keskiviikkona, elokuuta 29, 2007

Koululaiset ovat väsyneitä

**
Koululaisilta on kysytty väsyttääkö heitä
. Vastaus on aika usein, että väsyttää lähes joka päivä. Tuoreen Kouluterveyskyselyn mukaan päivittäinen väsymys on lisääntynyt selvästi yläluokkalaisten ja lukiolaisten keskuudessa.

Mistä väsymys johtuu?
  • huono ateriarytmi
  • vähäinen liikkuminen
  • myöhään valvominen
  • alkoholin käyttö
  • tupakointi
Mitä useampia epäedullisia terveystottumuksia nuorella on, sitä yleisempää myös on päivittäinen väsymys. Nuorten riittävän pitkän yöunen varmistaminen, säännöllinen liikunta ja ateriarytmi ovat tutkijoiden mukaan ensisijaisesti perheen vastuulla. Myös koulun terveystiedon opetuksessa ja kouluaikaisen ruokailun järjestämisessä näihin tulee edelleen kiinnittää huomiota.

Päivittäistä väsymystä on joka kuudennella, tytöistä jopa joka viidennellä. Niillä oppilailla, joilla on huonot terveystottumukset, päivittäistä väsymystä on joka neljännellä. Mikäli myös kouluolot koetaan puutteellisiksi, päivittäinen väsymys lähes kolminkertaistuu.

Fyysiset oireet ovat lisääntyneet peruskoulun 8.- ja 9.- luokkalaisilla sekä lukion 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoilla. Päivittäin vähintään kahta oiretta kokevien osuus on kasvanut yläluokilla 15 prosentista 18 prosenttiin ja lukiolaisilla 14 prosentista 16 prosenttiin neljän vuoden aikana. Pojista joka kymmenennellä ja tytöistä joka neljännellä on vähintään kaksi oiretta päivittäin.

Lähde: Finfoodin uutiskirje, 29.8.2007

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti