kasviksia mainostetaan ja myydään siinä missä muitakin ruoka-aineita. Seuraako tästä se, että ne ovat haitallisia?

  Toki ravitsemussuosituksissa otetaan huomioon myös alueen perinteet ja ruokavalion toteuttamiskelpoisuus. Tämä on perusteltua. Myös kompromisseista on kyse väkisinkin tietyssä mielessä, sillä esim. herkkujen kategorinen kielto ei a)millään tepsisi ja b) loisi vain "kielletty hedelmä" -syndrooman.

  Pohja on kuitenkin tieteellisessä evidenssissä ja luonne konservatiivinen l. muutoksia ei ryhdytä tekemään ilman kunnollista näyttöä ja silloinkin pikkuhiljaa, koskapa tiedämme ihmisen käyttäytymisestä sen että mitä radikaalimpi muutos niin sitä suurempi riski epäonnistua/palata jonkin ajan kuluttua takaisin vanhaan. Miksi luulet esim. ns. jojoilmiön olevan laihduttajilla yleinen, täysin riippumatta siitä millä ruokavaliolla laihdutetaan?

  VastaaPoista
 50. "Miten sitten selität vhh-kansanosan väitteet maitorasvan ja punaisen lihan demonisoinnista?"

  Tässä asiassa Valiohan ei ollut yksimielinen ja varmuuden vuoksi lähdettiin rasvattomuuden kelkkaan. Niin pahasti että nykyisinkin juotetaan 0 rasva-%maitoa jossa D-vitamiinia ja kalsiumia lisätty. Huvittavaa kyllä, D-tarvitsee rasvaa imeytyäkseen ja kalsium D-vitamiinia. Muuten, kuidut vaikeuttavat kalsiumin imeytymistä, joten kyseinen maito kuidun kanssa ei liene hyvä yhdistelmä.

  Punainen liha on taas saanut synninpäästön viime tutkimuksissa(Punaista lihaa 8 kertaa viikossa syöneillä todennäköisyys sairastua sydäntautiin, diabetekseen tai aivoinfarktiin, ei ollut sen korkeampi kuin niillä, jotka söivät punaista lihaa vain kerran viikossa tai harvemmin. Jalostetun lihan kohdalla tilanne oli kuitenkin täysin toinen: yhden annos päivittäin kohotti sydäntautien riskiä 42 % ja diabeteksen riskiä 19 %. Tulokset esiteltiin maaliskuussa 2010 American Heart Association-järjestön konferenssissa San Franciscossa ja julkaistiin kesäkuussa Circulation-tiedejulkaisussa), kunhan se ei ole prosessoitua.

  Kuten tiedät punainen liha käsiteltiin aiemmin tutkimuksissa prosessoidun lihatuotteiden mm. makkaroiden kanssa. Muuten lihateollisuus yhtä lailla on ollut housut kintuissa ja rohkeutta on puuttunut.

  Se itseäni ottaakin päähän, että miksi hemmetissä kaikissa leikkeleissä on lisätty terveydelle epäedullisia lisäaineita, glukoosia, natriumglutamaattia & E-koodeja sekä runsaasti suolaa. Markkinarakoa löytyy varmasti.

  VastaaPoista
 51. Tuohon demonisointiin vielä, maitorasvoja demonisoidaan sen tyydyttyneen rasvan takia. Hassua, sillä äidinmaito on hyvä virallisen totuudenkin puolesta, ja siinä tyydyttynyt rasva ei häiritse, muualla kyllä.

  Kuitenkin maissa jossa maitorasvoja nautitaan mm. juuston muodossa, on alhainen sydänkuolleisuus (mm. ranska, sveitsi) vaikka kolesterolit on aika korkeita. Koko koesterolihomma on pelleilyä, sillä toki tyydyttynyt rasva nostaa LDL:ää, mutta sen suuria partikkelikokoja, neutraaleja, osia SV-tauteihin nähden. Sitä ei virallisterveellinen ravitsemuslinja suostu ymmärtämään. Pienillä LDL artikkelilla ei ole väliä (hah). Kaikki johtuu pirunmoisesta yksinkertaistamisesta LDL:n koko arvosta, eikä sen komponenteista. Joko tällä halutaan pelotella, tai sitten asioista ei ole otettu selvää, ja uidaan vanhoissa 50v vanhoissa tiedoissa...

  VastaaPoista
 52. "Huvittavaa kyllä, D-tarvitsee rasvaa imeytyäkseen ja kalsium D-vitamiinia."

  Kkumpikaan ei ole mikään ongelma vaikka joisit rasvatonta maitoa, sillä elimistösi saa joka tapauksessa rasvaa aterian/päivän aikana.

  "Muuten, kuidut vaikeuttavat kalsiumin imeytymistä, joten kyseinen maito kuidun kanssa ei liene hyvä yhdistelmä."

  Teoriassa ehkä, jos katsoo äärimmäisen reduktionismin olevan perusteltua. Kliinistä näyttöä ongelmista? Jos löytyy, pistä tänne päin.

  "Punainen liha on taas saanut synninpäästön viime tutkimuksissa(Punaista lihaa 8 kertaa viikossa syöneillä todennäköisyys sairastua sydäntautiin, diabetekseen tai aivoinfarktiin, ei ollut sen korkeampi kuin niillä, jotka söivät punaista lihaa vain kerran viikossa tai harvemmin."

  Paitsi että viimeisimmässä Hu et alissa (2011) todetaan että myös käsittelemätön punainen liha nostaa diabetesriskiä. Toki tämä pitää punnita kokonaisuutta vasten, mutta selvää lienee se, että ylenpalttinen lihansyönti a la länsimainen ruokavalio ei ole se kaikkein paras veto.

  "Se itseäni ottaakin päähän, että miksi hemmetissä kaikissa leikkeleissä on lisätty terveydelle epäedullisia lisäaineita, glukoosia, natriumglutamaattia & E-koodeja sekä runsaasti suolaa. Markkinarakoa löytyy varmasti."

  Aivan. Tai pikemminkin niin, että markkinarakoa TOIVOISI löytyvän.

  VastaaPoista
 53. "Tuohon demonisointiin vielä, maitorasvoja demonisoidaan sen tyydyttyneen rasvan takia."

  Tämä väitetty "demonisointi" on nykypäivänä lähinnä olkiukko. Maitorasvoja saa suositusten mukaan nauttia kohtuudella. Tyydyttynyttä rasvaa tulee suositusten mukaan olla n. 1/3 kokonaisrasvan saannista. Niitä suositellaan korvattavaksi siksi, että rasvasuhteet eivät ole suomalaisessa ruokavaliossa väestötasolla vielä ihan optimaaliset.

  "Kuitenkin maissa jossa maitorasvoja nautitaan mm. juuston muodossa, on alhainen sydänkuolleisuus (mm. ranska, sveitsi) vaikka kolesterolit on aika korkeita."

  Ranskan kohdalla tämä ns. "French paradox" on kyllä urbaanilegenda. Toisekseen, koitas nyt sinäkin jo tajuta että kyseessä on yksi riskitekijä jonka realisoituminen vaihtelee. Silti riskitekijöiden minimointi on yl. ottaen fiksua. Etenkään kun mitään etua ei tyydyttyneen rasvan suosituksia suuremmasta saannista ole havaittu. Ja kun tyydyttyneen rasvan ylenpalttinen saanti ei ole myöskään monessa muussa mielessä kuin sv-tautiriskin suhteen kovin hyvä juttu.

  "Koko koesterolihomma on pelleilyä, sillä toki tyydyttynyt rasva nostaa LDL:ää, mutta sen suuria partikkelikokoja, neutraaleja, osia SV-tauteihin nähden. Sitä ei virallisterveellinen ravitsemuslinja suostu ymmärtämään."

  Soopaa. LDL-partikkelikokokysymys on kyllä varmasti tiedossa kaikilla työkseen asiaa tutkivilla, nettiin kirjoittavien maallikoiden ei taatusti tarvitse asiasta huolehtia. Toisekseen, koko hokema "neutraaleista" isoista partikkeleista on tutkimusnäytön kohdalla kyseenalaista. Sikäli kun safan korvaaminen tyydyttymättömillä tuottaa pienemmän sv-tautiriskin ylipäätään, on epätodennäköistä että kaikki olisi tiivistettävissä partikkelikokoon (sillä tällöinhän etua ei pitäisi tulla).

  "Kaikki johtuu pirunmoisesta yksinkertaistamisesta LDL:n koko arvosta, eikä sen komponenteista."

  Sikäli kun riskiryhmään kuuluvilla (mm. metabolinen syndrooma) on ylipäätään myös LDL-partikkelikoko epäoptimaalinen eikä pelkkää LDL-arvoa lähdetä hoitamaan, niin mitä lisäarvoa katsoisit partikkelikoon mittaamisella vs. LDL-arvon mittaaminen olevan? Mitä kliinistä näyttöä edulle, kustannustehokkuuden kannalta, tälle mielestäsi löytyy ja mistä?

  VastaaPoista
 54. joka tapauksessa kolesterolissa on vielä selviteltävää...miksi kroppa pitää sen aina jollakin tasolla vaikka et saisi ravinnostasi lainkaan kolesterolia. Voisitko näyttää jonkun tutkimuksen siitä, miksi näin on?

  Tossa pari lukemisen arvoista linkkiä viralliseen rasva suositukseen(kasvirasvat) ja LDL-partikkelikokoon.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2642922/

  http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu?
  p_p_id=dlehtihaku_view_article_WAR_dlehtihaku&p_p_action=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_dlehtihaku_view_article_WAR_dlehtihaku__spage=%2Fportlet_action%2Fdlehtihakuartikkeli%2Fviewarticle%2Faction&_dlehtihaku_view_article_WAR_dlehtihaku_tunnus=duo90138&_dlehtihaku_view_article_WAR_dlehtihaku_p_frompage=uusinnumero

  Tulosten perusteella sanoisin, että partikkelikoolla on paljonkin merkitystä.

  Muuten, Looginen ajattelu on sallittu myös maallikoille.

  VastaaPoista
 55. "miksi kroppa pitää sen aina jollakin tasolla vaikka et saisi ravinnostasi lainkaan kolesterolia."

  No onhan kolesteroli tietenkin aina "jollain" tasolla. Mitenkäpä luulisit olevan mahdollista että veressä ei olisi LAINKAAN lipoproteiineja?? Eikä ravinnon kolesteroli ole tässä mikään tekijä, se on tiedetty iät ajat.

  "Tossa pari lukemisen arvoista linkkiä viralliseen rasva suositukseen(kasvirasvat) ja LDL-partikkelikokoon."

  Olisi aina suotavaa kommentoida lyhyesti että miksi nämä linkität ja miksi katsot niiden tukevan kantaasi. Ensimmäinen

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2642922/

  käsittelee kasvisteroliestereitä, joiden rooli on toki kiistanalainen. Ei liity esim. kp-kasviöljyihin, vaan margariinin valmistukseen vaihtoesteröimällä. En kyllä itse pitäisi mm. tästä syystä margariinia ideaalivaihtoehtona. Mutta onko sinulla näyttöä realisoituneista haitoista?

  Toinen käsittelee sitä minkä itse mainitsinkin tällä palstalla aiemmin eli että ilmeisesti muutkin tekijät kuin rasva vaikuttavast LDL-partikkelikokoon. Tosin pelkästään tältä pohjalta siitä on vaikea sanoa mitään konklusiivista, kys. tutkimus kun ei kontrolloinut asiaa esim. juuri sen ruokavalion kautta. Suositukset hoidon kannalta ovat niinikään täysin linjassa nykykäsityksen kanssa.

  "Tulosten perusteella sanoisin, että partikkelikoolla on paljonkin merkitystä."

  Onhan sillä merkitystä, en sitä kiellä. Mutta miten paljon? Ja onko se AINOA tai edes MERKITSEVIN seikka? Tämä on se joka sinun pitäisi todentaa, mikäli näin väität. Ym. annilla se ei vielä onnistu.

  "Muuten, Looginen ajattelu on sallittu myös maallikoille."

  Ei suorastaan sallittua, vaan myös suotavaa. Mutta pelkällä logiikalla ei näissä asioissa pitkälle pärjätä.

  VastaaPoista
 56. Ilman logiikkaa ei pärjää missään.

  Koskien ravitsemustutkimusta ja hiilihydraatteja:

  http://www.ntnu.edu/news/feed-your-genes

  Mitenhän leipätiedotus tämän ottaa vastaan ?

  VastaaPoista
 57. "Ilman logiikkaa ei pärjää missään."

  Paitsi politiikassa. :-)

  Mutta joo. Logiikka on toki välttämätön ehto tässä kohtaa. Muttei riittävä ehto. Oletan että tiedät termien merkityserot?

  "Koskien ravitsemustutkimusta ja hiilihydraatteja:"

  Heh, huomasithan että tuolla tutkija pitää vhh:ta yhtä pahana kuin dieettiä jossa hiilareita tulee 2/3 kok.E:stä? Moinen määrä on toki minustakin liikaa yleisesti ottaen, pl. ehkä kestävyysurheilijat joilla kulutus & fyysinen aktiivisuus yleensä pitää huolen siitä että huolta ole.

  Kyseisestä tutkimuksesta on ylipäätään paha kommentoida mitään sen kummempaa, sillä en ole lukenut sitä. Otanta, tutkimusmetodologia tms. jäävät kaikki avoimiksi kysymyksiksi.

  "Mitenhän leipätiedotus tämän ottaa vastaan?"

  En tiedä. Mitenkähän vhh-kansa puolestaan ottaa tämän

  The professor warns against being caught up in the fat trap. It's simply not good to cut out carbs completely, she says. "The fat/protein trap is just as bad as the carbohydrate trap. It's about the right balance, as always."

  vastaan?

  Eikä näitä asioita toki ratkaista yksittäisellä tutkimuksella, sen enempää runsashiilarista tai vhh:ta vastaan kuin niiden puolestakaan. Minkä toivon mukaan sinäkin ymmärrät ...

  VastaaPoista
 58. Ei, En ole vastaan, suosin itsekin n.20% hh ruokavaliossa. Liian tiukka suhtautuminen kaikkeen on varma tapa edetä sydäntauteihin ja Liian tiukka aiheuttaa helposti meikäläisellä päänsärkyä/vetämättömyyttä ja toki meitä on vähän joka junaan. Zonen dieetti on ihan hyvin perusteltua (Barry Sears) ja siinäkin pyritään 5 ateriaan, aamupala, lounas, välipala, päivällinen, iltapala.

  Tuntuu vain ettei mikään virallisesta ravitsemuksesta ole luottamuksen arvoinen ja melkeinpä kaikki puoltaa hiilarien reippaasta poisjättämisestä. Ehkä 50/70-luvun ruokaympyrä oli sittenkin lähellä oikeata ja ruokakin oli vielä "puhdasta".
  http://suomenkuvalehti.fi/s/files/ruokaympyrat.jpg

  USA:n nykyinen on varma katastrofi. http://www.mtv3.fi/uutiset/ulkomaat.shtml/2011/06/1339471/ruokaympyra-syrjaytti-pyramidimallin-usassa

  Vanhat keittokirjatkin varoittelivat hiilihydraateista, koska ne eivät pitäneet nälkää...ja joka lihottaa. Kuinka oikeassa ne olivatkaan. Ancel keysin 6(vai oliko se 7) maan tutkimus on edelleen kaiken pahan alku. Liika yksinkertaistus valitulla aineistolla.

  VastaaPoista
 59. "Tuntuu vain ettei mikään virallisesta ravitsemuksesta ole luottamuksen arvoinen"

  Mielestäsi sis vihannesten ja kasvisten suosiminen, monipuolisen rasvansaannin painottaminen, kehotus välttää sokeria jne. eivät ole luottamuksen arvoisia koska safaa ei suitsuseta? Toivottavasti ymmärsin sinut väärin ...

  "ja melkeinpä kaikki puoltaa hiilarien
  reippaasta poisjättämisestä."

