perjantaina, joulukuuta 28, 2007

Kaikki kolesteroli ei ole vaarallista

*
Terveisiä kakkosleiristä!


Olen nyt sitten kertaalleen lukenut läpi Gary Taubesin paljon kohutun kirjanGood calories, Bad calories”, joka ilmestyi syksyllä 2007. Kirja ei ole mikään kevyt lukuelämys ja minulla on tarvetta lukea kirjaa vielä tarkemmin lähikuukausina. Kirjaa voin kuitenkin lämpimästi suositella erityisesti lääkäreille, Kansanterveyslaitoksen tutkijoille ja muille terveysasioistamme päättäville tahoille.

Moni lääkäri on keskeisessä asemassa kun päätöksiä tehdään siitä mitä pitäisi tehdä korkeille kolesteroliarvoille. Kirja tuo runsaasti pohdittavaa lääkärikunnalle. Vakuuttavalla tavalla Gary Taubes käy läpi historialliset, tieteelliset läpimurrot rasvatutkimuksissa, jotka (ilmeisen virheellisesti!) tulkittiin lääketeollisuutta suosivaan suuntaan.

Mielenkiintoista oli havaita miten vähän kohonneet kolesteroliarvot lopultakin kertovat potilaan riskistä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin (SVT). Silläkin uhalla, että moni ei halua ymmärtää laisinkaan mistä on kyse, kerron nyt mahdollisimman selkeästi mihin perustuu Gary Taubesin ajatus siitä, että ravinnon rasvat eivät voi olla syypäänä sydän- ja verisuonitauteihin.

Rasvaa suurempana riskitekijänä Gary Taubes pitää rankkaa hiilihydraattialtistusta. Mairittelevalla tavalla Suomen maailmanmaineeseen nostanut onnistunut Pohjois-Karjala –projekti oli osana sitä maailmanlaajuista ideologista, tieteellistä jatkumoa, joka pyrki osoittamaan seuraavaa:
 • kun me syömme rasvaa (myöhemmin tämä täsmentyi tarkoittamaan nimenomaan kovia eläinperäisiä rasvoja, tyydyttyneitä rasvoja) kolesteroli nousee
 • korkea kolesteroli johtaa sydänsairauksiin
Gary Taubes näyttää kuitenkin usein eri esimerkein miten epävakaalla tieteellisellä pohjalla tämä olettamus lepää! Valitettavan vähän julkisuutta saaneissa tutkimuksissa on pystytty osoittamaan, että ravintorasvoja vähentämällä ei saavuteta SVT:ssä mitään etua. Gary Taubes kyseenalaistaa kolesterolin riskitekijänä SVT:ssä.

Kolesteroli on ihmiselle täysin välttämätön ainesosa ja suurimmalla osalla niistä potilaista, jotka saavat sydänkohtauksen, ei ole erityisen korkeita kolesteroliarvoja. Kun seuraa sitä Taubesin kuvaamaa poliittista peliä erityisesti Yhdysvalloissa, voi vain hämmästellä miten hyvin tieto kolesterolin ”vaaroista” on levinnyt kansan keskuuteen. En täysin usko kaikkiin niihin todistusketjuihin mitä Taubes kirjassaan luettelee, mutta voin vahvistaa, että tieteen tekijöitä taatusti on kiinnostanut jaossa ollut raha ja maine, mikäli pystytään osoittamaan, että jokin tietty lääkeaine (statiinit) voidaan yhdistää vakavaan ja yleiseen sairauteen. Gary Taubes on sitä mieltä, että lääketeollisuus on vetänyt tiedemiehiä perässään hakiessaan käyttäjäkuntaa kalliille lääkkeilleen. Huikeita väitteitä, jotka taatusti herättävät monenlaisia tunteita.

