Näytetään tekstit, joissa on tunniste luomu. Näytä kaikki tekstit
Näytetään tekstit, joissa on tunniste luomu. Näytä kaikki tekstit

perjantaina, syyskuuta 03, 2010

Luomumansikat paremman makuisia, mutta...

**
Luomu on nosteessa! Eräs kaupan nopeimmin kasvavia osa-alueita on luomutuotteet. Moni luomua jo pitkään ihannoinut huudahtaa: "Jo oli aikakin, että luomu saa paremmin jalansijaa!"

Luomutuotteita tutkitaan ja hutkitaan. Yhä vilkkaammin. Tehoviljely haastaa edelleen hyvin vahvasti luomutuotannon. Markkinaosuuksien kilpailussa olemme tottuneet siihen, että teho voittaa luonnollisuuden. Mutta ei ehkä loputtomiin. Kun luomun käyttäjiksi siirtyy yhä nimekkäämpää, äänekkäämpää ja vaikkapa kauniimpaa väkeä riittäviä määriä, silloin kauppias oivaltaa, että saattaa noita rupisia omenoita joku ostaakin. Toivon luomulle menestystä - vilpittömästi.

Nyt on tutkittu luomumansikoita. Ne todettiin maultaan ylivertaisiksi verrattaessa tehotuotettuihin. Niissä oli enemmän vitamiineja, mutta monien hivenaineiden suhteen ne hävisivät tehotuotetuille. Suomessa meidän totuttava siihen, että luomutuotteissa on vähemmän seleeniä, sillä maaperämme on kovin karu tämän hivenaineen suhteen. Amerikkalaistutkimuksessa todettiin hävikkiä myös muutaman muun kivennäis- ja hivenaineen suhteen.

Luomumansikat olivat 13,4 % pienempiä. Pieni on kaunista!

Ei siis suurta hätää ainakaan mansikoiden suhteen. Syö luomua!

Lähde: Medical News Today, 2.9.2010

Muita luomujuttujani:

Luomuruoka murroksessa

Ei pidä uskoa sokeasti luomuun

Seuraatko aikamme merkkejä?

Viherpiipertäjien ja hippien lisäksi taviksetkin ostavat nykyään luomua

keskiviikkona, marraskuuta 18, 2009

Luomuruoka murroksessa


**
Luomuruoka on murroksessa.
Euroopan Unioni painaa päälle!

Luomun, eli luonnonmukaisen ruoan, tuotannosta kertovat pakkausmerkit ovat murroksessa, kun EU:n oma luomumerkki on tulossa pakolliseksi pakkauksissa. Suomessa tunnetun kansallisen Aurinkomerkin tulevaisuus on auki, sillä sen kriteerit ovat käytännössä samat kuin EU-merkin. Eri sisältöisten luomumerkkien suosiossa punnitaan myös kuluttajan odotuksia ja valistuneisuutta.

EU:n luomumerkki tulee pakolliseksi pakkausmerkinnäksi kaikkiin EU:ssa myytäviin luomutuotteisiin vuoden 2012 alusta lähtien. Merkin graafinen suunnittelu on kilpailutettu EU-alueen graafisen alan opiskelijoilla, ja merkki julkistetaan ja luovutetaan käyttöön kesäkuun lopussa 2010.

Tähän saakka pakollista on ollut vain merkitä luomutuotteen valvontatunnus, joka on maakohtainen numero- tai kirjainsarja.

Suomessa hyvin tunnettu Luomun valvontamerkki eli Aurinkomerkki kuuluu maa- ja metsätalousministeriön valvonnan piikkiin. Sen käyttöä valvoo ja rekisteröi ministeriön alainen elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Luomuvalvonnasta ministeriössä vastaa neuvotteleva virkamies Tero Tolonen, jonka mukaan Aurinkomerkin tulevaisuus on täysin elinkeinon käsissä.

