sunnuntaina, lokakuuta 09, 2011

Kolesterolilääkityksen haitat saatettava julkiseen keskusteluun

**
Tätä kirjoitusta kommentoidaan vilkkaasti!


Professori Kari Salminen haluaa näkyvyyttä keskustelualoitteelleen kolesterolilääkityksen haitoista.


KOLESTEROLILÄÄKITYKSEN HAITAT SAATETTAVA JULKISEEN KESKUSTELUUN

Professori Timo Strandberg kertoi tässä blogissa 18.06.2010 näkemyksiään kolesterolista sydän- ja verisuonitapahtumien riskitekijänä ja sen edellyttämästä statiinihoidosta. Kommentoin hänen kirjoitustaan 22.06.2010 tehden hänelle viisi asiaa koskevaa kysymystä. Strandberg lupasi vastata tekemiini kysymyksiini heti päästyään pahimmista kiireistä. Koska vastausta ei kuulunut, toistin kysymykset 22.01.2011 ja pyysin uudelleen häntä vastaamaan. Vastauksia ei ole koskaan tullut.

Kuten yleisesti jo tiedetään, noin 700 000 suomalaista syö päivittäin statiineja veren kolesterolipitoisuuden pienentämiseen. Lääkittyjen määrä on 1990-luvun alusta kasvanut 15-20 % vuodessa.

Eräs keskeinen Strandbergille tekemäni kysymys koski statiinilääkityksen aiheuttamia haittavaikutuksia: ”Mikä on Strandbergin käsitys statiinien haittavaikutuksista ja turvallisuudesta?” Tähänkään kysymykseen Strandberg ei siis vastannut, vaan on toistellut statiinilääkityksen vaarattomuutta.

Voimassa oleva Dyslipidemioiden Käypä hoito-ohje vuodelta 2004 toteaa mm., että statiineista johtuva lihasrappeuma on erittäin harvinainen haitta. Vain 0.08-0.09 %:a statiineilla hoidetuista ”potilaista” saisi sen. Vuonna 2009 päivitetyn version mukaan myopatiaa esiintyisi 11 henkilöllä 100 000 lääkitystä. Suosituksen laatinut työryhmä näkyvinä hahmoinaan Strandberg, Kovanen ja Tikkanen on siten pysynyt tiukasti kannassaan.

Hiljattain ilmestyneessä Suomen Lääkärilehdessä (Korpela ym. 2011) todetaan, että väestöpohjaisen Primo-tutkimuksen mukaan lihasoireita esiintyy keskimäärin 10,5 %:lla statiinilääkityistä. Yleisesti käytetyllä simvastatiinilla hoidetuista henkilöistä oireita esiintyy noin joka viidennellä (18,2%). Nämä luvut ovat yli sata kertaa suuremmat kuin Käypä hoito-ryhmä väittää. Merkittävää on, että Strandberg on nyt yksi Lääkärilehden artikkelin kirjoittajista. Hän toimii Käypä hoito-työryhmän sihteerinä.

Lääkärilehden kirjoituksessa on mustaakin huumoria. Artikkelin kirjoittajat toteavat, että Primo-tutkimuksen tulokset saattavat jonkin verran liioitella lihasvaurioiden määrää, koska ”ne ovat statiinihoidon tunnettu haittavaikutus”. Kommentti on erikoinen, koska Strandbergin ja Käypä hoito- suosituksen mukaanhan tällaista statiinien aiheuttamaa haittavaikutusta ei käytännössä juurikaan ole.

Statiinien haittavaikutukset eivät rajoitu vain lihasvaivoihin. Juuri ilmestyneessä Lääketieteellisessä Aikakausikirja Duodecimissa Käypä hoito- suosituksen laatineen ryhmän puheenjohtaja Matti Tikkanen (2011) kirjoittaa nyt: ”Primaaripreventiossa statiinihoidon hyöty arvioidaan henkilön sydän- ja verisuonisairauksien riskin perusteella. Toisessa vaakakupissa painaa nyt lihasvaivojen ja maksaentsyymiarvojen suurentumisen lisäksi uusi vaara, diabetes, jonka riski kasvaa statiiniannoksen myötä. Jos sydän- ja verisuonisairauksien riski arvioidaan merkittäväksi, valitaan statiinihoito, mutta käytetään mahdollisimman pientä annosta”. Artikkelissa arvioidaan, että jokaista 225 statiinihoidettua henkilöä kohti ilmenee yksi diabetestapaus.

Yllä mainittujen artikkelien pohjalta voi arvioida, että vähintään 70 000 henkilöä maassamme kärsii statiinihoidon aiheuttamista lihasvaivoista. Samanaikaisesti lääkitys on aiheuttanut noin 3000 diabetestapausta. Maksavaurioiden määrää voidaan toistaiseksi vain arvuutella.

Perimmältään syy haittoihin ei ole statiineissa, joita lääkkeinä tulisi käyttää erittäin harkiten ja joista tällöin lienee hyötyä. Syy on perusteettomasti liian pieneksi asetetusta koko väestön veren kolesterolipitoisuuden tavoitearvosta, 5 mmol/l, ja sen aiheuttamasta holtittomasta lääkkeiden määräämisestä terveillekin ihmisille (ns. väestöstrategia).

Käypä hoito- ryhmän puheenjohtajalle Matti Tikkaselle ja sen sihteerille Timo Strandbergille on nyt annettava tunnustus rohkeudesta myöntää (vihdoin) tieteelliset tosiasiat ja vetäytyä aikaisemmista kannanotoista. Vai olisiko niin, että lääketeollisuudella olisi jo uusi kolesterolilääke takataskussa ja sille valmistellaan maaperää? Statiinit ovat tehneet tehtävänsä, statiinit saavat mennä?

Joka tapauksessa nyt on laadittava kiireellä uusi Käypä hoito- suositus lääkeliiketoiminnasta riippumattomin asiantuntijavoimin ja se on annettava virkamiesvastuulla. Tieto statiinilääkityksen vaaroista on saatettava julkisuuteen välittömästi. Lääkärikuntaa ja väestöä on varoitettava statiinien vaaroista.

Jäljelle joka tapauksessa jää vielä kysymys niistä kymmenistä tuhansista suomalaisista, joille on aiheutunut vamma tai sairaus useinkin täysin turhasta lääkityksestä. Kuka kantaa vastuun? Kuka korvaa aiheutuneen vahingon?

Kari Salminen

Viitteet
Korpela M, Pettersson T, Strandberg T ym. Vanhusten lihasongelmat. Suomen Lääkärilehti 2011;34:2409-16.
Tikkanen M. Statiinit ja Diabetes. Duodecim 2011;127:1879-80.

77 kommenttia:

 1. Kiva tietää, isälleni nimittäin vastattiin, kun hän ihmetteli miksi joutuu syömään statiineja veikkei verenpaine ole edes kohollaan, ettei niistä ole mitään haittaakaan. No, hänelle on kehittynyt diabeteskin, tiedä sitten statiineista vai muutan =/

  Törkeää tuollainen terveyshaittojen panttaaminen!

  VastaaPoista
 2. Suosittelen professori (h.c) Salmista lukemaan yhteenvetoni
  "Statiinien hyödyt ja haitat"

  http://nettipaivakirja5.blogspot.com/2011/10/statiinihoidon-hyodyt-ja-haitat.html

  Jos statiinihoidosta luovutaan kokonaan, menee lapsi pesuveden mukana. Tutkimuksissa on todettu statiinien pahinta lihaksiin kohdistuvaa sivuvaikutusta, rabdomyolyysiä, esiintyvän 0.04-0.1 prosentilla tutkittavista. Kuitenkin lihaskipuja esiintyy statiinihoidon yhteydessä suuremmalla määrällä. Luku vaihtelee 5-15 prosentin välillä.

  Kääntäen: 85-95 prosentilla statiinien käyttäjistä ei ole lihaskipuja. He siis siltä osin voivat jatkaa statiinin käyttöä, jos he kuuluvat sydän- ja verisuonitaudin riskiryhmään ja LDL-kolesteroli on koholla.

  Näyttö statiinihoidon hyödystä sepelvaltimotaudin hoidossa on laaja. Lisäksi statiineilla on eteisperäisiä rymihäiriöitä ehkäisevä vaikutus.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Siis kuka tämä Pekkka on? Ei kai vaan tyhmä herra Pekka Puska, joka on puhunut paskaa koko ikänsä. Hänen takiaan Suomen kansa sairastuu Diabetekseen, SVT-tauteihin, ylipainoon ja verenpainetautiin. Suomi on lääketehtaiden kokeilumaa. Suomalaiset ovat koekaniineja suuressa lääketehtaiden kliinisessä tutkimuksessa. Ja Kela maksaa, syöksee maan perikatooon. Oikealla ravinnolla, läskillä, sianlihalla, lihalla ilman nitraattia ja nitriittiä, lohikalalla, käsiittelemättömällä maidolla, kalanmaksaöljyllä ja voilla kansa olisi terveempää ilman mitään kevytsokeri hömppää.Yhtään SVT-kuolemaa tilastollisesti statiinit eivät ole estäneet, statiinien tultua markkinoilla 1990-1992 SVT-kuolemien suotuisa laskukehitys tasaantui. Eli, statiinit ovat lisänneet SVT-kuolemia, lisäksi edellisen kommentin mukaan se on aiheuttanut yhdelle henkilölle diabeteksen. Statiinien diabetesta aiheuttavasta vaikutuksesta olen kuullu aiemminkin.

