perjantaina, kesäkuuta 10, 2011

Kolesterolimafialle terveisiä!

*
Kolesterolia alentavien lääkkeiden (statiinien) suhteen on Suomessa käyty aika erikoisia näytelmiä uudessa sosiaalisessa mediassa (blogit, Facebook yms.) ja vanhassa perinteisessä mediassa (TV, lehdet, kirjat).

Professori Timo Strandberg esiintyi 18.6.2010 vieraskirjoittajana terveysblogissani. Siitä hänelle suuri kiitos vaivannäöstä. Valitettavasti professori Strandberg vetäytyi keskustelusta. Hän jättäytyi pois keskustelusta kohdatessaan epämieluisia haasteita hyvinkin kriittisten kommenttien edessä. En luopunut toivosta saada häneltä kommentteja lukuisiin hyviin kysymyksiin koskien mm. statiinien sivuvaikutuksia. Hän lupasi useita kertoja minulle lähetetyissä sähköpostiviesteissä palata asiaan mahdollisimman pian. Minun lisäkseni häntä lähestyi sähköpostein moni muukin kolesterolilääkkeiden haitoista kiinnostunut kansalainen (kiitos kun lähetitte minulle tietoja tästä!).

Minun kärsivällisyyteni alkaa olla lopussa! Professori Strandbergilta ei saatu mitään vastauksia professori Kari Salmisen esittämiin kysymyksiin. Sähköpostissaan minulle professori Strandberg sanoo, että Salmisen kysymyksiin löytyy vastaus hänen kirjastaan "Totuus Kolesterolista", jonka ystävällisesti sain luettavakseni. Kyseessä on kevyellä kädellä kirjoitettu kolesterolilääkkeiden ylistystarina. Vastauksia Salmisen kysymyksiin ei löydy.

Kertauksen vuoksi tässä vielä nämä professori Kari Salmisen esittämät kysymykset avoimen kirjeen muodossa professori Timo Strandbergille:


Timo Strandberg esitti Veteraaniurheilijablogissa viime vuoden kevätpuolella viisi kolesterolia koskevaa kysymystä, joihin hän itse vastasi. Omiin kysymyksiin on helppo vastata. Siksi puolestani esitin vastineessani   viisi kysymystä, joihin hän tiettävästi lupasi vastata menneen syksyn kuluessa. Kiireiltään ehdittyään. Vastausta ei ole näkynyt.

Toistan nyt kysymykset pääpiirteissään.

1. Strandberg toteaa perustelematta, että "tyydytetyn (po. tyydyttyneen) rasvan saannin ja valtimotaudin välillä on yleisesti epidemiologinen yhteys". Kiistattoman nykytiedon valossa (viitteet vastineessani) yhteyttä ei ole. Kysymykseni kuului: mihin tutkimuksiin Strandberg perustaa väitteensä?

2. Kotimaiset ja ulkomaiset tutkimukset osoittavat yhtäpitävästi, että infarktipotilaiden ja terveen vertailuväestön kolesteroliarvoissa ei ole eroja (viitteet vastineessani). Kysymykseni kuuluikin: miksi siis toiset saman kolesteroliarvon omaavat henkilöt saavat infarktin ja suuri enemmistö heistä ei sitä saa?

3. Dyslipidemioiden Käypä hoito-suosituksessa kaikille suomalaisille veren kolesterolipitoisuuden tavoitearvoksi määrätään <5 mmol/l. Strandberg itsekin myöntää, että kolesteroli "ei ole yhtä vaarallista kaikissa oloissa". Tämän osoittaa Score-taulukkokin. Kysymykseni: miksi siis kaikille on asetettu tämä sama tiukka tavoitearvo, jonka 7-8 kymmenestä suomalaisesta ylittää?

4. Tiukka tavoitearvo on johtanut siihen, että vuonna 2009 yli 660 000 kansalaista on määrätty käyttämään joka päivä hamaan elämänsä loppuun statiineja. Vuonna 2010 määrä lienee ylittänyt 700 000 rajan. Lääkitys kohdistuu erityisesti seniori-ikäisiin. Strandberg itse on osoittanut (viite vastineessani), että heistä virkeimmillä ja terveimmillä on selkeästi tavoitearvon ylittävät kolesterolipitoisuudet veressään. KELA ja Turun yliopisto ovat tutkimuksessaan todenneet "Veren kolesteroliarvot eivät ennusta sydän- ja verisuonitautikuolemia eläkeikäisillä" (KELAn tiedotus Tätä tutkimme, Joulukuu 2007). Kysymykseni kuului: mikä on Käypä hoito-ryhmän tavoite lääkittävien kansalaisten määrälle? Tavoitearvon ylittää ainakin 3 miljoonaa suomalaista.

5. Viides kysymykseni koski statiinien turvallisuutta, mistä viime aikoina julkisuuteenkin tulleiden tietojen mukaan on annettu varsin huoleton kuva. Mikä on Strandbergin käsitys statiinien haittavaikutuksista ja turvallisuudesta? Tämä tieto on tärkeä kirjata tulevaisuutta varten.

Lisään vielä julkitulleen oudolta tuntuvan seikan. Käypä hoito-ryhmän jäsenillä yhtä lukuun ottamatta on syvälliset suhteet kolesteroliliiketoimintaa harjoittaviin kansainvälisiin jättiyrityksiin. Tämä kävi ilmi Ylen MOT-ohjelmassa 25.10.2010. Kysymykseni Strandbergille: onko tällainen sitoutuminen hyväksi hoito-ohjeen uskottavuuden kannalta?

Asian tekee vielä oudommaksi se, että viikoilla 41-42, juuri ennen kohua herättänyttä MOT-ohjelmaa, Duodecimin laajoilta Käypä hoito-sivustoilta katosi juuri ja vain nämä Dyslipidemioiden hoito-ryhmän Sidonnaisuus-ilmoitukset. Osaako ryhmän sihteeri Strandberg kertoa syyn tähän tietoteknisesti hämmästyttävään ilmiöön? Duodecimin vastaava toimitus ei ole antanut vakuuttavaa selvitystä.

Hyvää alkanutta vuotta 2011 toivottaen
Kari Salminen


Professori Strandbergin vieraskirjoitus terveysblogissani innoitti kansalaisia ja terveysalan ammattilaisia ottamaan yhteyttä minuun hyvinkin vilkkaasti (kiitos tästä!). Sain mm. vastaanottaa aivan erinomaisen kiinnostavan vieraskirjoituksen diplomi-insinööri Leino Utriaiselta (kiitos!). Kirjoituksessaa Utriainen otti esille käyttämänsä statiinilääkkeen vakavat terveyshaitat ja kirjoitus johti vilkkaaseen keskusteluun terveysblogissani ja muussa mediassa.

Yhteydenotot ovat jatkuneet pitkin kevättä 2011. Julkaisen nyt ajankohtaisen koosteen näistä yhteydenotoista. Olkaa edelleenkin yhteydessä minuun ja terveysviranomaisiin. Olemme mieluusti edistämässä monipuolisempaa ja kaikkia näkökohtia kolsterolikysymyksessä esille ottavaa viestintää Suomessa.

Suojatakseni sähköpostilla minuun yhteyttä ottaneiden yksityisyyttä, olen merkinnyt kirjoituksessa mainitut yksityishenkilöiden nimet {piip} -merkinnällä ja tehnyt muutamia kommentteja itsekin (CS kommentoi).

