maanantaina, syyskuuta 28, 2009

D-vitamiinin myrkyllisyys


**
Tätä kirjoitusta kommentoidaan vilkkaasti! Jo yli 100 kommenttia 28.9.2009 mennessä.

Olemme elo-syyskuussa 2009 käyneet korkealuokkaista keskustelua D-vitamiinin saantisuosituksista. Keskusteluun on myös osallistunut professori Christel Lamberg-Allardt, joka kuuluu maailman arvostetuimpiin D-vitamiinitutkijoihin. Hän on ystävällisesti toimittanut meille oman arvionsa D-vitamiinikeskustelun nykytilanteesta. Hän pyytää meitä jatkamaan keskustelua ja pidättäytymään henkilökohtaisilta hyökkäyksiltä.

Ajattelin, että me voisimme jatkaa keskustelua siten, että keräämme tähän uuteen keskusteluketjuun ajatuksiamme D-vitamiinin myrkyllisyydestä. Se näyttäisi olevan se kynnyskysymys, joka estää uusien, reilusti suurempien, D-vitamiiniannosten laajapohjaisen käyttöönoton. Mikäli haluat keskustella D-vitamiinisuosituksista yleensä, voit edelleen kommentoida "vanhassa" keskusteluketjussa. Mutta tässä ketjussa toimimme aivoriihenä ja epävirallisena asiantuntijatahona professori Lamberg-Allardtille erityisesti suhtautumisessamme D-vitamiinin toksisuuteen. Keskustelumme ja ideointimme saa tilaa laajalevikkeisessä terveyslehdessä sitten aikanaan - mitäpä muuta kuin kaamosaikaan!

Professori Christel Lamberg-Allardt on ystävällisesti kommentoinut vilkasta blogikeskusteluamme 6.9.2009: "D-vitamiiniryhmä saa syksyn 2009 aikana valmiiksi selvityksenä ja ehdotuksensa siitä, millä keinoilla suomalaisten D-vitamiininsaantia voitaisiin lisätä. Ryhmä ei muuta suositusta, sillä mahdolliset muutokset tehdään pohjoismaisena yhteistyönä. Maailmalla käydään erittäin vilkasta keskustelua suosituksista. Iso-Britanniassa valmistellaan jonkinlainen konsensuslausunto, joka pohjautuu heinäkuun alussa pidetyn kokouksen keskusteluun. Heillä ei ole tällä hetkellä saantisuositusta. Reinhold Vieth oli mukana puolustamassa korkeita saantisuosituksia, mutta yleinen mielipide oli paljon maltillisempi, ja korostettiin sitä, että emme tiedä haittavaikutuksista riittävästi. Lokakuun alussa pidetään 13. kansainvälinen D-vitamiinikongressi Belgiassa (vitamin D workshop), jossa järjestetään debatti saantisuosituksista. Haluan siis korostaa, että D-vitamiinitutkijapiireissä ei olla päästy yhteisymmärrykseen sopivasta saannista. Oma käsitykseni on, että riittävää näyttöä suurten saantien höydyistä ei ole, ja niiden haitoista vielä vähemmän. D-vitamiini on toksinen aine jolla on vaikutus kalsiumaineenvaihduntaan. Se että isoissa epidemiologisissa tutkimuksissa on löydetty yhteys jonkun taudin riskin ja D-vitamiinitasojen välillä, ei tarkoita sitä että kyseessä on suora syy-seuraus. Hyvää syy-seurausnäyttöä hiukan isompien annosten suhteen on murtumien ehkäisyssä: päivittäinen 20 µg lisä voi estää luunmurtumien syntyä vanhemmalla iällä. Mutta keskimääräinen saanti Suomessa ei ole tällä hetkellä kaikilla ihmisillä riittävä – toisaalta toisten saanti voi olla erittäin hyvä. Saantisuositus tarkoittaa sitä, että väestöstä 95% saa D-vitamiinitarpeesta tyydytetyksi.

Keskustelumme yhteenveto (päivitys 28.9.2009):

Koko tätä keskusteluamme silmälläpitäen voi olla hyvä pitää mielessä, että tässä sallitaan varsin suuri vapaus esittää omia perusteltuja mielipiteitä. Yhteisen edun nimessä pidätän itselläni oikeuden poistaa asiattomia viestejä. Niitä on tullut tosi vähän. KIITOS!

Vakituinen lukijani Matti Narkia avaa pelin muistuttamalla meitä tutkimuksista ja esityksistä missä on esillä D-vitamiinin myrkyllisyyshavaintoja ja toinen ahkera lukijani Neonomide täydentää:
Selkeät yliannostustapaukset:
 • Markestad T, Hesse V, Siebenhuner M, Jahreis G, Aksnes L, Plenert W, Aarskog D. Intermittent high-dose vitamin D prophylaxis during infancy: effect on vitamin D metabolites, calcium, and phosphorus (tutkimus, 1987). Kommentti: Itä-Saksassa toteutettiin vielä huomattavasti voimakkaampia annostuksia kuin Suomessa 1950-1960 -luvuilla. Vauvat saivat kolmen kuukauden välein aina 18 kuukauden ikään asti yhteensä 35 000 µg päivässä. Ajoittaista hyperkalsemiaa lukuunottamatta, tästäkään ei seurannut mitään muita havaittavia kliinisiä terveysongelmia missään vaiheessa. Käytäntö oli voimassa 35 vuotta.
 • Fermin Barrueto, Helena H. Wang-Flores, Mary Ann Howland, Robert S. Hoffman, Lewis S. Nelson. Acute Vitamin D Intoxication in a Child. Tapausselostus missä kaksivuotias lapsi sai 600 000 KY (15 000 µg)/vrk 4 vuorokauden ajan, eli yhteensä 2 400 000 KY:ta (60 000 µg) juotuaan riisitaudin hoitoon tarkoitetun pullollisen D-vitamiinia päivässä (kahden tipan sijaan!) 4 päivän ajan. Tämä aiheutti pojalle ummetusta ja mahakipuja. Verikokeissa kalkkiarvot ja verenpaine nousivat. Munuais- sydän- tai neurologisia sivuvaikutuksia ei todettu
 • Vieth R, Pinto T, Reen BS, Wong MM (2002) - tapausselostus Lancet -lääkärilehdessä. Kommentti: D-vitamiinin myrkytystila siitä syystä, että sokeriin oli vahingossa joutunut suuria määriä D-vitamiinia. Isä ja poika saivat peräti 1 700 000 KY (42 500 µg)/vrk 7 kk ajan pöytäsokerissa, joka sisälsi 21,4 mg D3-vitamiinia grammassa sokeria. Myrkytys aiheutti munuaisten kalkkiutumista ja väliaikaisen munuaisten vajaatoiminnan
 • Taskapan, Vieth, Oreopoulos, 2008 - tapausselostus International Urology and Nephrology -lehdessä. Kommentti: Myrkytystapaus, jossa 77-vuotias nainen on vahingossa ottanut 50 000 KY D2-vitamiinia päivittäin kahden vuoden ajan. Tarkoitus oli ottaa tuo megaluokan annos D2-vitamiinia kerran viikossa.
 • Rajesh Joshi (2009): Hypercalcemia due to Hypervitaminosis D: Report of Seven Patients. Kommentti: Intiassa pikkulapset olivat vahingossa syöneet valtavan suuria annoksia D-vitamiinia.
 • Stephenson DW, Peiris AN (2009): The lack of vitamin D toxicity with megadose of daily ergocalciferol (D2) therapy: a case report and literature review. South Med J. 2009 Jul;102(7):765-8. Kommentti: 56-vuotias nainen oli käyttänyt ravintolisänä 150000 KY (3750 µg) D2-vitamiinia (ergokalsiferolia) päivässä 28 vuoden ajan ilman minkäänlaisia myrkyllisyyteen viittaavia oireita.
Sunnuntaina 13.9.2009 Helsingin Sanomat kirjoitti: "Lamberg-Allardtin mielestä ei voida ajatella, että kaikki söisivät lisävalmisteita, vitamiinipillereitä... Se pitää saada ravinnosta, siihen pyritään." Matti Narkian mielestä tämä varmaan pitkälti selittää nykyistä hämmennystä ja "suurien" D-vitamiiniannosten vastustusta. Ei haluta pillereitä. Mutta minkäs teet, jos D-vitamiinipuutoksen ehkäisyyn eli yli 80 nmol/l 25(OH)D-tasoon täällä pohjoisessa tarvitaan talvella eri arvioiden mukaan ainakin noin 50-125 µg D3-vitamiinia päivässä, ehkä enemmänkin? Ei tällaista määrää mitenkään voi saada ruoasta. Ei maitotuotteisiin eikä ravintorasvoihin voida sellaisia määriä D-vitamiinia lisätä, että D-vitamiinin saantitavoitteet talvella täyttyisivät! Teknisesti lisäys tietysti vielä onnistuisi, mutta koska lisättävä määrä olisi niin suuri, saannin hajonta voisi kasvaa vaaralliseen suureksi. Jotkut eivät edelleenkään saisi tarpeeksi ja joillakin toisilla saanti voisi nousta lähelle myrkyllisiä määriä. Neonomide on samaa mieltä: "Niin, eihän sitä voida ideologiaksi kutsua, että sekin ainoa elintärkeä ravintoaine mitä saa merkityksellisiä määriä VAIN AURINGONVALOSTA kesäkuukausina täällä 60 leveyspiirin pohjoispuolella, pitäisi ottaa auringonvalon puutteen aikana purkista. Ei meitä erityiskohtelun tarvitsijoita ole kuin noin 20 miljoonaa - meidän pohjoismaalaisten lisäksi lähinnä saamelaisia ja inuiitteja." Tämä Lamberg-Allardtin arkailu joutuu hieman outoon valoon sanottuaan näin 20.10.2008: "Suomalaisten ravitsemussuositusten mukaan päivittäisen D-vitamiinisaannin tulisi olla ennen 70 ikävuotta 7,5 µg/VRK ja 10 µg/VRK sen jälkeen. Tällaisella saannilla elimistön D-vitamiinin tarve ei tule koskaan turvattua ilman riittäviä erillisiä D-vitamiinilisiä tai 'etelän aurinkolomia'. Valtion Ravitsemusneuvottelukunnan vuonna 2004 laatimat suositukset ovatkin aikansa eläneitä eivätkä nykytiedon mukaan turvaa väestön D-vitamiinin tarvetta." Ravitsemustieteilijä Anssi Manninen epäilee Lamberg-Allardtin vaihtaneen "tallia". Matti Narkia kysyy: "Miksi suomalainen D-vitamiinitutkija sanoo täällä ja Hesarissa yksinään haastateltuna aivan toista kuin kirjoittaessaan tieteellistä artikkelia yhdessä muiden tutkijoiden kanssa?" Neonomide ei ota kantaa tähän kysymykseen, mutta pyytää lukemaan Anssi Mannisen teorian: "Tässä juttussa myötäillään akateemisessa hierarkiassa ylempänä olevia henkilöitä uraputken vauhdittamiseksi." Lapaluu on huolissaan omasta ja kansakunnan terveydestä, sillä medioista saa vain virallista tietoa, joka voi joskus viedä meidät ennenaikaisesti hautaan. Onko Pekka Puska niin läpeensä paha, että on valmis saattamaan oman kansansa kurjuuteen, jotta voisi pitää yllä myyttistä mainettaan? Kummitus lupaa lyödä lääkäreitä päähän netillä.
Viimeisimmässä kansainvälisessä D-vitamiiniseminaarissa 334 tutkijaa päätyi siihen, että ruokavalio ei ratkaise D-vitamiinin saannin vähyyden ongelmaa, mutta yhden suomalaisen tutkijan mukaan ravinnon pitää riittää. Neonomide on vastuullisena kansalaisena kysymässä: "uskoako 334 tutkijaa vaiko yhtä suomalaista dosenttia?" Juppejänis on tätä mieltä: "Minusta tuntuu, että D-vitamiini on jäänyt tämän Suomessa viime vuosina velloneen vitamiinikeskustelun uhriksi. Suurin ongelma tuntuu olevan siinä, että Suomen viralliset terveystahot ovat linnoittautuneet sen ajatuksen taakse, että normaaliruoasta on saatava kaikki tarpeellinen ja kaikki muu on hömppää. Kun lisäksi D-vitamiinin asiaa etunenässä ajavat sellaiset henkilöt, kuten tohtori Tolonen ja A**** H*******, niin ns. viralliset tahot näkevät punaista ennen kuin lause loppuu. Siitä kiveen hakatusta totuudesta ja kaivetus poterosta on äärimmäisen vaikea luopua, vaikka asia olisi kuinka tärkeä. Silloin ne epäilevät äänet kuuluvat voimakkaampina kuin kuin se kaikki muu positiivinen tutkimusmateriaali. Tämä kaikki on surullista, mutta kuten edellä on jo todettu - tätä menoa on aivan sama mitä 2012 suositetaan virallisilta tahoilta - juna meni jo!" Diurnal Critter on viime aikojen virallisista D-vitamiinilausunnoista saanut sellaisen käsityksen, että saantia pyritään toisaalta parantamaan, mutta sitä ei mieluusti tehtäisi lisäravinteilla. Herää kysymys, kuinka sitten? Ilman ravintolisiä on vaikeaa päästä näillä leveysasteilla Lamberg-Allardtinkin suosittelemille 70-80 nanomoolin tasoille. Ruokaan sitä voidaan taas lisätä, mutta nostoa vastustaneiden joukosta jopa Tuohimaa on ainakin aiemmin pitänyt pillereiden syömistä järkevämpänä vaihtoehtona. Tuttu ravitsemuspoliittinen kahtiajako. D-vitamiinin pitäisi olla kuitenkin selvä poikkeus tässä politiikassa. Ravinnostahan emme voi millään saada samansuuruista annosta mitä auringosta. Tiedämme myös että vaalea ihonväri on pitkälti D-vitamiinin tarpeen aiheuttama sopeutuma. Pohjoisimmista kansoista lähinnä Alaskan inuiitit ovat voineet säilyttää tummuutensa, he saivat tarpeeksi D-vitamiinia ravinnosta kun sattuneesta syystä söivät jatkuvasti mereneläviä, sanoo Diurnal Critter. Suomessahan ryhdyttiin näkyviin toimenpiteisiin riisitaudin ehkäisemiseksi, 1940-luvulla suositeltiin alle kolmivuotiaille lapsille 100 µg päivässä. Annosmäärien tiputus tapahtui vasta 1964 (lähteenä mm. Lamberg-Allardt). Myrkytyksistä ei ole ainakaan kirjallisuudessa puhuttu, mutta suomalaisessa keskustelussa se esiintyy usein. D-vitamiiniaihe on kyllä loppujen lopuksi yllättävän monitieteellinen: Evoluutiobiologia kohtaa genetiikan, historian ja antropologian. Viranomaissuosituksia ja -lausuntoja ymmärtääkseen pitää kai olla myös lingvisti tai omata jonkinlaista käsitystä tieteensosiologiasta, psykologiasta, viestinnästä ja yhteiskuntapolitiikasta. En viittaa edes yksinomaan uusimpiin kannanottoihin viranomaisten taholta. Diurnal Critter kokee tällä erää nihkeän viranomaiskannan moittimisen kansalaisvelvollisuudekseen. Viranomaiset jarruttavat kehitystä ja vaarantavat lukuisten terveyden monista tässä blogissa mainituista syistä. Samalla seuraava mahdollisuus tehdä asialle jotain konkreettista lykkääntyy vuosikausiksi, ellei jopa vuosikymmeneksi. Jos byrokratiassa ei saada kerralla muutosta sitä on vaikea saada aikaan seuraavana päivänä. Tohtori Matti Tolonenkin on lausunut mielipiteensä tästä D-vitamiinisuositusfarssista ja se on luettavissa tässä: D-vitamiini ja tutkijoiden hämmennys.

Neonomiden mukaan tutkimustieto D-vitamiinin myrkyllisyydestä on tähän mennessä ollut harvinaisen yksiselitteistä: D-vitamiinimyrkytys on niin harvinaista ja vaatii niin surrealistisia annoksia PITKIÄ aikoja, ettei sillä ole juuri mitään kliinistä merkitystä. Sitä varten tätä keskustelua käydään. Väitteet D-vitamiinin myrkyllisyydestä näyttävät toistaiseksi kovin heikoilta - lähes o-l-e-m-a-t-t-o-m-i-l-t-a. "Jos Itä-Saksan tai SUOMEN vuosikausia kestäneet käytännöt D-vitamiinin hirviöannoksineen eivät riitä vakuuttamaan suhteellisesta turvallisuudesta, ei voi mitään", Neonomide huomauttaa ja jatkaa: "Olennaista D-vitamiinin myrkyllisyydessä on lähinnä se kuinka munuaisten ulkopuolinen kalsitroli muodostuu. Se on todennäköisin D-vitamiinin myrkyllisyyden mekanismi, koska munuaisten muodostaman kalsitriolin hapetus (hydroksylaatio) on hyvin tarkkaan säädeltyä." Nimimerkki MLT:n mielestä D-vitamiinin myrkyllisyys on hieman huono keskustelun aihe. Faktoista ei oikeastaan voi keskustella kun niistä on oikeasti vaikeata olla mitään mieltä. Matti Narkia on samaa mieltä. Faktoja asiasta on jo aika lailla, ne puhuvat puolestaaan. Ei tässä asiassa henkilökohtaisilla ajatuksilla ja mielipiteillä ole juuri merkitystä. Valtsu ei ole huolissaan suurennetuista D-vitamiinisuosituksista, jotka näillä näkymin eivät tule yltämään lähellekään myrkyllisyysrajaa. Tuntuu muuten siltä, että tähän mennessä Neonomide on saanut suoraan tai välillisesti jo aika ison joukon ihmisiä ottamaan entistä suurempia D-vitamiiniannoksia. Ja joukko vain kasvaa. Lumipalloefekti taitaa olla oikein mukavasti käynnissä. En tiedä miten tosissaan Tutkija sanoo tämän: "D-vitamiinin hyödyntäminen elimistössä on yksilöllistä ja tämä asia vaatii pitkäjänteistä tutkimusta. Mielestäni D-vitamiini-intoilijat voivat hyvin jatkaa kokeiluaan isoilla annoksilla. Jos ei muuten niin saamme ainakin jossain vaiheessa pitkäaikaisia kokemuksia näistäkin."

Henri arvioi parhaimmaksi pelkistää kysymyksen D-vitamiinin myrkyllisyydestä seuraavasti: Onko 15 min aurinkoa kokovartalolle myrkyllistä? Sillä Hollis et al. (2005) osoittivat tutkimuksessaan, että vaaleaihoinen tuottaa ihossaan 30 minuutin aurinkoaltistuksessa jopa 20000 IU:ta (=500 µg) D3-vitamiinia. Tämä annos on 66,7-kertainen suomalaiseen saantisuositukseen verrattuna. Vastaava tutkimustulos on havaittu myös useissa muissa tutkimuksissa. Henri sanoi: "Toisaalta yli 175 nmol/l pitoisuuttakaan ei suositella, vaikka hyperkalsemia alkaa uhkaamaan vasta paljon suuremmilla arvoilla (> 600 nmol/l)." Tämä on Neonomiden mukaan totta. Reilusti yli 175 nmol/l alkaa olla jo vähän harmaampaa aluetta. Monille kroonisesti sairaille tuo taso voi olla vielä perusteltu, mutta suurin osa D-vitamiinitutkimuksista ei ole tutkinut edes mihin tuota korkeammat tasot assosioituvat. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että 125-175 nmol/l on paras haarukka ja tasot kannattaa pitää tuossa linjassa ympäri vuoden. Westie on tavoilleen uskollisesti kriittinen: "Nyt kuitenkin ollaan ajattelemassa että ravinnon kautta otettu D-kapseli on oikea ja täysin riskitön tapa korjata auringonvalon puute. Onko se? Löytyykö vastakkaisia todisteita? Ravinnossa voi olla mukana aineita (kuten butyraatti) jotka vahvistavat ravinnossa tulevan D-vitamiinin vaikutusta, niin voiko silloin olla jotain riskiä nauttia kovin suuria määriä D-vitamiinia esim. ravintolisänä? Ennen ravinnon kautta saadut D-vitamiinimäärät ovat toki olleet suuremmat kuin nykyään, mutta ei kuitenkaan voida puhua useista kymmenistä µg:sta vai voidaanko? Ja toisaalta koska esim. valtimotauti oli ennen hyvin harvinainen niin D-vitamiini näytti myös riittävän paremmin." Kummitus purkaa ahdinkoaan: "Niin, pitääkö 'terveen' ihmisen nappailla öljypilleriä lopunikää? Ei siinä mitään, ihminen on soveltava apina. Ravinto muokkaa, ihminen muokkaa ravintoa. Vaikea jättää pois toistaiseksi, tell me."

Nimimerkki MLT pitää Christel Lamberg-Allardtin kommenttia hieman epärehellisenä: Ei D-vitamiini ole mikään uusi lääke, jonka teho ja myrkyttömyys pitäisi todistaa. Neonomide kertoo D-vitamiinitutkimuksen jättiläisen Reinhold Viethin sanoneen, että D-vitamiinin turvallisuudesta vaaditaan JOKA TAPAUKSESSA kohtuuttomia määriä näyttöä verrattuna tutkituimpiinkin lääkeaineisiin, ennenkuin suosituksia aletaan tarkistamaan. "Tieteen" taakse on erittäin helppoa piiloutua - etenkin jos mitään yhteisiä standardeja vaikkapa "myrkyttömyydelle" ei ole olemassa. Hölmöläisten hommaa, jossa kärsijöinä ovat KAIKKI IHMISET. Seppo muistuttaa eläkkeellä olevan radiologi Timo Kuuselan kannanotosta toisessa keskustelussa: "Viranomaiskatsannon ja reaalimaailman välinen kuilu on ammottava. Viranomaiskatsanto on maailmanlaajuinen riippuvuuksien ja lobbausten viidakko. Neljä kulunutta vuosikymmentä on tästä riipaiseva esimerkki. Konttoreissa ja kokoustamisissa sovittuja päätöksiä katsellaan epärealismin silmälasein tuloksia arvioitaessa. Syy vyöryy potilaan harteille! Tästä ajattelumallista saa vähän käsitystä lukemalla sen pitkän keskustelun, joka on käyty D-vitamiinin (hormonin) tiimoilta Christer Sundqvistin blogista. Ajattelutapa noudattelee kaavaa, jonka mukaan on tehtävä vuosikymmenien seurantoja, jottei "yksikään hukkuisi" eli saisi jotakin haittoja tässä tapauksessa halvan ja harmittoman lisäaineen nauttimisesta (D3-vitamiini). Samanaikaisesti tuhannet ja taas tuhannet kärsivät puutteen seurauksista. Kärsijöitä ovat ihan virallisesti hyväksyttyinä mm vanhukset lonkka- ym murtumineen, mikä puolestaan on kalpea esimerkki niistä mahdollisuuksista, joita harkittuun D3-vitamiinihoitoon kätkeytyy. Kyllä yksilö on näissä kuvioissa voimaton. Oman näkemykseni mukaan yksilönvastuu omasta terveydestä ylittää viranomaisvastuun ja suositan kevyin sydämin terveyttä edistävää kansalaistottelemattomuutta." Neonomide alkaa hermostua: "Enpä tiedä voinko vääntää asiaa enää enempää rautalangasta: suomalaiset tutkijat/professorit näyttävät olevan mestareita sekä puhumaan itseään pussiin ja todennäköisesti myös huijaamaan itseään vuodesta toiseen. Olen eettisesti ajattelemaan pyrkivänä kansalaisena hyvin pettynyt tällaiseen pelleilyyn." Ja Neonomide jatkaa vielä: "Luulenpa että ihmisiä pitää oikeasti alkaa kuolemaan - todennäköisesti pikkulapsia - kunnes viranomaistahot alkavat reagoida. Jos silloinkaan. Tällaisina hetkinä koen valtavaa häpeää siitä, että olen suomalainen. Syljen eduskuntatalon, yliopistojen ja THL:n suuntaan. Haistakaa yksinkertaisesti paskat."

Tuttu blogikommentoijani "Terveyskeskuslääkäri" intoutuu tällaiseen vuodatukseen: "Käsittämätöntä on minun mielestäni Lamberg-Allardtin varovaisuus. Napsikaa talvikuukausina D3-vitamiinia (50-100 µg) niinä päivinä jolloin ette syö tuoretta kalaa. Tulkaa muutkin lääkärit ulos kaapeistanne ja sanokaa mitä tässä olisi paras tehdä." Toinen tuttu blogikommentoija "Neonomide" vastaa tähän: "Erinomainen avaus! Omien virheiden myöntäminen ei ehkä ole nopein tapa voittaa muiden kunnioitus puolelleen, mutta se on joskus ainoa tapa saada muut kyseenalaistamaan itsestäänselvänä pidettyjä asioita."

Minun blogiani lukee myös valveutuneita koululaisia, sillä 16-vuotias koululainen kysyy: "Kun lukee tätä keskustelua tulee mieleen ajatus: Onko meitä huijattu nauttimaan mahdollisimman vähän D-vitamiinia -> jotta emme tulisi liian terveiksi -> ja lääkkeitä ei menisi tarpeeksi kaupaksi? Onko ihan väärä ajatus?" Neonomide on sitä mieltä, että kyseessä ei ole salaliitto, vaan pikemminkin kyseessä on ideologinen ongelma, joka ohjaa terveystieteellisestikin koulutettuja erittäin paljon. D-vitamiini kytketään hanakasti tähän myrkyllisyysasetelmaan. Vaikka lääketieteen ja terveysalan ihmiset ovat yhteiskunnan koulutetuinta ja mahdollisesti eettisesti vastuullisinta porukkaa, hekin ovat vain ihmisiä. Ihmisillä on voimakas taipumus ajatella hyvin kollektiivisesti. Objektiivisimmillakin ihmisillä on ns. "confirmation bias", eli heillä on taipumuksena uskoa asioihin joista heillä on jo VALMIS MIELIPIDE. Tätä erinomaisen ja riippumattoman mielen tuottamaa käsitystä sitten voimistetaan ajattelemalla kuten kaikki muutkin, eli keräämällä "helppoja pisteitä" vetoamalla ihmisten tunteisiin, tässä esimerkissä lässytyksellä D-vitamiinin myrkyllisyydestä. Kyse on vähän kuin Kafkan oikeudenkäynnistä - jos sinua (D-vitamiinia) ei ole vielä saatu kiinni myrkyllisyydestä, kuten tuulesta temmatut lääkiksen oppikirjojen luvut väittävät, niin ei olla vain tutkittu asiaa tarpeeksi. Tällainen ajattelu valitettavasti tuo mukanaan paljon elämälle vierasta, kuten turhaa apatiaa, kohtalonuskoa ja epätieteellistä toiveuskoa että "emme voi muuta kuin luottaa lääkäreihin" vaikka lääkärit eivät juuri tutki, he tottelevat käypähoitoa. Järjestelmä ohjaa AINA sen piirissä operoivia ihmisiä toimimaan sen arvojen, sääntöjen ja moraalijärjestyksen palkitsemin tavoin JA rankaisee toisinajattelusta. Neonomide huomauttaa vielä tärkeästä seikasta: "Tämä ja moni muu asia riippuu olennaisesti siitä, miten tieteelliset vertaisarviointilehdet toimivat - esimerkiksi ihotautialan erikoislehdet eivät ole 2000-luvulla julkaisseet tiettävästi YHTÄÄN D-vitamiinitutkijan artikkelia, jossa tämä pääsisi selostamaan miten D-vitamiini toimii. Aniharva lääketieteen haara on yhtä voimakkaasti kaupallisesti sitoutunut kuin ihotautitiede eli dermatologia. Kuitenkin JUURI ihotautialan tutkijat, lääkärit ja hoitajat omaavat julkisuudessa KAIKEN auringonvaloa koskevan auktoriteetin ja väittävät alituisesti häränkiekkoa, että D-vitamiinia saa riittävästi kämmenen kokoiselta alueelta vartissa. Asioihin ei ole yksinkertaisia vastauksia, mutta kaikenlainen auktoriteettiusko on vaarallista."

Matti Narkia on harmissaan kun uuden, nopeasti lisääntyneen ja yhä lisääntyvän D-vitamiinitutkimustiedon perusteella USA:ssa jo puuhataan uusia suosituksia. Euroopassa asiasta keskustellaan kuumeisesti ja Suomessakin jopa maallikkopiireissä käydään ennennäkemättömän, suorastaan sensaatiomaisen vilkasta keskustelua D-vitamiinista. Ollaan liikuttavan yksimielisiä uusien suositusten tarpeesta. Ja mitä vastaa tähän Suomen byrokratia? Joo, lakonisesti todetaan, että uusia suosituksia ei tule ennen vuotta 2012! Ei sellaisella byrkokratialla, joka ei kykene mukautumaan muuttuneiden olosuhteiden tarpeisiin, ole mitään virkaa. Lamberg-Allardt voi olla huippututkija, mutta ei hän tutkijan hattua ja vastuuta ole tässä keskustelussa kantanut! Maailmalta löytyy kokonainen liuta huippututkijoita, jotka vastuunsa tässä asiassa ovat tunteneet. Matti Narkia ei ole ylettömän huolissaan kuitenkaan: Ei Suomen byrokratia tiedon etenemistä loputtomiin pysty estämään.

Matti Narkia sanoo oivallisesti: "Jos uusia suosituksia todella joudutaan odottamaan vielä kolme vuotta eli vuoteen 2012, niin taitaa olla jokseenkin yhdentekevää tuleeko niitä lainkaan. D-vitamiinitietämys on vajaassa vuodessa lisääntynyt niin huimasti, ja asiasta keskustellaan joka puolella, että jos uusia suosituksia ei pikaisesti ala kuulua, sekä suositukset että niitä 'valmisteleva' organisaatio jäänevät tulevaisuudessa ansaitusti täysin huomiotta. Tämä voi tarkoittaa esim. sitä, että virallisen organisaation rinnalle voi syntyä yksi tai useampia aluksi epävirallisia organisaatioita, jotka antavat omia suosituksiaan päivittäen niitä tarvittaessa riittävän nopeassa tahdissa. Jos näissä uusissa organisaatioissa on mukana arvostettua asiantuntemusta, ei vanhalla byrokratialla ajan oloon ole mitään mahdollisuuksia, ellei sen toiminta oleellisesti kohene." Neonomide antaa tälle Narkian tilannekatsaukselle kaiken tunnustuksen. Tosin hän ei usko että tuollaista kilpailevaa organisaatiota Suomen kaltaiseen yhden totuuden maahan muodostuisi aivan heti. Mitä enemmän Neonomide on lukenut tieteellisiä ja popularisoituja linjanvetoja, sitä enemmän hän on oppinut näkemään kusetusta kaikkialla aina sanavalinnoista lähtien. Kaikella tällä kiertelyllä/epäsuoralla valehtelulla on tarkoituksensa: VASTUUN välttely!!! Olisihan se ikävä huomio koko kliinisen lääketieteen kannalta, jos KOKO väestön näkökulmasta olisikin ilmeistä että alle 100 µg:n annokset PÄIVÄSSÄ eivät riitä talvisin millään kaikille edes pitämään yllä V-I-R-A-L-L-I-S-I-A tavoitetasoja >80 nmol/l, minkä karun tiedon suurin osa parhaimmista ja laajimmista annosvastetutkimuksista yksiselitteisesti kertoo. Elämme keskellä todennäköisesti suurinta länsimaisen lääketieteen munausta ja usko perusterveyskeskuslääkärien vitamiinituntemukseen tuntuu edelleen lähes horjumattomalta. Huokaus. Emme siis tiedä kumpaa kritisoisimme enemmän - ihmisten aivojen matemaattisten solujen äkkikuolemaa D-vitamiinin suhteen vaiko lääkäriuskontoa. Kummatkin ovat yhtä syyllisiä tähän tragediaan. Neonomide muistuttaa taas: "KÄYTTÄKÄÄ nyt hyvät ihmiset järkeänne ja KYSYKÄÄ miksi 120-kiloinen kehonrakentaja tarvitsisi 7,5 µg päivässä ja 2-kiloinen KESKONEN 10 µg???" Tässä ei ole taustalla mitään "maagista supertietoa" joka välittyy "täydellisen biolääketieteellisen informaation" kautta lääkiksen tai farmakologian opiskelijoille ja asiantuntjioille sellaisenaan. Taustalla on puhdas typeryyden, ennakkoluulon ja sokean auktoriteettiuskon itseään ruokkiva kehä.

Sisätautien ja reumasairauksien erikoislääkäri Pekka J Nykänen on todennut potilaillaan tämän tästä matalia 25-OH-D3-vitamiinipitoisuuksia (arvot alle 40 nmol/l) ja asianmukainen korvaushoito on aloitettu. Erityisesti kasvaville lapsille ja nuorille pitäisi varmistaa riittävä D-vitamiinin saanti. Neonomiden mukaan kannattaa ottaa huomioon että suomalaisista ilmeisesti lähes 50% omaa talvisin ALEMMAT tasot kuin 40 nmol/l. Taitaa tulla erikoislääkäri Pekka Nykäsellä mukavasti työsarkaa, kun vastaanotolle jonottaa 2,3 miljoonaa suomalaista??? Nykypäivän lääkärin pitäisi Henrin mielestä ymmärtää, että kalsidiolipitoisuuden määritys kuuluu tärkeänä osana potilaan hoitoon siinä missä kolesteroli- ja verensokeritutkimuksetkin. Luultavasti osa lääkäreistä osaakin jo toimia näin, mutta ei ole pahitteeksi, jos vie vaikka mukanaan vastaanotolle Ilari Paakkarin artikkelin vakuuttaakseen lääkärin testin hyödyllisyydestä. Äitiliini haluaa sanoa mielipiteensä: "Lääkäreistä vielä. Hehän ovat vain lääketehtaiden renkejä ja aivopesty (suurin osa) näitä lääkefirmoja ihannoimaan. Kannattaa käyttää omaa järkeään. Ja seurata veteraaniurheilija blogia. Kiitos tästä."

Juppejänis -nimimerkki sanoo: "Suomalaisten D-vitamiiniasiantuntijoiden puheissa minua häiritsee kaikkein eniten se, että kukaan ei ole vielä suostunut päästämään suustaan epämääräisen vihjailun lisäksi mitään konkreettista lukutietoa. Mikä heidän käsityksensä mukaan on toivottava D-vitamiinitaso veressä? Kuinka paljon D-vitamiinia on liikaa?" Juppejänis esittää erinomaisia kysymyksiä. Nimimerkki IOP antaa ydinkysymyksille täyden tunnustuksen. Juuri tästä on kysymys. Kun kellään ei ole tietoa mikä D-vitamiinitaso pitäisi olla. On arvailuja ja muita mielipiteitä. Juuri siksi, tämä vaatii tarkempia tutkimuksia, jotka ovat muuta kuin lyhytjänteiset kokeilut. Toivon mukaan kohta ymmärrämme mitä D-vitamiini todella tekee, mitkä ovat sen annoskoot, mikä on yksilöllinen vaihtelu ym. Neonomide muistuttaa siitä, että D-vitamiinilisänä käytetään Pohjoismaissa usein kalanmaksaöljyä, jonka A-vitamiini tunnetusti heikentää D-vitamiinin toimintaa elimistössä.

Ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen muistuttaa viimeaikaisista tutkimuksista, jotka osoittavat D-vitamiinipitoisuuksien nousevan veressä merkittävästi statiinihoidolla (esim. Am J Cardiol. 2007 Apr 1;99(7):903-5 tai Cardiovasc Drugs Ther. 2009 Aug;23(4):295-9). Useimpien statiinin käyttäjäkansalaisten kohdalla tämä saattaa olla hyvä asia. Entäs sitten niiden osalta, jotka saavat D-vitamiinia paljon (toki pienen pieni vähemmistö) ja käyttävät statiinia? Olisiko mahdollisesti suurennetun D-vitamiinisuosituksen myötä näillä statiinia käyttävillä henkilöillä myös suurempi riski saada myrkytysoireita? Pitäisikö statiinipotilaille antaa eri suositus?


Keskustelu jatkukoon vilkkaana!

Näissä blogikirjoituksissani olen käsitellyt D-vitamiiniasiaa:

134 kommenttia:

 1. Pistänpä tässä joutessani näkyville tärkeimmät tähän aiheesen liiittyvät viitteet, jotka tosin on mainittu veteraaniurheilijan tekstin kalvossakin:

  Vitamin D supplementation, 25-hydroxyvitamin D concentrations, and safety (1999)
  Reinhold Vieth
  http://www.ajcn.org/cgi/content/full/69/5/842

  Risk assessment for vitamin D (2007)
  John N Hathcock, Andrew Shao, Reinhold Vieth and Robert Heaney
  http://www.ajcn.org/cgi/content/full/85/1/6

  Kannattaa myös vilkaista läpi nämä pari taulukkoa tuosta jälkimmäisestä artikkelista:

  TABLE 1. Published safety observations for vitamin D supplementation
  http://www.ajcn.org/cgi/content-nw/full/85/1/6/T1

  TABLE 2. Vitamin D toxicity—relation to vitamin D3 dose, serum 25-hydroxyvitamin D3 [25(OH)D3], and hypercalcemia
  http://www.ajcn.org/cgi/content-nw/full/85/1/6/T2

  Heaneyn videoesitykseen liittyvien kalvojen

  http://www.grassrootshealth.net/media/download/heaney_whats_vitamin_d_deficiency120208.pdf

  sivulla 48 on graaafinen esitys myrkyllisyyshavainnoista.

  VastaaPoista
 2. Tutkimustieto D-vitamiinin myrkyllisyydestä/toksisuudesta on tähän mennessä ollut harvinaisen yksiselitteistä:

  D-vitamiinimyrkytys on niin harvinaista ja vaatii niin surrealistisia annoksia PITKIÄ aikoja, ettei sillä ole juuri mitään kliinistä merkitystä.


  Robert Heaney (2008) toteaa tämän seminaariesityksen sivulla 45
  että D-vitamiinin toksisuus IHMISILLÄ alkaa vasta yli 750 mikrogramman päiväannoksilla:

  http://www.grassrootshealth.org/_download/Heaney%20GrasssrootsHealth.pdf


  Reinhold Viethin (1999) hyvin perusteellinen esitys D-vitamiinin toksisuudesta on aiheen perustuntemusta:

  http://www.ajcn.org/cgi/content/full/69/5/842


  Samoin Hathcock et el. (2007) tuoreempi esitys:

  http://www.ajcn.org/cgi/content/full/85/1/6


  Molemmissa päädyttiin HYVIN suureen, ainakin 500 µg:n turvallisuusmarginaaliin ja todettiin, että jatkuvassa käytössä ravinnosta saatu D-vitamiiniannos voi olla < 250 µg.


  Suomessa annettiin pikkulapsille 1950-1960-luvuilla 100-125 µg:n päiväannoksia, ilman mitään raportoituja terveysongelmia:

  http://www.ajcn.org/cgi/content/full/79/5/717#SEC8


  Itä-Saksassa toteutettiin vielä huomattavasti voimakkaampia annostuksia. Vauvat saivat kolmen kuukauden välein aina 18 kuukauden ikään asti yhteensä 35 000 µg eli 35 mg ja ajoittaista hyperkalsemiaa lukuunottamatta, tästäkään ei seurannut mitään muita havaittavia kliinisiä terveysongelmia missään vaiheessa. Käytäntö oli voimassa 35 VUOTTA:

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3499065  Ainoa kiinnostava asia D-vitamiinin myrkyllisyydessä on se kulttuurinen seikka, kuinka paljon koulutettujakin ihmisiä pitää yrittää vakuuttaa myrkyllisyyden puutteesta vaikka näyttöä ei ole käytännössä ollenkaan.

  VastaaPoista
 3. Matti Narkia pistikin jo yllä muutaman itse mainitsemani lähteen. No, kertaus ei liene pahasta.

  Tässä vielä hyvä yleistajuinen teksti D-vitamiinin toksisuudesta - tai sen äärimmäisestä puutteesta:

  http://www.vitamindcouncil.org/vitaminDToxicity.shtml

  VastaaPoista
 4. Saimme juuri sellaisen kommentin kuin olin 2 kertaa ennustanut. Tosin tuo ennustus ei paljon vaatinut osaamista. Hieman tutkimusmaailman ja byrokratian tuntemusta ja siinä se on.

  Muistanette n. 20 vuotta sitten sattuneen: eräs liikenneministeriön virkamies totesi julkisuudessa, että lisäjarruvalot tulevat Suomeen vain hänen kuolleen ruumiinsa ylitse. Todellisuudessa ne tulivat vasta kun kyseinen hörhö jäi eläkkeelle.

  Ei meillä taida olla vieläkään mitään mekanismia tuollaisen vastustamiseksi.

  D-vitamiinin myrkyllisyys on hieman huono keskustelun aihe, faktoista ei oikeastaan voi keskustella kun niistä on oikeasti vaikeata olla mitään mieltä.

  Tuo C L-A:n kommentti on kyllä älyllisesti hieman epärehellinen. Ei D-vitamiini ole mikään uusi lääke, jonka teho ja myrkyttömyys pitäisi todistaa.

  Jos halutaan tietoa mitä ihmisessä tapahtuu kun D-vitamiinipitoisuus on "normaali" niin mennään katsomaan sinne missä näin on. Sieltä laboratoriosta se ei hevillä löydy.

  Kunhan nyt vain eivät estä noiden järkeviä pitoisuuksia sisältävien kapseleiden saantia. Suomalaiseen ruotsalais-tsaristis-sosiaalidemokraattiseen virkamiewsbyrokratiaan tuokin istuisi hyvin.

  MLT

  VastaaPoista
 5. Luin tämän Hiilaritietoiset foorumista:

  Viranomaiskatsannon ja reaalimaailman välinen kuilu on ammottava.
  Viranomaiskatsanto on maailmanlaajuinen riippuvuuksien ja lobbausten viidakko. Neljä kulunutta vuosikymmentä on tästä riipaiseva esimerkki. Konttoreissa ja kokoustamisissa sovittuja päätöksiä katsellaan epärealismin silmälasein tuloksia arvioitaessa. Syy vyöryy potilaan harteille!
  Tästä ajattelumallista saa vähän käsitystä lukemalla sen pitkän keskustelun, joka on käyty D-vitamiinin (hormonin) tiimoilta Christer Sundqvistin blogista.
  Ajattelutapa noudattelee kaavaa, jonka mukaan on tehtävä vuosikymmenien seurantoja, jottei "yksikään hukkuisi" eli saisi jotakin haittoja tässä tapauksessa halvan ja harmittoman lisäaineen nauttimisesta (D3-vitamiini). Samanaikaisesti tuhannet ja taas tuhannet kärsivät puutteen seurauksista. Kärsijöitä ovat ihan virallisesti hyväksyttyinä mm vanhukset lonkka- ym murtumineen, mikä puolestaan on kalpea esimerkki niistä mahdollisuuksista, joita harkittuun D3-vitamiinihoitoon kätkeytyy.
  Kyllä yksilö on näissä kuvioissa voimaton. Oman näkemykseni mukaan yksilönvastuu omasta terveydestä ylittää viranomaisvastuun ja suositan kevyin sydämin terveyttä edistävää kansalaistottelemattomuutta.
  _________________
  Timo Kuusela, LKT, radiologi, eläk.

  VastaaPoista
 6. MLT sanoi...

  "Tuo C L-A:n kommentti on kyllä älyllisesti hieman epärehellinen. Ei D-vitamiini ole mikään uusi lääke, jonka teho ja myrkyttömyys pitäisi todistaa.

  Jos halutaan tietoa mitä ihmisessä tapahtuu kun D-vitamiinipitoisuus on "normaali" niin mennään katsomaan sinne missä näin on. Sieltä laboratoriosta se ei hevillä löydy.

  Kunhan nyt vain eivät estä noiden järkeviä pitoisuuksia sisältävien kapseleiden saantia. Suomalaiseen ruotsalais-tsaristis-sosiaalidemokraattiseen virkamiesbyrokratiaan tuokin istuisi hyvin."


  D-vitamiinitutkimuksen jättiläinen Reinhold Vieth on sanonut, että D-vitamiinin turvallisuudesta vaaditaan JOKA TAPAUKSESSA kohtuuttomia määriä näyttöä verrattuna tutkituimpiinkin lääkeaineisiin, ennenkuin suosituksia aletaan tarkistamaan.

  Mitä enemmän mahdollisia positiivisia teveysvaikutuksia D-vitamiiniin liitetään, sitä enemmän vaaditaan näyttöä sen turvallisuudesta. Tosiasiassa tieteen kanssa tällä pelolla ei ole mitään tekemistä - kyse on siitä että lääkiksen oppikirja 70-luvulta kummittelee iät sitten vanhentuneine tietoineen fiksuimpienkin farmakologian tuntijoiden korvissa vielä 2010-luvulla.

  Tieteen kanssa tällä pelolla ei ole MITÄÄN tekemistä, vaan tunteiden.

  Mitään metodologisia STANDARDEJA vitamiinien turvallisuudelle EI OLE OLEMASSA. Toisin sanoen farmakologit voivat vaatia uutta ja uutta näyttöä vaikka tuomiopäivään asti, koska kukaan ei tiedä eikä osaa vaatia standardeja, joilla määritellä jonkin aineen toksisuus/ei-toksisuus.

  Toisin sanoen koko RDA-saantisuositus pitäisi teurastaa aikansa eläneenä.

  Vieteri venyy kyllä pitkälle, mutta lopulta se katkeaa. Kuten pediatrian professori Bruce Hollis on sanonut:

  "the current 200 IU/day (aka 5 µg/day) recommendation is a joke.

  It is maddening to me to hear physicians say "drink some milk and you will obtain all the vitamin D you need." It is wrong and harmful to the patient. No one should have a circulating 25(OH) D level—this is the metabolite that defines nutritional vitamin D status—less than 80 nmol. I try to keep my own level at 125 nmol minimum and consume between 2,000-8,000 IU/day depending on the season."

  http://esi-topics.com/nhp/2006/march-06-BruceWHollis.html


  Reinhold Vieth (lih. minun):

  "But the scientists who actually study the nutrient aren't waiting for more results. "I've been studying D for more than 30 years," says University of Toronto biochemist Reinhold Viet, "and the remarkable thing is, THIS ACTUALLY WORKS. My jaw drops as to why isn't everybody doing this. IT DRIVES ME NUTS.""  Minua ei oikeastaan edes kiinnosta, "tehdäänkö varmentavia jatkotutkimuksia" vielä 200 vuotta - jo nykyiset terveysnäytöt ovat niin dramaattisia ja riskit hypoteettisia, että D-vitamiinin saannin vastuu pitäisi siirtää kuluttajille ja unohtaa byrokraatit omaan kuplaansa.

  YLEENSÄKIN standardit sen PÄÄTTÄMISEEN, milloin jokin ravinne on ei-toksinen, tai riittävä annokseltaan, EI_OLE_OLEMASSA:

  http://www.cmaj.ca/cgi/content/full/166/12/1541


  PÄädymme siis pattitilanteeseen, jossa vastuuta siirretään eteenpäin "jatkotutkimusten" varaan - asamaan tapaan kuin natsiarmeijassa siirrettiin vastuuta esimiehille ja edelleen alamaisille kunnes kukaan ei ollut enää vastuussa mistään.

  "Tieteen" taakse on erittäin helppoa piiloutua - etenkin jos mitään yhteisiä standardeja vaikkapa "ei-toksisuudelle" ei ole olemassa.

  Hölmöläisten hommaa, jossa kärsijöinä ovat KAIKKI IHMISET.

  VastaaPoista
 7. Seppo kirjoitti...

  "Ajattelutapa noudattelee kaavaa, jonka mukaan on tehtävä vuosikymmenien seurantoja, jottei "yksikään hukkuisi" eli saisi jotakin haittoja tässä tapauksessa halvan ja harmittoman lisäaineen nauttimisesta (D3-vitamiini). Samanaikaisesti tuhannet ja taas tuhannet kärsivät puutteen seurauksista. Kärsijöitä ovat ihan virallisesti hyväksyttyinä mm vanhukset lonkka- ym murtumineen, mikä puolestaan on kalpea esimerkki niistä mahdollisuuksista, joita harkittuun D3-vitamiinihoitoon kätkeytyy."


  Reinhold Vieth kiteyttää asian tässä:

  "Living in America today while worrying about vitamin D toxicity is like dying of thirst in the desert while worrying about drowning."  Timo Kuusela, LKT, radiologi, eläk. sanoi...

  "Kyllä yksilö on näissä kuvioissa voimaton. Oman näkemykseni mukaan yksilönvastuu omasta terveydestä ylittää viranomaisvastuun ja suositan kevyin sydämin terveyttä edistävää kansalaistottelemattomuutta."  Tässä esimerkki, mitä tuollaisesta vastuuttomasta "kansalaistottelemattomuudesta" saattaa seurata:


  http://www.tiede.fi/keskustelut/post1010510.html#p1010510


  Sadan prosentin hoitovaste 6 kuukauden ajan sairaalahoitoa vaatineisiin lasten alahengitystieinfektioihin, päiväannos n. 150 µg kuuden viikon ajan.

  Lukekaa uudestaan.

  VastaaPoista
 8. Olen todennut potilaillani tämän tästä matalia 25-OH-D3-vitamiinipitoisuuksia ( arvot alle 40 nmol/l) ja asianmukainen korvaushoito on aloitettu.

  Suomessa pitäisi selvittää seuraavien ryhmien veren 25-OH-D3-vitamiinipitoisuuksia:
  -- 1-7 vuotiaat laspet
  -- 7-18 vuotiaat koululaiset
  -- latioshoidossa olevat vanhukset

  Erityisesti kasvaville lapsille ja nuorille pitäisi varmistaa riittävä D-vitamiinin saanti.

  Pekka J Nykänen
  Sisät. ja reumas. erikoislääkäri

  VastaaPoista
 9. Pitkään kyllä ihmettelin tätä touhua ja myöskään en halunnut uskoa, mutta totta se on.

  Suomen kansa on vain päättäjille ja lääkäreille pelkkä veronmaksaja, joka maksaa näiden " herrojen ja naisten oikut".

  Sillä ei näytä olevan mitään väliä, miten ihmiset voivat. Tärkeintä näyttää olevan se, että nämä jotkut viisaaksi itsensä kokevat voivat tehdä mitä tahansa muiden hyvinvoinnin kustannuksella.

  Surullinen mummeli

  VastaaPoista
 10. Jostain syystä kirjoitukseni ei tullut sellaisena kuin olin sen tarkoittanut, joten yritänpä uudelleen, jos vaikka onnistuisi?

  Pitkään kyllä ihmettelin tätä touhua ja myöskään en halunnut uskoa, mutta totta se on.

  Suomen kansa on vain päättäjille ja lääkäreille pelkkä veronmaksaja, joka maksaa näiden " herrojen ja naisten oikut".

  Sillä ei näytä olevan mitään väliä, miten ihmiset voivat. Tärkeintä näyttää olevan se, että nämä jotkut viisaaksi itsensä kokevat voivat tehdä mitä tahansa muiden hyvinvoinnin kustannuksella.

  Lopuksi muistuttaisin, että tavallinen kansahan veroeuroilla näiden lääkäreiden koulutuksen maksaa.

  Nykyisin tietoa saa ja koulutus sekä asema yhteiskunnassa ei takaa viisasta, älykästä ihmistä.

  Suomessakin koulutettujen "Berliinin muuri on ajat sitten murtunut, valitettavasti kuitenkin tämä muuri - ihmiset luulevat sen vielä olevansa pystyssä"

  Surullinen mummeli

  VastaaPoista
 11. "Olen todennut potilaillani tämän tästä matalia 25-OH-D3-vitamiinipitoisuuksia ( arvot alle 40 nmol/l) ja asianmukainen korvaushoito on aloitettu"

  Hyvin mielenkiintoinen kommentti ammattilaiselta.

  Olen hyvin utelias mihin tasoihin 25OHD pyritään nostamaan ja mitä lähdettä tässä käytetään perusteena.

  Kuten nuo lainauksen mestarit ovat näyttäneet niin tutkimuksista ei ole pulaa, vaan ymmärryksestä m ikä on ongelma.

  MLT

  VastaaPoista
 12. MLT kirjoitt:

  "D-vitamiinin myrkyllisyys on hieman huono keskustelun aihe, faktoista ei oikeastaan voi keskustella kun niistä on oikeasti vaikeata olla mitään mieltä."

  Olen samaa mieltä. Faktoja asiasta on jo aika lailla, ne puhuvat puolestaaan. Ei tässä asiassa henkilökohtaisilla ajatuksilla ja mielipiteillä ole juuri merkitystä.

  VastaaPoista
 13. Pekka kirjoitti...

  "Olen todennut potilaillani tämän tästä matalia 25-OH-D3-vitamiinipitoisuuksia ( arvot alle 40 nmol/l) ja asianmukainen korvaushoito on aloitettu."

  Minäkin olisi kiinnostunut siitä, mikä on ollut 25OHD-tavoitetaso ja millä perusteella?

  USA:ssa 25OHD-mittauksissa on havaittu jopa 30% eroja eri laboratorioiden välillä, miten lienee Suomessa? Missä täällä kannattaisi oma tasonsa mittauttaa, jos haluaa mahdollisimman luotettavan tuloksen?

  VastaaPoista
 14. Tällaista tuli turvallisuudesta mieleen. Muutama viimeaikainen tutkimus osoittaa D-vitamiinipitoisuuksien nousevan veressä merkittävästi statiinihoidolla (esim.Am J Cardiol. 2007 Apr 1;99(7):903-5 tai Cardiovasc Drugs Ther. 2009 Aug;23(4):295-9). Useimpien statiinin käyttäjäkansalaisten kohdalla tämä saattaa olla hyvä asia. Entäs sitten niiden osalta, jotka saavat D-vitamiinia paljon (toki pienen pieni vähemmistö) ja käyttävät statiinia? Olisiko mahdollisesti suurennetun D-vitamiinisuosituksen myötä näillä statiinia käyttävillä henkilöillä myös suurempi riski saada myrkytysoireita? Pitäisikö statiinipotilaille antaa eri suositus?

  Statiinit ovat dyslipidemialääkkeitä, joita käyttää useat sadattuhannet suomalaiset.

  VastaaPoista
 15. "Olisiko mahdollisesti suurennetun D-vitamiinisuosituksen myötä näillä statiinia käyttävillä henkilöillä myös suurempi riski saada myrkytysoireita? Pitäisikö statiinipotilaille antaa eri suositus?"

  1) Suurennettu D-vitamiinisuositus (joka tuskin tulee pitkään aikaan yltämään edes 50µg/d tasolle) ei näillä näkymin tule yltämään lähellekään myrkyllisyysrajaa.

  2) Mistä myrkytysoireista puhut? Hyperkalsemiaa tulee... käsittääkseni vasta useamman sadan (nmol/l):n konsentraatiolla. Alle 200µg päiväannoksella tämä tuskin lienee aikuiselle (tai ainakaan 99,9%:lle tapauksista) mahdollista.

  Tuntuu muuten siltä, että tähän mennessä Neonomide on saanut suoraan tai välillisesti jo aika ison joukon ihmisiä ottamaan entistä suurempia D-vitamiiniannoksia. Ja joukko vain kasvaa. Lumipalloefekti taitaa olla oikein mukavasti käynnissä.

  VastaaPoista
 16. ^Minä olen ainakin ottanut neuvoista vaarin ynnä melkoinen määrä lähipiiriä:)Nyt olen vain menettänyt yöuneni pohtiessani kuinka paljon uskallan tuolle 1-vuotiaalle lapselleni D-vitamiinia antaa...
  Tieto lisää tuskaa...

  VastaaPoista
 17. Älä mieti, vaan anna ITSELLESI 150 µg päivässä kuten Hollis, Wagner ja monet muut lastentautien professorit ovat todenneet jo vuosien ajan. Tästä riittää juuri tarpeeksi SEKÄ äidille että vauvalle.

  Jos siis imetät.

  VastaaPoista
 18. Matti Narkia kirjoitti...

  MLT kirjoitt:

  "D-vitamiinin myrkyllisyys on hieman huono keskustelun aihe, faktoista ei oikeastaan voi keskustella kun niistä on oikeasti vaikeata olla mitään mieltä."

  "Olen samaa mieltä. Faktoja asiasta on jo aika lailla, ne puhuvat puolestaaan. Ei tässä asiassa henkilökohtaisilla ajatuksilla ja mielipiteillä ole juuri merkitystä."


  Reinhold Vieth on odottanut jo 10 vuotta ENSIMMÄISTÄ lähdeviitettä D-vitamiinin myrkyllisyydelle alle 750 µg päiväsaannilla.