  Vaihtoehtona laihduttamisessa, joo. Mutta kun sitä pitkän tähtäimen näyttöä vhh:n edullisuudesta ei ole. Ja kun ne potentiaaliset ongelmakohdat (jotka aiemmin listailin Jarille) ovat mielestäni varsin varteenotettavia.

  Sitten kun näyttöä alkaa kasaantua, voin vaihtaa kantaani. Olen tehnyt aiemminkin niin näytön kertyessä. Suhtauduin aiemmin vhh-dieetteihin per se selvän kielteisesti. Kuten olen nyt täällä todennut, pidän niitä painonhallinnassa - ja yksilökohtaisesti muutenkin - ihan ok vaihtoehtona. Mutta tämä ei toki mene läpi vhh-fundamentalistiblokille (en nyt viittaa välttämättä nimenomaan sinuun) joka ei suostu ns. maltillisia näkemyksiä hyväksymään vaan safaa pitää sataa taivaasta kuin mannaa, kuitu on pahasta eikä vihanneksilla tee mitään, pekonia/voita/metukkaa/kermaa vaan kaikille.

  "Ehkä 50/70-luvun ruokaympyrä oli sittenkin lähellä oikeata ja ruokakin oli vielä "puhdasta"."

  Marginaalinen ero nykyiseen verrattuna. Kasvisten ja vihannesten määrä on liian pieni eikä maitotuotteita tarvitse suositella erillisenä ryhmänä.

  "USA:n nykyinen on varma katastrofi. http://www.mtv3.fi/uutiset/ulkomaat.shtml/2011/06/1339471/ruokaympyra-syrjaytti-pyramidimallin-usassa"

  Puolet lautasesta kuitu- ja ravinnepitoisia kasviksia on siis katastrofi. Älä viitsi pelleillä. Jos itku tulee simmuun rasvan per se puutteesta kys. mallissa, niin sitä tulee joka tapauksessa maitotuotteista sekä proteiinista plus sitä ohjeistetaan i alla fall käyttämään salaateissa ja ruoanvalmistuksessa.

  Pyramidimallin ongelma on siinä, että se on Pertti Perustallaajalle vaikeampi tajuta. Ihmiset eivät bonjaa ruoan määrän a la "se mikä näkyy lautasella" & sen sisältämän energiamäärän suhteita. Tässä kohtaa lautasmalli on selvästi parempi.

  "Vanhat keittokirjatkin varoittelivat hiilihydraateista, koska ne eivät pitäneet nälkää...ja joka lihottaa. Kuinka oikeassa ne olivatkaan."

  Riippuu täysin hiilarinlähteistä. Kasvikset ja vihannekset sekä myös täysjyvätuotteet pitävät nälän poissa erinomaisesti.

  "Ancel keysin 6(vai oliko se 7) maan tutkimus on edelleen kaiken pahan alku."

  Nillitä toki seuraavaksi sitten vielä Puskasta. Tämä on ihan yhtä relevanttia (lue: jonninjoutavaa) kuin vaikkapa kretsujen vollotus Haeckelin sikiöpiirroksista. Nykykäsitykset ravitsemustieteessä ja evoluutioteoriassa eivät ole riippuvaisia kummastakaan.

  VastaaPoista
 60. olet oikeassa kasviksista, marjoista ym. Mutta kritisoin vahvasti HH määrää ja rasvojen välttämistä. Niin on edetty viimeiset 30 vuotta ja tulokset voi katsoa diabetes/lihavuus tilastoista minne tämä tie johtaa. Nykyihminen (ei urheilija) ei tarvitse HH 50-60% kokonaiskaloreista.

  Jos Ancelin tutkimus on sinusta hyvin tehty (valikoitu aineisto) niin et taida tajuta yhtään mitään...vaikka olet paasannut erilaisita luittamuskriteereistä erilaisiin tutkimustapoihin.

  VastaaPoista
 61. Vai että oikein rikosilmoitusta on rustattu...
  Mitä enemmän luen nimimerkki Mien juttuja tässä blogissa, sitä enemmän alan pitää häntä (lähestulkoon ainoana) järjen äänenä tässä kokoelmassa blogikommentoijia.

  VastaaPoista