Viisikymmentä vuotta on nyt etsitty viisasten kiveä kolesterolin aineenvaihdunnasta ja veren rasvoista. Ainoastaan poikkeustapauksissa (perinnöllisesti korkeat kolesteroliarvot) löytyy yhteys kolesterolin ja SVT:n välillä. Gary Taubes pyytää sen sijaan, että riskikartoituksia varten katsottaisiin veren rasvaprofiilia monipuolisemmin. Sillä tosin on se ikävä seuraus, että helpon kolesterolimittauksen sijaan, joudutaan turvautumaan aikaa vieviin ja hankaliin mittauksiin, joissa pahimmassa tapauksessa suurimmaksi haitaksi osoittautuukin hiilihydraatti – ei niinkään rasva.

Lääketeollisuudelle ja lääkäreille olisi kätevämpää jos voitaisiin turvautua tuttuihin ja helppoihin kokonaiskolesterolin mittauksiin. Onhan se paljon helpompaa motivoida potilasta seuraamaan kolesterolia kuin useiden hankalien lyhennysten (esim. LDL, HDL, VLDL, APO-E jne.) sanomaa tulkita ymmärrettävällä tavalla potilaalle. Gary Taubesin mukaan tämä on kuitenkin täysin välttämätöntä mikäli haluamme ohjata potilaan terveyttä oikeaan suuntaan.

Kun seuraavan kerran tapaat lääkärisi tai sairaanhoitajasi, ota silloin mukaan tämä tieteelliseen tutkimukseen perustuva yksinkertaistettu selvitys kolesterolin aineenvaihdunnasta.

Rasva ei ole vesiliukoista (ei edes veriliukoista!), joten sen kuljettamiseen veressä tarvitaan erityisiä kuljetusproteiineja – lipoproteiineja. Kolesterolin tarkemmassa mittauksessa saamme tietoa juuri näistä lipoproteiineista. LDL kuljettaa kolesterolia maksasta eri puolille kehoa, HDL tuo takaisin maksaan ylimääräisen kolesterolin ja VLDL on se lipoproteiini, joka mittaa niitä tärkeitä veren triglyseridejä. Kun valistunut lääkäri puhuu ”pahasta kolesterolista” hän tarkoittaa sekä VLDL:ää että LDL:ää. Aiemmin annettiin van LDL:lle tämä ”pahan pojan” rooli.

Kun syöt rasvaa sisältävän ruoka-annoksen, rasva kulkeutuu suolistosta maksaan isoina VLDL-pakkauksina. Tästä isosta VLDL-pakkauksesta päästetään verivirtaan kuljetettavaksi pieniä rasvapakkauksia. Maksassa oleva VLDL-pakkaus pienenee näin koko ajan kunnes se saavuttaa tietyn suuruuden ja sitä voidaan sanoa LDL-kolesteroliksi. LDL-pakkaus jatkaa pienenemistään ja saavuttaa lopulta pienimmän ja tiheimmän mahdollisimman partikkelikoon. Uusimmissa tieteellisissä tutkimuksissa on osoitettu, että juuri tämä kaikkein pieni LDL-partikkelikoko on kaikkein vaarallisin SVT:ssä. Pienikokoinen LDL-kolesteroli on altis hapettumaan ja tarttumaan verisuonten seinämiin matkallaan eri puolille elimistöä.

Istuudu nyt tukevasti! Tiede osoittaa, että nopeiden hiilihydraattien runsas nauttiminen nostaa juuri tätä kaikkein vaarallisinta, pientä LDL-partikkelikokoa kaikkein eniten.

HDL-kolesterolille on varattu ”hyvän pojan” rooli. Päinvastoin kuin LDL-kolesteroli, HDL kuljettaa kolesterolia eri puolilta elimistöä maksaan. Korkea HDL-kolesteroli on tutkimuksissa yhdistetty sydänterveyteen. Arvellaan HDL-kolesterolin voivan siirtää verisuoniin kasaantunutta kolesterolia. Gary Taubesin selvitysten mukaan paras tapa kohottaa HDL-kolesterolia on syödä rasvaa luontaisista lähteistä kuten esimerkiksi eläinrasvaa.