Sähköpostiliikennettä Christer Sundqvistille:


Kiitän lämpimästi prof. Tuohimaata osallistumisesta keskusteluun. Olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan. Haluan "kenttätyöntekijänä" vielä kertoa, että ei mene päivää, etten kuulisi kolesterolihaitoista. Eilen eräässä terveyskeskuksessa hoitajat kertoivat liikuntakyvyttömästä potilaastaan, joka juuri kotiutettiin kävelevänä kun statiinit saatiin pois.

Eilen tavattiin myös henkilö, jolle lääkäri kirjoitti voimakkaan kortikosteroidin statiinien aiheuttamiin lihasoireisiin. Henkilö ei suostunut ottamaan kortikosteroidia, vaan meni tutkimuksiin. Mitään ei löydetty, nainen lopetti statiinit ja kaikki oireet ovat poissa. Tapauksia on aivan loputtomasti ja välillä tuntuu, että valtava määrä suomalaisia on rampautettu kolesterolilääkityksellä. Ei ihme, että terveyskeskusten ovet käyvät tiuhaan ja kipulääkkeet käyvät kaupaksi. Vastaani tullut erikoisin statiinihaitta on kielen kipeytyminen. Koulutuksessamme oli hammaslääkäri, joka kertoi potilaansa kielen tulleen kovin kipeäksi ja araksi statiinin aloittamisen jälkeen. Oireet hävisivät kun statiini lopetettiin. Se, mitä hormonipuolella tapahtuu statiinien seurauksena on jo lisäkeskustelun aihe.

Mahtaisiko masennuslääkkeiden käytön kymmenkertaistuminen viimeisen kymmenen vuoden aikana olla jotenkin tähän yhteydessä?

Ystävällisin terveisin

{piip}
Farmaseutti, LuK, lääkehuollon lehtori-----------------------------------


Olkoon tämä ”testamenttini” aiheesta julkisuudessa. Aiheella kun ei ole mitään tekemistä työni kanssa, vaan se on ollut minulle ainoastaan aikaavievä ”vapaa-ajan harrastus”. Jos joku kaipaa tarkempia perusteluja väitteilleni ottakoon yhteyttä (CS kommentoi: voin pyynnöstä välittää kommenttinne tälle kirjoittajalle).


Ensinnäkin oikein paljon kiitoksia {piip} ja aiemmin {piip} kirjoituksistanne. Tällaisia kentältä tulleita todellisia kokemuksia pitäisi pyrkiä tuomaan huomattavasti enemmän julkisuuteen. Kirjoituksenne tukevat täysin omia havaintojani. Erilaisten terveyshaittojen yleisyyttä statiinien käyttäjillä pitäisikin nyt ruveta pikaisesti tutkimaan yhteiskunnan rahoituksella ilman lääketeollisuuden tukea, ja sellaisten henkilöiden toimesta, joilla ei ole minkäänlaisia kytköksiä lääketeollisuuteen.


Tässä yhteydessä haluan tuoda esille, miksi itse aikanaan lähdin tässä asiassa julkisuuteen. Havahduin aiheeseen nähtyäni Ylen ”Silminnäkijä”-sarjan ohjelman ”Turha kolesterolisota”, ja luettuani perään Uffe Ravnskovin kirjan ”Kolesterolimyytti”. Molemmissa todettiin yksiselitteisesti ja perustellusti, että kolesterolilääkkeet ovat käytännössä hyödyttömiä. Ravnskov toi lisäksi esille statiinien aiheuttamat moninaiset terveyshaitat. Tuttavapiirissäni oli 19 statiinien käyttäjää, joista muutama ihan lähipiirissä. Lähipiiriläisilläni tuntui olevan juuri niitä terveyshaittoja, joita Ravnskov toi kirjassaan esille. Rupesin sitten kyselemään asiasta tarkemmin noilta muilta tuttavapiiriini kuuluvilta statiinien käyttäjiltä, joista ihan jokainen tuntui kärsivän Ravnskovin kuvaamista haitoista. Yleisimmät haitat olivat erilaiset lihasvaivat, alaraajojen ongelmat ja muistihäiriöt.


Ravnskov perusti väitteensä selkeisiin tieteellisiin faktoihin. Hän toi erinomaisesti esille paitsi omia väitteitään tukevan kirjallisuuden, myös vastakkaista näkemystä puoltavan kirjallisuuden, sekä selkeät tieteelliset perustelut sille, mikä siinä on vikana. Aloin järjestelmällisesti penkomaan Ravnskovin väitteiden taustalla olevia julkaisuja, ja havaitsin hyvin nopeasti (muutamista kirjassa esiintyvistä virheistä huolimatta) hänen olevan oikeassa. Mitä enemmän asiaan tutustuin sitä enemmän aloin ihmetellä, kuinka voi olla mahdollista, että asiantuntijat ympäri maailman tuntuvat olevan pihalla kuin lumiukot kolesteroliin liittyvistä tieteellisistä faktoista. Vallalla olevan teorian taustalla ei näkynyt olevan minkäänlaista tieteellistä näyttöä, vaan sen perusteet olivat monin paikoin suorastaan naurettavan lapselliset. Tuntui ettei kukaan asiantuntija voi siihen uskoa, jos on tosissaan perehtynyt alan kirjallisuuteen.


Otan yhden konkreettisen esimerkin lapsellisista perusteluista. Haastattelin useita lääkäreitä kysellen heiltä perusteluja sille, miksi kolesterolia kannattaa alentaa lääkkeillä. Yleisimpänä vastauksena tuli kuin apteekin hyllyltä: ”Joillakin luonnonkansoilla on matalat kolesteroliarvot ja ei lainkaan sydäntauteja”. Tällä perusteella kuulemma voi päätellä, että matala kolesterolitaso on ”ihmisrodulle ominaista ja luontaista”. Tämä ilmeisesti lääketeollisuuden myyntimiehiltä opittu myyntivaltti on kirjattu myös hoitosuosituksiin. Missään ei kuitenkaan vaivauduta tuomaan esille sitä tosiseikkaa, että kyseisten luonnonkansojen keski-ikä on alle 30 vuotta, mikä selittää alhaisen sydäntautikuolleisuuden. Tämankaltainen olennaisten tosiasioiden pimittäminen on hyvin yleinen käytäntö, jonka avulla saadaan luotua harhaanjohtava illuusio kolesterolin alentamisen järkevyydestä.


Tähän voisikin nyt todeta kyynisesti, että siitä vain kaikki alentamaan kolesteroliarvojanne näiden luonnonkansojen tasolle, ja mielellään mahdollisimman nuorena, niin saadaan suomalaistenkin keski-ikä putoamaan alle 30 vuoden. Siitä olen asiantuntijoiden kanssa samaa mieltä, että sydäntautikuolleisuus taatusti romahtaa. Tieteellisesti tämä luonnonkansa-argumentti on suunnilleen yhtä järkevä kuin että suosittelisi suomalaisia pukeutumaan ympärivuotisesti pelkkään lannevaatteeseen, koska niin tekevät päiväntasaajan seudulla asuvat luonnonkansatkin. Ja jos talvella meinaa tulla kylmä kannattaa lämmittää ulkoilman lämpötilaa lämmittämällä lämpömittaria kuumavesihanan alla, niin johan alkaa tarjeta. On nimittäin täsmälleen yhtä perusteltua ja järkevää kuin kolesterolin alentaminen sydäntautien ehkäisemiseksi. Nämä sinänsä hupaisat esimerkit eivät kovin paljoa naurata, sillä useat ”tieteelliset perustelut” kolesterolin alentamisen järkevyydestä ovat todellakin tätä tasoa!


Esitin sitten ajatukseni kolesterolilääkkeiden turhuudesta ja haitoista statiineja käyttäville tuttavilleni, joista osa lopettikin lääkityksen, minkä seurauksena heidän jokaisen haittansa joko lievenivät tai paranivat kokonaan. Muutaman heistä lääkärit vaativat kolesteroliarvojen noustessa heitä aloittamaan hoidon uudestaan toisella statiinilla, jolloin kaikkien heistä haitat taas pahenivat tai palasivat. Lopulta he luopuivat lääkkeistä kokonaan, jolloin haitat taas lievenivät tai paranivat. Mikään muu asia ei muuttunut lääkityksissä tai elämäntavoissa, joten oli itsestäänselvää, että vaivat johtuivat statiineista. Jos joka ikinen tuntemistani statiinien käyttäjistä kärsi elämänlaatuaan merkittävästi heikentävistä lääkityksen aiheuttamista terveyshaitoista, niin kenenkään on turha tulla väittämään, että nämä vaivat eivät olisi hyvin yleisiä. Ja jos tutkimustulokset muuta osoittavat, silloin niiden tutkimusasetelmia ja tuloksia on tarkoitushakuisesti ja räikeästi manipuloitu. Varsinkin kun terve järkikin sanoo, kolesterolin tärkeyden elimistölle tietäen, että kolesterolin alentamisesta täytyy seurata terveyshaittoja.


Osa tuttavistani, mukaan lukien pari lähipiiriläistä, ei kuitenkaan lääkärinsä kehotuksesta suostunut hoitoaan lopettamaan. Joillakin heistä haitat olivat todella vakavia, ja niiden seuraaminen oli todella rankkaa. Tässä jos missä toteutui kohdallani sanonta ”tieto lisää tuskaa”, ja minun oli yksinkertaisesti pakko yrittää tehdä asialle jotain. Yritin kirjoittaa aiheesta Lääkärilehteen katsauksen, jolle annoin nimeksi ”Totuus kolesterolista”. Kirjoituksen arvioineet asiantuntijat luonnollisesti lyttäsivät sen maan rakoon. Otsikko sentään sai jatkaa elämäänsä Prof. Timo Strandbergin ja Prof. Petri Kovasen vastikään julkaisemassa science fiction –romaanissa (mikä ihmeellinen yhteensattuma), jossa ”pimeälle puolelle siirtynyt paha kolesteroli terrorisoi ihmiskuntaa” vanhaan hyvään ”Tähtien sota” -tyyliin.


Kalevassa julkaistiin lauantaina 30.4. toimittaja Heli Väyrysen kirjoittama Strandbergin haastattelu, jossa Strandberg on huolissaan siitä, että ”kolesterolista on liikkeellä väärää tietoa”. Samasta asiasta olen minäkin hyvin huolestunut, ja tuon väärän tiedon levittämisestä ovat pääasiassa vastuussa Strandberg itse sekä hänen hoitosuosituksia laativat kollegansa. Väyrynen kirjoittaa haastattelussaan: ”Strandberg on seurannut kolesteroliskeptikkojen kritiikkiä tiedotusvälineissä surullisena. Kolesterolia pitkään tutkinut asiantuntija sekä nettitiedon ja omien kokemustensa varassa kommentoiva maallikko saavat mediassa yhtä suuren painoarvon.”


Kommentti on vähintäänkin erikoinen, sillä julkisuudessa kritiikkiä ovat esittäneet pääasiassa pitkän linjan tiedemiehet ja arvostetut professorit. Näen kommentin erityisesti hyökkäyksenä statiineista sairastunutta ja niiden käytön vähentämisen puolesta erinomaisen perustellusti Kalevan mielipidepalstalla (7.4.) kirjoittanutta Leino Utriaista kohtaan. Kommentti osoittaa Strandbergin täydellisen välinpitämättömyyden ja piittaamattomuuden niitä ihmisiä kohtaan, jotka ovat lääkityksen vuoksi sairastuneet. Samaa piittaamattomuutta osoittaa myös se, että Strandberg pyrkii kaikin keinoin vähättelemään ja suorastaan peittelemään tutkimuksia, jotka osoittavat statiinien aiheuttavan terveyshaittoja, vaikka hänen pitäisi hoitosuositusten laatijana olla niistä erittäin huolestunut ja huutaa huolensa julki kovaan ääneen.


Prof. Kari Salminen on ansiokkaasti ja perustellusti kritisoinut kolesteroliteoriaa jo suurin piirtein ennen kuin itse olin syntynytkään. Tuolloin asian ymmärtäminen oli paljon vaikeampaa kuin nykyään, koska tutkimustietoa oli paljon vähemmän. Nykyäänhän kolesteroliteorian kumoavaa tietoa tulee koko ajan lisää kiihtyvällä tahdilla, ja sitä on jo niin paljon, että asian pitäisi olla jokaiselle asiaan toden teolla perehtyneelle asiantuntijalle itsestään selvä. Salminen on esittänyt Strandbergille julkisuudessa aiemmin tässäkin viestiketjussa esiin tulleita kysymyksiä, joihin Strandbergilla ei ole kuulemma ”ollut aikaa” vastata. Kummallisesti Strandbergilla kuitenkin oli heti aikaa paneutua penkomaan julkaisua, jossa statiinien oli jollain ihmeen konstilla osoitettu ehkäisevän syöpää, ja lähettää se tälle foorumille vastauksena lähettämääni viestiin, jossa toin esille tuoreen julkaisun, jossa statiinien osoitettiin aiheuttavan eturauhassyöpää. Kysymys ei siis ole siitä, etteikö Strandbergilla ole aikaa.


Strandbergilta on ihan turha odottaa vastauksia noihin Salmisen kysymyksiin, koska hän pelkää, että niiden tarkempi penkominen tulee väistämättä osoittamaan, että hänen käsityksensä kolesterolin vaaroista ei pidä paikkaansa. Tämä on ollut Strandbergin kollegoineen yleinen tapa toimia jo pitkään. Kritiikkiin ei vastata suoraan, koska näyttö sen puolesta on kiistaton, ja heidän omaa kantaansa tukevaa tieteellistä näyttöä ei ole olemassa. Näin ollen heidän ainoaksi mahdollisuudekseen jää ”vaieta kritiikki kuoliaaksi” tai hokea hokemasta päästyään, kuinka ”useat sadat tutkimukset ovat kiistatta osoittaneet heidän olevan oikeassa”. Ja silloin harvoin kun kritiikkiin vastataan siihen vastataan virheellisillä väitteillä sekä keksimällä kuinka näissä vastakkaisissa julkaisuissa olisi jotain mystisiä ”sekoittavia tekijöitä”, joiden vuoksi niiden tulokset ovat vääriä. Helppoa ja yksinkertaista, eikä tarvitse vaivata päätään niin monimutkaisilla asioilla kuin oikeilla tieteellisillä perusteluilla, varsinkaan kun niitä ei ole olemassa.


Strandberg on tehnyt kolesterolitutkimusta 30 vuotta ja tehnyt siitä aikanaan väitöskirjan. Tällä perusteella hän julistautuu suureksi kolesteroliasiantuntijaksi, vaikka hänen kolesterolitietämyksensä näyttää jämähtäneen ajalle jolloin hän teki väitöskirjaansa. Hän tuntuu olevan perillä ainoastaan sellaisista uudemmista tutkimuksista, jotka ovat edullisia lääkemyynnin edistämisen kannalta, ja vastakkaisista tutkimuksista hän ei näytä olevan edes tietoinen. Ristiriita julkisuudessa käytävässä kolesterolikeskustelussa syntyykin siitä, että kritiikkiä esittävät skeptikot perustavat kritiikkinsä tuoreeseen tutkimustietoon, ja ovat perillä myös niistä lukuisista tutkimuksista, joiden tulokset eivät ole lääkemyynnin edistämisen kannalta edullisia.


Strandbergin tavoin olen minäkin seurannut erittäin surullisena julkisuudessa käytävää kolesterolikeskustelua. On täysin käsittämätöntä, että hoitosuosituksia laativat henkilöt, joilla on merkittävät henkilökohtaiset taloudelliset kytkökset lääketeollisuuteen, ja joiden käsitys kolesterolista perustuu ikivanhoihin pakkomielteisiin päähänpinttymiin, joilla ei ole mitään tekemistä tieteellisten tosiasioiden kanssa. Kuitenkin he tuntuvat edelleen saavan julkisuudessa paikoin suuremman painoarvon kuin ne todelliset (skeptikko)asiantuntijat, joilla ei ole minkäänlaisia kytköksiä lääketeollisuuteen, ja jotka yrittävät epätoivoisesti tuoda julki totuuden. Hoitosuositusten laatijat eivät esim. tunnu ymmärtävän lainkaan Prof. Pentti Tuohimaan ja Prof. Matti Järvilehdon erinomaisen oivaltavaa ja perusteltua tuoretta teoriaa verisuonitukosten synnystä, vaikka se on saanut maailmalla hyvin positiivisen vastaanoton. Ongelma lienee siinä, että tuo teoria osaltaan romuttaa käsityksen kolesterolin vaarallisuudesta?


Hoitosuosituksia laativien asiantuntijoiden puolustukseksi voi sanoa, että he seuraavat hoitosuosituksissa samaa trendiä kuin asiantuntijat kaikkialla muualla maailmassakin. Kuinka sitten on mahdollista, että asiantuntijat ympäri maailman tuntuvat olevan pihalla kuin lumiukot kolesteroliaiheisesta tieteellisestä kirjallisuudesta? Tähän lienee kolme mahdollista syytä: 1) Heillä ei ole aikaa tutustua itse tarpeeksi hyvin alan kirjallisuuteen, vaan heidän asiantuntemuksensa perustuu pääasiassa lääketeollisuuden myyntimiehiltä saatuun ”koulutukseen”, jossa tuodaan ilmi ainoastaan lääkemyynnin edistämisen kannalta olennaiset tutkimukset, ja vastakkaiset tutkimukset jätetään huomiotta (tässä yhteydessä haluan korostaa, että lääketeollisuuden myyntimiehet tekevät työtään, ja valtaosa heistä toimii taatusti hyvässä uskossa annettujen ohjeiden mukaisesti); 2) He ymmärtävät totuuden, mutta eivät enemmistön paineen alla ja/tai taloudellisten kytköstensä vuoksi uskalla ryhtyä vastustamaan valtavirtaa; 3) He yrittävät tarkoitushakuisesti johtaa yhteiskuntaa harhaan, motiiveinaan lääketeollisuuden myynnin edistäminen ja henkilökohtainen vaurastuminen.


Valtaosa asiantuntijoista kuulunee kategoriaan 1), ja yhä useampi luultavasti kategoriaan 2). En olisi ollenkaan yllättynyt jos kategoriaan 3) kuuluvia tapauksiakin maailmalta paljastuisi, sillä vastaavia tapauksia on paljastunut aiemmin kun kolesterolilääkkeillä rikastuneita lääketehtaita on tuomittu miljardiluokan korvauksiin rötöksistään. Tällöin on mm. paljastunut tapauksia, joissa asiantuntijan ja lääketehtaan välillä on ollut salainen sopimus, jonka mukaan lääketehdas on maksanut asiantuntijalle rojaltityyppistä korvausta, jonka määrä on ollut sidottu tietyn lääkkeen myyntivolyymiin. Kuulostaa täysin uskomattomalta että tällaista voi tapahtua, mutta tämä on ihan silkkaa faktaa!


Alussa mainitsemistani tuttavapiiriini kuuluvista statiinien käyttäjistä viimeinenkin lopetti vihdoinkin (aiemmin jääräpäisenä pysyneen lääkärinsä kehoituksesta) lääkityksensä pari viikkoa sitten, joten olen nyt saavuttanut sen tavoitteen, joka minulla oli kun julkisuuteen lähdin. Tuttavapiirissäni on nyt 19 henkilöä, joiden elämänlaatu on turhan statiinien käytön lopettamisen ansiosta huomattavasti parempi kuin aiemmin. Moni heistä lopetti lääkityksen lääkärinsä kehotuksesta MOT-ohjelman jälkeen, joten olen asiassa suuressa kiitollisuudenvelassa toimittaja Martti Backmanille. On pakko mainita että seurasin hämmentyneenä, kuinka ”maallikkotoimittaja” Backman pystyi muutamien viikkojen asiaan perehtymisen jälkeen oikomaan selkeisiin tieteellisiin faktoihin nojaten hoitosuositusten laatijoiden julkisuudessa esittämiä virheellisiä väitteitä ohjelman sisällöstä. Todella hatunnoston arvoinen suoritus!


Lopuksi haluan vielä esittää Nostradamusta. On päivänselvää, että ei mene enää kovin kauaa siihen kun väistämätön tapahtuu ja tosiasiat tulevat yleisesti hyväksytyksi. Lumipalloefekti on käynnistynyt, ja sitä ei voida enää pysäyttää. Malcolm Kendrick totesi erinomaisessa kirjassaan ”Ei sittenkään kolesteroli”, että kehoitus alentaa kolesterolia lääkkeillä on ”vakava rikos ihmiskuntaa vastaan”. Ennustankin, että lähivuosien paljastukset tulevat johtamaan lääketieteen historian ylivoimaisesti suurimpaan skandaaliin, jonka rikosoikeudelliset seuraukset tulevat olemaan aivan omassa kastissaan.


Hoitosuosituksia laativien asiantuntijoiden olisikin nyt hyvä ottaa hieman ennakkoa ja pysähtyä pohtimaan omaa asemaansa sillä hetkellä kun (ei siis jos) tämä ihan lähivuosina tapahtuu. Tietämättömyydelläkään ei voi väistää vastuutaan, sillä tosiasiat ovat olleet yleisessä tiedossa ja jokaisen asiantuntijan saatavilla vuosikausia. Seuraukset olisivat todella vakavat, jos joidenkin kohdalla paljastuisi, että kyseessä on ollut omien taloudellisten intressien ajama tarkoituksellinen yhteiskunnan harhaanjohtaminen, jolla on pyritty tietoisesti aiheuttamaan kansanterveyden romahtaminen, ja sitä kautta lääkemyynnin huomattava lisääntyminen. Itse en tällaiseen usko, ainakaan suomalaisten asiantuntijoiden kohdalla, mutta teoriassa se on tietenkin mahdollista ainakin jossain päin maailmaa.


Ymmärrän tavallaan hoitosuosituksia laativien asiantuntijoiden aseman ja tilanteen, sillä lääketeollisuus pyrkii hyvin voimakkaasti vaikuttamaan heidän päätöksentekoonsa järjestämillään koulutustilaisuuksilla, joita sitten vielä tehostetaan merkittävillä henkilökohtaisilla taloudellisilla kytköksillä. Tätä järjestelmällistä aivopesua vasten ei ole mikään ihme, että asiantuntijoiden todellisuus on pahasti hämärtynyt. Heidän vastuutaan se ei kuitenkaan poista. Asiantuntijoille on varmasti vaikeaa myöntää vuosikausien jälkeen ”menneensä halpaan” ja olleensa väärässä, mutta mikäli he nyt näin tekisivät, olisi se ainakin minun mielestäni erittäin kunnioitettava teko.