   Poista
 3. Erinomaista ahkeruutta Pekka.
  Kerrotko vielä mielipiteesi keskeisistä lab.tutkimuksista/löydöksistä (järkevissä saatavuuden rajoissa), joilla arviot statiinihoidon tarpeen ("kolesterolit", sokerit, hsCRP ym) kliiniset havainnot ja sukuhistorian huomioiden.
  Omasta puolestani väitän, että "pelkällä" ravitsemuksen säädöllä voidaan saavuttaa järkevässä ajassa keskeisten riskimittareiden korjaantuminen lääkkeillä saavuttamattomalle tasolle. Tällä tarkoitan esimerkiksi Triglyn laskua alle jonkinlaisen "turvallisuusarvon" <1, HDL:n nousun yksilötasolla aiemmin havaitsemattomiin lukemiin. LDL:n heittelyä mutta ajan kuluessa asettumista hyvinkin suosiollisiin lukemiin. Tässä arvossa (niinkuin muissakin "kole".arvoissa) laadun merkitys on tietenkin tärkein.
  Verisuonitapahtumia kuvaavan riskimittarin hsCRP ("herkkä"CRP),joka on myös Suomessa enenevästi saatavissa ja varustettuna tulkinnalla "mitä se on.... , laskee uskomattomiin lukemiin <0,5 tai allekin.
  Siis millä lääkityksellä pääset tähän tulokseen Pekka?

  VastaaPoista
 4. Hei Timo
  Yritä katsoa katsaukseni hyperlinkeistä alkuperäisjulkaisun tuloksia. Niissä on tarkasti selvitetty statiinin vaikutus kolesteroliarvoihin. CRP:n osalta minulla ei ole kantaa.
  Vaikutelmana on, että statiineilla on ateroskleroosin estossa myös muista edullisia vaikutuksia kuin LDL-kolesterolitason lasku.

  Eräs mielnkiintoinen alue, johon kirjallisuudesta ei löytynyt vastausta on: Kun statiini aiheuttaa potilaalle lihaskipua (siis ei rabdomyolyysi), mikä on kivun taustalla oleva patofysiologinen mekanismi. Statiinilla ja metaboliatuotteilla vaikuttaisi olevan suora toksinen vaikutus lihassoluihin. Siksi olisi mielenkiintoista tietää, onko statiinista lihaskipuja saavilla potilailla plasman statiinipitoisuus ja sen metaboliatuoteiden pitoisuus korkeampi kuin niillä potilailla, jotka statiinin sietävät. Tähän yksinkertaiseen kysymykseen en löytänyt kirjallisuudesta vastausta.

  VastaaPoista
 5. Vastatkaapa tähän: perusterveelle miehelleni määrättiin statiinilääkitys. Yhden kolestrolimittauksen perusteella. Ei edes uusittu tahi odotettu puolta vuotta uusintatestausta ruokavaliohoidon jälkeen. Onko aihetta? Näinkö käypä-hoito suosittelee?

  äitiliini

  VastaaPoista
 6. Pekalle:
  Statiinien merkittävä vaikutus on tulehduksen/inflammaation alentaminen. Voipi olla jopa se tärkein.

  äitiliinille:
  Näin näytetään meneteltävän eikä vain Suomessa. Juuri siksi professori Salmisen keskusteluvaatimus on paikallaan

  VastaaPoista
 7. En tiedä onko puppua, mutta Tri Tolosen sivuilta löytyy linkki mielenkiintoiseen havaintoon LDL:n merkityksestä lihasten kasvussa ja sen tarpeellisuudesta: http://tamunews.tamu.edu/tag/steve-riechman/

  Kuitenkin kok.kolesteroli ja LDL pitäisi heittää romukoppaan ja käyttää parempia veriarvomarkkereita esim. Trigly/HDL, HbA1c, sdLDL jne....

  VastaaPoista
 8. SUURI KOLESTEROLIHUIJAUS

  Omalta osaltani tuon kolesterolilääkityksen haitat julkiseen keskusteluun to 20.10.2011 klo 11.00 lehdistötilaisuudessa,missä julkaistaan otsikossa mainittu kirja. Kirjassa pystyn jo erittelemään melko "kiistattomasti" statiinien aiheuttamat haittavaikutusmäärät Suomessa.
  Suurempi "uutispommi" tulee toisesta hihasta. En vielä vihjaile liikaa, mutta sen voin sanoa, että uutisessa kerron statiinilääkkeiden "hyödyistä" Suomessa aikavälillä 1995-2010. Nyt panen suuni suppuun ja avaan sen suuremmalle seuraavan kerran tästä asiasta 20.10.2010 sekä uudelleen Helsingin kirjamessujen haastattelussa lauantaina 29.10.2011 klo 16.00.
  Kirjamme kansiin voit tutustua nettisivuillani osoitteessa
  https://sites.google.com/site/leinoutriainen/

  Vastaan kuitenkin tällä palstalla tarvittaessa yleisluonteisiin kysymyksiin ja herjoihin.

  Terv. Leino Utriainen
  "Maallikko statiinimaailmassa"

  VastaaPoista
 9. PEKKA
  "Kun statiini aiheuttaa potilaalle lihaskipua (siis ei rabdomyolyysi), mikä on kivun taustalla oleva patofysiologinen mekanismi."

  Pahin tilanne: Marja Pasasen moneen kertaan palkitussa tohtoriväitöstutkimuksessa selvisi jo v. 2008, että Suomessa noin 200 000:lla ihmisellä on geenimuoto, joka johtaa siihen, että statiinipitoisuus veressä on jopa kolminkertainen tavoiteltuun tasoon verrattuna. Näissä tapauksissa päädytään staiinihoidossa usein suoraan vaaralliseen rabdomyolyysiin.

  Normaali tilanne: Statiini ja sillä alennettu kolesterolitaso vaikuttaa lihassolujen kalvoihin heikentäen niitä. Soluja alkaa rikkoutumaan aiheuttaen lihaskipuja. Jos statiinia ei huomata lopettaa, etenee lihassolujen rikkoutuminen ja niistä vuotaa lihasentsyymiä vereen. Nyt ollaan jo myopatiassa. Nyt myös veren kreatiinikinaasiarvo eli CK-arvo nousee ja on mitattavissa. Lihassoluja murtuu kiihtyvällä vauhdilla. Kun veren CK-arvo on noussut kymmenkertaiseksi normaalitasoon verrattuna, ollaan tultu rabdomyolyysiin. Siinä katkeilee jo lihassäikeitä ja sakeaa lihasentsyymiä on jo niin paljon veressä, että pienet verisuonet munuaisissa tukkeutuvat aiheuttaen kuolioita munuaiskudoksissa. Jos vieläkään ei osta lopettaa statiinilääkitystä, on päätetapahtumana kuolema.
  Näistäkin kerron 20.10.2011 julkaistavassa kirjassa.

  Leino Utriainen

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. (Leino)Normaali tilanne: Statiini ja sillä alennettu kolesterolitaso vaikuttaa lihassolujen kalvoihin heikentäen niitä.

   Mitä mahdollisia tauti riskejä lisäämme jos lääke heikentää solukalvoja ja niiden sidoksia/kommunikointia?

   Vitamin D and Cancer Prevention

   http://www.youtube.com/watch?v=1PsyaYNX1dw&feature=related

   Jos tähän vielä lisäämme vahvan oletuksen coQ10 sisäsyntyisen tuotannon vähenemisestä statiinien johdosta joka siten vaikuttaa soulujen mitokondrioiden toimintaan (kehon joka solussa?) ja mahdollisen henkisten kykyjen laskun jota epäillään ja on testattu koirakokein?

   NN

   Poista
 10. Vaatimattomana "sofistikoituneiden" lääkefirmojen kehittelemien troppien ja niitä auliisti suosittelevien lääkäreiden "uhrina" totean itse saaneeni niin pahoja nivelkipuja että jouduin niiden takia 1 1/2 kk sairauslomalle syksyllä 2008. Ja kun eräät reumatologian gurut koettivat lääkitä minua lisää, päätin lopulta jättää napit ottamatta - kaikesta "erehtymättömien käypähoitosuositushaiden" pelottelusta huolimatta. Ja katso: paranin niin nivelkivuista kuin kaikista NUD-diagnooseilla perustelluista reumalääkkeistäkin! Mikä todella on lääkäreiden vastuu? Niin monelta eri taholta olen kuullut palautetta kolesterolilääkkeiden haittavaikutuksista, etten enää usko tilastoilla valehteluihin tässä asiassa!
  Ihminen on terve silloin kuin tuntee itsensä terveeksi. Koska paljastuu koko totuus? Todella huolestuttavaa on joutua pelkäämään, että koko lakisääteinen terveydenhuoltokin tässä maassa on lääketehtaiden markkinointiosastojen talutusnuorassa!

  VastaaPoista
 11. Leino
  Valtaosalla potilaista, joille statiini aiheuttaa lihaskipua, ei CK ( = kreatiinikinaasi) entsyymin pitoisuus nouse plasmassa.

  Tässä tämä Pasasen väitöskirja on
  https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/22995/pharmaco.pdf?sequence=2

  Pasanen kirjoittaa :
  "
  The mechanisms by which statins cause these muscle-related adverse effects remain largely unknown, but myopathy appears to be a class-effect of statins, dose-dependent and associated
  with statin concentrations in the blood (Bradford et al. 1991, Dujovne et al. 1991, Laaksonen 2006"

  Katsoin Laaksosen julkaisun vuodelta 2006:
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1762369/pdf/pone.0000097.pdf
  En löytänyt siitä näyttöä, että statiinin plasmapitoisuus olisi koholla niillä henkilöillä, joille statiini aiheuttaa lihaskipuja.

  VastaaPoista
 12. Anonyymi

  Tämän hetken "totuuden" voit lukea katsauksestani
  http://nettipaivakirja5.blogspot.com/2011/10/statiinihoidon-hyodyt-ja-haitat.html

  Sinulla on yhden henkilön otos eli oma itsesi. Tutkimuksissa käytetään yleensä enemmän koehenkilöitä.

  VastaaPoista
 13. PEKKA

  Minulla on sama käsitys, että lievässä eli yleisessä lihaskivussa t.s.myalgiassa CK ei ole vielä noussut ainakaan merkittävästi. Luin alkukesällä myös jonkin kanadalaiset tutkimuksen, että biopsianäytteillä (solunäytteillä)on huomattu, että melko pahojakin lihassoluvaurioita tapahtuu, vaikka CK-arvo ei ole noussut. Maalaisjärjellä luulen, että soluista ei lihasentsyymiä ole silloin siirtynyt vereen vaan se pysyy lihassolussa sisällä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. (Leino)Minulla on sama käsitys, että lievässä eli yleisessä lihaskivussa t.s.myalgiassa CK ei ole vielä noussut ainakaan merkittävästi. Luin alkukesällä myös jonkin kanadalaiset tutkimuksen, että biopsianäytteillä (solunäytteillä)on huomattu, että melko pahojakin lihassoluvaurioita tapahtuu, vaikka CK-arvo ei ole noussut. Maalaisjärjellä luulen, että soluista ei lihasentsyymiä ole silloin siirtynyt vereen vaan se pysyy lihassolussa sisällä.

   Mites sydänlihas ja siihen mahdollisesti kohdistuvat lihas /lihassoluvammat?

   NN

   Poista
 14. Leino
  Muutamat tutkijaryhmät ovat todenneet lihassoluissa muutoksia potilailla, joille statiini aiheuttaa lihaskipuja. Kaipaisin kuitenkin tulosten vahvistamista muiden tutkijaryhmien taholta.

  Linkki: https://docs.google.com/document/pub?id=1LB3kf3Kzgy5uRmlwHlVYCmGHa__xsc3rraHzm5gEsSQ#id.ioqh6e8p7d3

  Lihassolun sisältämä ATP riittää supistukseen sekunnin ajaksi.
  Kreatiinifosfaatista luovutetaan ADP:lle yksi fosfaattiryhmä ja saadaan ATP:a. Tätä katalysoi kreatiinikinaasi (CK).

  Jos lihassoluun tulee vaurio, vapautuu verenkiertoon CK:a.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. "Lihaksen koepalassa tutkijat näkivät lihassoluissa (myofiber) solunsisäisiä rakkuloita (vakuoli), jotka hävisivät kun statiini jätettiin pois. Osasta lihassoluja puuttui sytokromioksidaasientsyymi."

   Mikä mekanismi/syy aiheuttaa statiinilääkityksen johdosta sytokromioksidaasientsyymin puuttumisen?

   Mikä mekansimi/syy vaurioittaa lihassolua. Onko tämä vaurioituminen vain lihassoluspecifistä vai onko sama riski olemassa kaikille kehon souluille?

   NN

   Poista
 15. Pekalle Anonyymilta: Yhden henkilön otokseni ei ole mitään halveksittavaa, sillä "otokseni" on minun koko elämäni.

  Mutta ilmeisesti tarkoituksena onkin hukuttaa kaikki "yhden henkilön otokset" sinne tilastokeskimääriin jottei tarvitsisi nähdä tutkimustulosten empiiristen sovellutusten seuraamuksia!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Minulla on sellainen käsitys että "ennen" lääkärit hoitivat potilaan sairauksia yksilöllisesti, joista sitten muodostui tilastot, nykyään painotus näyttää olevan enemmmän sitä että hoidetaan tilastojen kautta prosentuaalisesti ja hyvä jos joku yksilo saa siitä avun , esimerkiksi 3 kymmenestä saa mitattavan avun ja se on tilastollisesti riittävää?

   "Ennen" lääkäri pyrki valitsemaan hoidon jolla se tietty yksilö saa avun, tilastojen tulevista numeroista/prosenteista huolehtiminen ei ollut lääkärille tärkeämpää kuin yksilö?

   Henkilökohtaisena mielipiteenä.

   Poista
 16. Anonyymi:
  Stalinin periaate: yhden kuolema on tragedia, mutta miljoonien kuolema on tilasto. Tätä nämä yhden teilaajat kannattavat.
  Tosiaan: elämän mittainen otos riittää yhdelle!

  VastaaPoista
 17. Pekka, varmasti statiinit laskevat LDL-kolesterolia kuten Becelkin. Mutta mitä tekemistä sillä on sv-tautien kanssa? Ei mitään. Jos tähän olisi löydetty vahva yhteys, mainostaisi Becel-mieskin suoraan, että Becel auttaa sv-taudin ehkäisyssä.

  Mutta onneksi kuluttajasuojaa on sentään sen verran, että näin ei voi tehdä jos ei ole kunnon todisteita. Näin joutui myös HK perääntymään sydänvaikutteisesta lihamainonnastaan.

  Yksinkertaisesti ei ole olemassa tieteellistä näyttöä, että kokonaiskolesterolitasolla tai pelkällä LDL-tasolla ja sv-taudilla olisi yhteyttä.

  Nykytietämyksen mukaan LDL-alaryhmät ratkaisee (sdLDL, oxLDL) ja partikkelien koko ratkaisee. Hauskaa tässä on se, että esimerkiksi rasvaton ruokavalio laskee kokonais LDL-tasoja mutta nostaa näiden haitallisten partikkelien määrää ja laskee partikkelikokoa.

  Trigly on LDL-alaryhmiin erittäin hyvä mittari (kun se on alhaalla LDL:n koostumus on myös hyvä). Eli HDL ja trigly mittaukseen ja seurantaan.

  FF

  VastaaPoista
 18. Kuten jo aiemminkin todettu...Becel Pro Activ on jo "TM-testattu"..Statinien luotettavia puolueettomia testejä vielä odotellaan.


  ”Ota kasvisterolit osaksi monipuolista ravintoa - Becel"

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2642922/

  Conclusion (Tutkimuksen figure 3 muuten oikein valaiseva)

  Currently there are no data available indicating that functional foods supplemented with plant sterol esters reduce cardiovascular events.

  Findings in patients with the hereditary disease of sitosterolaemia, data from epidemiological studies, as well as recently published in vitro and in vivo data suggest that plant sterols potentially induce negative cardiovascular effects.

  Prospective clinical studies testing relevant clinical endpoints are needed, before a diet supplementation with plant sterol esters can be recommended.

  Kannattaa tosiaan miettiä mitä suuhunsa laittaa. Eikö ole ihme - vaikka kolesteroli alenee ei se sitten terveyttä pelastakkaan vaan päinvastoin riskit sen kuin suurenee.

  VastaaPoista
 19. Jos 700 000 ihmistä - vanhaa, nuorta, rikasta, köyhää, lääkitään Suomessa statiinein, luulisi että heidän joukossaan on muitakin turhaan lääkittyjä kuin pelkkä Yhden Hengen Otos...!
  Tilastotieteellisten finessien taakse kun piiloudutaan, ei huomata käsittämättömän suurta lukua, jonka havaitseminen vaatii vain talonpoikaisjärkeä!

  Ja niiden 85 prosentin, joilla ei ole NYT havaittu ongelmia, pitäisi elää vanhoiksi vain siksi, että statiinien kulutus pysyisi vakaana koko loppuelämän...?

  VastaaPoista
 20. Anonyymille vastine:
  Kävin läpi tutkielmani osaa statiinien vaikutuksesta sydäninfarktikuolemiin:

  Linkki: https://docs.google.com/document/pub?id=1LB3kf3Kzgy5uRmlwHlVYCmGHa__xsc3rraHzm5gEsSQ#id.jyjeb471nfw6

  Tulokset:

  Schwartz v.2001: Tuoreessa sepalvatimotaudissa ei ollut eroa neljän kuukauden seurannan aikana atorvastatiinin 10 mg:n tai 80 mg:n päiväannoksen välillä kuolleisuuden osalta.

  Englantilainen tutkimus v.2002: Simvastatiini (40 mg/vrk) vähensi sydäninfarktikuolemia 18 % lumehoitoon verrattuna.

  Colhoun ja kollegat (2004) antoivat primaaripreventiotutkimuksessa aikuistyypin diabetesta sairastaville joko atorvastatiinia (10 mg/vrk) tai lumelääkettä.
  Tulokset: Sekä kokonaiskuolleisuus että sydäninfarktikuolleisuus oli matalampi atorvastatiinia saaneilla.

  Neilin (v.2006) tutkimuksessa atorvastatiini (10 mg/vrk) vähensi yli 65-vuotiailla aikuistyypin diabetesta sairastavilla sydäninfarktiperäistä kuoleman riskiä lumehoitoon verrattuna.

  LaRosa ja kollegat (2005) antoivat sepelvaltimotautia sairastaville atorvastatiinia joko 80 mg tai 10 mg päivässä. Suurempi annos vähensi sydäninfarkteja mutta kuolemien määrässä ei ollut eroa ryhmien välillä.

  Pedersen ja kollegat (2005) totesivat yhtä paljon kuolemanatapauksia aikaisemmin sydäninfarktin sairastaneilla sekä atorvastatiinilla (80 mg/vrk) tai simvastatiinilla (20 mg/vrk).

  Knoppin ja kollegoiden tutkimuksessa (2006) atorvastatiini annettiin aikuistyypin diabeetikoille joko atorvastatiinia 10 mg päivässä tai lumelääkettä. Sydäninfarkteja oli atorvastatiinia saaneilla 27 % vähemmän.