"Aurinkomerkki on ollut toimiva ja onnistunut merkintätapa. Kuluttajat tuntevat ja tunnistavat sen hyvin. Jatko jää nähtäväksi", Tolonen toteaa.

Tolosen mukaan aiemmat kokemukset EU:n luomumerkistä eivät ole olleet kovin hyviä. Aurinkomerkin tunnisti 86 prosenttia suomalaisista, mutta EU:n nykyinen Tähkämerkki oli tuttu vain 12 prosentille vastaajista, kun Ruokatiedon Luomutiedotus teetti lokakuussa Taloustutkimuksella selvityksen luomun ostokiinnostuksesta. Leppäkerttu-merkin tunsi 52 prosenttia vastaajista. Kyselyyn vastasi 981 suomalaista.

Tolosen mielestä onkin tärkeää, millaiseksi uuden EU-logon graafinen asu muodostuu. Uuden EU-merkin tiedotus on ainakin osittain Eviran tehtävä.

Suomen Luomuliiton hallitus katsoo, että EU:n luomumerkki tulee syrjäyttämään kansallisen Aurinkomerkin. Toiminnanjohtaja Visa Vilkunan mielestä Luomuliiton Leppäkerttu-merkin merkitys ja mahdollisuudet eivät ainakaan heikkene tässä muutoksessa. Leppäkerttu edellyttää alkutuotteen olevan kokonaan kotimaista alkuperää ja jalosteen 75 prosenttisesti Suomessa tuotettua luomua.

"Vaatimus kotimaisista luomuraaka-aineista on Leppiksen kriteereistä nyt ehkä tärkein ja voi jatkossakin olla. Leppäkerttu-merkin tunnettuus on pysynyt erittäin korkealla, vaikka tunnettuuden eteen ei ole pitkää aikaa tehty mitään", Vilkuna toteaa.

Luomuliiton hallitus on ideoinut merkille uudenlaistakin käyttöä. Jatko on vielä työn alla, mutta liitto uskoo merkkinsä tulevaisuuteen.

Kansainvälinen luomualan viestintäyritys Organic Monitor uskoo, että luomun tulee suuntautua nimenomaan kohti nykyistä perusluomutasoa laajempaa vastuullisuutta. Seuraava Luomu Plussaksi nimetty vaihe voi sisältää luomutuotannon ja -jalostuksen lisäksi paikallisuutta, reilua kauppaa, jäljitettävyyttä, hiilijalanjälkeä, kestävää energiaa ja yrityksen yhteisöllistä vastuullisuutta.

Lähde: Ruokatiedon uutiskirje terveystoimittajille, 18.11.2009

Muita "luomuksiani":

torstaina, heinäkuuta 30, 2009

Ei pidä uskoa sokeasti luomuun

*
Ravintoasiat ovat mutkikkaita
ja herättävät herkästi tunteita moniin eri suuntiin. Ainakin minulle on muodostunut tärkeäksi suosia luomutuotteita. Monesta eri syystä, mutta jos yksi syy pitää ilmoittaa luomun suosimisessa, niin se on sen takia kun pidän luomutuotteita ravitsemuksellisesti hyvinä.

Saatan olla tuossa asiassa väärässä! Ei minun maailmankuvaani ratkaisevasti heilauta suuntaan eikä toiseen äskettäin ilmestynyt laaja luomutuotteita koskenut selvitys, jossa luomutuotteet eivät eronneet tavanomaisesti tuotetuista ravintoainesisällöltään. Miettimään kylläkin pistää tällainen tutkimus. Elintarviketieteilijä Juuso Reinikainen kirjoittaa tästä tutkimuksesta erinomaisen hyvin:

American Journal of Clinical Nutrition tykittää kehiin tiukkaa luomudataa. Brittitutkijat kävivät läpi 50 vuoden ajalta peräti huikeat 52471 tutkimusartikkelia. Katsaukseen löytyi luomutuotantoa ja tavanomaisen maatalouden tuotteita tarkastelleita tutkimuksia 162 kpl, joista laadulliset kriteerit täyttäviä tutkimuksia valikoitui analyysiin 55 kpl. Näistä kuitenkin vielä huomattavasti pienempi joukko tutkimuksia sisällytettiin ravintoainesisältöjen vertailuihin.