  Luulenpa, että hän saa odottaa sitä paperia vielä seuraavat 50 vuotta.  Ihminen on tropiikkiapina, jonka elimistö on AINA kun mahdollista kylpenyt D-vitamiinissa. Kyseessä on AINOA hormonijärjestelmämme, joka toimii TÄYSIN polttoainetuotantonsa varassa. Tämä polttoaine on luonnonvao, aurinko. Ei tämä oikeasti ole sen vaikeapaa ymmärtää.

  Lääketieteen "isä" Hippokrates harjoitti systemaattisesti helioterapiaa eli aurinkohoitoa.

  VastaaPoista
 19. Anonyymi kirjoitti...

  "Olen todennut potilaillani tämän tästä matalia 25-OH-D3-vitamiinipitoisuuksia ( arvot alle 40 nmol/l) ja asianmukainen korvaushoito on aloitettu"


  "Hyvin mielenkiintoinen kommentti ammattilaiselta."


  Totta, etenkin kun ottaa huomioon että suomalaisista ilmeisesti lähes 50% omaa talvisin ALEMMAT tasot kuin 40 nmol/l:


  "And get this, in Finland the average 25(OH)D level for all 7503 people tested was 43 nmol/L, or 17 ng/mL. For men it was 18 ng/mL and for women only 15 ng/mL. And that was a representative sample of Finnish adults."

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18496468


  Taitaa tulla erikoislääkäri Pekka Nykäsellä mukavasti työsarkaa, kun vastaanotolle jonottaa 2,3 miljoonaa suomalaista ???

  ;-)

  VastaaPoista
 20. Minä ainakin olen siirtynyt ottamaan suurempia d-vitamiiniannoksia täällä käydyn keskustelun takia.

  Minuakin kiinnostaa, että missä olisi helpointa ja luotettavinta mittauttaa oma 25-OH-D3 pitoisuus?

  VastaaPoista
 21. Neonomide kirjoitti...

  "Totta, etenkin kun ottaa huomioon että suomalaisista ilmeisesti lähes 50% omaa talvisin ALEMMAT tasot kuin 40 nmol/l:

  "And get this, in Finland the average 25(OH)D level for all 7503 people tested was 43 nmol/L, or 17 ng/mL. For men it was 18 ng/mL and for women only 15 ng/mL. And that was a representative sample of Finnish adults."

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18496468"

  Niin, em. luvuthan ovat Knekt et. al. v. 2008 diabetes-tutkimuksesta, jota Cannell siteeraa sivulla

  http://www.vitamindcouncil.org/newsletter/2008-october.shtml

  Tuossa em. abstraktissa luvut eivät valitettavasti näy.

  Todellisuus saattaa kyllä olla vieläkin karumpi ainakin talvisaikaan, sillä 18-21 -vuotiailla nuorilla miehillä tehdyssä tutkimuksessa

  Vitamin D Status as a Determinant of Peak Bone Mass in Young Finnish Men (2004).
  Välimäki et al.
  http://jcem.endojournals.org/cgi/content/full/89/1/76

  todettiin mm:

  "In the beginning of the study in July 2000, 2 of 220 men (0.9%) had serum 25-OHD less than 20 nmol/liter. Six months later in the winter, the corresponding proportion was 38.9% (65 of 167 men), and during the next summer it was 2.1% (2 of 94 men). The median levels of serum 25-OHD were 44, 24, and 41 nmol/liter, respectively."

  Tammikuussa 2001 nuorten miesten 25OHD mediaanitaso oli siis vain 24 nmol/l.

  Sen jälkeen kun maitoon ja joihinkin muihin elintarvikkeisiin oli alettu lisätä pieniä määriä D-vitamiinia, tehtiin jatkotutkimus

  Vitamin D fortification of milk products does not resolve hypovitaminosis D in young Finnish men (2007).
  Välimäki et al.
  http://www.nature.com/ejcn/journal/v61/n4/abs/1602550a.html

  Sitaatti sen abstraktista:

  "In January 2004, vitamin D fortification had raised serum 25-OHD level, with the mean of individual percent changes being 20.4% measured with RIA (P=0.0015). The correlation between the RIA and HPLC methods was high (r=0.85). Nineteen men (29.2%) had vitamin D deficiency (25-OHD less than or equal to 20 nmol/l) and 48 men (73.8%) had hypovitaminosis D (25-OHD less than or equal to 37.5 nmol/l)."

  Tammikuussa 2004 siis 73.8%:lla nuorista miehistä 25OHD oli alle 37.5 nmol/l!

  Ei liene mitään syytä olettaa, että koko väestöllä keskimäärin tilanne oilsi parempi kuin nuorilla miehillä, pikemminkin päinvastoin. Saattaapi siis olla, että jopa kolmella neljäsosalla Suomen kansasta 25OHD on talvella alle 40 nmol/l! Tungos lääkäri Pekka Nykäsen vastaanotolla sen kun lisääntyy! ;-)

  VastaaPoista
 22. Reijo L kirjoitti...
  "Statiinit ovat dyslipidemialääkkeitä, joita käyttää useat sadattuhannet suomalaiset."

  Kun nuo statiinit mainittiin, en malta olla ihmettemättä, kuinka vähän ja miksi lääkärit eivät ole huolissaan statiinien aiheuttamista hankalista elämää vaikeuttavista sairauksista.

  Yksi tuttu muutenkin sairas ihminen söi niitä 10 vuotta ja vaikka lihaskunto alkoi heikentyä oleellisesti lääkäri ei reagoinut. Hän sai itse selville asian ja lääkärin suostumuksella lääkkeen syönti lopetettiin, mutta tuskinpa hänen lihaskuntonsa enää palautuu.

  On se vaan aika kummallista, kun ollaan niin huolissaan d-vitamiinin vaarallisuudesta, muttei esimerkiksi statiinien tuomista ongelmista.

  Mummeli

  VastaaPoista
 23. Mummeli kirjoitti:

  "On se vaan aika kummallista, kun ollaan niin huolissaan d-vitamiinin vaarallisuudesta, muttei esimerkiksi statiinien tuomista ongelmista."

  Mummeli puhuu asiaa. Statiinien tunnetuista haittavaikutuksista huolimatta jotkut olisivat valmiita vaikka lisäämään niitä vesijohtoveteen, mutta D-vitamiinilta, joka on elimistön itsensäkin tuottama aine ja jolla fysiologisilla annoksilla (<250 µg/pv) ei minkäänlaisia haittavaikutuksia ole havaittu, vaaditaan aivan suhteettomia turvallisuusnäyttöjä.

  Viime vuonna kohistiin paljon JUPITER-tutkimuksesta, jossa tutkittiin atorvastatiinin eli Crestorin (20 mg/pv) vaikutusta henkilöihin, joiden LDL oli normaali, mutta CRP hieman koholla.
  Tuloksia voidaan pitää hyvinä, mutta amerikkalainen kardiologi William Davis toteaa blogissaan tästä tutkimuksesta mm. seuraavaa:

  CRP and Jupiter
  http://heartscanblog.blogspot.com/2008/11/crp-and-jupiter.html

  "Crestor 20 mg per day, contrary to the study and to many statin studies, will not be tolerated for long by the majority. Muscles aches are not common--they are inevitable, sometimes incapacitating. While JUPITER showed 15% of both treatment and placebo groups experienced muscle effects--no different--this is wildly contrary to real life."

  Davisin mukaan siis ihmisten enemmistö ei siedä pitkiä aikoja tuota kokeessa käytettyä 20 mg päiväannosta. Lihaskivut eivät ole vain yleisiä, niitä ei yksinkertaisesti voi välttää.

  Eräs lääkäri mainitsi minulle kerran potilaastaan, joka statiinien käytön aloittamisrn jälkeen ei enää ole pystynyt kävelemään. Näin pahat haittavaikutukset ovat toki hyvin harvinaisia, mutta niitä sattuu. Mutta entäpä jos jotakin vastaavaa sattuisi D-vitamiinille, jolla silläkin on huomattavia myönteisiä vaikutuksia myös sydän- ja verisuonitauteihin? Luulenpa, että D-vitamiinilravintolisät kiellettäisiin. Statiineja sen sijaan käytetään yhä enemmän ja enemmän, vaikka kuolemantapauksiakin on ollut.

  VastaaPoista
 24. Palatakseni keskustelun juurille, kysymys D-vitamiinin myrkyllisyydestä pelkistyy seuraavasti:

  Onko 15 min aurinkoa kokovartalolle myrkyllistä?

  Sillä Hollis et al. (2005) osoittivat tutkimuksessaan, että vaaleaihoinen tuottaa ihossaan 30 minuutin aurinkoaltistuksessa jopa 20000 IU:ta (=500mcg) D3-vitamiinia. Tämä annos on 66,7-kertainen suomalaiseen saantisuositukseen verrattuna. Vastaava tutkimustulos on havaittu myös useissa muissa tutkimuksissa.

  500 mcg päivässä ei kuitenkaan liene optimaalinen annos D3-vitamiinia, vaan 125 mcg riittää useimmilla nostamaan kalsidiolitason yli 100 nmol/l jota kirjallisuus suosittaa. Toisaalta yli 175 nmol/l pitoisuuttakaan ei suositella, vaikka hyperkalsemia alkaa uhkaamaan vasta paljon suuremmilla arvoilla (> 600 nmol/l).

  VastaaPoista
 25. Kalsidiolipitoisuuden mittaamiseen tarvitaan lääkärin lähete, joten sitä kannattaa kysellä esim työterveyshuollosta.

  Pirkanmaan laboratoriokeskuksella tutkimuksen hinta oli 25-30 euroa, jos sen joutuu itse kustantamaan.

  Nykypäivän lääkärin pitäisi mielestäni ymmärtää, että kalsidiolipitoisuuden määritys kuuluu tärkeänä osana potilaan hoitoon siinä missä kolesteroli- ja verensokeritutkimuksetkin. Luultavasti osa lääkäreistä osaakin jo toimia näin, mutta ei ole pahitteeksi, jos vie vaikka mukanaan vastaanotolle Ilari Paakkarin artikkelin vakuuttaakseen lääkärin testin hyödyllisyydestä:

  http://www.terveysportti.fi/terveysportti/ekirjat.Naytaartikkeli?p_artikkeli=tab00240

  VastaaPoista
 26. Henri kirjoitti:

  "Kalsidiolipitoisuuden mittaamiseen tarvitaan lääkärin lähete, joten sitä kannattaa kysellä esim työterveyshuollosta."

  Mitenkähän on? Viimeksi kun asiaa kyselin yksityisellä lääkäriasemalla, verikokeisiin ei välttämättä tarvittu lääkärin lähetettä, mutta ilman lähetettä ei saa Kela-korvauksia. 25OHD-mittauksesta Kela-korvauksia ei kuitenkaan saane edes lähetteellä, joten turha maksaa lääkärille, jos haluaa vain 25OHD-mittauksen. Asia voi tietysti olla toisin julkisella puolella tai jos työnantaja maksaa sekä lääkärin että verikokeen.


  Henri:

  "Nykypäivän lääkärin pitäisi mielestäni ymmärtää, että kalsidiolipitoisuuden määritys kuuluu tärkeänä osana potilaan hoitoon siinä missä kolesteroli- ja verensokeritutkimuksetkin. Luultavasti osa lääkäreistä osaakin jo toimia näin, mutta ei ole pahitteeksi, jos vie vaikka mukanaan vastaanotolle Ilari Paakkarin artikkelin vakuuttaakseen lääkärin testin hyödyllisyydestä:

  http://www.terveysportti.fi/terveysportti/ekirjat.Naytaartikkeli?p_artikkeli=tab00240"

  Näyttää ihan hyvältä artikkelilta. Toksisuutta käsitellään kohdassa

  http://www.terveysportti.fi/terveysportti/ekirjat.Naytaartikkeli?p_artikkeli=tab00240#s13

  25OHD:n optimitasoksi arvioidaan noin 80–100 nmol/l. Kaikille varmaan on selvää, minkä suuruusluokan D3-annoksista on kysymys, jos Suomessa pyritään takaamaan tällainen 25OHD-taso 95%:lle väestöstä. Ei siihen 20 µg päiväannoksella päästä, se on varmaa.

  VastaaPoista
 27. Neonomide kirjoitti ”Toisin sanoen koko RDA-saantisuositus pitäisi teurastaa aikansa eläneenä.”

  Knut T Flytlie kirjassaan vitamiinivallankumous ( Karisto 2006 ) s. 53 kirjoittaa: ” Vuonna 1940 Yhdysvaltojen elintarvikevirasto FDA lähetti suurimmille elintarvikevalmistajille kirjeen, jossa tuottajia pyydettiin arvioimaan, kuinka paljon ihminen tarvitsee vitamiineja ja kivennäisaineita päivittäin. Saaduista arvoista laskettiin keskiarvo, joka sitten otettiin käyttöön ns. päivittäisenä saantisuosituksena RDA. Tarinan lähde on kyseisen terveysviraston entinen työntekijä. Jos tarina on tosi, merkitsee se sitä, että viralliset saantisuosituksen perustuvat varsin hataralle pohjalle”.

  VastaaPoista
 28. On täysin hämmästyttävää, kuinka läppäasenteella D-vitamiinitutkimusta tehdään SUOMESSA tälläkin hetkellä.

  Esimerkkinä tässä Heli Viljakaisen (2008) väitös, joka päätyi suosittamaan 23-26 µg päivässä:

  - sivulla 53 näkyy, että yhteensä kaikissa kolmessa väitöksen kolmesta tutkimusryhmästä _VAIN_ 1,3 % omasi "optimaaliset" 25(OH)-tasot eli > 80 nmol/l.


  Kysymys kuuluukin, millä hokkuspokkustempulla kuvitellaan Erkki Tuohimaan tavoin että "nykysuositus on ihan hyvä".


  Ei sillä että olisin edes yllä mainitun Ilari Paakkarin kanssa samaa mieltä - hänhän suosittaa kyseissä artikkelissaan optimitasoiksi ikääntyneille > 100 nmol/l !!!


  Me tietenkin jo TIEDÄMME, millaista D-vitamiinin saantia tämä edellyttää:


  "Results: The initial mean (±SD) serum 25(OH)D concentration was 28.5 ± 10.8 nmol/L. After 12 mo, the 25(OH)D concentration was 125.6 ± 38.8 nmol/L, and it exceeded 74 nmol/L in 92% of the patients."

  http://www.tiede.fi/keskustelut/post1110210.html#p1110210


  Tietenkin jopa 125 µg päivässä YHDEN VUODEN AJAN jätti vielä 8% koehenkilöistä tasoille < 74 nmol/l.


  Kysyn uudelleen: MIKÄ OLIKAAN se arvioitu 25(OH)D:n optimipitoisuus ikääntyneille? Eikö se ollutkin juuri se 100 nmol/l ???


  Christel Lambegr-Allardtin ja KUUDENTOISTA (16) muun D-vitamiinitutkijan (2008) arvioima painokerroin (lapsille - Zitterman suosittelee myös aikuisille), 25 µg per jokainen 11 painokiloa, näyttäisi olevan varsin looginen annos myös aikuisille.

  Se tekee 85 kiloa painavalle aikuiselle noin 193 mikrogrammaa PÄIVÄSSÄ ja sen pitäisi kyllä riittää yli 100 nmol/l tasoille valtaosalla henkilöistä.


  Eli päädymme toteamaan jälleen, että mikäli jaamme tuon luvun nykyisellä ikääntyneiden saantisuosituksella, päädymme noin 15-20-kertaiseen arvioon MINIMAALISEN OPTIMISAANNIN takaamiseksi lähes kaikille.

  Tämä jättää vielä VALTAVAN marginaalin suhteessa tiedettyihin myrkyllisiin MINIMItasoihin.


  Enpä tiedä voinko vääntää asiaa enää enempää rautalangasta: suomalaiset tutkijat/professorit näyttävät olevan mestareita sekä puhumaan itseään pussiin JA todennäköisesti myös huijaamaan itseään vuodesta toiseen.

  Olen eettisesti ajattelemaan pyrkivänä kansalaisena hyvin pettynyt tällaiseen pelleilyyn.

  VastaaPoista
 29. Niin vielä piti keskustella aiheesta Lääkelaitoksen professori Ilari Paakkarin 2009 suosituspitoisuus ja meidän välinen pikku erimielisyys.

  Tässä painavia syitä perusteluineen siihen, miksen usko että EDES 100 nmol/l todennäköisesti riittäisi useimmille (lih. minun):


  "In the first study of its kind, Professor Bruce Hollis of the Medical University of South Carolina gave all of us something to think about. He asked and answered a simple question: HOW MUCH vitamin D do you have to take TO NORMALIZE THE METABOLISM of vitamin D?


  Vitamin D's unique behavior

  Remember, unlike other steroid hormones, vitamin D has very unusual metabolism in most modern humans, called FIRST-ORDER, MASS-ACTION KINETICS. What this means is that THE MORE VITAMIN D you take, the higher the 25(OH)D level in your blood and the higher the 25(OH)D level in your blood, the higher THE LEVELS of ACTIVATED vitamin D in your tissues. No other steroid hormone in the body behaves like this. Think about it, would you like your estrogen level to be dependent on how much cholesterol you ate? Or your cortisol level? (I'd ask the same about testosterone levels but I know men well enough not to ask.) No, the body must TIGHTLY REGULATE powerful steroid hormones through SUBSTRATE INHIBITION, that is, if an enzyme turns A into B, when the body has enough B, B inhibits the enzyme and so limits its own production.

  NOT SO with vitamin D, at least at modern, human vitamin D levels. Professor Reinhold Vieth was the first to write about this and Vieth's Chapter 61 in Feldman, Pike, and Glorieux's wonderful textbook, entitled Vitamin D (Elsevier, 2005, second edition), is a great reason to buy the textbook or have your library do so. I'm glad to see Amazon is out of stock of the new ones—someone must be reading about vitamin D!—but you can still buy used editions.

  WHY would the kinetics of vitamin D be different from all other steroids? MAYBE THEY ARE NOT, Hollis reasoned like Vieth before him. MAYBE vitamin D levels ARE SO LOW in modern humans that its metabolic system IS ON FULL BLAST all the time in an attempt to give the body all the vitamin D metabolites it craves. So Hollis asked, Is vitamin D's metabolism DIFFERENT in populations in the upper end of 25(OH)D levels (a population of sun-exposed people and a group of women prescribed 7,000 IU per day)? Note: the entire Hollis study is free to download on Medline:

  Hollis BW, et al. Circulating vitamin D3 and 25-hydroxyvitamin D in humans: An important tool to define adequate nutritional vitamin D status. J Steroid Biochem Mol Biol. 2007 Mar;103(3–5):631–4.

  If you look at the two graphs (Figures 1 and 2) of Hollis' paper, you find vitamin D's kinetics CAN BE NORMALIZED, made JUST LIKE ALL OTHER steroid hormones in the body, but you HAVE to GET ENOUGH sunshine or take enough vitamin D to get your 25(OH)D level above 50 ng/mL—60 ng/mL (125 - 150 nmol/l) would be even better. Then your body would START TO STORE cholecalciferol without much further increase in 25(OH)D levels. The reaction becomes SATURABLE. This is a remarkable discovery and it implies levels of 30 and 40 ng/mL are usually NOT sufficient. It also implies actual vitamin D levels (cholecalciferol levels), not just 25(OH)D levels, may be useful in diagnosing and treating deficiency. Note, that NOT ALL of the sun-exposed individuals or women prescribed 7,000 IU/day (175 µg/d) achieved such levels. That's because the sun-exposed individuals were tested after an Hawaiian winter and because prescribing and taking are two different things.

  - -

  By getting your level above 60 ng/mL, ALL YOU ARE DOING is getting your level to where most lifeguards' levels are at the end of summer, to levels our ancestors had when they lived in the sun, to levels regular users of sun-tan parlors levels achieve, and most importantly, to levels where vitamin D's PHARMACOKINETICS ARE NORMALIZED."

  http://www.vitamindcouncil.org/newsletter/2008-jan.shtml

  VastaaPoista
 30. Lyhyt suomennos:

  - D-vitamiinin farmakologia on _oletettu_ erilaiseksi kuin muilla hormoneilla.

  - Vieth ja Hollis ovat ehdottaneet, että kyse on siitä että D-vitamiini tarvitsee "polttoainetta" minimimäärän, jonka jälkeen se alkaa toimia kuten kaikki muutkin hormonit.

  - Tämän polttoaineen määrän tulisi riittää siihen, että ihmisen 25(OH)D-tasot ovat vähintään luokkaa 125 nmol/l, jatkuvasti.  Eli palaamme ydinkysymykseen.

  Se on yksinkertainen.

  MIKSI_SAMA_LÄHDE_EI_YLEENSÄ_KERRO_MITÄ_D3-ANNOSTA_TARVITAAN_HALUTULLE KALSIDIOLITASOLLE ???


  Jos edes 175 µg EI välttämättä RIITÄ edes HAVAIJILLA, niin miksi tuo väläytelty 20 mikroa riittäisi, puhumattakaan nykyisestä 7,5 mikron homeopaattisesta vitsistä ?

  VastaaPoista
 31. Henri sanoi...

  "Toisaalta yli 175 nmol/l pitoisuuttakaan ei suositella, vaikka hyperkalsemia alkaa uhkaamaan vasta paljon suuremmilla arvoilla (> 600 nmol/l)."


  Totta, reilusti yli 175 nmol/l alkaa olla jo vähän harmaampaa aluetta. Monille kroonisesti sairaille tuo taso voi olla vielä perusteltu, mutta suurin osa D-vitamiinitutkimuksista ei ole tutkinut edes mihin tuota korkeammat tasot assosioituvat.

  Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että 125-175 nmol/l on paras haarukka ja tasot kannattaa pitää tuossa linjassa ympäri vuoden.

  VastaaPoista
 32. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

  VastaaPoista
 33. Neoniomide:

  "Kyseessä on AINOA hormonijärjestelmämme, joka toimii TÄYSIN polttoainetuotantonsa varassa. Tämä polttoaine on luonnonvalo, aurinko."

  Näinhän se on. Aika vaikea tuota on kiistää tai miksi edes pitäisi yrittää. Nyt kuitenkin ollaan ajattelemassa että ravinnon kautta otettu D-kapseli on oikea ja täysin riskitön tapa korjata auringonvalon puute. Onko se? Löytyykö vastakkaisia todisteita?

  Minulle tuli mieleen sellainen että eikö myös suolistosta löytyvillä soluilla ole entsyymiä (cyp27A1), joka pystyy muuttamaan ravinnon Deetä suoraan käyttökelpoiseen aktiiviseen muotoon eli ei siis tarvitse kiertää maksan kautta.

  Monocyte-derived cells express CYP27A1 and convert vitamin D3 into its active metabolite

  Tuo asia yhdistettynä siihen että ravinnossa voi olla mukana aineita (kuten se butyraatti) jotka vahvistavat ravinnossa tulevan Deen vaikutusta niin voiko silloin olla jotain riskiä nauttia kovin suuria määriä Deetä esim. ravintolisänä?

  Ennen ravinnon kautta saadut Dee määrät on toki olleet suuremmat kukin nykyään mutta ei kuitenkaan voida puhua useista kymmenistä ug:sta vai voidaanko? Ja toisaalta koska esim. valtimotauti oli ennen hyvin harvinainen niin Dee näytti myös riittävän paremmin.

  VastaaPoista
 34. Niin, pitääkö 'terveen' ihmisen nappailla öljypilleriä lopunikää? Ei siinä mitään, ihminen on soveltava apina. Ravinto muokkaa, ihminen muokkaa ravintoa.

  Vaikea jättää pois toistaiseksi, tell me.

  VastaaPoista
 35. Westie sanoi...

  "Nyt kuitenkin ollaan ajattelemassa että ravinnon kautta otettu D-kapseli on oikea ja täysin riskitön tapa korjata auringonvalon puute. Onko se? Löytyykö vastakkaisia todisteita?"


  Sitä vartenhan tämä keskustelu on pistetty pystyyn ja väitteet D-vitamiinin toksisuudesta näyttävät toistaiseksi kovin heikoilta - siis tarkoitan o-l-e-m-a-t-t-o-m-i-l-t-a.

  Jos Itä-Saksan tai SUOMEN vuosikausia kestäneet käytännöt D-vitamiinin hirviöannooksineen eivät riitä vakuuttamaan suhteellisesta turvallisuudesta, ei voi mitään.

  Ei ole minun [henkilökohtainen] ongelmani...

  VastaaPoista
 36. Westie kirjoitti...

  "Minulle tuli mieleen sellainen että eikö myös suolistosta löytyvillä soluilla ole entsyymiä (cyp27A1), joka pystyy muuttamaan ravinnon Deetä suoraan käyttökelpoiseen aktiiviseen muotoon eli ei siis tarvitse kiertää maksan kautta.

  Monocyte-derived cells express CYP27A1 and convert vitamin D3 into its active metabolite

  Tuo asia yhdistettynä siihen että ravinnossa voi olla mukana aineita (kuten se butyraatti) jotka vahvistavat ravinnossa tulevan Deen vaikutusta niin voiko silloin olla jotain riskiä nauttia kovin suuria määriä Deetä esim. ravintolisänä?"


  Olennainen kysymys D-vitamiinin toksisuuden suhteen liittyy lähinnä siihen kuinka ekstrarenaalinen eli munuaisten ulkopuolineen kalsitroli muodostuu. Se on todennäköisin D-vitamiinin toksisuuden mekanismi, koska renaalinen kalsitriolihydroksylaatio on hyvin tarkkaan säädeltyä.

  Tuossa tutkimuksessa siis todettiin, että suolistossa ja iholla kolekalsiferolia voisi muodostua suoraan kalsitrioliksi - mikä on toki kiinnostava pointti. Se myöss selittänee aiemmin kovin suorana pidettyä yhteyttä kalsiumin imeytymisen ja D-"vitamiinin" välillä. Tosiasiassa vasta kolekalsiferolin metaboliitti hoitaa Dee tehtäviä - ei pelkällä kolekalsiferolilla ole mitään tehtäviä ennen hydroksylaatio(i)ta.

  Yhdellä (yhdellä) Crohn-potilaalla on havaittu assosiaatio hyperkalsemian ja D-vitamiinisupplementaation välillä, mistä pitää tietenkin vetää jatkokysymys siitä, onko heille parempi saada D3 ihon kautta auringonvalosta tai solariumista.

  Tämä liittyy myös aiempaan kirjoitteluusi Crohnin taudista ja varmasti ensimmäinen pohdinnan arvoinen pointti tässä keskustelussa tähän mennessä.

  Pureudun asiaan tarkemmin - sattuneesta syystä että itsekin sairastan Crohnia. (joka on muuten edelleen hyvässä remissiossa, ilman oraalista D-vitamiinia)

  VastaaPoista
 37. Hienoa. Nyt on siis todistettu, että d-vitamiinilla on vaikea myrkyttää itseään. Seuraavaksi testataan alkoholi.

  Sitten voikin siirtyä testaamaan näiden aineiden hyötyjä pitkäjänteisesti. Keskustelua ja tutkimusta kuvaa hyvin maininta "D-vitamiinitutkimuksen jättiläinen Reinhold Vieth". Hän on pääasiassa tehnyt asialla lyhytkestoisia tutkimuksia ja kokeita.

  Pidetään myös mielessä, että erikoisryhmät (kuten Crohnit ym.) ovat asia erikseen d-vitamiininkin suhteen. Yleisistä suosituksista puhuttaessa käsittelemme tavallista "tervettä" kansalaista.

  D-vitamiinin kuten kaikkien muidenkin hyödyntäminen elimistössä on yksilöllistä ja tämä asia vaatii pitkäjänteistä tutkimusta. Mielestäni d-vitamiini-intoilijat voivat hyvin jatkaa kokeiluaan isoilla annoksilla. Jos ei muuten niin saamme ainakin jossain vaiheessa pitkäaikaisia kokemuksia näistäkin.

  Tutkija

  VastaaPoista
 38. Valitettavasti Tutkijan on erittäin vaikea saada mitään seurantatutkimustietoa siitä, jos yksityishenkilöt käyttävät nykyistä suositusta suurempia D-vitamiiniannoksia.

  Kyllä ne terveysvaikutukset jäävät kunkin ihmisen omaan tietoon ilman kunnollista kansallista tutkimusta.

  Semmoinen olisi varmaan syytä polkaista käyntiin, jotta edes Tutkijan lapset pääsisivät joskus hyötymään tieteellisin kriteerein tehdyn seurantatutkimuksen hedelmistä.

  Kuten sanottu, liian monta ihmistä on syöpä/diabetes/sydäntaudit vieneet ympäriltä, jotta kokisin mahdollisia D-vitamiinin pitkäaikaiskäytön riskejä kovin korkeiksi.

  Kukin päättää tietysti omasta riskikäyttäytymisestään.

  Suomalaisten D-vitamiiniasiantuntijoiden puheissa minua häiritsee kaikkein eniten se, että kukaan ei ole vielä suostunut päästämään suustaan epämääräisen vihjailun lisäksi mitään konkreettista lukutietoa.

  Mikä heidän käsityksensä mukaan on toivottava D-vitamiinitaso veressä?

  Kuinka paljon D-vitamiinia on liikaa?

  Niin kauan kuin kansallinen keskustelu ei onnistu identifioimaan edes toivottavaa D-vitamiinitasoa - puhumattakaan vaarallisesta - tämä keskustlu kiertää kehää eikä sillä ole juuri arvoa.

  VastaaPoista
 39. Näissä keskusteluissa jää usein taustalle D-vitskun (hormonin) kanssavaikuttajat. Syvemmin asiaan perehtyneet pohtivat näitäkin ansiokkaasti. Tieteellisessä tutkimuksessa näitä ei ehkä riittävästi yhdistetä, kallista ja blaa.... Jossain mainittiin magnesiumin saannin vähentyneen kolmasosaan parissa sukupolvessa.
  Kalsium pääosassa, sinkki, kupari, boori, jodi, fosfori, butyraatit, astaksantiinit, flavonoidit ja antiradikaalit ja mitäkaikkea.
  Kokonaisvaltaisen asenneremontin saisi THL tehdä, kuinka saada media ja kansa kiinnostumaan 'oikeista' asioista. Tehkää JOTAIN!
  Koko homma pääesikunnan ja puolustusministeriön vastuulle, tappelukyvyn ylläpito motivoi nopeaan reagointiin varmasti :-]
  Jne.

  VastaaPoista
 40. Nooteista löytyi tämmönen, kokotekstiä ei oo nyt,

  Hypercalcemia due to Hypervitaminosis D: Report of Seven Patients
  Rajesh Joshi

  Department of Pediatrics, B. J. Wadia Hospital for Children, Parel, Mumbai, Maharashtra, India

  Correspondence: Rajesh Joshi, C/2, Om Parshwanath Apts, Saibaba Nagar, Borivali (West), Mumbai-400092, Maharashtra, India.

  Abstract


  We retrospectively studied seven children (six girls, one boy) aged from 7.5 to 25 months who presented to our institution after taking large doses of vitamin D (900 000–4 000 000 U) prescribed by medical practitioners for wrong indications like failure to thrive, etc. The clinical manifestations were constipation, decreased appetite, lethargy, polyuria, dehydration and failure to thrive. All patients had hypercalcemia (serum calcium ranging from 12 to 16.8 mg/dl), high 25[OH]D levels (ranging from 96 to >150 ng/ml), suppressed intact parathyroid hormone (ranging from <3 to 8.1 pg/ml). Hypercalciuria (urinary calcium/creatinine ranging from 1 to 2.45) was found in all patients, while nephrocalcinosis was present in five patients. All were treated with intravenous fluids, oral prednisolone, restriction of calcium in diet, while four patients received pamidronate infusion for reducing hypercalcemia.

  http://tropej.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/fmp020v1

  Kun tässä ollaan, laitan sitaatin westonaprice.org: n (ei oo linkkiä) jutusta,

  "vitamin D is present in small amounts in fatty animal products from terrestrial sources, but in large amounts primarily in seafood. Although fish can synthesize vitamin D in their skin if they swim near the surface of the sea, the primary reason sea animals are such a rich source of vitamin D is because they consume massive amounts of plankton, which is rich in precursors—called provitamins—to vitamin D2, vitamin D3 and other unidentified forms of vitamin D. Amazingly, vitamin D3, which fish appear to synthesize from its precursor without the use of sunlight, is the only form of vitamin D that has ever been found in fish, despite their consumption of large amounts of provitamin D2; whether this is because they selectively discard provitamin D2 or are able to completely convert it to vitamin D3 remains a mystery.12"

  VastaaPoista
 41. Tämä vielä, science friction (:-],

  (Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. 2005;25:e41.)
  © 2005 American Heart Association, Inc.
  Letters to the Editor

  Vitamin D Nutrition Does Not Cause Peripheral Artery Disease
  Reinhold Vieth

  Departments of Nutritional Sciences, Laboratory Medicine, and Pathobiology, University of Toronto and Mount Sinai Hospital, Toronto, Canada

  Robert Scragg

  School of Population Health, University of Auckland, Auckland, New Zealand

  To the Editor:

  We wish to point out to readers who look casually through the Brief Review by Norman and Powell1 or who have access only to its abstract that the review is not relevant to vitamin D in the context of nutrition. Furthermore, the authors failed to present evidence that suggests that vitamin D may have cardiovascular benefits.

  The major difficulty with the Brief Review is that it fails to distinguish between what is physiological nutrition in humans, versus the administration to rats of pharmacological amounts of vitamin D, its derived hormone, calcitriol, or analogs. The vitamin D–nicotine (VDN) model of arteriosclerosis has been used for many years2 in rats using a huge bolus dose of vitamin D (40 000 IU/rat) along with nicotine. Per kg body weight, the vitamin D dose in animal models exceeds by 200-fold what humans can derive through sun exposure (250 to 625 micrograms/d, or 10 000 to 25 000 IU/d).

  The term "vitamin D" should not have been used in such a generic sense. For example, take the sentence, "In postmenopausal women, vitamin D supplementation (two micrograms per day) increased CD3 and CD8+ subsets of lymphocytes."1 Despite appearances, this does not refer to either the nutrient vitamin D or to nutritional supplementation. Instead, the two micrograms relates to double the physiological replacement dose of one of the most potent hormones in our bodies, calcitriol. Those who read the sentence without checking directly the article cited3 are left the false impression that vitamin D supplementation is risky; if 2 µg affects lymphocytes, then so should the 10 µg in a multivitamin.

  In the abstract and in the text they write "Vitamin D is likely to have a role in the paradoxical association between arterial calcification and osteoporosis."1 However, Norman and Powell fail to mention that there is no effect of vitamin D consumption on circulating levels of the calcitriol that they propose as the agent affecting arteries.4,5

  Under the heading of "Vitamin D and Animal Models," Norman and Powell stated that "Chronic less toxic treatment also results in metastatic calcification and deteriorating renal function. In general, vitamin D results in arterial wall calcification and a variety of other ‘arteriosclerotic’ changes."1 However, to support this statement they cite drug company–funded research that involved molecular analogs of the vitamin D hormone given at pharmacological doses.6 None of this is pertinent to vitamin D in the context of human nutrition.

  In the section headed "Epidemiological Studies of Vitamin D and Arterial Disease", the authors report some of the literature on vitamin D and cardiac disease, but they have omitted articles which provide evidence of an inverse association between serum 25-hydroxyvitamin D and myocardial infarction.7,8 They have made no mention of the reported inverse association between vitamin D status and cardiac function.9 There is also a growing literature of an inverse association between vitamin D status and diabetes,10,11 which is a major risk factor for cardiovascular disease.

  We regret writing such a critical letter, but we do not regard the recently published Brief Report as a balanced summary of the research on vitamin D and cardiovascular disease. To complicate the issue, the Brief Review is ambiguous about whether the "vitamin D" being discussed relates to nutrition, endocrinology, or pharmacology.12

  http://atvb.ahajournals.org/cgi/content/full/25/5/e41?ck=nck

  VastaaPoista
 42. Juppejänis sanoi: "Suomalaisten D-vitamiiniasiantuntijoiden puheissa minua häiritsee kaikkein eniten se, että kukaan ei ole vielä suostunut päästämään suustaan epämääräisen vihjailun lisäksi mitään konkreettista lukutietoa.

  Mikä heidän käsityksensä mukaan on toivottava D-vitamiinitaso veressä?

  Kuinka paljon D-vitamiinia on liikaa?"

  Kyllä osasit mennä itse ydinkysymykseen. Juuri tästä on kysymys. Kun kellään ei ole tietoa mikä d-vitamiinitaso pitäisi olla. On arvailuja ja muita mielipiteitä.

  Juuri siksi, tämä vaatii tarkempia tutkimuksia, jotka ovat muuta kuin lyhytjänteiset kokeilut. Toivon mukaan kohta ymmärrämme mitä d-vitamiini todella tekee, mitkä ovat sen annoskoot, mikä on yksilöllinen vaihtelu ym.

  IOP

  VastaaPoista
 43. Linkki

  http://www.terveysportti.fi/dtk/shk/avaa?p_artikkeli=tab00240

  professori Ilari Paakkariin mainioon artikkeliin "D – etelän hormoni ja pohjoisen vitamiini" Terveysportissa ei valitettavasti enää toimi. Yhteensattuma vai sensurointia? Onneksi artikkeli kuitenkin vielä löytyy Lääkelaitoksen TABU-lehden v. 2008 numerosta 6, joka netistä löytyy linkillä

  http://www.nam.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/laakelaitos/embeds/TABU_6_2008.pdf

  Artikkeli alkaa sivulta 5.

  VastaaPoista
 44. Ano esitti:
  "Juuri siksi, tämä vaatii tarkempia tutkimuksia, jotka ovat muuta kuin lyhytjänteiset kokeilut. Toivon mukaan kohta ymmärrämme mitä d-vitamiini todella tekee, mitkä ovat sen annoskoot, mikä on yksilöllinen vaihtelu ym."

  Jos tuo ymmärtäminen olisi yleisesti hyväksytty kriteeri niin emme voisi syödä yhtään mitään, emmehän täydellisesti tiedä mitä kaikkea mikin aine tekee ja mihin vaikuttaa.

  Elämme joka tapauksessa epätäydellisen tiedon varassa koko ajan.

  Eli tuo perustelu ei oikeasti kelpaa syyksi D3-vitamiinin saantisuositusten nostamisen viivyttelylle.

  MLT

  VastaaPoista
 45. Paakkarin artikkeli on tosiaan suomenkielinen D-vitamiiniartikkeli paremmasta päästä, vaikka siinä tehdään se sama virhe mihin olen kiinnittänyt huomiota vähän kaikissa vastaavissa artikkeleissa - siinä EI oteta juurikaan suoraa kantaa siihen MITEN nostetaan ihmisten 25(OH)D-tasot luokkaan > 80 nmol/l, tai iäkkäille Paakkarin ITSENSÄ ehdottamaan optimitasoon > 100 nmol/l [luustoa purkavan parathormonin (PTH) suppression maksimoimiseksi].

  Paakkari kyllä mainitsee että 100 mikroa päivässä nostaa tason "optimaaliseen luokkaan 100 nmol/l" eräässä kohtaa, muttei käsittele asiaa yhteenvedossaan, jossa hän toteaa että 80 nmol/l on suositeltava pitoisuus KOSKA silloin "kolekalsiferolin hydroksylaatio maksassa ei ole saturoitunut.

  Olen jo aiemmin muualla todennut, että "optimipitoisuuden" perustelu tuolla perusteella on juuri se pahin virhe, koska VASTA > 80 - 100 nmol/l tasolla D-vitamiini ALKAA käyttäytyä kuten muut hormonit eli ihminen ei kärsi "kroonisesta substraatin puutteesta" (chronic substrate starvation).

  Varmuudella käytännössä kaikilla maksan saturaatio takaa D-vitamiinin & 25(OH)D:n varastoitumisen kun tasot ovat 100-125 nmol/l, mikä kertoo siitä että elimistö ei käy höyryillä vaan "polttoainetta" on tarpeeksi.

  Tällaiselle tasolle NOSTAMISEN vaikutukset mm. tulehdusarvoihin ja luuntiheyteen ovat jo huolellisesti dokumentoituja. Pelkästään luuntiheyden nostaminen ja D-vitamiinin epäsuora vaikutus kaatumisten vähenemiseen alentavat KOKONAISkuolleisuutta vähintään yhtä hyvin kuin STATIINIT (Doll et al.).

  Muistutetaan, että todennäköisyydet kasvavat joka kuukausi yli 300 lähdeviitteellä (PubMed), että D-vitamiinia tarvitaan VÄHINTÄÄN tuon verran ja alemmat tasot eivät yksinkertaisesti ole terveyden kannalta hyväksyttäviä. Tästä oli jo konsensus Osteoporoosiliiton tiedotteen mukaan viime vuonna ja D-vitamiinitutkijat ovat noin 99% tätä mieltä.

  Hävittävää ei juuri ole ja argumentoiminen sen puolesta että aikuiset tarvitsevat D-vitamiinipitoisuuksien nostamiseen VÄHEMMÄN D3-vitamiinia kuin LAPSET (7,5 / 10 µg) on yksinkertaisesti älyllistä epärehellisyyttä/valehtelua/surkeaa biokemian perusosaamista.

  Kuinka monta kuukautta (ja lähdeviitettä) tätä annosvastepelleilyä halutaan vielä jatkaa? Kuinka monta LASTA kuolee syöpään & infektioihin odotellessa, että D-vitamiinihoidosta tulee erityissairaanhuollossa arkipäivää?

  Esimerkiksi H1Ni-infektioon ON jo kuollut moninkertainen määrä vakavasti sairaita lapsia, joiden D-vitamiinitasojen TIEDETÄÄN olevan hyvin alhaiset.

  VastaaPoista
 46. IOP sanoi...

  "tämä vaatii tarkempia tutkimuksia, jotka ovat muuta kuin lyhytjänteiset kokeilut. Toivon mukaan kohta ymmärrämme mitä d-vitamiini todella tekee, mitkä ovat sen annoskoot, mikä on yksilöllinen vaihtelu ym."


  Annoskoosta, yksilöllisestä vaihtelusta ja HYVIN pitkäaikaisista korkeista D-vitamiinitasoista on PALJON näyttöä ja ne assosioituvat säännönmukaisesti parempaan terveydentilaan kuin alhaiset tasot.

  Tämän hetkisen tieteellisen näytön mukaan ei ole mitenkään perusteltua jättää D-vitamiinia ottamatta - erityisesti auringonvalon kroonisessa puutteessa.

  VastaaPoista
 47. Paakkari tekstistä vielä sen verran, että siinä munataan perinteisesti jättämällä yhteenvedossa KOKONAAN mainitsemassa tarvittava D-vitamiinin MÄÄRÄ ravinnosta MUTTA kerrotaan poliittisen liturgian mukaisesti todennäköiset tavoitetasot.

  Syy tähän on se, ettei jouduta "puun ja kuoren väliin" eli vastaamaan uteliaille MIKSEI apteekista saatava D-vitamiiniannoksemme riitä nostamaan 25(OH)D-tasoja haluttuun luokkaan !

  Mitä enemmän tieteellisiä ja popularisoituja linjanvetoja lukee, sitä enemmän oppii näkemään kusetusta kaikkialla aina sanavalinnoista lähtien - kaikella tällä kiertelyllä/epäsuoralla valehtelulla on tarkoitus, mikä on tuossa TABU-lehden artikkelin tapauksessa yksiselitteinen: VASTUUN välttely !!!

  Olisihan se ikävä huomio koko kliinisen lääketieteen kannalta, jos KOKO väestön näkökulmasta olisikin ilmeistä että alle 100 µg:n annokset PÄIVÄSSÄ eivät riitä talvisin millään kaikille edes pitämään yllä V-I-R-A-L-L-I-S-I-A tavoitetasoja > 80 nmol/l, minkä karun tiedon suurin osa parhaimmista ja laajimmista annosvastetutkimuksista yksiselitteisesti kertoo.

  Elämme keskellä hyvin todennäköisesti länsimaisen lääketieteen suurinta munausta ja usko perusterveyskeskuslääkärien vitamiinituntemukseen tuntuu edelleen lähes horjumattomalta.

  En siis tiedä kumpaa kritisoisin enemmän - ihmisten aivojen matemaattisten solujen äkkikuolemaa D-vitamiinin suhteen vaiko lääkäriuskontoa. Kummatkin ovat yhtä syyllisiä tähän tragediaan.

  Kuten aiemmin sanoin, KÄYTTÄKÄÄ nyt hyvät ihmiset järkeänne ja KYSYKÄÄ miksi 120-kiloinen kehonrakentaja tarvitsisi 7,5 µg päivässä ja 2-kiloinen KESKONEN 10 µg ???

  Tässä ei ole taustalla mitään "maagista supertietoa" joka välittyy "täydellisen biolääketieteellisen informaation" kautta lääkiksen tai farmakologian opiskelijoille ja asiantuntjioille sellaisenaan.

  Taustalla on puhdas typeryyden, ennakkoluulon ja sokean auktoriteettiuskon itseään ruokkiva kehä.

  VastaaPoista
 48. Neonomide kirjoitti...

  "Paakkarin artikkeli on tosiaan suomenkielinen D-vitamiiniartikkeli paremmasta päästä, vaikka siinä tehdään se sama virhe mihin olen kiinnittänyt huomiota vähän kaikissa vastaavissa artikkeleissa - siinä EI oteta juurikaan suoraa kantaa siihen MITEN nostetaan ihmisten 25(OH)D-tasot luokkaan > 80 nmol/l, tai iäkkäille Paakkarin ITSENSÄ ehdottamaan optimitasoon > 100 nmol/l [luustoa purkavan parathormonin (PTH) suppression maksimoimiseksi].

  Paakkari kyllä mainitsee että 100 mikroa päivässä nostaa tason "optimaaliseen luokkaan 100 nmol/l" eräässä kohtaa, muttei käsittele asiaa yhteenvedossaan, jossa hän toteaa että 80 nmol/l on suositeltava pitoisuus KOSKA silloin "kolekalsiferolin hydroksylaatio maksassa ei ole saturoitunut."

  Jos katsotaan, että alle 80 nmol/l 25OHD-tasot ovat D-vitamiinin puutosta, kuten useimmat johtavat D-vitamiinitutkijat nykyisin tekevät, tavoitetasoksi väestötasolla tulee asettaa ainakin tuo 80 nmol/l. Lamberg-Allardtin kommentti implikoi, että suositus tarkoittaa sitä, että vähintään 95% väestöstä tulee saavuttaa tavoite. Jos kustannussyistä mennään siihen, että koko aikuisväestölle annetaan sama suositus, tarkoittaa se sitä, että jos suositus on oikein laskettu ja sitä noudatetaan, mediaani 25OHD asettuisi huomattavasti yli 100 nmol/l. Jos noin 97.5%:lla väestöstä 25OHD olisi yli 80 nmol/l, mediaani asettuisi noin kaksi keskihajontaa 80 nmol/l yläpuolelle. Eräässä näkemässäni tutkimuksessa, jossa otannan keskimääräinen 25OHD oli vähän yli 80 nmol/l, keskihajonta oli hieman yli 30 nmol/l. Jos yleisemminkin hajonta olisi noin 30 nmol/l, asettuisi 25OHD:n mediaani aikuisväestössä noin tasolle 140 nmol/l silloin kun koko aikuisväestö saisi saman päiväannoksen, joka jättäisi vain 2.5% alle 80 nmol/l tasolle. Tyydyttävää?

  VastaaPoista
 49. kirjoittelin:

  "Jos noin 97.5%:lla väestöstä 25OHD olisi yli 80 nmol/l, mediaani asettuisi noin kaksi keskihajontaa 80 nmol/l yläpuolelle. Eräässä näkemässäni tutkimuksessa, jossa otannan keskimääräinen 25OHD oli vähän yli 80 nmol/l, keskihajonta oli hieman yli 30 nmol/l. Jos yleisemminkin hajonta olisi noin 30 nmol/l, asettuisi 25OHD:n mediaani aikuisväestössä noin tasolle 140 nmol/l silloin kun koko aikuisväestö saisi saman päiväannoksen, joka jättäisi vain 2.5% alle 80 nmol/l tasolle"

  Kuten aikaisemmin olen maininnut, Heaneyn NHANES III aineiston mukaan laatima arvio on, että USAssa tarvittaisiin kaikille noin 65 µg (2600 IU) päiväannos D3-vitamiinia, jotta 97.5% olisi yli 80 nmol/l. Hieman ihmettelen arvion pienuutta, tosin 25OHD-lähtötasot ovat USAssa korkeammat kuin Suomesssa. Kun itse kerran yritin arvioida Suomessa tarvittavan annoksen suuruutta, en tahtonut millään päästä alle 125 µg (5000 IU) eli olin aika lähellä Aloian arviota 115 µg (4600 IU).

  VastaaPoista
 50. Viime sunnuntain (13.9) Hesari kirjoitti: "Lamberg-Allardtin mielestä ei voida ajatella, että kaikki söisivät lisävalmisteita, vitamiinipillereitä.

  "Se pitää saada ravinnosta, siihen pyritään"".

  Tämä varmaan pitkälti selittää nykyistä hämmennystä ja "suurien" D-vitamiiniannosten vastustusta. Ei haluta pillereitä. Mutta minkäs teet, jos D-vitamiinipuutoksen ehkäisyyn eli yli 80 nmol/l 25OHD-tasoon täällä pohjoisessa tarvitaan talvella eri arvioiden mukaan ainakin noin 50-125 µg D3-vitamiinia päivässä, ehkä enemmänkin? Ei tällaista määrää mitenkään voi saada ruoasta. Ei maitotuotteisiin eikä ravintorasvoihin voida sellaisia määriä D-vitamiinia lisätä, että D-vitamiinin saantitavoitteet talvella täyttyisivät.

  VastaaPoista
 51. H1N1-virus näyttää aiheuttavan oireet D-VITAMIINIA saavilla 10 kertaa heikommin:

  http://www.tiede.fi/keskustelut/post1149475.html#p1149475

  VastaaPoista
 52. Matti Narkia lainasi...

  "Viime sunnuntain (13.9) Hesari kirjoitti: "Lamberg-Allardtin mielestä ei voida ajatella, että kaikki söisivät lisävalmisteita, vitamiinipillereitä."

  ""Se pitää saada ravinnosta, siihen pyritään.""


  Niin, eihän sitä voida ideologiaksi kutsua, että sekin ainoa elintärkeä ravintoaine mitä saa merkityksellisiä määriä VAIN AURINGONVALOSTA kesäkuukausina täällä 60 leveyspiirin pohjoispuolella, pitäisi ottaa auringonvalon puutteen aikana purkista. Ei meitä erityiskohtelun tarvitsijoita ole kuin noin 20 miljoonaa - meidän pohjoismaalaisten lisäksi lähinnä saamelaisia ja inuiitteja.

  Etenkin kun kyseinen professori on jo ollut itsensä kanssa asiasta eri mieltä ihan suomeksikin:


  "Suomalaisten ravitsemussuositusten mukaan päivittäisen D-vitamiinisaannin tulisi olla ennen 70 ikävuotta 7,5 µg/VRK ja 10 µg/VRK sen jälkeen. Tällaisella saannilla elimistön D-vitamiinin tarve ei tule koskaan turvattua ilman riittäviä erillisiä D-vitamiinilisiä tai ”etelän aurinkolomia”. Valtion Ravitsemusneuvottelukunnan vuonna 2004 laatimat suositukset ovatkin aikansa eläneitä eivätkä nykytiedon mukaan turvaa väestön D-vitamiinin tarvetta."

  http://www.osteoporoosiliitto.fi/sivu.php?artikkeli_id=699


  Jep, pidän erityisesti tuosta "ei tule KOSKAAN turvattua" -kohdasta.

  Tietokilpailukysymys: kuinka monta kiloa siikaa päivässä pitikään syödä, että yli 95% suomalaisista pääsee noiden kahden professorin suosittamalle 75 nmol/l MINIMItasolle?


  Itse olen jo noihin Hesarissa ilmaistuihin mielipiteisiin (mielipide -> ei tiedettä) sanomiseni sanonut, joten luovutan mikrofonin ravitsemustieteilijä Anssi Manniselle:


  http://manninen-nutraceuticals.blogspot.com/2009/09/christel-lamberg-allardt-siirtynyt.html  Muistinko mainita, että jo toinen (vaikeaa) Crohnia sairastava suomalainen on paukahtanut remissioon D-vitamiinin lisäämisen myötä?

  http://www.tiede.fi/keskustelut/post1147107.html#p1147107

  VastaaPoista
 53. Kirjoittelin:

  "Tämä varmaan pitkälti selittää nykyistä hämmennystä ja "suurien" D-vitamiiniannosten vastustusta. Ei haluta pillereitä. Mutta minkäs teet, jos D-vitamiinipuutoksen ehkäisyyn eli yli 80 nmol/l 25OHD-tasoon täällä pohjoisessa tarvitaan talvella eri arvioiden mukaan ainakin noin 50-125 µg D3-vitamiinia päivässä, ehkä enemmänkin? Ei tällaista määrää mitenkään voi saada ruoasta. Ei maitotuotteisiin eikä ravintorasvoihin voida sellaisia määriä D-vitamiinia lisätä, että D-vitamiinin saantitavoitteet talvella täyttyisivät."

  Teknisesti lisäys tietysti vielä onnistuisi, mutta koska lisättävä määrä olisi niin suuri, saannin hajonta voisi kasvaa vaaralliseen suureksi. Jotkut eivät edelleenkään saisi tarpeeksi ja joillakin toisilla saanti voisi nousta lähelle toksisia määriä.

  VastaaPoista
 54. Jostain syystä Reinhold Viethin heinäkuinen artikkeli

  Vitamin D and Cancer Mini-Symposium: The Risk of Additional Vitamin D.
  Annals of Epidemiology, Volume 19, Issue 7, Pages 441-445 (July 2009)
  http://www.annalsofepidemiology.org/article/PIIS1047279709000398/fulltext

  näyttäisi jääneen mainitsematta tässä yhteydessä. Oheisena sen abstrakti:

  "Any benefit of vitamin D needs to be balanced against the risk of toxicity, which is characterized by hypercalcemia. Daily brief, suberythemal exposure of a substantial area of the skin to ultraviolet light, climate allowing, provides adults with a safe, physiologic amount of vitamin D, equivalent to an oral intake of about 10,000IU vitamin D3 per day, with the plasma 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D) concentration potentially reaching 220 nmol/L (88 ng/mL). The incremental consumption of 40IU/d of vitamin D3 raises plasma 25(OH)D by about 1 nmol/L (0.4 ng/mL). High doses of vitamin D may cause hypercalcemia once the 25(OH)D concentration is well above the top of the physiologic range. The physiological buffer for vitamin D safety is the capacity of plasma vitamin D–binding protein to bind the total of circulating 25(OH)D, vitamin D, and 1,25-dihydroxyvitamin D [1,25(OH)2D]. Hypercalcemia occurs when the free concentration is inappropriately high because vitamin D and its other metabolites have displaced 1,25(OH)2D from vitamin D–binding protein. Evidence from clinical trials shows, with a wide margin of confidence, that a prolonged intake of 10,000IU/d of vitamin D3 poses no risk of adverse effects for adults, even if this is added to a rather high physiologic background level of vitamin D."

  Myös koko artikkeli on ilmaiseksi luettavissa

  VastaaPoista
 55. Vielä yksi D-vitamiinin myrkyllisyyteen liittyvä artikkeli:

  Vieth R, Pinto T, Reen BS, Wong MM. Vitamin D poisoning by table sugar. Lancet. 2002;359:672.
  http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2802%2907814-5/fulltext

  VastaaPoista
 56. Mitä jenkeissä tapahtunee tästä päivästä lähtien hetkellä H1N1:n suhteen?

  Vallankumous:

  http://www.tiede.fi/keskustelut/post1149475.html#p1149475

  http://www.tiede.fi/keskustelut/post1149609.html#p1149609

  VastaaPoista
 57. Vielä yksi myrkytystapaus:

  Unusually prolonged vitamin D intoxication after discontinuation of vitamin D: possible role of primary hyperparathyroidism.
  Taskapan H, Vieth R, Oreopoulos DG.
  Int Urol Nephrol. 2008;40(3):801-5. Epub 2008 Jun 5.
  http://www.springerlink.com/content/q0n412448v6767v8/

  Abstrakti:

  "A 77-year-old woman had taken 50,000 IU of vitamin D2 daily, instead of once weekly, for over 2 years. She developed severe hypercalcemia, and after stopping vitamin D, her serum 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D) remained higher than 250 nmol/l for almost 2(1/2) years. Inappropriately high parathyroid (PTH) concentrations were particularly evident after serum calcium was suppressed to slightly above the reference range by the administration of intravenous pamidronate and prednisone. It seems that an underlying primary hyperparathyroidism that was masked initially by the hypercalcemia of vitamin D intoxication was responsible for the unusually prolonged half-life of 25(OH)D in the blood. After vitamin D2 had been stopped, the decline in serum 25(OH)D was unusually slow. In this unusual case, primary hyperparathyroidism probably prevented an appropriate increase in the vitamin D-catabolizing enzyme, 25(OH)D-24-hydroxylase, thereby slowing metabolic clearance of 25(OH) vitamin D."