Ja vielä ihan lopuksi, eihän siitä ole kovinkaan montaa vuotta kun itsekin vielä uskoin täysillä korkean kolesterolin aiheuttavan sydäntauteja, joten enpä taida lopultakaan olla itse yhtään sen kummempi kuin kritisoimani asiantuntijat (tosin en ole ollut laatimassa hoitosuosituksia, joten se minulle sallittakoon, ja olen tullut myöhemmin järkiini). Totuus on piilotettu paikoin todella hyvin, ja sen esiin kaivaminen vaatii kokeneen ammattitutkijan perusteellisen perehtymisen alan tieteelliseen kirjallisuuteen.


Ystävällisin terveisin ja hyvää jatkoa kaikille toivottaen,


{piip}


”maallikko”, kolesteroliskeptikko


FT, dosentti, 20 vuoden kokemus lääketieteellisestä tutkimustyöstä osteoporoositutkijana, palkittu vuoden parhaasta luututkimuksesta Suomessa, Euroopan luututkimusseuran tutkijapalkinnolla, Uuden Teknologian Säätiön palkinnolla parhaasta suomalaisesta keksinnöstä, sekä Tasavallan Presidentin InnoSuomi-keksintöpalkinnolla. Perehtynyt vuosikausien ajan erittäin perusteellisesti kolesteroliaiheiseen tieteelliseen kirjallisuuteen, ja tuntee sen paremmin kuin osteoporoosiaiheisen.27 kommenttia:

 1. Tosi tärkeä kirjoitus. Tuntuu välillä siltä että potilas joka kieltäytyy statiinihoidoista on erikoinen kummajainen. Saa lääkäriltään haukut eikä sittenkään paranna tapojaan!!! Onneksi on muitakin statiineja vastaan protestoivia.

  VastaaPoista
 2. On hyvä pitää tulia statiini, kolesteroli ja kovienrasvojen soppakattilan alla. Kyllä siitä kypsää tulee aikanaan

  VastaaPoista
 3. Valion entiselle tutkimusjohtajalle, Kari Salmiselle on ostettu professorin titteli tai hän on itse sen ostanut. Siksi olisi asiallista liittää hänen tekstiinsä h.c.
  Siis professori (h.c.) Kari Salminen.

  Kuka tahansa voi ostaa rahalla professorin tittelin ja alkaa sillä kekkuloimaan. Julkaisujen määrä voi olla tieteellisissä lehdissä nolla vaikka omaisi ostoprofessorin tittelin. Salmisen julkaisujen määrästä tieteellisissä lehdissä minulla ei ole tietoa.

  h.c. = honoris causa (kunninan vuoksi, kunnia-).

  VastaaPoista
 4. Ei voi professorin arvosanaa kuka tahansa ostaa.

  VastaaPoista
 5. Tämä keskustelu on auttamatta jo jälkijunassa. Isot pharmat ovat jo jättäneet statiinit taakse koska niistä ei saa katetta. Nyt on vuorossa "uuden sukupolven" diabeteslääkkeet. Näitä on ovelasti saatu mainostamaan sekä arvoisa näyttelijä että THL (Victoza-diabeteslääke).

  Aivan sama kaava toistuu kuin statiineissa. Nyt on kova kiire saada kalliit uudet diabeteslääkkeet korvattavaksi. Seuraava askel on se, että huomataan jokaisen kansalaisen tarvitsevan kyseistä lääkettä.

  On aika mielenkiintoista, että THL ja lääkärit hehkuttavat lääkettä vaikka saman hoitotehon saisi yksinkertaisesti jättämällä hiilarit pois ruokavaliosta. Mutta ei kierre jatkuu. Syökää mitä syötte ja pilleri päälle...

  Miten helkutissa THL voi olla yksittäisen lääkkeen kampanjassa noin avoimesti mukana. Tämähän alkaa olla yhtä röyhkeää touhua kuin Jenkkilässä.

  RH

  VastaaPoista
 6. Kehitys ei etene aivan kuten anonyymi epäilee - hiljalleen rappeutumalla ( oma sanonta ).
  Tämän päättelen:
  http://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2011/SLL232011-1930.pdf

  VastaaPoista
 7. "Ennustankin, että lähivuosien paljastukset tulevat johtamaan lääketieteen historian ylivoimaisesti suurimpaan skandaaliin, jonka rikosoikeudelliset seuraukset tulevat olemaan aivan omassa kastissaan."

  Statiinit ovat hyttysen ininää. Tutustu rokotteiden vaiettuun puoleen, niin tiedät mikä tulee olemaan suurin skandaali.

  VastaaPoista
 8. Mielenkiintoinen juttu ja tarpeellinenkin. Tämä tosin särähti korvaan, *piip* nro kakkoselta:

  ”Joillakin luonnonkansoilla on matalat kolesteroliarvot ja ei lainkaan sydäntauteja”. Tällä perusteella kuulemma voi päätellä, että matala kolesterolitaso on ”ihmisrodulle ominaista ja luontaista”. Tämä ilmeisesti lääketeollisuuden myyntimiehiltä opittu myyntivaltti on kirjattu myös hoitosuosituksiin. Missään ei kuitenkaan vaivauduta tuomaan esille sitä tosiseikkaa, että kyseisten luonnonkansojen keski-ikä on alle 30 vuotta, mikä selittää alhaisen sydäntautikuolleisuuden."  Luonnonkansojen "keski-ikä" on arvioitu samaan luokkaan kuin kivikauden ihmisten, eli noin 40 vuoteen. Maanviljelyn aloitusta ja elämistä paikallaan pidetään yleisesti ihmiskunnan kehitysaskeleena, mutta muuttuneet olot näyttävät vaikuttaneen negatiivisesti elinikään pudottaen sen noin 20 vuoteen. Keskimääräinen elinikä pysyi alhaisena 1700-luvun lopulle saakka nousten harvoin jos koskaan yli 25 vuoden "sivistyneissä" maissa (v. 1667 Lontoossa eliniänodotteen arvioitiin olevan 18 vuotta). Teollinen vallankumous mahdollisti elintason nousun, lääketiede kykeni ensimmäistä kertaa tehokkaasti ehkäisemään ja hoitamaan infektioita mm. rokottein ja hygieniasäädöksin ja poliittiset olot vakaantuivat.

  Terveelliset elämäntavat voivat vaikuttaa positiivisesti henkilön painoon, kehon koostumukseen, voimaan ja kestävyyteen. Niillä voidaan minimoida riski saada aivohalvaus, sydänkohtaus, diabetes tai syöpä. Niillä ei kuitenkaan voida saada aikaan suurta vaikutusta populaation keskimääräiseen eliniänodotteeseen. Eliminoimalla täysin pääasialliset riskitekijät yhdeksään tärkeimpään krooniseen sairauteen nostaisi eliniänodotetta neljällä vuodella. Neljän vuoden lisäys kalpenee 60 vuoden lisäyksen rinnalla, joka länsimaissa on tapahtunut viimeisen kolmen vuosisadan aikana.

  Kroonisten sairauksien määrällä on vain pieni vaikutus eliniänodotteeseen, koska nämä sairaudet aiheuttavat usein kuoleman eliniän loppupuolella. Se, kuoleeko ihminen 80 vai 75 vuotiaana, vaikuttaa paljon vähemmän keskimääräiseen elinikään kuin lapsikuolleisuus.

  Vetoaminen joidenkin luonnonkansojen kolesteroliarvoihin on hyvin ontuva ja virheellinenkin vertaus. Kitavalla syödään pääasiassa (ja paljon meitä enemmän) tärkkelystä, mutta silti kolesteroliarvot ovat huonommat kuin keskivertoruotsalaisella - HDL on sitäpaitsi alempi. Kaikki muut tutkitut verimarkkerit ovat parempia eikä heillä ole havaittu mitään merkkejä sydäntaudeista, joten pitäisikö kysyä millaisia niiden muiden arvojen tulisi olla? Hyvänä pidetty HDL-kolesteroli on ainakin 17 tutkitulla luonnonkansalla alempi kuin länsimaissa, ja silti sydänriski on todettu hyvin alhaiseksi (tai olematon).

  Ruotsalainen luonnonkansojen tutkimukseen erikoistunut lääkäri Staffan Lindeberg onkin kysynyt, miksi määrittelemme "normaalin" niin oudosti meillä länsimaissa. Kitavalla esimerkiksi normaalia on verenpaine 105/60 iäkkäimmilläkin miehillä ja naisilla eikä se nouse iän myötä vaan laskee hieman. Silti verenpainelääkkeitä syötetään länsimaissa ihmisille valtavia määriä edes pitämään linja jossain 140/80 alapuolella.

  -Neo

  VastaaPoista
 9. Mielenkiintoinen tuore tutkimus Alzheimerista ja hiilihydraatista. Tätäkin sairautta ajatellen on hyvä pitää kolesteroliarvot luonnollisina.

  http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/0953-6205/PIIS0953620511000045.pdf

  Sanovat mm. seuraavaa:
  - Advanced glycation end-products (AGEs) are present in significant
  amounts in Alzheimer's brains.
  - Fructose, an increasingly pervasive sweetening agent, is ten times as
  reactive as glucose in inducing AGEs.
  - Over time, neurons become severely damaged due to chronic exposure
  to glucose and oxidizing agents, and are programmed for apoptosis
  due to highly impaired function
  - The cerebrospinal fluid of Alzheimer's brains is deficient in fats and
  cholesterol

  Tutkijat suosittavat:
  - Simple dietary modification, towards fewer highly-processed
  carbohydrates and relatively more fats and cholesterol, is likely a
  protective measure against Alzheimer's disease.

  RH

  VastaaPoista
 10. Erittäin sekava ja ristiriitainen kommentti Neolta. En oikein ymmärtänyt mitä mieltä hän lopulta on kirjoittamistaan asioista.

  Lisäksi termien "keski-ikä", elinikä ja eliniänodote käyttö sekoittaa. Tarkoittavatko nämä Neon kommentissa kaikki samaa vai mitä ihmettä? Suomalaisten miesten keski-ikä vuonna 2010 oli esimerkiksi 40 vuotta, eli sama kuin "luonnonkansoilla"?

  En yritä saivarrella, en vain ymmärtänyt Neon kommentin punaista lankaa. Olenko tyhmä?

  VastaaPoista
 11. En ole mikään ammattilainen terveydenhuollon alalla. Mutta elävä ja hengittävä ihmisyksilö olen. Minä odotan lääkäreiden noudattavan edes kaikista alkeellisimpia potilaslain periaatteita: suhtautuvan kiihtymättä siihen, että ilmaisen haluavani itsenäisesti päättää lääkityksestäni ja saavani lain tarkoittaman kunnioittavan käytöksen siltä valkotakkiselta pullistelevalta otukselta, jolla toisinaan on ollut sukunimenä milloin Pekkarinen, milloin taas Lindholm!
  Minulla on oikeus myös olla hyväksymättä Nutrilett-dieettiä, jota monet nykyajan kaupustelijatohtorit parhaiden myyntitekniikoin tuputtavat kansalaisille! Minä elän! Elän varmaan kauemmin lääkkeittä kuin noiden em lääketehtaiden syöttöporsaiden määräämin lääkkein!

  VastaaPoista
 12. Kiitos Timo Kuuselalle linkistä. Linkki vaatii kuitenkin tunnukset. Voitko kertoa lyhyesti mistä oli kyse?

  VastaaPoista
 13. Kommenttiosion kokorajoituksen vuoksi artikkeli (ilman kuvia) löytyy täältä:

  http://www.foorumi.info/hiilaritietoiset/viewtopic.php?p=28869#28869

  VastaaPoista
 14. STATIINILÄÄKITYKSEN HYÖTY / HAITTAVERTAILU

  Erilaisista artikkeleista olen saanut käsityksen, että statiinien käyttäjistä 1-3 % pelastuu valtimotautikuolemista tai vakavista sairastumisista. Vastaavasti 99-97 % henkilöistä syö turhaan statiini-lääkettä. Se ei pelasta heitä vakavista valtimotautiongelmista tai heille ei näitä ongelmia olisi tullut ilman statiinilääkitystäkään.

  Suomen Lääkärilehti (7/2011 vsk 66, 18.2.2011) julkaisi KELAn lääkekorvausrekistereistä v. 2007 kerätyt tiedot statiinien käyttäjistä riskiryhmittäin näin:

  Suuren riskin potilaita 30 %
  Kohtalaisen riskin potilaita 43 %
  Pienen riskin potilaita 27 %

  Viime vuonna 2010 statiineista sai KELAlta lääkekorvauksia noin 680 600 henkilöä.

  Näistä laskemalla saadaan

  Suuren riskin potilaita 30 % x 680 600 = noin 204 000 potilasta
  Kohtalaisen riskin potilaita 43 % x 680 600 = noin 293 000 henkilöä
  Pienen riskin potilaita 27 % x 680 600 = noin 184 000 tervettä ihmistä

  Jos esim. 3 % statiinin syöjistä pelastuisi, merkitsisi tämä 3% x 680 600 = 20 400 potilasta. Lienee oikeutettua olettaa, että lähes kaikki 20 400 ihmistä löytyvät suuren riskin potilaista ja tässä ryhmässä hyödyt ovat suurempia kuin haitat ( = haittavaikutukset). Näin mainittujen 204 000:n potilaan kannattaa jatkaa lääkitystä.

  Toisaalta kohtalaisen ja pienen riskin potilaista ( 293 000 + 184 000 = 477 000) löytynee hyvin vähän statiineilla pelastuneita/pelastuvia, joten haitat ylittänevät reilusti hyödyt.

  EHDOTUS

  Koska kysymyksessä on kansanterveyden kannalta hyvin suurista asioista, ehdotan, että tästä tehdään tarkempi haitta/hyötyselvitys !

  VastaaPoista
 15. Jos Christerin kärsivällisyys on lopussa siksi että Strandberg ei vastaa Salmisen kysymyksiin jotka ovat TÄYSIN samat joita kolesterolidenialistit ovat toistelleet jo vuosikymmeniä, niin hyvä. Opettele kärsivällisyyttä. Eiköhän Strandbergin kärsivällisyyskin ala olla lopussa tämänkaltaisen pelleilyn suhteen. Hänellä ei ole mitään velvollisuutta vastata tämänkaltaisiin kysymyksiin, sen enempää kuin vaikkapa historiantutkijoilla on velvollisuutta vastailla David Irvingin ja muiden Holokaustinkieltäjien kysymyksiin.

  Koska itse olen suht kärsivällistä tyyppiä, vastailen (taas kerran) näihin höpöhöpökyssäreihin.

  1. Strandberg viitannee siihen tosiasiaan, että epidemiologisessa aineistossa (vrt. useat parin edellisen vuoden aikana tehdyt meta-analyysit) on havaittu että rasvavaihdos "tyydyttynyt --> tyydyttymätön" pienentää sv-tautiriskiä. Kyse on toki ennemminkin tasapainoisen rasvansaannin eduista kuin tyydyttyneen rasvan vaarallisuudesta.

  2. Ensinnäkin, en tiedä mihin "aineistoon" Salminen viittaa, mutta lipidiarvojen kohenemisen on kliinisissä tutkimuksissa kiistatta osoitettu pienentävän sv-tautikuolleisuutta ja vähentävän päätetapahtumia. Jos Salminen kiistää tämän, hän muuntaa todellisuutta ideologiansa pohjalta.

  Lisäksi on syytä muistaa pari seikkaa:

  - Kolesteroli on sv-tautien riskitekijä, ei ainoa vaikuttava tekijä tai syy. Luulisi Salmisenkin ymmärtävän mitä tämä tarkoittaa - ja miten tämä näkyy mikäli epidemiologista aineistoa selaillaan ilman yritystä vakioida muuttujat.

  - Sv-kohtauksen suhteen aggressiivinen lääkehoito voi alentaa lipidiarvoja, mutta ei esim. ehdi vaikuttaa ateroomaplakkeihin pienentävästi. Mitäpä tästä seuraa?

  3. Koska kyseisen arvon saavuttaminen on terveellisillä elintavoilla helppoa ja koska siitä ei ole millään tavalla haittaa vaan (potentiaalista) hyötyä. Sekä koska väestötasolla riskitekijöitä on kuitenkin useita (kolesteroli yksi monista), on järkevää pyrkiä minimoimaan kaikki että reaalimaailmassa nämä laiskat vetelykset jotka ihmisinä tunnetaan saataisiin edes jossain asiassa riskirajojen paremmalle puolelle.

  4. Käypä hoito-suosituksissa todetaan selvästi milloin statiiniterapiaan on aihetta. Se ei ole ensisijainen hoitomuoto, pl. korkean riskin potilaat. Jos hoitavat lääkärit eivät noudata suosituksia - huom! "jos" - niin tästä lienee turha vinkua suositusten tekijöille, vaan huomio kannattaa keskittää lääkärikenttään.

  5. Strandbergin käsitys lienee tutkimuskentän vallitseva: mikään lääkeryhmä ei ole ongelmaton, mutta statiinilääkitykseen ei liity yl. ottaen vakavia riskejä. Jos Salmisella tai Christerillä on viitteitä muusta, ne saa toki esittää.

  VastaaPoista
 16. "Statiinit ovat hyttysen ininää. Tutustu rokotteiden vaiettuun puoleen, niin tiedät mikä tulee olemaan suurin skandaali."

  No juuri näin. Seuraava askel tässä "Suomen luetuimmassa terveysblogissa" on varmaankin HIV- tai ilmastonmuutosdenialistien maihinnousu.

  VastaaPoista
 17. "Vetoaminen joidenkin luonnonkansojen kolesteroliarvoihin on hyvin ontuva ja virheellinenkin vertaus. Kitavalla syödään pääasiassa (ja paljon meitä enemmän) tärkkelystä, mutta silti kolesteroliarvot ovat huonommat kuin keskivertoruotsalaisella - HDL on sitäpaitsi alempi. Kaikki muut tutkitut verimarkkerit ovat parempia eikä heillä ole havaittu mitään merkkejä sydäntaudeista, joten pitäisikö kysyä millaisia niiden muiden arvojen tulisi olla? Hyvänä pidetty HDL-kolesteroli on ainakin 17 tutkitulla luonnonkansalla alempi kuin länsimaissa, ja silti sydänriski on todettu hyvin alhaiseksi (tai olematon)."

  Muistathan sitten samalla irtisanoutua aiemmin propagoimastasi "luonnonkansat syövät tyydyttyneitä rasvoja eikä mitään ongelmia, syökää tekin" -näkökannasta? Se kun on samalla logiikalla huuhaata sekin.

  VastaaPoista
 18. "Tämä keskustelu on auttamatta jo jälkijunassa. Isot pharmat ovat jo jättäneet statiinit taakse koska niistä ei saa katetta."

  "Jälkijunassa" lähinnä siksi, että koko statiinidenialismi ei suostu kuolemaan vaikka se on pelkkä zombi. Statiinit ovat nyt patenttivapaita lääkkeitä, ovat olleet jo pitkään (pl. atorvastatiini jonka patentti on voimassa marraskuuhun asti), joten halpoja versioita riittää eikä niistä toki enää saa entisenlaista katetta. Niiden hoitokäyttöön tämä ei käsittääkseni ole heijastunut mitenkään.

  VastaaPoista
 19. Meinasi unohtua:

  Nyt kun Christer olet blogissasi erikoistumassa näihin anonyymeihin "user testimony"ihin verrattaviin anekdootteihin joissa maallikko kokee valaistumisen luettuaan Ravnskovin kaltaista uskonnollista kirjallisuutta, voisit ensi kerralla laittaa vastaavanlaisia anekdootteja ufojen sieppaamiksi joutuneilta ihmisiltä. Tai vaikkapa David Icken "avaruusliskot-hallitsevat-maailmaamme" -horinoita lukeneilta ihmisiltä jotka ovat näitä reptiliaaneja keskuudestaan bongailleet.

  Ovat meinaan hitusen viihdyttävämpiä.

  VastaaPoista
 20. HYVÄ MIE

  Näillä sivuilla anonyymien teksteinä olevat jutut ja muitakin vastaavia juttuja löytyy kirjoittajien oikeilla nimillä nettisivuiltani osoitteessa
  https://sites.google.com/site/leinoutriainen/etusivu/3-statiinien-haittavaikutukset

  Sivuillani he esiintyvät vapaaehtoisesti omilla nimillään. Christer näyttää oleva varovainen.

  VastaaPoista
 21. Kyseisen kirjoituksen laatija on toki meriiteiltään tuttu ja kokolailla puhtaasti niiden perusteella tunnistin tapauksen (varmistin googlettamalla). Missään tapauksessa kyseessä ei ole kys. henkilön uusi "kääntymys", vaan hän kirjoitteli vastaavaa huuhaata jo esim. kolmisen vuotta sitten Lääkärilehdessä.

  Hyvä (ja surullinen) osoitus siitä, että akateeminen koulutus ja ansiokas ura ei tee immuuniksi propagandalle. Eikä takaa että henkilö ymmärtäisi toisen alan tutkimuskirjallisuutta.

  VastaaPoista
 22. Kirje myllystäni tänään THL:n professori Erkki Vartiaiselle. Hän johtaa Finriski-tutkimuksia:

  Otsikko: Kansallinen FINRISKI 2012-terveystutkimus

  Otteita tutkimusraportista: Kansallinen FINRISKI 2007-terveystutkimus

  Ote 1:
  Noin 36 % 25–74-vuotiaista miehistä ja 32 % samanikäisistä naisista ilmoitti, että heillä on joskus todettu olevan korkea kolesterolipitoisuus.Lähes 50 % 25–74-vuotiaista miehistä ja aisista,joiden kolesterolitaso oli joskus mitattu, ilmoitti saaneensa tutkimuksen yhteydessä ruokavalio-ohjeita kolesterolitason alentamiseksi.Kolesterolilääkkeitä ilmoitti käyttävänsä 12 % 25–74-vuotiaista miehistä ja 8 % samanikäisistä naisista.

  Ote 2:
  Väestön kolesterolipitoisuuden kääntyminen uudelleen laskuun tasaantumisvaiheen jälkeen vuoden
  2007 FINRISKI-tutkimuksessa on erittäin myönteistä ajatellen sepelvaltimotaudin ja sitä kautta yleensä kansanterveyden kehitystä. Muutoksen taustalla on osin väestön ruokavalion muuttuminen
  terveellisempään suuntaan. Esimerkiksi kokonaisrasvan ja tyydyttyneen rasvan osuudet energian saannista ovat pienentyneet.Osa kolesterolitason laskusta johtunee myös statiinien käytön lisääntymisestä varsinkin vanhemmissa ikäryhmissä. Myös entistä yleisempi seerumin kolesterolipitoisuuden mittaaminen on saattanut johtaa myönteiseen kehitykseen. Huolimatta tästä myönteisestä kehityksestä, väestön keskimääräinen seerumin kolesterolipitoisuus vuonna 2007 oli edelleen sekä miehillä että naisilla yli suositellun 5,0 mmol/l.


  Kansallinen FINRISKI 2012-terveystutkimus

  Tausta ehdotukselleni
  Finriski 2007-tutkimus näkökulmastani (= potilaan näkökulmasta) näyttää hyvin luotettavalta ja perusteellisesti tehdyltä. Raportti on myös maallikolle helposti ymmärrettävissä. Toivottavasti kolesteroliarvot ovat edelleen laskusuunnassa elintapojen ja ruokatottumusten avulla. Niillä ei ole haittavaikutuksia ja ehkäisevät myös monien muiden tautien puhkeamista.
  Finnriski 2007-tutkimuksen raportissa ei ainakaan korostetusti todeta statiinilääkityksen suurta roolia myönteisessä kehityksessä eikä mainita statiinien aiheuttamia haittavaikutuksia eli ”uusia kansantauteja”.

  EHDOTUS
  Ehdotan, että Kansallisessa FINRISKI 2012-terveystutkimuksessa selvitetään statiinien vaikutusta kolesteroliarvojen alentumisessa ja asian huonompaa puolta eli statiinien haittavaikutuksia
  käytännön elämässä. Tieteellisissä tutkimuksissa statiinien aittavaikutukset yleensä on tutkittu hyvin vajavaisesti. Meitä tavallisia ihmisiä kiinnostaa enemmän käytännön tiedot kuin teoreettiset hypoteesit.
  Ehdottamallani tutkimuksella selvitettäisiin, onko Suomessa menty jo liian pitkälle statiinilääkityksessä.
  Saako pienen ja kohtalaisen riskin statiinilääkityt ihmiset (noin 400 000 henkilöä) enemmän haittavaikutuksia kuin hyötyjä statiinilääkkeistä ?

  Leino Utriainen

  VastaaPoista
 23. "3. Koska kyseisen arvon saavuttaminen on terveellisillä elintavoilla helppoa ja koska siitä ei ole millään tavalla haittaa vaan (potentiaalista) hyötyä."

  Huomaa kuitenkin, että vaikka kyseinen arvo saavutettaisiin, lipidiprofiili voi olla siitäkin huolimatta epäedullinen; esim. huono LDL/HDL-suhde, triglyt koholla, joten hyöty ei ole aina ilmeinen.

  "5. Strandbergin käsitys lienee tutkimuskentän vallitseva: mikään lääkeryhmä ei ole ongelmaton, mutta statiinilääkitykseen ei liity yl. ottaen vakavia riskejä."

  Eikös viitteitä esim. diabeteksesta, lihasheikkoudesta, lihastuhosta, keskushermostovaikutuksista ja haimatulehduksesta ole kuitenkin saatu - itse ainakin pitäisin niitä v a k a v i n a riskeinä.

  VastaaPoista
 24. "Huomaa kuitenkin, että vaikka kyseinen arvo saavutettaisiin, lipidiprofiili voi olla siitäkin huolimatta epäedullinen; esim. huono LDL/HDL-suhde, triglyt koholla, joten hyöty ei ole aina ilmeinen."

  Mikäli kys. arvo saavutetaan, LDL/HDL -suhde paranee automaattisesti - puhumattakaan siitä että yl. kliinisessä käytössä olevat keinot tähän tuottavat myös parannukset triglyihin, eivät laske HDL-arvoa tms. Joten koko pointtisi on pitkälti teoreettinen, ei toki aivan vailla meriittiä.

  "Eikös viitteitä esim. diabeteksesta, lihasheikkoudesta, lihastuhosta, keskushermostovaikutuksista ja haimatulehduksesta ole kuitenkin saatu - itse ainakin pitäisin niitä v a k a v i n a riskeinä."

  Huomaa "yl. ottaen", jonka merkitystä tuskin tarvitsee selittää. Mitenkäpä todennäköisiä riskejä nämä ovat?

  VastaaPoista
 25. "Mikäli kys. arvo saavutetaan, LDL/HDL -suhde paranee automaattisesti - puhumattakaan siitä että yl. kliinisessä käytössä olevat keinot tähän tuottavat myös parannukset triglyihin, eivät laske HDL-arvoa tms. Joten koko pointtisi on pitkälti teoreettinen, ei toki aivan vailla meriittiä."

  Ainakin professori Kovanen on ilmaissut huolensa asian suhteen, mikä ilmenee seuraavasta jutusta:

  http://plaza.fi/ellit/liikunta-ja-terveys/kotilaakari/kiminkisen-lauteilla/petri-kovanen-kiminkisen-lauteilla

  Kovanen toteaa: "Tilanne on hyvin salakavala, koska kokonaiskolesteroli voi olla turvallisen tuntuisesti 5, vaikka sen taakse kätkeytyisi rasvojen täysi kaaos."

  Ja jos asiaa tarkastellaan Friedewaldin kaavan avulla, niin Kovasen kuvailema tilanne on tosiaankin täysin mahdollinen - ruokavaliosta riippuen.

  "Huomaa 'yl. ottaen', jonka merkitystä tuskin tarvitsee selittää. Mitenkäpä todennäköisiä riskejä nämä ovat?"

  Kysymykseesi vastaaminen edellyttäisi asian tutkimista tarkemmin väestötasolla - haitat kun eivät suinkaan aina selviä lyhytaikaisissa tutkimuksissa ja ilmenevät usein vasta vuosien käytön jälkeen.

  VastaaPoista
 26. "Kovanen toteaa: "Tilanne on hyvin salakavala, koska kokonaiskolesteroli voi olla turvallisen tuntuisesti 5, vaikka sen taakse kätkeytyisi rasvojen täysi kaaos."

  Ja jos asiaa tarkastellaan Friedewaldin kaavan avulla, niin Kovasen kuvailema tilanne on tosiaankin täysin mahdollinen - ruokavaliosta riippuen."

  Kuten jo sanoin, periaatteessa. Käytännössä ... no, vrt. mitä kirjoitin ed. viestissä. Toki tilanne on eri mikäli tarkastellaan potilaita joilla on paljon muutakin vinksallaan kuin pelkät lipidiarvot (joista vaikkapa monet/osa on saatu korjaantumaan esim. juuri lääkehoidon avulla). Tämän takia painotetaankin että pelkkää LDL-arvoa ei kannata tuijottaa.

  VastaaPoista