Tutkimuksessa vertailtiin luomutuotteiden ja tavanomaisten viljelymenetelmin tuotteiden ravitsemuksellista sisältöä 11 suojaravintoainekategoriassa. Keskeinen havainto oli, että näistä kahdeksassa ei ollut eroa eri tuotantotapojen välillä. Luomutuotannon ja tavanomaisen viljelymenetelmien tuotteiden suojaravinto- ja hivenainepitoisuudet eivät poikenneet toisistaan mm. näissä: C-vitamiini, fenoliset yhdisteet, magnesium, kalium, kalsium, sinkki ja rauta.

Tutkijat kertovat heidän analyysiensä olleen ensimmäinen vastaavasti toteutettu, vertaisarvioidussa tiedejulkaisussa julkaistu systemaattinen luomua ja tavanomaista tuotantoa vertaillut tieteellinen katsaus. Katsaus ei osoita luomutuotannon ravitsemuksellista ylivertaisuutta.

Yleisesti ottaen vertailevaa, laadulliset kriteerit täyttävää tutkimusta on aiheesta julkaistu varsin vähän. Pääosin aineisto on hyvin heterogeenistä ja suurelta osin heikkolaatuista. Spekulaatioilta tutkijoiden tekemän tutkimusten valikointityön vaikutuksista tutkimuksen tuloksiin voidaan kuitenkin leikata siivet välittömästi pois. Tutkimuksessa tehtiin suojaravintoainevertailu myös kaikista 162 löydetystä tutkimuksesta, eivätkä tulokset eronneet edellä esitetyistä.

Ravitsemustieteellisestä näkökulmasta luomu on voimakkaassa vastatuulessa, vaikkakin eettisten ja ekologisten tuotteiden myynnin on yleisesti raportoitu olevan kasvussa. Luomun eettiset ja ekologiset näkökulmat lienevätkin vahvimmillaan. Eettisiä ja ekologisia vastuitaan kantavia toimijoita löytyy myös tavanomaisten tuotantotapojen parista. Ei ole poissuljettua, etteikö luomu voisi joistakin näkökulmista erottautuakin myös ravitsemuksellisesti datan kertyessä. Siteerattu tutkimus ei tarkastellut luomutuotteiden puhtautta esim. vierasainejääminä, vaan keskittyi tarkastelemaan ravitsemuksellisia ominaisuuksia. Nykyisistä asetelmista luomun nostaminen jalustalle mielestäni kuitenkin lähinnä asettaa kyseenalaisen varjon muiden tuotantotapojen edustajien ylle - vieläpä sellaisen, joka perustuu pitkälti uskoon.

Lähde: Alan D Dangour, Sakhi K Dodhia, Arabella Hayter, Elizabeth Allen, Karen Lock and Ricardo Uauy. Nutritional quality of organic foods: a systematic review. Am J Clin Nutr (July 29, 2009). doi:10.3945/ajcn.2009.28041

Muita kirjoituksiani luomusta:

torstaina, heinäkuuta 09, 2009

Seuraatko aikamme merkkejä?

***
Ehkä maailman tunnetuin merkki
on tämä: Joonan merkki: Tämä sukupolvi on paha sukupolvi. Se vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki. Niin kuin Joona oli merkki niniveläisille, niin on Ihmisen Poika oleva merkkinä tälle sukupolvelle.

Tässä muita hyödyllisiä ravitsemukseen liittyviä merkkejä:

  • Demeter merkki: Biodynaaminen yhdistys myöntää ns. biodynaamisesti tuotetuille elintarvikkeille tämän Demeter tuotemerkin jos tietyt kriteerit täyttyvät. Biodynaamisessa viljelyssä maan hedelmällisyys pyritään säilyttämään ilman kemiallisia lannoitteita ja torjunta-aineita ei käytetä. Suomessa kaikki biodynaamiset tilat kuuluvat Eviran (Elintarviketurvallisuusvirasto) luomu- ja elintarvikevalvontaan. Biodynaamisten viljelijöiden kanssa tehtävän tuotemerkkisopimuksen toteutumista seuraa Biodynaamisen yhdistyksen alaisuudessa toimiva Demeter-tuotemerkkitoimikunta, jossa on kuluttajien, kaupan, jatkojalostajien ja viljelijöiden edustajia.

  • Euroopan unionin luomumerkki: Tämä ns. tähkämerkki on tarkoitettu koko Euroopan alueelle viestittämään luomukriteereistä. Suomessa merkin myöntää Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Jotta merkin voi saada, pitää 95 prosenttia maatalousperäisistä raaka-aineista olla luonnonmukaisesti tuotettuja.
  • Euroopan ympäristömerkki: Tämä ns. kukkamerkki perustuu siihen ajatukseen, että arvioidaan ne ympäristövaikutukset, jotka tuotteesta aiheutuu koko elinkaarensa aikana. Vaatimustaso on asetettu niin korkealle, että vain 5-40 prosenttia tuoteryhmän tuotteista voivat saada merkin käyttöoikeudet. Merkin vaikutusalue on koko Eurooppa.
  • Gluteenittoman tuotteen merkki: Gluteenittomien tuotteiden merkitseminen yhtenäisellä tuotemerkillä helpottaa keliaakikkojen ja heidän lähipiirinsä arkea, kun tuotteen sopivuus gluteenittomaan ruokavalioon voidaan tarkistaa nopeasti pakkauksessa olevasta gluteenittoman tuotteen merkistä. Merkin käyttö auttaa myös ravitsemisalan ammattihenkilöstöä valitsemaan keliakiaa sairastavalle asiakkaalle turvallisia, gluteenittomia tuotteita.
  • Luomumerkki: Tämä ns. aurinkomerkki noudattaa Euroopan unionin luomukriteerejä ja ilmoittaa, että tuote on suomalaisten viranomaisten valvonnan alla. Lisäksi tuote on valmistettu ja pakattu Suomessa. Luomuruoka on luonnonmukaisesti tuotettua ruokaa. Tärkeää on säilyttää luonto puhtaana ja välttää keinolannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttöä. Suomessa merkin myöntää Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.
  • Pohjoismainen ympäristömerkki: Tämä ns. joutsenmerkki on merkkinä siitä, että tuotteen kohdalla on otettu huomioon ympäristövaikutukset. Joutsenmerkityt tuotteet ovat ympäristön kannalta parhaimpien joukossa. Merkin myöntämisessä otetaan huomioon luonnonvarojen ja energian kulutus, päästöhaitat, melu, haju, jätteet ja hyötykäytön mahdollisuus.

  • PYR -merkki: Suomalainen PYR-merkki kertoo, että yritys kantaa ympäristövastuunsa myös pakkaustensa hyötykäytön osalta. Yritysten itsensä rahoittaman uudelleenkäyttö- ja hyötykäyttöjärjestelmän ansiosta Suomessa vain 9 prosentti pakkauksista päätyy kaatopaikalle. PYR -lyhenne tulee sanoista Pakkausalan Ympäristörekisteri.

  • Reilun kaupan merkki: Merkin tavoitteena on edistää kehitysmaiden tuottajien sosiaalisia ja taloudellisia oloja. Näin tuetaan myös kestävää kehitystä. Reilun kaupan tuotteista kehitysmaiden viljelijät saavat paremman korvauksen. Osa merkin tuotosta käytetään viljelijöiden elinolojen parantamiseen.