Suurilla määrillä hiilihydraattia on taipumusta alentaa HDL-kolesterolia. Miten on mahdollista, että virallisterveellinen selitys on niin erilainen? Suomessakin kehitetyn konsensuksen mukaan korostetaan nimenomaan rasvojen turmiollista roolia SVT:ssä. Vaikea on löytää myönnytyksiä siihen suuntaan, että hiilihydraatit vaikuttaisivat sillä tavalla, että veren rasvaprofiili menee huonompaan suuntaan? Saska Tuomajukka osoitti tämän väitöskirjatyössään, mutta kovin vähän siitäkään työstä on otettu opiksi. Olisikohan yhtenä syynä tähän outoon tapaan se, että ummistetaan silmät ristiriitaiselle tutkimusnäytölle ja etsitään tieteellisestä kirjallisuudesta vain alkuperäistä rasvateoriaa tukevaa näyttöä? Perinteinen tapa pyörittää rasvakeskustelua LDL-kolesterolin ympärillä nähdään tärkeäksi, nostavathan tyydyttyneet rasvahapot jonkin verran juuri tätä kolesterolia. Kun vielä löytyi sopivia lääkkeitä (statiinit), jotka alensivat tehokkaasti LDL-kolesterolia, voimme ehkä ymmärtää miksi tätä LDL-vetoista kolesterolikeskustelua pidetään hengissä. Gary Taubes antaa useita esimerkkejä näistä kytkennöistä. Lääketeollisuus pitää kynsin hampain kiinni statiinistaan, joka lienee kautta aikojen kannattavin yksittäinen lääkeaine. Lääketeollisuus ei tietenkään halua menettää tätä tulolähdettään ja lääkärit eivät halua, että heidän uskottavuuttaan nakerretaan.

Ajattelutavan muutos on Gary Taubesin mukaan välttämätön, mutta tulee näistä taloudellisista kytkennöistä johtuen, sujumaan äärettömään hitaaseen tahtiin. Uusimmat tieteelliset tutkimukset osoittavat, että LDL-kolesteroli on huomattavasti monimutkaisempi juttu kuin on annettu ymmärtää. LDL-kolesterolin partikkelikoko on tässä erityisen tärkeässä roolissa. Mitä suurempi LDL-partikkelikoko (ja mitä korkeampi kolesteroliarvo!), sitä parempi! Kauheaa! Voiko asia todellakin olla näin, että se haitta mitä meidän pitäisi jahdata, onkin tuo kaikkein pienin LDL-partikkelikoko? Se joka herkimmin hapettuu ja tarttuu verisuonen seinämiin. Sitä ei juurikaan nykyisissä kolesterolimittauksissa saada selville, sillä kyseessä on pelkän kolesterolimäärän mittaus. Nuo pienet ja ilmeisesti vaarallisemmat LDL-partikkelit eivät näy tavanomaisessa LDL-lukemassa, sillä ne ovat niin pieniä, että vaativat erilaisen mittaustavan.

Gary Taubesin suurin murheenkryyni on kuitenkin se, että niukasti rasvaa ja paljon sokeria sisältävä mukamas virallisterveellinen ruokavalio, kohottaa juuri näitä pieniä, haitallisia LDL-partikkeleita ja laskee suurten, vähemmän haitallisten LDL-partikkeleiden osuutta. Näin saadaan alentunut kolesterolilukema, joka tyydyttää potilasta, lääkäriä ja elintarviketeollisuutta. Mikäli ravintosuositukset eivät riitä, voidaan hakea lisäapua statiineista ja lääketeollisuus kiittää. Tyydyttynyt, kova, eläinperäinen rasva kohottaa Gary Taubesin mukaan kolesterolia, mutta sellaisella terveellisellä tavalla. Kolesterolitutkijat eivät tätä asiaa kiistä. Ongelmana tässä on vain se, että sopivalla tavalla pitäisi saada muutoksia aikaan ravitsemussuosituksissa niin, että suosittaisiin luontaisia eläinperäisiä rasvalähteitä. Pitäisi kieltää ihmisiä syömästä liian vähän rasvaa, sillä se laskee HDL-kolesterolia ja suuremmasta hiilihydraattialtistuksesta johtuen nostaa noita haitallisia pieniä LDL-kolesterolipartikkeleita. Haitalliset triglyseridit (VLDL) lisääntyvät myös hiilihydraattien vaikutuksesta. Muistattehan yllä lukemastanne, että VLDL-partikkelit koko ajan pienentyvät luovuttaessaan rasvaa elimistön käyttöön? Mitä enemmän pieniä VLDL-partikkeleita syntyy, sitä enemmän on vaaraa siitä, että syntyy liian paljon noita haitallisia, pieniä LDL-kolesterolipartikkeleita. Tätä pienten LDL-partikkeleiden syntyä ruokkii hiilihydraattipitoinen ruokavalio.