  VastaaPoista
 58. Suosituksista vielä sen verran, että jos uusia suosituksia todella joudutaan odottamaan vielä kolme vuotta eli vuoteen 2012, niin taitaa olla jokseenkin yhdentekevää tuleeko niitä lainkaan. D-vitamiinitietämys on vajaassa vuodessa lisääntynyt niin huimasti, ja asiasta keskustellaan joka puolella, että jos uusia suosituksia ei pikaisesti ala kuulua, sekä suositukset että niitä "valmisteleva" organisaatio jäänevät tulevaisuudessa ansaitusti täysin huomiotta.

  Tämä kommentti olisi oikeastaan kuulunut edelliseen, suosituksiin liittyvään keksusteluketjuun, mutta koska se näyttää hiljenneen, tulkoon nyt tänne.

  VastaaPoista
 59. Kirjoitin:

  "Suosituksista vielä sen verran, että jos uusia suosituksia todella joudutaan odottamaan vielä kolme vuotta eli vuoteen 2012, niin taitaa olla jokseenkin yhdentekevää tuleeko niitä lainkaan. D-vitamiinitietämys on vajaassa vuodessa lisääntynyt niin huimasti, ja asiasta keskustellaan joka puolella, että jos uusia suosituksia ei pikaisesti ala kuulua, sekä suositukset että niitä "valmisteleva" organisaatio jäänevät tulevaisuudessa ansaitusti täysin huomiotta."

  Tmä voi tarkoittaa esim. sitä, että virallisen organisaation rinnalle voi syntyä yksi tai useampia aluksi epävirallisia organisatioita, jotka antavat omia suosituksiaan päivittäen niitä tarvitttaessa riittävän nopeassa tahdissa. Jos näissä uusissa organisaatioissa on mukana arvostettua asiantuntemusta, ei vanhalla byrokratialla ajan oloon ole mitään mahdollisuuksia, ellei sen toiminta oleellisesti kohene.

  VastaaPoista
 60. Matti Narkia sanoi...

  "jos uusia suosituksia ei pikaisesti ala kuulua, sekä suositukset että niitä "valmisteleva" organisaatio jäänevät tulevaisuudessa ansaitusti täysin huomiotta."


  Veit jalat suustani.

  Tosin en usko että tuollaista kilpailevaa organisaatiota Suomen kaltaiseen yhden totuuden maahan muodostuisi aivan heti.

  VastaaPoista
 61. On pöyristyttävää, että kun uuden, nopeasti lisääntyneen ja yhä lisääntyvän D-vitamiinitutkimustiedon perusteella USAssa jo puuhataan uusia suosituksia, Euroopassa asiasta keskustellaan kuumeisesti ja Suomessakin jopa maallikkopiireissä käydään ennennäkemättömän, suorastaan sensaatiomaisen vilkasta keskustelua D-vitamiinista ja ollaan liikuttavan yksimielisiä uusien suositusten tarpeesta, niin Suomen byrokratia lakonisesti toteaa, että uusia suosituksia ei tule ennen vuotta 2012! Ei sellaisella byrkokratialla, jokaei kykene mukautumaan muuttuneiden olosuhteidebn tarpeisiin, ole mitään virkaa. Lamberg-Allardt voi olla huippututkija, mutta ei hän tutkijan hattua ja vastuuta ole tässä keskustelussa kantanut! Maailmalta löytyy kokonainen liuta huippututkijoita, jotka vastuunsa tässä asiassa ovat tunteneet, joten en ole ylettömän huolissani, ei Suomen byrokratia tiedon etenemistä loputtomiin pysty estämääm.

  VastaaPoista
 62. Artikkeli

  The lack of vitamin D toxicity with megadose of daily ergocalciferol (D2) therapy: a case report and literature review.
  Stephenson DW, Peiris AN.
  South Med J. 2009 Jul;102(7):765-8.
  http://journals.lww.com/smajournalonline/pages/articleviewer.aspx?year=2009&issue=07000&article=00026&type=abstract

  raportoi tapauksesta, jossa 56-vuotias nainen oli käyttänyt ravintolisänä 150000 IU (3750 µg) D2-vitamiinia (ergokalsiferolia) päivässä 28 vuoden ajan ilman minkäänlaisia toksisuuteen viittavia oireita. Oheisena abstrakti:

  "The maximum daily dose of vitamin D currently recommended is 2000 IU. Ergocalciferol (D2) 50,000 IU orally weekly for 8-12 weeks is often used to treat vitamin D deficient patients (25(OH) vitamin D <20 ng/mL). The lack of vitamin D toxicity after massive doses of ergocalciferol has yet to be reported in the literature. We report a case of a 56-year-old woman who received supratherapeutic doses of ergocalciferol (150,000 IU orally daily) for 28 years without toxicity. We discuss the possible mechanisms which may account for a lack of toxicity despite intake of massive daily doses of ergocalciferol in this patient.

  Key Points

  * Long-term vitamin D (ergocalciferol) taken at supratherapeutic doses failed to result in intoxication or hypercalcemia.

  * This suggests that ergocalciferol may be less potent than cholecalciferol.

  * Substituting cholecalciferol for ergocalciferol at the same dosages may result in toxic levels of vitamin D, especially if given with calcium."

  VastaaPoista
 63. Vielä muutama toksisuusartikkeli:

  Vitamin D toxicity, policy, and science.
  Vieth R.
  J Bone Miner Res. 2007 Dec;22 Suppl 2:V64-8. Review.
  http://www.jbmronline.org/doi/full/10.1359/jbmr.07s221

  "The serum 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D] concentration that is the threshold for vitamin D toxicity has not been established. Hypercalcemia is the hazard criterion for vitamin D. Past policy of the Institute of Medicine has set the tolerable upper intake level (UL) for vitamin D at 50 mug (2000 IU)/d, defining this as "the highest level of daily nutrient intake that is likely to pose no risks of adverse health effects to almost all individuals in the general population." However, because sunshine can provide an adult with vitamin D in an amount equivalent to daily oral consumption of 250 mug (10,000 IU)/d, this is intuitively a safe dose. The incremental consumption of 1 mug (40 IU)/day of vitamin D(3) raises serum 25(OH)D by approximately 1 nM (0.4 ng/ml). Therefore, if sun-deprived adults are to maintain serum 25(OH)D concentrations >75 nM (30 ng/ml), they will require an intake of more than the UL for vitamin D. The mechanisms that limit vitamin D safety are the capacity of circulating vitamin D-binding protein and the ability to suppress 25(OH)D-1-alpha-hydroxylase. Vitamin D causes hypercalcemia when the "free" concentration of 1,25-dihydroxyvitamin D is inappropriately high. This displacement of 1,25(OH)(2)D becomes excessive as plasma 25(OH)D concentrations become higher than at least 600 nM (240 ng/ml). Plasma concentrations of unmetabolized vitamin D during the first days after an acute, large dose of vitamin D can reach the micromolar range and cause acute symptoms. The clinical trial evidence shows that a prolonged intake of 250 mug (10,000 IU)/d of vitamin D(3) is likely to pose no risk of adverse effects in almost all individuals in the general population; this meets the criteria for a tolerable upper intake level."

  Pharmacokinetics of vitamin D toxicity.
  Jones G.
  Am J Clin Nutr. 2008 Aug;88(2):582S-586S. Review.
  http://www.ajcn.org/cgi/content/full/88/2/582S

  R. Joshi
  Hypercalcemia due to Hypervitaminosis D: Report of Seven Patients
  J Trop Pediatr, April 1, 2009; (2009) fmp020v1
  http://tropej.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/fmp020v1

  VastaaPoista
 64. Neonomide kirjoitti...

  "Mitä jenkeissä tapahtunee tästä päivästä lähtien hetkellä H1N1:n suhteen?

  Vallankumous:

  http://www.tiede.fi/keskustelut/post1149475.html#p1149475

  http://www.tiede.fi/keskustelut/post1149609.html#p1149609 "

  Kiitos näistä vinkeistä, jotka vielä eilen olivat saatavana vain sähköpostina. Nyt John J. Cannell on saanut nämä asiat jo ylläpitämälleen VitaminDCouncil-saitille, linkki on

  http://www.vitamindcouncil.org/newsletter/vitamin-d-is-protective-against-h1n1-swine-flu.shtml

  VastaaPoista
 65. Ensinnäkin kiitokset blogin pitäjälle, kun saa houkuteltua kerta toisensa jälkeen paikalle tasokkaita keskustelijoita.

  LAINAAN: -- -- Tämä voi tarkoittaa esim. sitä, että virallisen organisaation rinnalle voi syntyä yksi tai useampia aluksi epävirallisia organisatioita, jotka antavat omia suosituksiaan päivittäen niitä tarvitttaessa riittävän nopeassa tahdissa. Jos näissä uusissa organisaatioissa on mukana arvostettua asiantuntemusta, ei vanhalla byrokratialla ajan oloon ole mitään mahdollisuuksia, ellei sen toiminta oleellisesti kohene.

  Olisi hyvä jos epävirallisia ryhmittymiä ilmaantuisi. Mitä Narkian Masa luulee, voisiko sellainen todella olla mahdollista?

  Juurihan Jussi Halla-aho sai tuomion MIELIPIDEKIRJOITUKSESTA. Oikeus määräsi kirjoituksen/kirjoitukset poistettavaksi J.H.:n nettisivulta. Saa nähdä mitä ylempi oikeusaste päättää. Jos poliittisista mielipiteistä voi tulla sakkoa tai linnaa - laki uskonrauhan rikkomisesta ja laki kansaryhmää vastaan kiihotuksesta -, onko olemassa lakia, jota sopivasti tulkitsemalla voitaisiin netistä sensuroida D-vitamiiniasioista kertova sivu?

  Itse ainakin olen huolissani omasta ja kansakunnan terveydestä, sillä medioista saamme vain virallista tietoa, joka voi joskus viedä meidät ennenaikaisesti hautaan. Onko Pekka Puska niin läpeensä paha, että on valmis saattamaan oman kansansa kurjuuteen, jotta voisi myyttisen maineensa?

  VastaaPoista
 66. jotta voisi PITÄÄ YLLÄ myyttistä mainettaan

  VastaaPoista
 67. Hyviä kysymyksiä Lapaluulta - niin epäviralllisten suositusten synnystä ja niiden mahdollisuuksista kuin myös PP:n maineesta!

  Tinttu

  VastaaPoista
 68. Brainfart by kummitus;

  Tommy Tabermann kehkeytti itselleen aivosyövän, kalpea runoilija kammiossaan, siemailee valkkaria terassin ilta-auringossa?
  Ilta-Sanomat.
  Lähteiden mukaan suomalaiset laitosvanhukset eivät saa edes virallissuositeltua 20 mcg D-vitskua.
  Miten muiden ELINtärkeiden ravinteiden saannos?
  Jossain imeytettiin vanhainkodissa mummojen ja pappojen päivittäiseen leipään 125 mcg(?) Deetä, ja lihaskunto parani eikä luut murtunu kuni ennen.
  Syöpä- ja muut sairaat nykyajan hippokrateiden huomassa, saako ne sinkkua, mankkua ja deetä riittävästi.
  Rotanmyrkkyä!

  Pahoittelen paatosta(sic), tekisi mieleni avautua laajemmaltikin!

  My good fellows, this thing here appears to be toxic! What do we do!?

  P.S jatkakaa toki asialinjalla

  VastaaPoista
 69. Kävin tänään sisätautilääkärillä tähystyksessä/tarkastuksessa ja tuomio oli Crohnin taudistani: "olet terve".

  Täydeliset veriarvot, täydellinen tulehduksen puute ja täydellinen yleiskunto.

  Lääkärille tuotti hieman vaikeuksia uskoa että taustalla olisi vain D-vitamiini, mutta määräsi silti 25(OH)D:n ja kalsiumtasojen mittauksen ja kehotti jatkamaan samaan malliin ja "seurataan tilannetta".

  VastaaPoista
 70. Olin totta puhuen jokseenkin hämmentynyt Lamberg-Allardtin alkuperäisestä ilmoituksesta, jotka siis koskivat d-vitamiinisuosituksen lievää nostoa vuonna 2012. Kiitän että blogiin vastattiin, mutta olen nyt osin entistä hämmentyneempi. Se että suuri osa tutkijoista on varovaisella linjalla, selventää kyllä paljon mutta on vaikea käsittää, kuinka toksisuus voi olla niin suuri kynnyskysymys. Olisin odottanut että esim. huoli jonkin tietyn sairauden syntymisestä jossain poikkeuksellisissa olosuhteessa olisi varsinainen huolenaihe. Nyt sen sijaan puhutaan tiedostusvälineille toksisuudesta, ikään kuin se yliannostus iskisi välittämättömästi 51 µg:n päiväannoksella. Tässä ketjussa esitettyihin myrkytystapauksiin on aika paljon matkaa 7,5 µg:n annoksesta. Turvamarginaalissa on nyt aika monta numeroa, voisi kai siitä nyt pari karsia poiskin. Vai pitääkö sen kenties ollakin kolmi- tai nelinumeroinen luku? (Oli ihan pakko kysyä...)

  Viimeaikojen virallisista d-vitamiinilausunnoista olen saanut sellaisen käsityksen, että saantia pyritään toisaalta parantamaan mutta sitä ei mieluusti tehtäisi lisäravinteilla. Herää kysymys, kuinka sitten? Muuten on vaikeaa päästä näillä leveysasteilla Lamberg-Allardtinkin suosittelemille 70-80 nanomoolin tasoille. Ruokaan sitä voidaan taas lisätä, mutta nostoa vastustaneiden joukosta jopa Tuohimaa on ainakin aiemmin pitänyt pillereiden syömistä järkevämpänä vaihtoehtona.

  Edelleen, mitä suunnitelmissa on laitospotilaille ja syöpäsairaille? Saavatko he edelleen Neonomiden osuvasti homeopaattiseksi haukkuman annoksen? No totta kai saavat. Usein toistellaan että 10 µg riittää pitkälle, mutta esim. Heaney on aika eksplisiittisesti perustellut kuinka se ei riitä. Mittaamalla sen saisi yksilötasollakin selvitettyä, mutta nykyisessä ilmapiirissä jopa mittausten ottamista arastellaan, vaikka niiden tulisi olla oleellinen osa terveystarkastuksia.

  Mutta mitä saa syöpäpotilas? Ei välttämättä edes säännöllistä mittausta, vaikka nyt ollaan selvästi todettu kuinka esim. keuhkosyöpä hyökkää selvästi hyökkää d-vitamiinin kimppuun.

  "High levels of Vitamin D help the body produce proteins with anti-tumor activity"

  "We've discovered that lung cancer cells make an enzyme called CYP24, which counteracts the positive effects of Vitamin D. To better study it, we developed the first radioactive-free assay that measures the amount of Vitamin D in tissues and blood."

  http://www.physorg.com/news159461982.html

  Tässähän on nyt kyse selkeästä biologisesta prosessista, eikä mistään ydinfysiikasta. Mitkä ovatkaan mahdollisuudet, että tämäkin havainto olisi väärin?

  Voin toki ymmärtää että väestötasolla ollaan varovaisia, mutta iäkkäille ja syöpäpotilaille on aika paha sanoa, että on parasta odottaa muutama vuosi parempia tuloksia. Osa tarvitsee apua juuri nyt, enkä kirjoita tätä poliittispopulistisena slogaanina, faktahan se on. Jos yleisellä tasolla pidetään yllä näin alhaisia suosituksia, kuinka laitoshoidossa olevien suosituksia voisi rukata monin kerroin suuremmaksi? Jotenkin en usko, että niitä nostettaisiin kovin paljon isommiksi.

  Ai juu, vanhoille naisille annettiin 7,5 milligrammaa kerta-annoksena. Ei tullut myrkytyksiä.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19714394

  VastaaPoista
 71. Jaahas, ei teidän varmaan tarvitse kauan arvata mistä potilaani ovat olleet kiinnostuneita viime päivinä? Jos arvasit D-vitamiini, täytyy onnitella oikeasta vastauksesta. Se on jokaisen potilaan mielessä tuo D-vitamiini. Kiitos veteraaniurheilijan virittämän erinomaisen keskustelun, voi tällainen tavallinen tk-lääkäri antaa valistuneita vastauksia. Kollega (Nykänen) on jo viestittänyt osaltaan omaa käsitystään D-vitamiinin tärkeydestä. Käsittämätöntä on minun mielestäni Lamberg-Allardtin varovaisuus. Napsikaa talvikuukausina D3-vitamiinia (50-100 µg) niinä päivinä jolloin ette syö tuoretta kalaa. Tulkaa muutkin lääkärit ulos kaapeistanne ja sanokaa mitä tässä olisi paras tehdä.  Terveyskeskuslääkäri

  VastaaPoista
 72. Tulkaa tosiaan lääkärit mukaan, kun tästä sairastun vanhetessa, lyön teitä Netillä päähän!
  KISS, keep it short stupid. I'm not talking about your penis!

  VastaaPoista
 73. Aivopieraisen tähän väliin kun mua ei kenkään hillitse, aina ja iänkaiken naurattaa Henry Millerin tokaisu;
  Minä tulin kuin valas.
  Ryhävalas, tuo merten kuningas?
  Jokainen meistä on siinä kumiveneessä, anna mulle kaikki.

  You see, me land?

  Iso kiitos ja big hand!

  VastaaPoista
 74. Pieraisen edelleen, kunnioituksesta isäntää ja kommentoijia kohden, please: Mainostoimistot palkkaa nerot pois kuleksimasta, raha on kivaa! Ars longa vita brevis.
  Bona fide! Huutomerkki! Ilman leimaa, freedom!
  Oliko pakko?

  P.S Sanavahvistukset on edelleen loistavat, parbatio, mistä näitä saa?

  get on, mä tykkään minusta, teille samaa

  VastaaPoista
 75. Minusta tuntuu, että D-vitamiini on jäänyt tämän Suomessa viime vuosina velloneen vitamiinikeskustelun uhriksi.

  Suurin ongelma tuntuu olevan siinä, että Suomen viralliset terveystahot ovat linnoittautuneet sen ajatuksen taakse, että normaaliruoasta on saatava kaikki tarpeellinen ja kaikki muu on hömppää.

  Kun lisäksi D-vitamiinin asiaa etunenässä ajavat sellaiset henkilöt, kuten tohtori Tolonen ja Antti Heikkilä, niin ns. viralliset tahot näkevät punaista ennen kuin lause loppuu.

  Siitä kiveen hakatusta totuudesta ja kaivetus poterosta on äärimmäisen vaikea luopua, vaikka asia olisi kuinka tärkeä. Silloin ne epäilevät äänet kuuluvat voimakkaampina kuin kuin se kaikki muu positiivinen tutkimusmateriaali.

  Tämä kaikki on surullista, mutta kuten edellä on jo todettu - tätä menoa on aivan sama mitä 2012 suositetaan virallisilta tahoilta - juna meni jo!

  VastaaPoista
 76. Terveyskeskuslääkäri sanoi...