  • Sydänmerkki: Sydämen muotoisella merkillä pyritään tuotteita merkitsemään sovittujen terveyskriteerien mukaisesti. Merkin idea on mielestäni mennyt pilalle kun merkin voi saada/ostaa mitä merkillisin tuote, jolla ei juurikan ole mitään tekemistä ihmisten terveyden kanssa: esim. kevyttuotteet, sokerikorput ja kaikenlaiset vähärasvaiset tuotteet. Nykyään myös merkitään kokonaisia aterioita sydänmerkillä. Tällä ei kuitenkaan ole suurtakaan merkitystä mielestäni. Merkin käyttöarvo jää olemattomaksi.
Lue tästä muita aihetta selventäviä kirjoituksiani:

Ostakaa luomua!

Luomuruoka on terveellisempää

Luomu kelpaa vain varakkaille

Mikä ihmeen Nutrix?


torstaina, kesäkuuta 11, 2009

Viherpiipertäjien ja hippien lisäksi taviksetkin ostavat nykyään luomua

**
Tuleeko luomusta
vähitellen koko kansan trendi? Valion tuottaman artikkelin mukaan neljännes suomalaisista ostaa jo säännöllisesti luomua. Luomu on näin ollen siirtynyt hippien ja viherpiipertäjien piiristä koko kansan ostoslistalle, sillä yhä useampi valitsee luomutuotteen tavallisen tuotteen sijaan. Luomun ostaminen tukee oman hyvinvoinnin lisäksi luontoa ja erityisesti suomalaisen maaseudun tulevaisuutta.

Nykyään luomutuotteita ostavat ihan tavalliset kuluttajat ja jopa miehetkin ovat tulleet tietoisimmiksi kuluttamisestaan ja valitsevat useammin ostoskoriinsa luomutuotteita.

– Noin viisi prosenttia suomalaisista on luomun aktiivikäyttäjiä, neljännes ostaa säännöllisesti ja kolmannes ei osta lainkaan, Valion markkinointipäällikkö Mira Kuhanen valottaa tilastoja.

Luomun suosiota ovat kasvattaneet tuotteiden lisääntyminen päivittäistavarakaupoissa. Tänä päivänä kuluttaja voi jo korvata kaikki perustuotteet luomulla. Kaupoista on nykyään helpompi löytää luomutuotteita ja ne on merkitty hyvin. On mukavaa, että ravintoloista ja kahviloista löytyy myös entistä enemmän luomutuotevaihtoehtoja. Pyrkimyksenä on, että kuluttaja voi käyttää luomutuotteita niin arjessa kuin juhlassakin.

Tietoisku!
Mikä ihmeen luomu?

Luomu on tuotantotapa, jossa tuotantoketju täyttää luonnonmukaiset tuotantovaatimukset pellolta valmiiseen tuotteeseen asti. Eläinten syömät kasvit ovat luonnonmukaisia ja lisäaineita käytetään vähän. Esimerkiksi luomumaito tuotetaan tiloilla, jossa rehut tuotetaan luonnonmukaisesti ja lehmät pääsevät jaloittelemaan niin kesällä kuin talvellakin.

Luomun käyttäjät ovat tavallisia kuluttajia. Käyttäjissä on paljon nuoria ja yksineläviä, mutta myös pienten lasten vanhempia. Myös vanhempia sinkkuja on käyttäjissä paljon. Tutkimusten mukaan luomukuluttajan kotona perhe on tärkeä ja yhdessä tehdään ruokaa sekä yhteisistä ruoka-ajoista pidetään mielellään kiinni.

Kuluttajat ovat nykyään entistä vastuullisempia, mutta mausta tai helppoudesta ei haluta tinkiä. Luomutuotteiden maku eroaa ja maku saattaa olla jopa tavallista tuotetta parempi. Esimerkiksi luomu omenamehu maistuu enemmän kotitekoiselle ”mummon mehulle”. Maidossa rasva nousee pintaan tuotantomenetelmästä johtuen, eikä se vaikuta maidon muihin ominaisuuksiin. Luomukuluttajien mielestä tuotteiden maku on pehmeämpi, aidompi ja luonnollisempi, Kuhanen kertoo.