Mitä ohjeita Gary Taubes antaa kolesteroliarvojesi tulkintaan?
Kokonaiskolesteroli on yksistään lähes arvoton mitta. Kokonaiskolesteroli voi olla 8, mutta kuitenkin potilaan rasva-arvot voivat olla kunnossa (LDL voi olla sitä isokokoista enimmäkseen ja HDL-kolesteroli voi olla korkea, mikä on hyvä asia).
Triglyseridien (VLDL) suhteen on mahdollisimman pieni arvo tärkeä. Yli 1,7 mmol/l on huono juttu ja vakava merkki siitä, että potilas kärsii metabolisesta oireyhtymästä. Hyvä triglyseridiarvo on 0,5 mmol/l.
HDL-kolesterolin pitää olla mahdollisimman korkealla. Alle 1,0 on huono arvo ja voi nakertaa sydänterveyttä. Mitä lähempänä 2,0 mmol/l sitä parempi.
LDL-kolesteroli on ongelmallinen yksistään. Pitää verrata triglyseridiarvoon (VLDL). Mitä korkeampi LDL ja mitä alhaisempi triglyseridi, sitä varmempaa on, että suurin osa LDL-kolesterolista on sitä suurempaa ja terveellisempää LDL-partikkelikokoa. Nyrkkisääntönä voitaneen pitää, että LDL-kolesteroli ei saa ylittää 3 mmol/l.
Kokonaiskolesteroli / HDL on hyvä mittari. Pitää olla alle 6 mmol/l. Se on jopa parempi kuin perinteisesti käytetty suhde LDL / HDL.

Kommentteja saa tulla, mutta välttämättä en pysty kaikkeen itse vastaamaan. Yritän löytää mahdollisille kysymyksillenne asiantuntijoilta vastauksia.

10 kommenttia:

 1. Miksi asiantuntijat sitten toistavat vielä sitä vanhaa Pohjois-Karjala mantraa: Kova eläinrasva paha, syö paljon leipää, sipaise päälle levitettä jne. jos kerran tietoa on?

  Diabeetikkoystäväni kuoli juuri jouluaattona sydänkohtaukseen ja varmasti noudatti diabetesliiton ohjeita kirjaimellisesti eli ei rasvaa (korkeintaan sipaisu levitettä) paljon hiilihydraatteja ja tärkkelystäkin meni...

  VastaaPoista
 2. Niinpä, Aino, osasitpa tehdä hyvän kysymyksen: Miksi asiantuntijat sitten toistavat vielä sitä vanhaa Pohjois-Karjala mantraa: Kova eläinrasva paha, syö paljon leipää, sipaise päälle levitettä jne. jos kerran tietoa on?

  Kysyn tätä muutamalta asiantuntijalta.

  Otan osaa ystäväsi poismenon johdosta.

  VastaaPoista
 3. Onko P-Karjala projektissa analysoitu mikä on tupakanpolton lopettamisen merkitys ollut sv-tautien vähentymiseen ? Eikö tupakanpoltto ole vähentynyt tuon projektin ajoista tähän päivään asti ? Sama kysymys koskien kasvisten, hedelmien ja marjojen syöntiä .
  Tuon projektin aikana ihmiset muuttivat elämäntapojaan , eikä kysymys ole ollut pelkästä rasvan vaihdosta.
  Miettikääpä tuon projektin ekapäivää , jolloin tupakkaa polttava henkilö lopettaa sauhuttelun , muuttaa ruokavaliotaan , hyväksyen kasvikset,hedelmät ja marjat ja lisää kuntoliikuntaa , niin onhan se selvä mikä merkitys tällä on terveydelle .
  Miksi tuntuu siltä , että P-Karjala projekti on pelkkä rasvaprojekti ? Tuntuu siltä että noita muita tekijöitä ei ole analysoitu lainkaan ja koko touhu kulminoituu rasvaan .

  Olisiko tupakanpolton vähentyminen jopa suurin tekijä sv-tautien vähentymiseen ja kakkosena kasvisten-marjojen-vihannesten syönnin lisääntyminen ?

  Tuosta tupakanpolton vähentymisestä ei ole faktatietoa , mutta sellainen ajatus on , että aikuisilla se on merkittävästi vähentynyt noista P-Karjalan projektin alkuajoista.

  kirjoitti ,

  susi

  VastaaPoista
 4. Susi on oikeilla jäljillä. Merkittäviä terveysetuja saavutettiin myös tuossa Pohjois-Karjala -projektissa kun miehet lopettivat tupakoinnin ja ryhtyivät syömään sitä kaninruokaa. Erinomainen väitöskirjan aihe olisi ruotia noita asioita! Voin syyllistäminen oli peräti lapsellista, margariinit ajettiin maalaistalojen pöytiin markkinointitempulla.

  VastaaPoista
 5. Sama tahti jatkuu kuin pohjoiskarjala-projektissakin. Kauhistelin tässä joulukuussa uutisoitua 'strip'-projektia (varhaislapsuudessa alkava sydän- ja verisuonitautisairastuvuuden ehkäisyprojekti: STRIP-projekti)

  Tutkimus on tehty niin ettei siitä varmasti voida vetää mitään muuta johtopäätöksiä kuin että pienestä pitäen kestänyt terveysasioiden holhoaminen ja paapominen ('interventio') aiheuttaa oletetun tuloksen.

  "STRIP-lasten perheitä on kannustettu käyttämään terveellistä, vähän tyydyttynyttä rasvaa sisältävää ruokaa."

  "Ensimmäinen asia, jota suosittelemme, on rasvaton maito. Suosittelemme sen käytön aloittamista heti, kun lapset siirtyvät normaalin maidon käyttöön. Se on ollut ehdoton ohjenuora, jota on aika paljon arvosteltukin. Toinen asia, jota suosittelemme, on kasvirasvojen eli öljyjen ja kasvimargariinien käyttö, kertoo ravitsemustutkija Hanna Lagström Turun yliopiston Sydäntutkimuskeskuksesta."

  "Strip-perheet käyvät edelleen tutkimuksissa kaksi kertaa vuodessa. Perheiden käyntiin liittyy aina lääkärintarkastus ja välillä pidetään ruokapäiväkirjaa. Lapsille kerrotaan tutkimuksesta, kolesterolin ja sepelvaltimotaudin yhteydestä, verenpaineesta ja liikunnan eduista. Tupakan vaaroista on juteltu siitä saakka, kun lapset olivat 9-vuotiaita. Neuvonnan muodot ovat muuttuneet sitä mukaa, kun lapset ovat kasvaneet."

  Toisin sanoen neuvotaan muuttamaan rasvat, neuvotaan liikkumaan, ei saa polttaa, syödään vähemmän karkkia jne.. ja mitä johtopäätöksiä tästä voidaan sitten vetää?? Tietenkin tästä saadaan väitöskirja että kovarasva kannattaa vaihtaa jo pienessä iässä pois!

  "Sydänystävällistä ruokavaliota kannattaa noudattaa pienestä pitäen"

  "Väitöskirjatyön tulokset osoittavat, että pysyvästi matalaan kovan rasvan saantiin tähtäävä varhaislapsuudessa alkanut, toistuvasti annettu ravitsemusneuvonta parantaa lasten insuliiniherkkyyttä ja laskee sepelvaltimotautivaaraan vaikuttavia veren rasva-arvoja pojilla."