  Shepherdin ja kollegoiden tutkimuksessa (2008) suuriannoksisella atorvastatiinilla (80 mg/vrk) oli sydän- ja aivoperäisiä kohtauksia 35 % vähemmän kuin atorvastatiinin 10 mg:n annoksella. Tutkittiin diabetespotilaita, joilla oli lisäksi munuaisten vajaatoiminta.

  Loppukommentti: Pelkotila statiinin mahdollisista sivuvaikutuksista on käypä este lääkkeen aloitukselle vaikka muut perusteet hoidon aloitukselle olisi. Ei Suomessa ketään pakoteta aloittamaan jotain lääkitystä vastoin hänen tahtoaan.

  Statiineilla saadaan vähennettyä sydäninfarkteja 15-35 % lumelääkitykseen verrattuna. Kun tähän lisätään verenpaineen hoito, tupakoinnin lopetus, kohtuullinen liikunta, riittävä lepo, diabeteksen hoito, painon hallinta, saadaan lopputulokseksi sydäninfarktien huomattava väheneminen kuten on tapahtunut.

  VastaaPoista
 21. Pekka
  Eräissä viitteissäsi mainitut ja yleisesti esitetyt prosenttiluvut (mm 15 - 35), jotka kuvaavat sydäninfarktien vähenemisprosentteja, tullevat uuteen käsittelyyn kohdakkoin julkaistavassa kirjassa, jonka toinen kirjoittaja on Leino Utriainen.
  Komeitahan ne prosentit ovat - vaan mikä on todellisuus taustalla. En oikein tiedä, vaikka osaan kyllä arvata, keitä hienot prosentit palvelevat.
  Esimerkikisi lukujen 3 ja 5 keskinäinen vertailu antaa suuren prosentin. Isossa materiaalissa 3 ja 5 välinen ero on häviävä.
  Tämä on vain yksi pointti, joka ei ota kantaa statiinien hyötyyn vaan mieluumminkin hoidosta hyötyvien määrään.

  VastaaPoista
 22. Kiitos, nimimerkki Pekka, vastauksestasi kirjoitukseeni. Et tosin laisinkaan kommentoinut kirjoitukseni aihepiiriä, statiinien haittavaikutukset, josta toivoin asiallista keskustelua. Sen sijaan johdatit keskustelun muihin aiheisiin.

  Statiinien kiistatomat ja aiemmin esitettyä suuremmat haittavaikutukset eivät liene arka aihepiiri, ovathan johtavat asiantuntijat tuoneet sen nyt esille Suomen Lääkärilehdessä ja Duodecimissa. Olennaista on, että tämä keskustelu leviää laajasti ammattilehtien ulkopuolelle. Onhan tärkeätä, että statiinien nykyiset ja tulevat käyttäjät saavat tietoa haittavaikutuksista. Vain näin he osaavat yhdistää esimerkiksi lihasoireet lääkitykseensä ja keskustella niistä hoitavan lääkärin kanssa. Nyt kirjoituksessa mainitsemistani syistä niin lääkärit kuin lääkityt ovat olleet tietämättöminä pimennossa.

  Tärkeätä on, että nykyinen Dyslipidemioiden käypähoito- ohje uusitaan mahdollisimman nopeasti. Uudistaminen tulee tehdä riippumattomien asiantuntijoiden toimesta ja antaa viranomaisvastuulla. Nykyinen kritiikille altis käytäntö on selkeästi osoittanut heikkoutensa.

  En ole missään esittänyt. että statiinilääkityksestä tulisi kokonaan luopua, kuten väität. Totean kirjoituksessani, että statiineja "lääkkeinä tulisi käyttää erittäin harkiten ja joista tällöin lienee hyötyä". Sen sijaan vastustan statiinien holtitonta määrämistä "väestöstrategian" mukaiseen "ennaltaehkäisevään" syöttämiseen. Sen seurauksenahan nyt kymmenet tuhannet suomalaiset kärsivät lievemmistä tai vakavammista haitoista ja absoluuttinen, ei prosentuaalinen, hyöty sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyssä on varsin vaatimaton.

  Nyt nousee esille kysymys siitä, kuka kantaa vastuun statiinilääkityksestä kansalaisille aiheutuneista haitoista ja vammoista? Kuka ne korvaa? Otahan, Pekka, omalla koko nimelläsi kantaa edellä oleviin seikkoihin.

  Kari Salminen

  VastaaPoista
 23. Kari

  En tiedä oletko lukenut yhteenvetoani, joka mielestäni on asiallinen. Oletan, että siitä löydät vastauksia moniin esittämiisi kysymyksiin.

  Esitän linkin vielä kerran eli

  http://nettipaivakirja5.blogspot.com/2011/10/statiinihoidon-hyodyt-ja-haitat.html

  Ystävällisin terveisin

  Pekka J Nykänen
  LKT
  Sisätautien ja reumasairauksien erikoislääkäri

  VastaaPoista
 24. Kiitän Karia ja Pekkaa asiallisesta keskustelusta. Uskoisin, että Kari on lukenut kirjoituksesi. Hän on ihan oikeassa kritiikissään.

  Teidän asiaan perehtyneiden lääkäreiden (kiitos Pekka lukuisista hienoista yhteenvedoistasi!) pitäisi suhtautua kriittisemmin käypä hoito -suosituksiin, joita kolleeganne Suomessa, tulkitsevat liian kirjaimellisesti ja asiaan syvällisemmin perehtymättä. Olisin toivonut sinulta, Pekka, kommenttia nykyisiin hoitosuosituksiin ja professori Kari Salmisen esille nostamiin kysymyksiin esim. väestötasolla tapahtuvasta statiinien käytöstä sydäntapahtumien ennaltaehkäisyssä. Onko, Pekka, sinusta oikein järkevää jakaa statiineja kuin joitakin vitamiinipillereitä? Jo ennestään polyfarmasia on paha ongelma, pitääkö vielä kolesterolilääkkeitä jakaa kovin kevein perustein? Ymmärrän statiinien arvon sekundääripreventiossa (kun jo on todettu SVT-ongelmia), mutta primääripreventiossa (ilman selkeitä SVT-oireita) ne ovat hätävarjelun liioittelua ja lähinnä statiinimarkkinoiden pönkittämistä. Mitä mieltä olet?

  terveisin, christer

  VastaaPoista
 25. Hei Christer
  Nähdäkseni lääkäreiden keskuudessa on konsensus siitä, että statiineja annetaan keskisuuren ja suuren sepelvaltimotaudin riskin potilaille sekä primaaripreventiona että sekundaaripreventiona. Jako primaari- ja sekundaaripreventioon on osin keinotekoinen.

  Käypä hoito suositukset elävät omaa elämäänsä ja tulevat toisinaan hiukan jäljessä lääketieteen terävintä kärkeä johtuen teknisistä syistä.

  Olen siinä käsityksessä, että potilas ei saa statiinista lihasvauriota, jos lihaksessa ei ole kipua eikä epätavallista väsyneisyyttä. Lihaskudoksen vaurio pääsääntöisesti antaa jotain oireita.

  Siksi statiinia voidaan antaa niille riskiryhmän potilaille, jotka ovat lihasten osalta oireettomia. Siis 80 % potilaista sietää hoidon lihasten osalta. En todellakaan löytänyt yhtään tutkimusta, jossa olisi todettu plasmassa koholla oleva statiinipitoisuus tai sen metaboliitin pitoisuus niillä potilailla, joilla ilmenee lihaskipua statiinihoidon yhteydessä.

  Tutkimuksissa ilmenevä prosenttiluku 0.08-0.09 % viittaa rabdomyolyysin esiintymiseen. Tällöin lihassoluja vaurioituu ja niistää vapautuu myoglobiinia, joka erittyy munuaisten kautta virtsaan aiheuttaen sen värin muuttumisen punaiseksi. Jos statiinia ei heiltä keskeytetä, uhkaa hengenmenetys.

  Statiineja ja niiden sivuvaikutuksia koskea lääketieteellinen tutkimus on karavaani, joka jyrää eteen päin. Me nähtävästi olemme pystykorvia jotka haukumme karavaanin ympärillä.

  Kritiikki osuus sikäli kohdalleen, että lääketehtaat ovat tutkimustuloksia julkaistessaan vähätelleet statiinien aiheuttamien lihaskipujen merkitystä. He ovat raportoineet ainoastaan vaikeimmat rabdomyolyysiin johtaneet tapaukset.
  Siltä osin rekyyli on iskenyt takaisin.

  VastaaPoista
 26. Mielenkiintoinen keskustelu!
  Heräsi muutama kysymys asiasta. Kun lääkäri kirjoitta kolesterolilääkereseptin, kuuliainen potilas syö lääkettä, kun lääkäri "määrää", sekä kaikki muutkin lääkkeensä kiltisti. sitten reseptit vaan uusitaan jne. Kuinka moni kiinnittää huomiota huonontuneeseen liikkumiskykyyn, lisääntyneisiin lihaskipuihin, huimaukseen, ummetukseen ym oireisiin, joita ehkätulee lääkeiden aloituksen jälkeen. Ja kertooko potilas näistä lääkärilleen? Ja huomioiko lääkäri potilaansa kertomusta? Mitataanko esim CK:ta herkästi, vai vasta vuosien päästä lääkkeen aloituksesta. itsellän on niin huonoja kokemuksia TK:lääkäreiden kommenteista, että enpä usko. Korkeintaan lääkäri saattaa "määrätä" vahvemman kipulääkkeen, ja potilas on vielä syvemmässä "suossa"lääkkeidensä kanssa.nimim. statiinit lopettanut

  VastaaPoista
 27. Hei "Anonyymi kirjoitti"

  Jos epäillään statiinin aiheuttavan jonkin sivuvaikutuksen, joista lihasten kipu on yleisin, on ainoa tapa asian varmentamiseksi pitää statiinin käytössä taukoa sopivaksi katsottu ajanjakso, josta on hyvä sopia hoitavan lääkärin kanssa.