Luomu on vastuullinen valinta ja kannanotto, sen avulla tuetaan suomalaista työtä maatiloilla. Jos jokainen suomalainen ostaisi eurolla lisää suomalaisia elintarvikkeita, syntyisi vuodessa elintarvikeketjuun 1 500 työpaikkaa lisää. Luomun käytön aloittamisessa voi edetä pienin askelin, kaiken ei tarvitse olla heti luomua. Tavallisen maidon voi vaihtaa vaikka ensiksi luomumaitoon. Luomulla tekee hyvää itselle ja luonnolle, Valion markkinointipäällikkö Kuhanen summaa.

Luomua äijälle! huutaa toimittaja Jone Nikula ja yllättää epäluuloiset omilla kulutusvalinnoillaan ja puhuu kestävän kehityksen ruoan puolesta. Olennaista on se, että jos on kaksi vaihtoehtoa: toinen tuhoaa Itämerta ja toinen ei, niin jälkimmäinen on järkevämpi valinta, Nikula pohtii.

Valitsemalla luomutuotteita Nikula puhdistaa ekologista omatuntoaan.

– Pointtina luomussa on se, että kun lannoitetta ei kaadeta holtittomasti juurelle, niin se ei silloin pääse sille kuulumattomiin paikkoihinkaan.

Nikula on myös hyvin tietoinen siitä, että maailman väkiluku ja ruoantuotanto eivät kulje käsi kädessä tulevaisuudessa. Olennaista on se, että planeetan väkimäärä räjähtää joskus käsiin. Joillakin alueilla kantokyky on jo tullut vastaan, joissakin paikoissa se on vielä edessä. Ilmaston lämpeneminen nostaa merien pintaa ja vie viljelymaita. Jos vaihtoehtona on luomumpaa ruokaa, niin se on kaikille hyvä.

Raavas mies tarvitsee lihaa ja se päätyykin miehen lautaselle usein. Hän tietää, että kesän grilliherkkujakin on saatavilla luomuvaihtoehtoina, toiset niistä ovat hänen mielestään jopa erinomaisia. Luomuliha on selkeästi parempaa! Onhan siinä ero, pistääkö suuhunsa kanaa vai broileria, Nikula toteaa.

Nikula valitsee ostoskoriinsa luomutiskeiltä lihan ja maitotuotteiden seuraksi myös muuta syötävää. Hedelmät ja vihannekset ovat selkeästi sellaisia tuotteita, joissa ajatus luomusta tuntuu paremmalta vaihtoehdolta. Järkikin sanoo, että luonnossa omia aikojaan kypsynyt hedelmä maistuu paremmalle kuin holtittoman vihannestankkerin sisuksissa ja keskusvaraston kautta hyllyyn kuljetettu hedelmä.

Nikula peräänkuuluttaa järkeviä valintoja kulutuksessa. Makunystyrät ovat myös tärkeä tekijä, sillä mausta hän ei halua tinkiä. Jos luomubataatti on lennätetty tänne tuhansien kilometrien päästä, kannattaa miettiä, onko se luontoystävällisempi vaihtoehto kuin naapuripellon tehokasvatettu pottu. Kannattaa miettiä, mistä ruoka tulee ja milloin se syödään. Luomun ympärillä on ainakin vähemmän salaliittoteorioita, Nikula pohtii.

Lähde: Deskin uutistiedote terveystoimittajille, 10.6.2009

lauantaina, joulukuuta 20, 2008

Ostakaa luomua!

***
Luomu on lyhennetty versio
sanasta luonnonmukainen. Luomu on minun mielestäni se ainoa oikea tapa tuottaa elintarvikkeita. Lähtökohtana luomussa on alkutuotannon mahdollisimman suuri luonnonmukaisuus. Tuotetaan elintarvikkeita luonnon kanssa sopusoinnussa. Puhtaasti ja turvallisesti.

