torstaina, elokuuta 16, 2007

Jokamiehen ja -naisen oikeudet liikkua luonnossa

***
Suomen luonto ja metsät
tarjoavat hyvät mahdollisuudet virkistykseen. Luonnossa voi liikkua vapaasti, keräillä marjoja ja sieniä, tilapäisesti jopa yöpyä. Jokamiehen ja -naisen oikeudet antavat laajat mahdollisuudet oleskella toisen mailla. Lyhytaikainen leiriytyminenkin toisen alueella on sallittu, jos siitä ei aiheudu häiriötä maanomistajalle.

Jokamiehen oikeuksilla tarkoitetaan kaikkien yhtäläisiä oikeuksia nauttia luonnosta siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Oikeudet ovat syntyneet pitkän ajan kuluessa, eikä niitä ole suoranaisesti kirjattu mihinkään lakiin. Oikeuksien laajuus riippuu myös olosuhteista. Siksi niiden tulkinnat voivat joskus olla myös toisistaan poikkeavia. Terveen järjen käyttö ja hyvien tapojen noudattaminen ovatkin parhaat ohjeet kaikille luonnossa liikkujille.

Käytännössä jokamiehen oikeudet näkyvät selvimmin marja- ja sienimetsissä. Kuusamosta löytyvät maan ehkä parhaat marjametsät, mutta tuottoisimmat sienimetsät sijoittuvat hieman etelämmäksi.

"Tässä osassa maata on paljon valtion maita ja erätalouden perinteet ovat melko voimakkaita", kertoo Anne Polojärvi Kuusamon metsänhoitoyhdistyksestä.

Kuusamossa jokamiehen oikeuksia pidetään luonnollisina ja itsestään selvinä asioina. Suhtautuminen jokamiehen oikeuksiin on yleensä myönteistä. Runsas metsänviljely on kasvattanut käsitellyille alueille mittavat marjakertymät. Suuri osa marjasadosta jää kuitenkin poimimatta. Marjoja poimitaan ja niitä saa poimia myös toisten mailta.

"Yleensä ei haittaa että ihmiset tulevat muualtakin poimimaan mustikkaa ja puolukkaa, ja nyt ovat ulkomaalaiset poimijat tulleet mukaan. Viime vuonna tulivat ensimmäiset vierasmaalaiset Koillismaalle Thaimaasta asti", kertoo Anne Polojärvi.

"Haittaa voi tulla siitä, että poimijat varomattomuuttaan tallovat metsänhoitoalueilla pienet taimet ja tekevät näin tuhoa uudelle taimistolle. Pientä nahinaakin välillä syntyy. Joku maanomistaja saattaa kysyä, eikö millään saisi rajata sitä omaa vatukkoaan. Maanomistaja toivoisi saavansa marjat omaan pakkaseen, mutta muut korjaavatkin sadon. Poimimiskielto ei kuitenkaan onnistu; sillä vapaata poimintaa ei voi estää, jos marjapaikka sijaitsee metsässä eikä se ole liiketoimintaa", Anne Polojärvi jatkaa.

Kuusamossa on valtakunnan tihein mökkikanta. Useat mökeistä on lyhytaikaiseen vuokraukseen tarkoitettuja. Olot ovat muutenkin alueella hieman poikkeukselliset, koska porotalouden takia metsissä kuljetaan myös moottoriajoneuvoilla. Jokamiehenoikeudet eivät kuitenkaan oikeuta ajamiseen maastossa moottoriajoneuvolla. Siihen tarvitaan aina maanomistajan lupa.

"Ihmiset tulevat mökeille usein vain vähäksi aikaa eivätkä tunne tilannetta tai maastoa ja silloin myös tapahtuu ylilyöntejä. Moni paikka näyttää tyhjältä ja aukealta varsinkin lumisena aikana, mutta sinne on esimerkiksi saatettu juuri istuttaa taimia. Vieraat eivät välttämättä osaa huomioida taimia tai jopa eivät välitä, vaan huristelevat kelkoilla niiden yli, vaikka kelkkailu on kielletty laissa. Tällaisesta käytöksestä on tullut todellisia vahinkoja", kertoo Polojärvi.

Vesistöissä kulkeminen on sallittua kaikilla kulkuvälineillä, myös talvella moottorikelkalla tai autolla. Myös onkiminen ja pilkkiminen, uiminen ja peseytyminen vesistöissä kuuluvat jokamiehenoikeuksiin.

"Oikeuksiin kuuluva kalastus on meidän seudulla yleistä, varsinkin jokikalastus on hyvin suosittua", sanoo Anne Polojärvi. Yhteismetsissä on paljon pitkiä jokia ja siellä kulkee runsaasti kalastajia.

"Haittaa on ollut joskus välinpitämättömistä kalamiehistä. On tehty tulia mihin sattuu ja roskattu ympäristöä. Tätä on yritetty pitää kurissa rakentamalla kalastajia varten erityisiä taukopaikkoja, jonne on kannettu puutkin valmiiksi", selventää Anne Polojärvi. Tulenteko vaatii aina maanomistajan luvan.

Retkeily ja lyhytaikainen leiriytyminen kuuluvat jokamiehen oikeuksiin, mutta avotulen teko toisen maalle on kiellettyä ilman erillistä lupaa. Metsäpalovaaran uhatessa avotulta ei saa sytyttää edes maanomistajan luvalla. Maasta voi kerätä kuivia oksia ja käpyjä, mutta puuaines kuuluu maanomistajalle; sammaleen ja jäkälän poimiminen tai käpyjen ja pähkinöiden puusta kerääminen on kielletty kuten myös oksien taittaminen kasvavista puista.

Luonto tarjoaa monia erilaisia yrttejä ja maustekasveja, joiden kerääminen on sallittua. Osa yrteistä on luonnonsuojelulain mukaan kuitenkin rauhoitettu, joten ne täytyy tuntea. On hyvä myös muistaa, että metsien lannoitukset ovat yleistyneet, varsinkin maan eteläosissa. Näitä ei ole merkitty metsään lainkaan.

Jokamiehenoikeudet perustuvat vanhaan maan tapaan meillä Suomessa. Osalta kansalaisista vanha maan tapa tahtoo jäädä unholaan ja jokamiehenoikeuksien rajat hämärtyvät. Nykyisin monet yrittäjät tekevät bisnestä toisen maalla. Se ei enää kuulu perinteisiin jokamiehenoikeuksiin tai edes hyviin tapoihin. Esimerkiksi jatkuvasti toistuva ulkomaalaisten marjanpoimijaryhmien vienti toisen maalle vaatii maanomistajan luvan.

"Jokamiehenoikeuden luonne on sellainen, että toisen maan käyttö pitää olla satunnaista ja haitatonta. Jos se ei ole enää sitä, pitää ilman muuta olla maanomistajan lupa", kertoo ympäristöjohtaja Markku Tornberg MTK:sta.

Suomalaiset maanomistajat ovat suhtautuneet ulkomaalaisiin marjanpoimijaryhmiin toistaiseksi suopeasti. Marjojen poiminnasta on Suomelle myös kansantaloudellista hyötyä. Toiveena on kuitenkin selkeät ja nykyaikaiset ohjeet, kaikkien eduksi.


Lähde: Deskin uutistiedote ravintotoimittajille, 16.8.2007

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti