perjantaina, kesäkuuta 20, 2008

Nuorilla usein niska jumissa

*
Terveydenhuollon kandidaatti Airi Margit Oksanen
on tutkinut mm. tietokoneen käytön ja liikuntaharrastusten yhteyttä nuorten päänsärkyyn. Hän puolustaa väitöskirjaansa tästä aiheesta 27.6.2008 Turun yliopistossa.

Väitöskirja "Neck muscle function and adolescent headache" (Niskalihasten toiminta nuorten päänsäryssä) vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta. Väittelijä Oksanen on syntynyt Pieksämäellä ja valmistunut fysioterapeutiksi Jyväskylän yliopistosta sekä terveydenhuollon kandidaatiksi Turun yliopistosta. Hän toimii liikuntafysiologina Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Väitös kuuluu fysiatrian alaan.

Nuorten päänsärky voi johtua tietokoneen ruudun liian runsaasta tuijottelusta. Peräti 183 nuorelta tutkittiin 13-vuotiaina vapaa-ajan harrastusten, niskahartiaseudun lihaskestävyyden ja liikkuvuuden yhteyttä nuoren päänsärkyyn. Nuorten ollessa 17-vuotiaita tutkittiin 89 nuorelta niskalihasten voiman, lihaksen aktivoitumiskyvyn, niskalihasten yhtäaikaisen aktivoitumisen määrän sekä niskalihasten väsyvyyden yhteyttä päänsärkyyn. Lisäksi 17-vuotiaana tutkittiin 65 nuorelta niskalihasten poikkipinta-alan yhteyttä päänsärkyyn.

Tutkimuksen mukaan yksikin lisäpäivä viikossa tietokoneen ääressä kasvatti todennäköisyyttä saada sekä migreeniä että jännityspäänsärkyä (tensiotyyppinen päänsärky). Liikuntaa tai muuta vapaa-ajan harrastusta voi suositella, sillä näillä toiminnoilla ei aiheutettu päänsärkyä.

Kolmetoista -vuotiailla tytöillä alhainen hartiaseudun lihaskestävyys ja niskan kiertoliikkeiden vajavuudet olivat yhteydessä tensiotyyppiseen päänsärkyyn. Ei-hallitsevan puolen alhainen hartiaseudun dynaaminen lihaskestävyys oli puolestaan yhteydessä migreeniin. Pojilla ei esiintynyt eroja lihaskestävyyden eikä liikkuvuuden suhteen eri päänsärkyryhmissä.

Seitsemäntoista vuoden ikäisinä tyttöjen niskan koukistajalihasten ja ojentajalihasten samanaikainen aktivoituminen oli yhteydessä migreenipäänsärkyyn. Niskalihasten voimat eivät varsinaisesti olleet murheenkryyninä vaan ongelmana oli liian alhainen olkanivelen koukistusvoima. Pojilla ei esiintynyt eroja niskahartialihasten voimatasoissa ja lihasten aktivoitumiskyvyssä suhteessa päänsärkyyn.

Oksasen tutkimustulosten perusteella voidaan antaa suosituksia päänsärkyisten nuorten tietokoneenkäytön ja liikuntaharrastuksen määrän ja intensiteetin suhteen. Päänsärkynuorten kliinisissä tutkimuksissa tulisi kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota myös niskahartialihasten toiminnan tutkimiseen muiden tutkimusten ohessa. Niskalihasten toimintaan liittyvillä tekijöillä saattaa olla keskeinen rooli tiettyjen päänsärkytyyppien synnyssä jo varhaisessa vaiheessa.

Uskaltaisikohan suositella vähäisempää tietokoneen tuijottelua ja enemmän liikuntaa nuorille?

Lähde: Väitöstiedote, Turun yliopisto, 18.6.2008

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti