torstaina, toukokuuta 03, 2007

Liikunta alentaa kolesterolia

**
Oulusta kuuluu kummia
ja tällä kertaa ihan myönteisessä mielessä. Yllättävän vähäisellä liikuntapanoksella voi olla kolesterolia alentava vaikutus. Oulun ylipiston ja Oulun Diakonissalaitoksen tekemä liikuntatutkimus kesti 12 kuukautta ja siihen osallistui 80 vapaaehtoista 35-40-vuotiasta naista.

Jo noin 600 askeleen päivittäisellä hölkällä voi alentaa kolesterolia 10-15 prosenttia. Oikeanlainen liikunta voi merkittävästi ehkäistä sydän- ja verisuonitautien syntyä ja nyt löydetyllä "täsmäliikuntareseptillä" on mahdollisuus ohjata potilaita lääkkeettömästi kolesteroliaan laskemaan. Osallistujat jaettiin harjoittelu- ja kontrolliryhmiin. Harjoitteluryhmän liikunta koostui aerobic-tyyppisestä liikunnasta, kontrolliryhmän arki jatkui normaalisti. Harjoitteluryhmä suoritti ohjattua liikuntaa 2-3 kertaa viikossa ja omatoimisesti muina aikoina. Päivittäisen liikunnan laatu sekä määrä rekisteröitiin ja analysoitiin erityisellä liikuntamittarilla.

Tutkimuksen tuloksena voitiin osoittaa, että tehostettu liikunta pienensi eniten harjoitelleiden kokonais- ja LDL-kolesterolia ("pahaa kolesterolia") keskimäärin 10-15 prosenttia verrattuna vähiten harjoitelleisiin. Kolesteroli laski voimakkaimmin kun liikunta oli kohtuullisesti kuormittavaa, esimerkiksi jumppaa tai hölkkää. Kävely ei tämän tutkimuksen mukaan ollut riittävää kolesterolin alentamiseksi. Tutkimuksessa merkittävää on se, että ensimmäistä kertaa pystytään määrittelemään raja-arvot ns. kolesteroliliikunnalle ja kyetään mittaamaan kolesterolia alentavan liikunnan laatua ja määrää. Tutkimus on julkaistu 28.4.2007 johtavassa liikuntalääketieteen julkaisusarjassa (Vainionpää et al., Medicine and Science in Sports and Exercise, vol. 39 (5): 756-763).

Lähde: Tohtori.fi, 3.5.2007

2 kommenttia:

 1. 600 askelta on varmaan noin 300 metriä...

  Tämä varmasti motivoi monia aloittamaan kun nähdään, että pienistäkin teoista voi olla iso apu. ts. että heti ei tarvitse ruveta liikkumaan puoltatoista tuntia joka päivä maksimisykkeellä.

  *P*

  VastaaPoista
 2. Tätä mielenkiintoista oululaista tutkimusta pitää tulkita paljon varovaisemmin, kuin mitä on tehty. Varsinainen asetelma oli tehty tutkimaan ns. luuliikunnan vaikutuksia luustoon, ei vertaamaan kävelyä ja hölkkää.

  Tutkijat ovat sittemmin hyödyntäneet aineiston ns. post hoc analyyseillä ja tarkastelleet sitä, miten tietyt liikunnan tehot ja määrät ovat yhteydessä mm. kolesterolipitoisuuksiin.

  Itse en oikein osaa tulkita saatuja tuloksia mitenkään kvantitatiivisesti. Tulokset näyttävät, että kävelyn määrälliset erot ovat vain suuntaa-antavasti yhteydessä parempaan lipidiprofiiliin, kun taas tehokas liikunta on yhteydessä alahisempaan kolesteroliin jopa tilastollisesti merkitsevästi.

  Pitää kuitenkin muistaa, että kaikki tutkittavat liikkuivat useilla intensiteettitasoilla. Niinpä yhden tason erottaminen omaksi analyysiyksiköksi ei välttämättä kerro käytännön ohjeista yhtään mitään.

  Reipas kävely on monissa asetelmiltaan sopivammissa tutkimuksissa todettu hyödylliseksi terveydelle. Oululaisten tuloksista lehdistö teki sen johtopäätöksen, ettei kävelystä ole mitään hyötyä - tätä tulkintaa ei luotettavasti voi tehdä.

  En halua estää ihmisiä hikiliikkumasta (itsekin teen niin), mutta kävelyjöiden ja arkiliikkujien ei pidä oululaisten tuloksesta masentua.

  Mikael Fogelholm

  VastaaPoista