  "Suurimpia ongelmia suomalaisten ravitsemuksessa on energiansaannin ja kulutuksen välinen epäsuhta, ja tämä näkyy lihavuuden jatkuvana yleistymisenä. Ylipainoisista lapsista tulee valitettavan usein lihavia aikuisia. Kaitosaaren väitöskirjatyö osoittaa, että on tärkeää ehkäistä lasten ylipainon kehittyminen jo hyvissä ajoin ennen murrosikää, koska ylipaino lisää insuliiniresistenssiä ja siten sepelvaltimotaudin ja diabeteksen kehittymisen vaaraa jo esimurrosikäisillä lapsilla. STRIP-projektissa annetun ravitsemus- ja elämäntapaneuvonnan vaikutus lasten terveyden edistämiseen on merkittävä, ja vastaavanlainen neuvonta olisi suotavaa ottaa käyttöön laajemmin."

  Kovat rasvat pois jo pienestä pitäen! Tämmöistä tiedettä tehdään meilläpäin. Ja ollaan vielä ylpeitä siitä.. ja ulkomaillekkin pitäisi tätä osaamista viedä! Tämä on juuri sitä hölmöilyä mistä Taubeskin kirjoittaa kirjassaan.. ja aina vain sitä jatketaan.

  Sekä pk että tämä strip projekti nostaa kyllä itselläni ainakin verenpaineita..

  VastaaPoista
 6. Tieteessä paradigman muutos on yleensä hidas ja tuskallinen prosessi. Tämä pätee myös ravitsemustieteessä. Nykyiset käsitykset perustuvat 60/70 luvulla tehtyihin hypoteeseihin, jotka sitten ovat jotakuinkin kumottu mutta tutkijat eivät osaa päästää irti lempihypoteesistaan.

  Nykyiset tutkijat ja päättäjät ovat jo niin syvällä "tyydyttynyt rasva"-tappaa sopassa, etteivät voi enää oikein perääntyä. Pitää vain odotella, että he joutuvat eläkkeelle tai kuolevat omiin suosituksiinsa.

  Uskon, että diabetesliitto ja ktl muuttavat suosituksiaan vasta kun tulee sukupolvenmuutos, jos silloinkaan. Se on selvää, että niin kauan kuin Pekka Puska on johdossa niin asia ei edisty senttiäkään.

  Pohjois-Karjala fiaskossa tehtiin normaali interventiomoka eli muutettiin todella monta muuttujaa joten on hyvin vaikea sanoa, mikä muuttuja oli tulosten takana. Jos edes voidaan olettaa, että oliko interventiosta mitään hyötyä kun verrokkiryhmässä havaittiin samoja tuloksia. Huonoa tiedettä koko P-K fiasko.

  VastaaPoista
 7. Kolesteroli on elintärkeä aine. Jos sitä ei tule ravinnosta elimistö valmistaa sen itse. Varmin keino sairastua ja kuolla ennenaikaisesti on olla syömättä eläinrasvaa ja lihaa ja korvata se leivällä, pullamössöllä ja kasvisrasvoilla. Myös kaikki puhdistetusta sokerista valmistetut tuotteet on suutä karsia välittömästi. Välipaloiksi hedelmiä ja pähkinöitä, juomaksi vettä. Näillä korjauksilla ylipaino katoaa, ei iske flunssat ja lääkkeitä ei tarvitse syödä - Ravintoasiantuntija -

  VastaaPoista
 8. Mielenkiintoinen paikka tuo pohjois-karjala. Kun siellä miehet vähensivät voin syöntiä, koko maailmalla sydäntautikuolleisuus väheni. Jos se noin toimii niin aika moneen muuhunkin asiaan saadaan korjaus kun vain pohjois-karjalassa saadaan miehet ruotuun. Tai sitten tupakoinnin väheneminen, terveydenhuollon valtava kehittyminen ja työaikojen lyheneminen on ollut todellisena tekijänä kuolleisuuden vähenemiseen.

  VastaaPoista
 9. "Kun syöt rasvaa sisältävän ruoka-annoksen, rasva kulkeutuu suolistosta maksaan isoina VLDL-pakkauksina. Tästä isosta VLDL-pakkauksesta päästetään verivirtaan kuljetettavaksi pieniä rasvapakkauksia. Maksassa oleva VLDL-pakkaus pienenee näin koko ajan kunnes se saavuttaa tietyn suuruuden ja sitä voidaan sanoa LDL-kolesteroliksi. LDL-pakkaus jatkaa pienenemistään ja saavuttaa lopulta pienimmän ja tiheimmän mahdollisimman partikkelikoon. Uusimmissa tieteellisissä tutkimuksissa on osoitettu, että juuri tämä kaikkein pieni LDL-partikkelikoko on kaikkein vaarallisin SVT:ssä. Pienikokoinen LDL-kolesteroli on altis hapettumaan ja tarttumaan verisuonten seinämiin matkallaan eri puolille elimistöä."

  Suolistosta EI tule mitään VLDL:ää, vaan kylomikroneita jotka kulkeutuvat verenkiertoon imusuoniston kautta. Kylomikroneista poistetaan triglyseridiä kudosten käyttöön, jonka jälkeen rippeet kuljetetaan maksaan. Vasta maksa tuottaa VLDL:llää, eikä sekään maksassa LDL:ksi pienene, vaan nimenomaan verenkiertorundilla, kun LPL hyrdolysoi VLDL:stä triglyt pois, kudosten käyttöön.

  VastaaPoista
 10. Margariiniteollisuus on tehnyt hyvää työtä, ja propakanda tavoitta uusia ja uusia uhreja.
  Iso ongelma on suomalainen sisäsiittoisuus. Olen elänyt senverran jo ja nähnyt esim. väitteen, joka todistaa kananmunan syönnin suunnilleen tappavan ihmisen. Tosin kananrehun rasvahappokoostumus on pilattu, paluuta odotellaan.
  Myös lääketeollisuus teki hyvää duunia hinatessaan kokonaiskolesterolin raja- arvon riittävän alas, että saadaan statiiroinakauppa käyntiin.
  Muutan sitten mielipiteeni, kun joku kertoo minulle kattavasti, mistä elementeistä kovan rasvan vaarallisuus koostuu, jos metabolialtaan terve ihminen ilman ``hypojä`` käyttää esim. voita. oletuksena triklyt ok, eikä käytä tolkuttomasti hiilareita ja liikkuu vähintään minimin.
  Versus tila, jos diabetes, verenpaine ylhäällä ja ylipainoa, triklyt ja HDL/LDL suhde huono.
  Isuliiniresistenssi on ongelman keskipisteessä, ei itse rasva niinkään, koska terveen ihmisen rasva-aineenvaihdunta pitää rasvat tikissä.
  Kylmäpuristetyt ja transsurasvat ovat vaarallisia. Luin yhden tutkimuksen liittyen Cochran yhteisöön, jossa tutkijaryhmä piti näitä prosessoituja rasvoja erittäin haitallisina ihmiselle, koska elimistö ei tunnista niitä ja ne venyttävät solukalvoa aiheuttaen monia erittäin haitallisia prosesseja.
  Myös monien kasvien, esim. juuresten väkisin turvoksiin potkiminen aiheuttaa isossa ja pitkässä kuvassa tärkeiden ravinteiden, esim. seleenin puutosta.

  Jos ravintomme kasvaisi enemmän jatkuvan auringon ja tuliperäisen, paljon hyviä kasvutekijöitä sisältävän maan uumenissa, olisi suomalaisten aineenvaihdunta ihan toisella tasolla. Ja tietysti liika brenkku ja rösseli vex.
  Kun söin eka kerran kanarialla kasvanutta tomaattia, kurkkua ja minibanaaneita, minulle aukeni aivan uusi ruutu tässä Puskan ja muiden umpeenkorruptoituneiden supervalehtelijoiden takapajuisessa stalinistisessa romaniassa.

  VastaaPoista