Luomua käsittelevistä kirjoista löytää näitä keskeisiä luonnonmukaiseen maataloustuotantoon liittyviä käsitteitä. Keskeistä on, että luomutuotannossa suositaan uusiutuvia raaka-aineita ja kierrätystä, palautetaan maahan takaisin eloperäisiä aineita ja niiden sisältämiä ravinteita. Kotieläintaloudessa pyritään kiinnittämään huomiota eläinten tyypilliseen luontaiseen käyttäytymiseen. Huolehditaan tuotantoeläinten hyvinvoinnista ja annetaan niille luonnollista rehua joka sopii juuri sille eläinlajille. 

Luomumaataloudessa korostuu ympäristön ja terveyden merkitys. Tämä näkyy esimerkiksi tautien hallinnassa, miten torjutaan tuholaisia ja miten kotieläinten terveydestä pidetään huolta. Ei käytetä keinotekoisia, synteettisiä torjunta-aineita, käytetään väkilannoitteiden sijaan luonnon omia rehuja, eläimiin ei ruskuteta kasvuhormoneja ja antibiootteja sekä luovutaan kokonaan GMO-tekniikasta. Näin uskoisin, että lopputuloksena on terveellisempi liha, maistuvampi ja ravintopitoisempi leipä sekä kestävämpi kehitys.

Luomutuotteiden kysyntä on laajentunut. Minäkin saan usein kysymyksiä, jotka liittyvät luomutuotteisiin. Yritän kantaa oman korteni kekoon ja tiedottaa myös tässä blogissani luomutuotteista, sikäli kuin se teitä kiinnostaa. 

Julkistan pienen luettelon helpottamaan luomutuotteiden ostamista. Jos luomutila on lähellä kotiasi - käy siellä ostoksilla ja/tai pyydä kauppiasta ottamaan sen tilan tuotteita myyntiin. Ystäväni Sami Uusitalo oikein iloisena kertoi eilen puhelimessa vallan maistuvista porkkanoista. Luomuporkkanoitahan ne oli! Löydä sinäkin maistuva luomu!


Finfood Luomu (tällä sivulla voit hakea luomutuotteiden tuottajia maakunnan, tuoteryhmän ja hakusanan perusteella. Yhteensä 473 tuottajaa tällä hetkellä. Tämä on minun mielestäni paras rekisteri.)
Hedelmien ja marjojen suoramyynti- ja itsepoimintatilat (täällä on tosi monta tilaa rekisterissä koko maasta) 
Pirkanmaan Luomulaituri (Klikkaa kohtaa Luomua tiloilta tai Luomua puodista)
Tuottajatori (Luomuliiton ylläpitämä rekisteri luomutuottajista ympäri Suomen)

Mitä mieltä olet luomutuotteista? Kannattaako ostaa? Onko hinta kohdallaan?

maanantaina, joulukuuta 08, 2008

Älä osta sikaa säkissä!

#
Hankalaksi on mennyt maailman menon ymmärtäminen
. Olen ennenkin ihmetellyt tästä geenimanipuloinnista noussutta kohua. Voisiko joku selittää minulle mitä oikeita vaaroja on geenimanipuloidusta ravinnosta? Monesta asiasta minulla on mielipide, mutta tämä on sellainen asia josta voin rehellisenä biologina sanoa, että en tiedä mitä pitäisi ajatella. 

Olemme sitten mitä mieltä tahansa esimerkiksi geenimanipuloidusta viljasta, olisi hyvä meille ymmärtämättömille jättää sellainen GMO-vapaa saareke. Olin kuvitellut luomutuotannon takaavan sellaisen mahdollisuuden ravitsemuksen hifisteille. Pitääkö tässä vanhoilla päivillään vielä ruveta Greenpeacea ja noita vihreitä villapuseroradikaaleja kannattamaan? 