  Jos lihaskipu helpottaa tauon aikana uusiutuen uudelleen aloituksen yhteydessä, on kivun todennäköinen syy statiini.

  Tällöin toimitaan näin:
  1. Pienen riskiryhmän potilaan kohdalla voidaan pitää pidempi tauko.
  2. Pienennetään statiinin annosta.
  3. Vaihdetaan statiini johonkin toiseen statiiniin, jonka metabolia menee eri teitä.
  4. Mikäli on keskisuuren tai suuren riskiryhmän potilas sepelvaltimotaudin osalta, yritetään löytää statiinista annos, jonka potilas sietää ja liitetään lääkitykseen esim. etsetimibi, joka vähentää suolistossa kolesterolin imeytymistä.

  Mikä CK on plasmassa normaali, ei potilaalla ole henkeä uhkaavaa rabdomyolyysiä. Rabdomyolyysin kriteeriin kuuluu CK arvon nousu yli kymmenkertaiseksi viitealueen yläreunasta. Jos arvo on sitä matalampi, puhutaan myosiitista.

  VastaaPoista
 28. Statiineista enempi vaivaa kuin vastusta?
  Näin maallikko päättelee. Koska kolesteolia ei ole osoitettu aiheuttavan valtimotauteja niin onko sen alentaminen järkevää. Mitä se Autoklinikkatutkimuskin mahtoi sisällään pitää? Rasvatutkimukset ja muut sen sellaiset eivät ole tuoneet ratkaisua ongelmaan niin näin ollet valtimotautien syyt on jotain muita juttuja. Onko se sitten tulehdus johon jonninverran statiinit puree. Ja tulehduksiin on varmasti vaarattomampia lääkkeitä.
  Mutta jos sydärit kehittyvätkin steressin vaikutuksesta? "”taistele tai pakene” -reaktio" Sotien jälkeen tiettävästi sydäntautikuolleisuus lisääntyy. Meillä kävi myös niin somasti, että se alkoi vähenemään ilman statiineita kuuskyt luvun lopulla ja on nätisti laskenut koko ajan.

  Kiitos mielenkiinnosta.

  VastaaPoista
 29. Olen tietoinen siitä, että statiineja sen enempää kuin muitakaan lääkkeitä ei ole pakko ottaa. Mutta vielä kertaakaan en ole kokenut lääkärin myöntävän tätä asiaa - ennen kuin sain kuulla valtavirran vastaisista kannanotoista. Vastaanotolla tuntuu vallitsevan käytäntö, jossa lääkäri tunnustelee potilaan asenteita - ja jos ne ovat vähänkin epävarmat - suorastaan ilmaisee statiinihoidon välttämättömäksi menettelyksi.

  Mutta tosiasia on, että potilas ei ole henkilökohtaisesti lääkkeistä kieltäydyttyäänkään vapaa statiinien rahoittamisesta verovaroillaan, sillä KELA kustantaa kalliit lääkkeet. Ja siis me veronmaksajat. Lääketehtaat pääsevät kuin koira veräjästä.

  Mitenkähän voisi järjestää KELA-rahoituksen isopalkkaisten lääkäreiden saamista lahjuksista? Itse en isoa palkkaa nauti, eikä minulla ole mahdollisuutta hyötyä mitenkään verokirjani ulkopuolella.

  Pekka ei varmaan kuulu tähän kastiin, mutta tiedän lyhennyksen LKT voivan tarkoittaa myös "liian kallis tohtori" tai "lain kouran tavoittamattomissa".

  VastaaPoista
 30. Blogin tilastotiedoista ilmenee, että placebolääkitystä pidetään joissain tapauksissa epäeettisenä – mutta samalla korostetaan atorvastatiinin turvallisuutta. Oletuksena kaikkialla on LDL-kolesterolin määrän pitäminen kategorisesti pahana, mikä on käsitykseni mukaan (maallikko) ennenaikaista, sillä jos tutkimustapauksissa 400 hengen otoksessa on kymmenen kpl:een heittoja ja teoria perustuu yksinkertaiseen mekanistiseen oletukseen, että LDL on yksiselitteisesti ”pahis” ja sen laskeminen lääkkeellä on traktorin säätöihin verrattavissa oleva toimenpide, ollaan kaukana eettisyydestä.

  Jos eettisiä oltaisiin, ei riennettäisi lääkitsemään, vaan tutkittaisiin tapauksia paljon useamman tekijän kannalta, ja opittaisiin lisää ihmiskehon kompleksisesta toiminnasta sillä ihminen ei ole traktori. Kuka ottaa vastuun siitä, miten ihminen voi kymmenien vuosien statiinien käyttämisen jälkeen?

  Yhden Hengen otos

  VastaaPoista
 31. Statiinit eivät anna 100 prosentin suojaa sydän- tai aivoinfarktin osalta keskimäärin. Kuitenkin se potilas, jolta statiini on aivoinfarktin estänyt, on yhden henkilön otoksena saanut 100 % suojan. Emme voi sitä kuitenkaan todistaa ko. yksilön kohdalla.
  Kuten aikaisemmin on tullut mainittu, kombinoimalla erilaisia preventiivisiä hoitotoimenpiteitä, saadaan vähennettyä sydäninfarkteja.

  Näitä toimenpiteitä ovat:
  - tupakoinnin lopetus
  -painon hallinta
  -riittävä liikunta
  -riittävä lepo
  -diabeteksen hoito
  -verenpainetaudin hoito
  -terveellinen ruokavalio
  - korkea LDL-kolesterolin hoito sekä ruokavaliolla että lääkkeillä, joista statiinit ovat parhaita.
  -tarvittaessa aspiriinin aloitus

  VastaaPoista
 32. Pekka,
  emmeköhän ole aika kaukana 100% suojasta mainitsemissasi asioissa.
  Myös siihen törmää turhan usein, että yllätyksiä sattuu erittäin valveutuneille ja ns terveydestään huolta kantaville mm alan ammattilaisille - valitettavasti.

  Toimenpideluettelosi on kattava. Yhdyn siihen täysin. Kysymys onkin totetuttamisesta. Jatkuvasti huononevat tilastot mm metaboliasairauksissa viittaa siihen, että hyvästä listastasi huolimatta jotakin ei osata. Vai onko aina niin, että vika on potilaissa? Listaa ei toteuteta.
  Itseäni huolestuttaa lisäksi uusimpien suomalaisten julkaisujen taso, jossa mm hiilihydraatteja rajoittavan ravitsemuksen = hoidon yksinkertaisimpiakaan periaatteita ei näytä hallittavan käsitteitä muodostettaessa.
  Onkohan Suomi enää ainoa maa, jossa edelleen uskotaan, että vaara tulee rasvoista?

  VastaaPoista
 33. Mistä lähtien oire ja rappeuma ovat olleet synonyymejä?

  Provokaatiohakuista puoskarointia koko ploki.

  VastaaPoista
 34. Virallinen totuus menee omaa tietään ja blogien pitäjät kulkevat omia teitään.
  Nykyihmisen pitää löytää oma tiensä, ja se ei useinkaan ole kumpikaan niistä.
  Itse en usko varsinkaan viralliseen löpinään, jonka olen omalla ruokavaliolla todennut vääräksi.

  VastaaPoista
 35. Kysymys Pekalle: Kumpaa kannattaa mieluummin hoitaa, LDL-kolesterolia vai pienikokoisia LDL-hiukkasia?

  VastaaPoista
 36. Jarille

  Vastaus: En tiedä. Sinä ehkä tiedät. Kerro.

  VastaaPoista
 37. Hupsista, pahoittelut tuplasta, jälkimmäisen voi poistaa.

  Nimenomaan pienet LDL-hiukkaset ennustavat sydänriskiä. Niitä voi hoitaa syömällä enemmän rasvaa.

  Lisätietoa ja lähteitä: Pienet LDL-hiukkaset - vaiettu kolesterolisalaisuus

  VastaaPoista
 38. Pekka:


  - verenpainetaudin hoito
  - korkea LDL-kolesterolin hoito

  Ei nämä ole mitään sairauksia, vaan oireita/riskitekijöitä monen muun riskitekijän kanssa.

  Yhtähyvin voisi sanoa, että sairastan:
  - ylipainoa
  - laiskottelua
  - tupakointia
  - karkin syöntiä
  - viinan juontia

  mutta myös:
  - unettomuutta
  - stressiä
  - lyhytkasvuisuutta
  - kilpirauhasen vajaatoimintaa
  - huonoja geenejä

  jne.....milloin näihin tulee pilleri ?

  VastaaPoista
 39. Temelle

  Siis et pidä verenpainetautia tautina. Se on sinun näkemyksesi.
  Lääketiede kylläkin pitää verenpainetautia tautina eli sairautena, jota on syytä hoitaa.

  Myös ylipaino on aineenvaihdunnan sairaus, jota on syytä hoitaa, ensisijaisesti elintavoilla.

  Näille löytyvät WHO:n numerot ja niiden mukaan toimitaan.

  Tauti ja sairaus on harmaalla alueella sopimusasia. Esimerkkinä fibromyalgia, joka julistettiin taudiksi vuonna 1989. Siten ennen se oli "jpk= joka paikan kipeä".