Vakavaksi pistää arvostamani toimittajan (Rita Trötschkes, YLE) huoli luomutuotannon pilaamisesta:

Lähes kaikki Suomessa jouluna myytävät joulukinkut ovat peräisin geenimanipuloitua soijarehua syövistä sioista. YLE Uutisessa (7.12.2008) muistutetaan, että geenimuuntelun vaikutusta ruuan terveellisyyteen ei tunneta kunnolla.
Tosin kotimaiset joulukinkut eivät liene geenimanipulaation vuoksi terveysriskejä.
Greenpeacen sivuilla lisätietoa.

tiistaina, lokakuuta 30, 2007

Luomuruoka on terveellisempää

**
Luomuruoka on terveellisempää
ja ravintopitoisempaa kuin tavallisella tehotuotannolla aikaansaatu sapuska. Tähän päädytään EU:n rahoittamassa nelivuotisessa tutkimuksessa (2004-2008).

Esimerkiksi luomuhedelmät, -vihannekset ja -maito sisältää jopa 40 prosenttia enemmän syöpää torjuvia ja sydämelle terveellisiä antioksidantteja kuin mitä on tavallisin menetelmin tuotetuissa vastaavissa elintarvikkeissa. Luomumaito julistettiin varsinaiseksi terveyden eliksiiriksi, sillä siinä on peräti 60 prosenttia enemmän antioksidantteja ja terveellisiä rasvahappoja kuin tavallisessa maidossa. Näin väittää professori Carlo Leifert Newcastlen yliopistosta. Luomumaitoa ei homogenisoida.

Hienoa kun yhteisille rahoillemme löytyy tällaista tutkimuskäyttöä! Innostukaamme näistä alustavista tutkimustuloksista siinä määrin, että valitsemme mahdollisimman usein luomutuotteita kaupassa. Luomutuotteet löytyvät kaupoista yleensä yli 10 metrin päässä kassasta ja alahyllyiltä. Ottakaa mukaan kauppaan 10 metrin mittanauha ja polvisuojukset!

Lukekaa lisää englanniksi tutkimusprojektin kotisivuilta: QualityLowInputFood

Lähde: Medical News Today, 29.10.2007

lauantaina, joulukuuta 23, 2006

Luomu kelpaa vain varakkaille

Helsingin Sanomat kirjoittaa tänään:

Varakkaat suomalaiset arvostavat luomutuotteita. Kielteisimmin luomuun näyttäisivät suhtautuvan vähätuloiset, pienet kotitaloudet ja nuoret. Tuoreen tutkimuksen mukaan he myös käyttävät vähiten luomutuotteita. Miehet asennoituvat luonnonmukaisesti tuotettuun ruokaan kielteisemmin kuin naiset. Luomutuotteiden suosio on kasvanut viime vuosina sekä Suomessa että Euroopassa, mutta menekki on vielä pientä. Yhtenä syynä on se, että kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa.

Kommentit: Yllätyksenä tuli tuo nuorison nuiva suhtautuminen luomuun. Jotenkin tässä toivoisi, että nuoriso näyttää meille vanhoille fossiileille kaapin paikan tässä elintarvikekeskustelussa. Vaatikaa nuoret luomua näkyvämmin esille! Käykää isojen elintarvikeyritysten kimppuun ja vaatikaa enemmän luonnonmukaisesti viljeltyjä raaka-aineita tuotantoketjuun.
Luomuruoan käyttöä perustelen erityisesti terveysnäkökohdilla. Koska luomu usein kuitenkin on hieman kalliimpaa ja raaka-aineiden saatavuus heikompaa ja epätasaisempaa kuin tavanomaisten ruoka-aineiden, kestää vielä kauan ennen kuin luomu löytää tiensä joukkoruokailuun. Ehkä jonkinlainen taloudellinen tukipaketti ja asiallinen informaatio voisi olla paikallaan jotta kustannuksista päättävillä olisi helpompi asettua luomuruoan puolelle.
Luomutuotanto elää kriisien keskellä. Jos ei pian saada kysyntää ja tarjontaa kohtaamaan, maanviljelijät saavat huomata junan menneen ja heidän tippuneen kyydistä.