  VastaaPoista
 40. Olen pettynyt tähän keskusteluun. Samanlaisen (tasoisen) olisimme saaneet aikaan juutalaisten kohtelusta toisessa maailmansodassa: leipäpapit korostavat viattomuuttaan vedoten tilastotietoihin ja "ehdottomiin faktoihin", kuten verenpainetauti-käsitteeseen! (Markku Myllykanbgas: Rahan raiskaama terveydenhuolto) . Pekka lukekoon tämän kirjan ja lakatkoon valehtelemasta!

  Yhden Hengen (edelleen hengissä oleva, monia pelotteluja vastaanottanut) Otos!

  VastaaPoista
 41. Statiinien, kuten useimpien muidenkin lääkeaineiden, mekanismit ovat moninaiset niin haluttujen kuin sivuvaikutustenkin suhteen.

  Lisäksi statiineilla on useissa tutkimuksissa havaittu selviä tehoeroja, mitkä nimenomaan eivät selity vaikutuksella LDL-kolesteroliin. Sama pätee varmasti sivuvaikutuksiinkin.

  Esimerkkejä mahdollisista statiinien toimintamekanismeista (viitteet kysyttäessä):

  1: Valtimoplakkien muodostuminen. Statiinit pysäyttävät ja peruuttavat jäniksillä valtimoplakkien muodostumista ilman vaikutuksia kolesterolitasoihin.

  2: Verenkierron paraneminen. Serivastatiini on iäkkäillä diabeetikoilla lisännyt olkavaltimon dilaatiota vain kolmessa päivässä, ennen mitään vaikutusta kolesterolitasoihin. Terveillä nuorilla miehillä sama efekti atoravastatiinilla jo 24 tunnissa ja ilman vaikutusta kolesterolitasoihin.

  Myös pitkässä juoksussa valtimoiden toiminta on parantunut statiineilla ilman vaikutuksia kolesterolitasoihin. Kohonneen kolesterolin omanneilla koehenkilöillä vain neljä viikkoa simvastatiinihoidolla paransi selvästi käsivarren verenkiertoa, ilman kolesterolitasojen alenemista.

  3: Veren hyytymisen ehkäisy.
  Statiinit vähentävät tromboksaania, joka on eikosanoidi mikä osallistuu veren hyytymiseen. Vanhemmilla kolesterolilääkkeillä ei olla tavattu tätä efektiä (fibraatit, cholestipol, cholesterolamine). Fluvastatiini, simvastatiini ja atorvastatiini ovat kaikki alentaneet veren hyytymiseen vaikuttavaa platelettien reaktiivisuutta (platelet) ennen vaikutuksia kolesterolitasoihin.

  4: Anti-inflammatoriset vaikutukset (tulehdustekijät). Näitä on monia, esim. CRP on laskenut ainakin neljässä tutkimuksessa ihmisillä ilman vaikutusta kolesterolitasoihin. Mevacor, lovastatiinin design-versio ilman vaikutusta HMG-CoA reduktaasiin (kolesterolivaikutus) on laksenut samoja inflammaatiomarkkereita ilman mitään kolesterolivaikutuksia - reseptoreihin tai veriarvoihin.

  5: Antioksidanttivaikutukset.
  Lukuisissa eläintutkimuksissa statiinit ovat vähentäneet hapetusstressiä ilman vaikutusta kolesterolitasoihin. Ihmisillä 20mg atorvastatiinia on laskenut hapettunutta LDL:ää jo yhdeksässä päivässä. Samoin on käynyt pravastatiinilla ja fluvastatiinilla 12 viikossa, mutta erot olivat fluvastatiiniryhmän hyväksi (-47,5% vs. 25,2%), ilman eroa ryhmien kolesterolitasoissa.

  - Neonomide

  VastaaPoista
 42. 6: Valtimon sisäpinnan sileiden lihassolujen kasvu ja jakaantuminen ateroskleroosissa.
  Lukuisia viitteitä eläimillä ja ihmisillä - ei yhteyttä kolesterolitasoihin. Mevalonaatti, geranioli, farnesoli ja geranylgeranioli, mutta ei LDL-kolesteroli, ovat kokeellisesti estäneet statiinien solujen jakautumista säätelevää vaikutusta. Jäniksillä tukittiin kaulavaltimot keinotekoisesti ja lovastatiini, simvastatiini ja fluvastatiini kaikki vähensivät valtimoiden leesioita, ilman vaikutusta kolesterolitasoihin.

  7: Valtimoplakkien repeilyn ehkäiseminen.
  Eri statiinit lisäävät kollageenia, mitä estää palkkien repeilyä. Hiirillä simvastatiini nosti tutkimuksessa LDL-kolesterolia, mutta samalla vähensi 49% plakinpurkautumia ja 56% kalsiumin kertymistä plakkeihin. Aikuisilla apinoilla pravastatiini ja simvastatiini vähensivät aterogeenisen ruokavalion aiheuttamia plakkien inflammaatiota ja lisäsi plakkeja koossa pitävän kollageenin määrää - ilman mitään vaikutusta kolesterolitasoihin (mik saavutettiin kontrolloimalla ravinnon kolesterolin saantia).

  8: Sydämen hypertrofian ehkäisy.
  Hiirillä statiinit ovat ehkäisseet sydämen hypertrofiaa ilman vaikutusta kolesterolitasoihin. Tutkijat ehdottavat anti-inflammatorista mekanismia.

  9: Typpioksidia ja vasodilaatiota lisäävä vaikutus. Hiirillä serivastatiini on ehkäissyt keinotekoisen sydänkohtauksen aiheuttamia sydänlihasvaurioita 49% - ilman vaikutusta kolesterolitasoihin. Typpioksidin aktiivisuus nousi 50%. Toisessa tutkimusryhmässä serivastatiinin yhdistäminen typpioksidisynteesin estäjään ei tarjonnut mitään etua sydänlihaksen kannalta.

  10: Esimerkiksi rosuvastatiini on olennaisesti nostanut D-vitamiinitasoja.
  D-vitamiini on nostanut HDL-kolesterolia ja nähty sydän- ja verisuonitautien itsenäisenä riskitekijänä. D-vitamiinin puutos korreloi vahvasti sydän- ja verisuonisairauksien kanssa ja D-vitamiini mm. laskee CRP:ta ja useita ateroskleroosiin liitettyjä tulehdusarvoja. Myös yksityinen sydänhoito-ohjelma on raportoinut olennaisesti suurempaa valtimoplakkien vähenemistä suurilla D-vitamiiniannoksilla yhdistettynä perinteiseen hoitoon.


  Lisäksi eri statiineilla on usein todettu eroavia vaikutuksia päätetapahtumiin - ilman eroa kolesterolitasoissa. Tätä voidaan hyvin selittää statiinien eroilla mm. inflammatorisissa ominaisuuksissa. Näin eri statiinien välinen vertailu tarjoaisi oivan ikkunan näiden lääkkeiden pleiotrooppisten vaikutusten tilkkutäkkiin - mikäli näitä raportoitaisiin ylipäätään useammin.

  - Neo

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ei ihan kertakatsomalla uppoa, senverran paljon yksityiskohtia / asiaa. Kardiologit voi kommentoida paremmin.

   Vitamin D and Cardiovascular Disease Prevention

   http://www.youtube.com/watch?v=NJHfdUKSD2A&feature=relmfu

   Poista
 43. Hyviä vaikutuksia, Neo. Mutta mikä toimii eläimillä, ei välttämättä toimi ihmisellä, varsinkin jos verrataan kasvissyöjää (jänis) ja ihmistä (sekasyöjä). Näiden ravinnosta saama kolesterolivaikutus on täysin erillainen.

  Kuoleeko muuten luonnossa jänikset, porot ym. SV-tauteihin ? Tai syöpään ? Siis jos saavat elää vapaudessa ilman uhkia ?

  VastaaPoista
 44. Ihan totta, mutta monilla nisäkkäillä on kuitenkin yhteisiä ominaisuuksia ihmisten kanssa, siksi eläinkokeita yleensäkin tehdään. Toki esimerkiksi pupujusseilla ateroskleroosi on kovin erilainen kuin ihmisillä (ja yleensäkin selkeästi reagoi ravinnon kolesteroliin).

  Mutta tuossa yllä oli myös monia ihmisillä tehtyjä tutkimuksia statiineilla ja silti vaikutukset usein olivat ilmeisiä ilman mitään vaikutusta kolesterolitasoihin tai kolesterolitasot oli kontrolloitu. Minusta tuo on todella kiinnostavaa.

  On muitakin tutkittuja statiinien toimintamekanismeja, tuossa raapaisin vain pintaa Colpon viitteiden perusteella. Samalla herää kysymys, olisiko näin pleiotrooppisilla (monia mekanismeja omaavilla) lääkkeillä myös monimutkaisia sivuvaikutuksia, joita on vähätelty statiinien tehon osoittavien tutkiksien huumassa? Varmaan on.

  Sivuvaikutusten suhteen kiinnostaisi lukea NASA:n astronautti/lääkäri Duane Gravelinen kirja "Lipitor - Thief of Memory" jossa tämä käy läpi paljon dataa statiinien rekisterimerkintöjen ulkopuolelle jäävistä haitoista. Itsellään Lipitor vei muistin kuin salamaniskusta, vieläpä toistamiseen kunnes hän sanoi sille heipat.

  - Neonomide

  VastaaPoista
 45. http://medicalxpress.com/news/2011-10-statins.html

  "A new use for statins?
  October 18, 2011
  article
  comments (1)
  share


  Older patients who happened to have been taking cholesterol-lowering statin drugs when admitted to the hospital with serious head injuries were 76 percent more likely to survive than those not taking the drugs, according to results of a Johns Hopkins study."

  VastaaPoista
 46. KOMMENTTI YLLÄM. ARTIKKELIN LOPUSSA:

  Drug companies are desperately trying to find an actual beneficial use for these drugs we spend billions on every year without any demonstrated benefit.

  Yes, they are anti-inflammatory, but so are many other safer and cheaper drugs.

  "Uutinen" on lähes 10 vuotta sitten tehdystä pikkututkimuksesta.

  VastaaPoista
 47. IHMELÄÄKE STATIINI
  Oulun sisätautiprofessorit ovat innokkaita statiinien faneja. Esimerkiksi professori Markku Savolainen kirjoitti jo vuonna 2000 Duodecimin julkaisussa toiveikkaasti, että statiineista tulee myös syöpälääke, koska alennettu kolesteroli estää syöpäsolukalvojen vahvistumisen. Hän ei ehkä tullut ajatelleeksi, että statiini estää myös terveiden solukalvojen vahvistumisen aiheuttaen mittavat haittavaikutukset. Rapatessa roiskuu.

  Syöpä( M.Savolainen v.2000)
  Statiinien tullessa kliiniseen käyttöön niiden pelättiin aiheuttavan syöpää. Tutkimustulokset ovat osoittaneet, että vaikutus on jopa päinvastainen. Suurten tutkimusten (4S, CARE, LIPID) perusteella voidaan jo melko varmasti päätellä statiinien vähentävän syöpien ilmaantumista tai kasvua (Pedersen ym. 2000). Kolesteroli on elimistön kaikkien solujen kalvorakenteiden keskeinen komponentti. Syöpäsolujen kalvojen synty rajoittuu kolesterolisynteesin estyessä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. (Leino)IHMELÄÄKE STATIINI
   Oulun sisätautiprofessorit ovat innokkaita statiinien faneja. Esimerkiksi professori Markku Savolainen kirjoitti jo vuonna 2000 Duodecimin julkaisussa toiveikkaasti, että statiineista tulee myös syöpälääke, koska alennettu kolesteroli estää syöpäsolukalvojen vahvistumisen. Hän ei ehkä tullut ajatelleeksi, että statiini estää myös terveiden solukalvojen vahvistumisen aiheuttaen mittavat haittavaikutukset. Rapatessa roiskuu.

   Sen mitä olen ymmärtäväni solukalvojen toiminnasta ja sen toiminan sotkemista /haitaamisesta avaa kyllä toreettisesti portit syöpäkasvaimille. Lääke joka sotkee/häiritsee solukalvojen monimuotoista toimintaa on kuin "norsu posiilikaupassa".

   Haluaisin vain nyt tarkasti tietää millä tavalla tuo solukalvojen haitta/ vamma tapahtuu staiineilla lääkitessä?

   NN

   Poista
 48. Hyvä Pekka. Kirjoitit 10.10., että "Lääkäreiden keskuudessa on konsensus siitä, että statiineja annetaan keskisuuren ja suuren sepelvaltimotaudin riskin potilaille...".

  Tämä konsensus on nyt tähän menbnessä tuottanut yhteiskuntaan 700 000 "potilasta" ja määrää lisääntyy vuosittain kymmenillä tuhansilla.

  Katsotko todella, että meillä olisi näin monta henkilöä keskisuuressa tai suuressa riskissä?

  Kuinka monta sataa tuhatta suomalsita olisi vielä lääkittävä statiineilla päästäksemme eroon sepelvamtimotaudista?

  Kari Salminen

  VastaaPoista
 49. Hei. Tulipa kiireessä ylle kirjoitusvirheitä kylliksi!

  Kari Salminen

  VastaaPoista
 50. Karille.
  Dudecimin mukaan Suomessa saa Kelan korvausta sepelvaltimotaudin diagnoosilla 200 000 ihmistä. Puolet heistä on alle 65-vuotiaita. Sepelvaltimotauti on Suomessa yleisin kuolinsyy ja siihen kuolee vuosittain 13000 henkilöä.

  Olettavasti sepelvaltimotautia sairastavia on Suomessa enemmän. Monien kohdalla diagnoosin tekee patologi. Olisi kiva tietää monellako noista 13000 sepelvaltimotautiin kuolleesta oli todettu sepelvaltimotauti ennen kuolemaa. Siten saataisiin kerroin, jolla luku 200000 pitäisi kertoa sepelvaltimotaudin kokonaisesiintyvyyden arvioimiseksi.

  Lisäksi: Statiineilla on todettu olevan myös aivoinfarktia estävä vaikutus. Sieltä tulee melkoinen siivu hyperkolesterolemiapotilaita, joille statiineista on hyötyä.

  http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00077

  v.2010 sai statiineista Kelan korvausta 680400 henkilöä.
  Linkki: http://www.sydan.fi/statiinit

  Jonninmoisesta ongelmasta siis edelleen on kyse.

  Tässä edelleen linkki statiinijuttuuni, jossa olen käynyt lähes kaikki atorvastatiinia koskevat tutkimukset. Niiden viitteet löytyvät artikkelin lopusta.

  http://nettipaivakirja5.blogspot.com/2011/10/statiinihoidon-hyodyt-ja-haitat.html

  Loppukommentti: Mielenkiintoista seurata, miten statiinikeskustelu etenee. Lihaksiin kohdistuvien sivuvaikutusten osalta kaivataan lisää tutkittua tietoa.

  VastaaPoista
 51. Todella ihmeellistä on seurata tätä keskustelua, jossa viisaat koulunsa käyneet tohtorit ajavat statiinihoitoja elämäämme kuin jotakin käärmettä pyssyyn keskittymättä ensin vaihtoehtoihin, joissa ihmiset voisivat omasta henkilökohtaisesta lähtökohdastaan arvioida vaihtoehtoja vapaammin.

  Jos ihminen olisi luotu toimivaksi lääkkein (varsinkin "loppuelämäkseen" eli kymmeniä vuosia), eikö jokaisen kansalaisen kyljessä olisi syntymässä saatu lääkedosetti...?

  Monet tautiluokitukset (kuten esim "verenpainetauti" on usean lääketieteen ammattilaisen suulla todettu liioitelluiksi, eli ns "verenpainetauti" on todellisuudessa vain riski sairastua... Siitä haluavat useat ns "ammattilaiset" (lue: lääketehtaiden syöttöporsaat) vaieta!

  Yhden hengen otos

  VastaaPoista
 52. Tuhannet syövät kolesterolilääkkeitä turhaan, kirjoittaa Iltalehti
  http://www.iltalehti.fi/sydan/2011101914594483_sd.shtml

  VastaaPoista
 53. Nyt on tullu paljon keskustelua hyödyistä ja vaaroista. Omakohtainen kokemus on lihasentsyymi arvojen nousu, jonka syytä pähkäiltiin vuosia. Viimein eräs lääkäri käski lopettaa staniinien syöynnin. Olo hieman parantunut,mutta arvot ei.

  Ikäni olen tehnyt raskasta ruummiillista työtä ja urheillut sekä terveelliset elämäntavat muutenkin. Lääkitys aloitettu alle 40v. ja söin lääkettä melkein 15vuotta.

  Eli millä nyt saadaan nämä lihasentsyymi arvot kohdilleen vai joudunko elämään näiden kanssa lopun elämää?

  VastaaPoista
 54. "Karppaajat alkavat sairastua ja kuolla 3-5 vuoden kuluttua"

  Näin Matti Uusitupa tänään.

  Lainaus SavonSanomat :

  <<<<<<
  Sydänliiton puheenjohtaja, professori Matti Uusitupa sanoo, että jos rasvaisten maitotuotteiden suosion kasvu jatkuu, tulokset näkyvät jo 3-5 vuoden kuluttua.

  - Sairastavuus ja kuolleisuus kasvaa, se on varmaa. Varsinkin jos merkittävä osa korkean riskin yksilöistä hylkää terveellisen ruokavalion.


  <<<<<<

  Lainaus loppu


  Linkki :

  http://www.savonsanomat.fi/uutiset/kotimaa/tutkija-karppaamisesta-hitaat-suomalaiset-tulevat-j%C3%A4rkiins%C3%A4/713611

  Nyt on kuoleman ennustajia liikkeellä yhtäaikaa ; viikko sitten ravintolisät tappoivat ja nyt sitten maitorasvat tappavat (ja muut"pahat" rasvat ilmeisesti myös) .

  Tämä ei nyt ihan suoranaisesti liity tähän kolesteroli asiaan , mutta sivuaa sitä kuitenkin aika oleellisesti .

  t. juippi

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. (Juippi)Nyt on kuoleman ennustajia liikkeellä yhtäaikaa ; viikko sitten ravintolisät tappoivat ja nyt sitten maitorasvat tappavat (ja muut"pahat" rasvat ilmeisesti myös) .

   Olen asunut ja työskennellyt monessa maassa mutta en ole nähnyt vastaavaa pelko suhdetta ravintoon kuin Suomessa. Suomessa ravinto koetaan ja "markkinoidaan" vaarallisena ja pelottavana?

   Mistä johtuu tämä kriitikitön rakkaus "Man made" lääkkeisiin ja pelko ravintoon?? jotain on pahasti vinksallaan Suomen ravintokulttuurissa?

   Poista
 55. Uusitupe ei tiedä että ihmisen on miljoonia vuosia syönyt VHH:n tavoin, geenimanipuloimatonta eläinproteiinia, eläinrasvaa, kasviksia, marjoja, hedelmiä....

  Sanoisin että siis aika VHH:ruokaa nykyihmiseen verrattuna. Ehkä Uusitupa osaa perustella runsashiilihydraattisen ja vähärasvaisen ruoan hyödyt lihavuus-, diabetes-, ja syöpätilastoiden valossa. Ne kunon noussut Uusituvan ja Puskan aikakaudella uusiin lukemiin...

  VastaaPoista
 56. Uusitupa on Cultorin tutkimusosaston hallituksen varapuheenjohtaja ja saa sieltä palkkioita. Cultor omistaa mm. Vaasan Oy ja Suomen sokeri -nimiset hiilihydraattiravinteiden valmistajat, sokeria ja leipää. Karppaus on vähentänyt molempien kulutusta, joten ei ihme, että Uusitupa tuomitsee karppauksen. Lääkärien taloudelliset sidonnaisuudet ovat todellinen ongelma puolueettoman tiedon saannin kannalta.

  VastaaPoista
 57. Mielestäni parempi nimi VHH:n tilalle olisi HHH-ruokavalio eli HYVÄ-hiilihydraattinen ruokavalio. Nimenäkin paljon positiivisempi.

  Siitähän tässä pohjimmiltaan on kysymys ,että huonommat hiilarit vaihdetaan parempiin hiilareihin.

  Eihän kaikkien ole pakko 100 %:sti alkaa HHH- ruokavaliolle , sillä osittainenkin muutos on useimmille riittävä .Ei se muutama pottu nyt niin vaarallista ole , tai kokojyvä ruisleipä. Jos on ennen syönyt aterialla 4 pottua ,niin syö nyt 2 pottua sekä korvaa ne "puuttuvat" potut kasviksilla .Jokainen skarppaa itselleen parhaalla tavalla .

  Skarppaa itsesi HHH-ruokavaliolla , vaikka osittain.

  t. juippi

  VastaaPoista
 58. Onko kukaan maininnut tätä norjalaista tutkimusta täällä? Naiset, joilla on korkea kolestroli, elävät pidempään ja heillä on vähemmän sydänkohtauksia sekä aivohalvauksia: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21951982

  VastaaPoista
 59. Teme kirjoitti:*Uusitupe ei tiedä että ihmisen on miljoonia vuosia syönyt VHH:n tavoin, geenimanipuloimatonta eläinproteiinia, eläinrasvaa, kasviksia, marjoja, hedelmiä....* Mitäs eroa tässä viralliseen suositukseen? Paitsi kasviöljyt puuttuu, mutta öljykasvit ovat aina tai ainakin varsin kauan ruokavalioon kuuluneet.

  VastaaPoista
 60. "Monet tautiluokitukset (kuten esim "verenpainetauti" on usean lääketieteen ammattilaisen suulla todettu liioitelluiksi, eli ns "verenpainetauti" on todellisuudessa vain riski sairastua..."

  Voi hyvä sylvi sentään. Tottakai kyseessä on aina "vain" riski sairastua! Eihän mikään tauti tartu 100% tehokkuudella!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. (Mie)Voi hyvä sylvi sentään. Tottakai kyseessä on aina "vain" riski sairastua! Eihän mikään tauti tartu 100% tehokkuudella!

   Heh heh, sanoppa mistä sydän ja verisuonitaudit "tarttuu"?

   Jos ei ne "tartu mistään" niin kuka sen taudin luo jos ei sydän ja verisuonitautinen itse ja miksi/mistä se sen luo?

   NN

   Poista
 61. "Onko kukaan maininnut tätä norjalaista
  tutkimusta täällä? Naiset, joilla on korkea kolestroli, elävät pidempään ja heillä on vähemmän sydänkohtauksia sekä aivohalvauksia:"

  Tämä on nyt vähän sitä samaa luokkaa kuin esim. koleskeptikoiden Framingham -uutisoinnit: poimitaan rusinat pullasta ja ei nähdä metsää puilta. Tuloksilla ei ollut sv-tauti- ja/tai iskeemisen sydäntautikuolinlukujen suhteen tilastollista merkitsevyyttä. Ainoastaan kokonaiskuolleisuuden suhteen tulokset olivat tilastollisesti merkitseviä ja tämäkin vain naisilla. Tässä kohtaa tutkimuksen metodologia/tarkastelun kohde tulee vastaan, sillä tietoa muista lipidiarvoista, siitä ovat alhaisemman kok.kolesterolin omaavan väestönosan arvot syytä esim. sairauden myötä tippuvasta kolesteroliarvosta tms. meillä ei ole.

  VastaaPoista
 62. Niin Mie:
  Oletteko koskaan kuullut mainintoja suomalaisesta Autoklinikka tutkimuksesta? Siinä oli sama kaiku kuin norjalaisten papereissa. Ja suomalainen paperi ei unohtanut myöskään miehiä.

  Akseli

  VastaaPoista
 63. "Oletteko koskaan kuullut mainintoja suomalaisesta Autoklinikka tutkimuksesta? "

  Olen. Tutkimus ei tietenkään osoittanut mitään kausaalisuhdetta eikä omannut erottelukykyä sen suhteen miksi alle 5 kok.kolesteroliarvo näyttää yhdistyvän korkeampaan kuolleisuuteen. Nykytiedon mukaan tätä alhaisempi kok.kolesteroli ei sinällään ole ongelma, vaan kuolleisuuden lisääntyminen selittyy sillä että mm. syövät aiheuttavat kok.kolesterolin laskun.

  Mitä tuohon väliin 5-7 tulee, niin muistuttaisin edelleen siitä, että terveellä henkilöllä jolla riskitaso on matala tai normaali, ei ole sen kummempaa ongelmaa lievästi koholla olevasta kolesterolista. Tämä on siis NYKYkäsitys. Pelkkää kolesteroliarvoa ei pidetä lääkehoidon aloittamisen arvoisena, ellei se ole todella reilusti koholla (8 tai yli).

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. (Mie)Nykytiedon mukaan tätä alhaisempi kok.kolesteroli ei sinällään ole ongelma, vaan kuolleisuuden lisääntyminen selittyy sillä että mm. syövät aiheuttavat kok.kolesterolin laskun.

   "Nykytieto" sana ei sisällä mitään olellista informaatiota josta voisi päätellä asioita. Laitako viitteen?

   NN

   Poista
  2. (Mie)Mitä tuohon väliin 5-7 tulee, niin muistuttaisin edelleen siitä, että terveellä henkilöllä jolla riskitaso on matala tai normaali, ei ole sen kummempaa ongelmaa lievästi koholla olevasta kolesterolista. Tämä on siis NYKYkäsitys. Pelkkää kolesteroliarvoa ei pidetä lääkehoidon aloittamisen arvoisena, ellei se ole todella reilusti koholla (8 tai yli).

   Miten tätä valvotaan käytännössä ettei statiineja lääkäri "määrää" ko. ryhmille?

   Poista
 64. Lopetin statiinilääkityksen 8 vuoden käytön jälkeen tutkittuani asiaa saman ajan. Nyt lopettamisesta on kulunut 7 vuotta. Lopullinen syy oli jatkuvat lihaskivut ja tasapainohäiriöt, jotka loppuivat muutamassa päivässä. En ole raportoinut statiinien käytön aiheuttamia oireita, koska jouduin tekemään päätökseni vastoin lääkärin ehdotonta mielipidettä. Lähipiirissäni on vastaavia vakavia oireita statiinien käytöstä saanut neljä henkilöä. Tuskin näitäkään on tilastoitu. Em syistä oletan, että tilastoidut haittavaikutukset ovat vain murto-osa todellisista. Mm Matti Tolosen, Antti Heikkilän ja Christer Sundqvistin sivujen linkeistä olen voinut perehtyä alkuperäisiin tutkimuksiin ja arvioida niitä. Yleensä virkavastuussa olevat terveysviranomaisemme ja viralliset asiantuntijamme eivät ole suvainneet tällaisia linkkejä kirjoituksissaan antaa.

  VastaaPoista
 65. Tämä on vanha ketju mutta aihe on edelleen kuuma; statiinit.

  Miehelleni tehtiin 2 viikkoa sitten ohituslikkaus ulkomailla koska tilanne oli jo kääntynyt hyvin kriittiseksi hänen kannaltaan ja oli pakko toimia.
  Lääkäri kyseli tarkkaan mitä oli tapahtunut hänen elämässään 2 vuotta sitten. Nimittäin silloin oli kalsiumin kerääntyminen ryöpsähtänyt todella villiin kasvuun. Hän oli 2 vuotta sitten aloittanut statiini lääkityksen. Lääkäri kertoi että on tutkimuksia joissa joillekin henkilöille saattaa statiinit nimenomaan saada aikaan verisuonistossa täydellisen katastrofin ja kasvattaa kalsium kerrosta sen sijaan että ne vähentäisivät sydänkohtauksen riskiä.
  Miehelläni ei ollut verenpainetta mutta hän tupakoi säännöllisesti.
  Olen maallikko, en ymmärrä mistä on kysymys mutta statiineihin tulisi suhtautua todella kriittisesti.

  VastaaPoista
 66. Hei otin tämän HUS LAB sivulta 22.10.2014. Ihmettelen noita eri arvoja? Onko Suomen lääkärit oikeesti myyneet nahkansa lääkefirmoille? Alkaa vähän siltä tuntumaan, hyi helvetti.

  Lääkäriseura Duodecimin ja Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys ry:n Käypä hoito-suosituksen Dyslipidemiat (2013) mukainen kolesterolin tavoitearvo on alle 5.0 mmol/l.

  Pohjoismaisessa NORIP-viitearvoprojektissa (Nordic Reference Interval Project) määritettiin v. 2004 aikuisille myös kolesterolin viitearvot. Viitealueet aikuisilla NORIP-tutkimuksen mukaan

  18 - 29 v 2.9 - 6.1 mmol/l
  30 - 49 v 3.3 - 6.9 mmol/l
  Alkaen 50 v 3.9 - 7.8 mmol/l

  VastaaPoista