  "Käsittämätöntä on minun mielestäni Lamberg-Allardtin varovaisuus. Napsikaa talvikuukausina D3-vitamiinia (50-100 µg) niinä päivinä jolloin ette syö tuoretta kalaa. Tulkaa muutkin lääkärit ulos kaapeistanne ja sanokaa mitä tässä olisi paras tehdä."


  Erinomainen avaus! :-D

  Omien virheiden myöntäminen ei ehkä ole nopein tapa voittaa muiden kunnioitus puolelleen, mutta se on joskus ainoa tapa saada muut kyseenalaistamaan itsestäänselvänä pidettyjä asioita.

  VastaaPoista
 77. Diurnal Critter sanoi...

  "Mutta mitä saa syöpäpotilas? Ei välttämättä edes säännöllistä mittausta, vaikka nyt ollaan selvästi todettu kuinka esim. keuhkosyöpä hyökkää selvästi hyökkää d-vitamiinin kimppuun."
  - -
  "High levels of Vitamin D help the body produce proteins with anti-tumor activity"
  - -
  "We've discovered that lung cancer cells make an enzyme called CYP24, which counteracts the positive effects of Vitamin D. To better study it, we developed the first radioactive-free assay that measures the amount of Vitamin D in tissues and blood."
  - -
  http://www.physorg.com/news159461982.html
  - -
  Tässähän on nyt kyse selkeästä biologisesta prosessista, eikä mistään ydinfysiikasta. Mitkä ovatkaan mahdollisuudet, että tämäkin havainto olisi väärin?
  - -


  Ravinnon/lisien K-A-U-T-T-A saatu D-vitamiini todennäköisesti H-O-I-T-A-A keuhkosyöpää, pidentäen elinikäennustetta ainakin kolminkertaiseksi:

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16214909


  "Voin toki ymmärtää että väestötasolla ollaan varovaisia, mutta iäkkäille ja syöpäpotilaille on aika paha sanoa, että on parasta odottaa muutama vuosi parempia tuloksia. Osa tarvitsee apua juuri nyt, enkä kirjoita tätä poliittispopulistisena slogaanina, faktahan se on. Jos yleisellä tasolla pidetään yllä näin alhaisia suosituksia, kuinka laitoshoidossa olevien suosituksia voisi rukata monin kerroin suuremmaksi? Jotenkin en usko, että niitä nostettaisiin kovin paljon isommiksi."


  Iskit todella tärkeän pointin pöytään - tutkijoiden perusretoriikkaan kuuluu fraasi "lisätutkimuksia tarvitaan" mikä tarkoittaa luotisuoraan dekryptattuna "Gimme more MONEY".

  Eettinen ongelmahan tässä kapitalismin viitekehyksen näkökulmasta ihan ymmärrettävässä motiivissa on se, että samalla otetaan KANTA ettei D-vitamiinin puutetta tarvitse hoitaa vaan potilas joutaa kuolla pois haisemasta.

  Syöpälääkkeet alentavat usein luuntiheyttäkin dramaattisesti, mutta mitäpä pienistä. Kuolkoot vanhat potilaat turhaan kitumasta, niin saadaan tuoreita diagnooseja seuraavaan kontrolliryhmään.

  "Olen TUTKIJA ja tarvitsen lisää R-R-R-RAHAA !!!"


  Osteoporoosin käypähoito-suosituksessahan D-vitamiini"hoito" on yhtä kuin 20 µg/päivä. Se on myös alin annos, jolla on osoitettu MITÄÄN selkeää vaikutusta luuntiheyteen/murtumiin/kaatumisiin tämänhetkisten meta-analyysien perusteella.

  Eikä sanaakaan saannin räätälöimisestä kalsidiolitasojen mukaan !!!


  Saisse-traktorille, kirveelle ja höyryjyrälle olisi tässä maassa töitä ja paljon.

  VastaaPoista
 78. ....purkaakseen ahdinkoaan,
  Tapaus D-vitamiini on varma keskusteluntappaja kahvipöydässä ja baaritiskillä, ei kettu kiinnosta. Hauskaa pitää olla. Kunnalliskodilla vihanneksena makaava saattaisi olla suht huoleton toksisuuden suhteen, ihan mitä vaan, mä otan pari grammaa.

  Vitamiinien eliittiä, eliitin vitamiinia? KISS :-)

  VastaaPoista
 79. Baarimikko, pitsanpaistaja, pullapitkon letittäjä, mikä on toksista?

  Lisää lähteitä, get on please

  VastaaPoista
 80. Erinäisten toksisten (laillisten) aineiden väärin- ja hyväksikäyttäjänä toteaisin tähän kohtaan, missä logiikka, ihan perinteisen kreikkalaisittain?

  VastaaPoista
 81. Kyllä, viittasin Sokrateen myrkkymaljaan.
  Katkeraa, kalkkia, pihlajanmarjoja. Ugh.

  Laittakaa ihmiset faktaa peliin, usko pois!

  VastaaPoista
 82. Pyydän kaksinkerroin anteeksi; D on tyranni! Dick Tator, kuningas.
  Suonette?

  VastaaPoista
 83. Kun lukee tätä keskustelua tulee mieleen ajatus: Onko meitä huijattu nauttimaan mahdollisimman vähän D-vitamiinia -> jotta emme tulisi liian terveiksi -> ja lääkkeitä ei menisi tarpeeksi kaupaksi ????

  Onko ihan väärä ajatus?  Minä olen 16v koululainen mutta seuraan näitä keskusteluja ruoasta hyvin tarkkaan.

  VastaaPoista
 84. 16v koululainen sanoi...

  "Kun lukee tätä keskustelua tulee mieleen ajatus: Onko meitä huijattu nauttimaan mahdollisimman vähän D-vitamiinia -> jotta emme tulisi liian terveiksi -> ja lääkkeitä ei menisi tarpeeksi kaupaksi ????

  Onko ihan väärä ajatus?"


  Minulta kysytään usein tuota, koska minua on kutsuttu D-vitamiiniasioiden "primus motoriksi" noin vuoden ajan.

  En sanoisi että kyseessä olisi salaliitto, vaan pikemminkin ideologinen ongelma, joka ohjaa terveystieteellisestikin koulutettuja erittäin paljon. D-vitamiini assosioidaan toksisuuteen ja "juuri sopivaan annokseen", ei auringonvaloon ja massiivisiin annoksiin mitä siitä saa. Ei osata ajatella, että kaikki puhe D-vitamiista olisi ollut näin pielessä - ei sellainen vain ole mahdollista. Ovathan lääketieteen alan ihmiset yhteiskunnan koulutetuinta ja eettisesti vastuullisinta porukkaa.

  Mutta kun hekin ovat vain ihmisiä. Ihmisillä on voimakas taipumus ajatella hyvin kollektiivisesti. Objektiivisimmatkin ihmiset altistuvat n. "confirmation biasille", eli taipumukselle uskoa asioihin joista heillä on jo VALMIS MIELIPIDE.

  Tätä erinomaisen ja riippumattoman mielen tuottamaa käsitystä sitten voimistetaan ajattelemalla kuten kaikki muutkin, eli keräämällä "helppoja pisteitä" vetoamalla ihmisten tunteisiin, tässä esimerkissä lässytyksellä D-vitamiinin toksisuudesta.

  Kyse on vähän kuin Kafkan oikeudenkäynnistä - jos sinua (D-vitamiinia) ei ole vielä saatu kiinni myrkyllisyydestä kuten tuulesta temmatut lääkiksen oppikirjojen luvut väittävät, niin ei olla vain tutkittu asiaa tarpeeksi.

  Tällainen ajattelu valitettavasti tuo mukanaan paljon elämälle vierasta, kuten turhaa apatiaa, kohtalonuskoa ja epätieteellistä toiveuskoa että "emme voi muuta kuin luottaa lääkäreihin" vaikka lääkärit eivät juuri tutki, he tottelevat käypähoitoa. Järjestelmä ohjaa AINA sen piirissä operoivia ihmisiä toimimaan sen arvojen, sääntöjen ja moraalijärjestyksen palkitsemin tavoin JA rankaisee toisinajattelusta. Totalitaarisissa systeemeissä sama mekanismi on vain voimakkaampi ja ilmeisempi.

  Minustakin on aika häiritsevää esimerkiksi se, että kaikki sydänlääkärit eivät ole Track Your Plaque -ohjelman kaltaisia visionäärejä, jotka julkaisevat potilaistaan dataa jota konventionaalinen lääketiede ei kykene edes haastamaan. He käyttävät myös D-vitamiinia - ja paljon (125 - 250 µg/päivä).

  Tämä ja moni muu asia riippuu olennaisesti siitä, miten tieteelliset vertaisarviointilehdet toimivat - esimerkiksi ihotautialan erikoislehdet eivät ole 2000-luvulla julkaisseet tiettävästi YHTÄÄN D-vitamiinitutkijan artikkelia, jossa tämä pääsisi selostamaan miten D-vitamiini toimii. Aniharva lääketieteen haara on yhtä voimakkaasti kaupallisesti sitoutunut kuin ihotautitiede eli dermatologia. Kuitenkin JUURI ihotautialan tutkijat, lääkärit ja hoitajat omaavat julkisuudessa KAIKEN auringonvaloa koskevan auktoriteetin ja väittävät alituisesti häränkiekkoa, että D-vitamiinia saa riittävästi kämmenen kokoiselta alueelta vartissa.

  Asioihin ei ole yksinkertaisia vastauksia, mutta kaikenlainen auktoriteettiusko on vaarallista.

  VastaaPoista
 85. Tällaista todettiin viime vuonna D-vitamiiniseminaarissa:


  "What should practicing health-care providers do? Certainly, we need more science and better public health measures, but what do we do while we are waiting?

  The conclusion of the 334 scientists from 23 countries at the recent 13th Vitamin D Workshop was that although the problem of insufficient vitamin D is widely recognized and reported, diet will not solve the problem."

  http://www.vitamindcouncil.org/PDFs/cannell-et-al-vitamin-d-deficiency-epidemic.pdf


  Mitä sanoikaan dosentti Christel Lamberg-Allardt Hesarissa 13.9.2009:


  "Lamberg-Allardtin mielestä ei voida ajatella, että kaikki söisivät lisävalmisteita, vitamiinipillereitä... Se pitää saada ravinnosta, siihen pyritään."  Eli 334 tutkijan mukaan ruokavalio ei ratkaise D-vitamiinin saannin vähyyden ongelmaa, mutta yhden suomalaisen tutkijan mukaan ravinnon pitää riittää.


  Vastuullinen kansalainen kysyisi tässä vaiheessa: uskoako 334 tutkijaa vaiko yhtä suomalaista dosenttia ?

  VastaaPoista
 86. Neonomide kirjoitti:

  "The conclusion of the 334 scientists from 23 countries at the recent 13th Vitamin D Workshop was that although the problem of insufficient vitamin D is widely recognized and reported, diet will not solve the problem."

  http://www.vitamindcouncil.org/PDFs/cannell-et-al-vitamin-d-deficiency-epidemic.pdf

  Mitä sanoikaan dosentti Christel Lamberg-Allardt Hesarissa 13.9.2009:

  "Lamberg-Allardtin mielestä ei voida ajatella, että kaikki söisivät lisävalmisteita, vitamiinipillereitä... Se pitää saada ravinnosta, siihen pyritään.""


  Em. linkin artikkeli, jossa yhtenä tekijänä on myös Lamberg-Allardt, on

  Cod liver oil, vitamin A toxicity, frequent respiratory infections, and the vitamin D deficiency epidemic.
  Cannell JJ, Vieth R, Willett W, Zasloff M, Hathcock JN, White JH, Tanumihardjo SA, Larson-Meyer DE, Bischoff-Ferrari HA, Lamberg-Allardt CJ, Lappe JM, Norman AW, Zittermann A, Whiting SJ, Grant WB, Hollis BW, Giovannucci E.
  Ann Otol Rhinol Laryngol. 2008 Nov;117(11):864-70. Review

  Sitaatti sen lopusta:

  "Until we have better information on doses of vitamin D that will reliably provide adequate blood levels of 25(OH)D without toxicity, treatment of vitamin D deficiency in otherwise healthy children should be individualized according to the numerous factors that affect 25(OH)D levels, such as body weight, percent body fat, skin melanin, latitude, season of the year, and sun exposure.2 The doses of sunshine or oral vitamin D3 used in healthy children should be designed to maintain 25(OH)D levels above 50 ng/mL. As a rule, in the absence of significant sun exposure, we believe that most healthy children need about 1,000 IU of vitamin D3 daily per 11 kg (25 lb) of body weight to obtain levels greater than 50 ng/mL. Some will need more, and others less. In our opinion, children with chronic illnesses such as autism, diabetes, and/or frequent infections should be supplemented with higher doses of sunshine or vitamin D3, doses adequate to maintain their 25(OH)D levels in the mid-normal of the reference range (65 ng/mL) — and should be so supplemented year round. Otolaryngologists treating children are in a good position to both diagnose and treat vitamin D deficiency."

  VastaaPoista
 87. Miksi suomalainen D-vitamiinitutkija sanoo täällä ja Hesarissa yksinään haastateltuna aivan toista kuin kirjoittaessaan tieteellistä artikkelia yhdessä muiden tutkijoiden kanssa?

  VastaaPoista
 88. Cannell, Vieth et al. artikkelin sitaatissa mainitut yksiköt saadaan konvertoiduksi SI-yksiköiksi seuraavasti: ng/mL pitää kertoa luvulla 2.496 (käytännössä 2.5 antaa riittävän likiarvon), jotta saisimme nmol/L ja IU:t pitää jakaa luvulla 40, jotta saisimme mikrogrammoja (µg). 50 ng/mL on siis noin 125 nmol/L, 65 ng/mL on noin 162.5 nmol/L ja 1000 IU = 25 µg.

  VastaaPoista
 89. Matti Narkia sanoi...

  "Miksi suomalainen D-vitamiinitutkija sanoo täällä ja Hesarissa yksinään haastateltuna aivan toista kuin kirjoittaessaan tieteellistä artikkelia yhdessä muiden tutkijoiden kanssa?"


  Ottamatta itse kantaa kysymykseen, totean että yhdellä suomalaisella liikuntalääketieteilijällä on teoria asiasta:


  http://manninen-nutraceuticals.blogspot.com/2009/09/lukijakommentti-prof-lamberg-allardt-ja.html

  VastaaPoista
 90. Vieläkö mahtuu tähän maallikon kommentointi.

  Sveitsissä jo pitkään asunut sisareni on väittänyt jo pitkään, että suomalaisten lasten korvatulehduskierre johtuu auringonvalon puutteesta. Eli D-vitamiinin puutteesta. Hänellä kolme lasta ja yksi korvatulehdus 12 vuoteen. Minulla neljä lasta ja ensimmäisellä oli 7. korvatulehdusta ensimmäisen elinvuotensa aikana. Kesällä aina parannuttiin. Seuraavilla korvatulehduksia oli vähemmän, koska tajusin alkaa syödä imetysaikana kalaöljyä vähän enmmän kuin laki sallii. Mutta en kuitenkaan tarpeeksi näemmä. Siksi kiinostaisi nuo oikeat määrät.

  Vielä kommentoisin tuota entisaikaista d-vitaminin syöntiä. D- vitamiini annettiin lapsille kalanmaksaöljynä. Siinä tuli isäni mukaan liikaa A:ta. Siksi sen syöntiä kai vähennettin. Ja meni lapsi pesuveden mukana. Tämä oli vain isäni muistelua.

  Lääkäreistä vielä. Hehän ovat vain lääketehtaiden renkejä ja aivopesty (suurin osa) näitä lääkefirmoja ihannoimaan.

  Kannattaa käyttää omaa järkeään.
  Ja seurata veteraaniurheilija blogia. Kiitos tästä

  terv äitiliini

  VastaaPoista
 91. Tämä voi kuulostaa oudolta, mutta itselläni ei lapsena juuri ollut korvatulehduksia, mutta aloin samaan korvaoireita toissatalvena, kun vaihdoin kalaöljymerkkiä sellaiseen missä ei ollut Deetä.

  Arvatkaa huviksenne, mitä Deen lisäämisen myötä oireille tapahtui.

  - Ano

  VastaaPoista
 92. Tiedefoorumilta lainausta:

  "Korkeat D-vitamiiniannokset, keskimäärin 350 µg päivässä vuoden ajan, vähentävät dramaattisesti MS-taudin pahenemista. Ideaalitaso näyttää olevan 100 nanomoolia litrassa."

  http://www.tiede.fi/keskustelut/post1153410.html#p1153410  Lainaan [yllä] kirjoittamaani tekstiä sydänlääkäriohjelman johtajalta:


  "It's shocking what some people require. I've seen people take 12,000 units (300 µg/d) for several months, for instance, yet still have levels of 30 ng/ml (75 nmol/l)."

  http://www.tiede.fi/keskustelut/post1152991.html#p1152991  Jotkut sydäntautipotilaat siis tarvitsevat jopa 300 µg päivässä päästäkseen EDES yleisesti hyväksytyn optimitason alarajan tuntumaan !!!

  Voiko nykysuositusta mitenkään tuota ankarammin kritisoida ???"

  VastaaPoista
 93. Inttipojat ovat flunssassa minkä ehtivät ja tuskin edes haluavat parantua, mutta esimiehiä saattaisi - Deen flunssaviruksia tehokkaasti T-A-P-P-A-V-A-N vaikutuksen ohella - kiinnostaa, että SUOMESSA tehdyn tutkimuksen mukaan marssimurtumat ovat neljä (4) kertaa yleisempiä mikäli 25(OH)D-tasot ovat alle 75 nmol/l:

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16939407


  Israelissa ihan samaa menoa:

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10810481
  - - - - -
  Suurkiitokset blogin pitäjälle Christerille ERINOMAISESTA keskustelun tiivistelmästä otsikon ohessa. :-)

  VastaaPoista
 94. Neonomide kirjoitti:

  "Inttipojat ovat flunssassa minkä ehtivät ja tuskin edes haluavat parantua, mutta esimiehiä saattaisi - Deen flunssaviruksia tehokkaasti T-A-P-P-A-V-A-N vaikutuksen ohella - kiinnostaa, että SUOMESSA tehdyn tutkimuksen mukaan marssimurtumat ovat neljä (4) kertaa yleisempiä mikäli 25(OH)D-tasot ovat alle 75 nmol/l:

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16939407

  Israelissa ihan samaa menoa:

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10810481"


  Kiitos linkeistä! Syy-seuraus-suhteestakin on jo saatu näyttöä tässä jenkeissä naissotilailla tehdyssä kliinisessä kokeessa:

  Calcium and vitamin d supplementation decreases incidence of stress fractures in female navy recruits.
  Lappe J, Cullen D, Haynatzki G, Recker R, Ahlf R, Thompson K.
  J Bone Miner Res. 2008 May;23(5):741-9.
  http://www.jbmronline.org/doi/full/10.1359/jbmr.080102

  Suuremmilla D-annoksilla tulokset olisivat varmaan olleet vielä paljon paremmat, mutta annoksen koossa näköjään ujostellaan, kun nykysuositukset ovat mitä ovat.

  VastaaPoista
 95. Neonomide kirjoitti:

  "Inttipojat ovat flunssassa minkä ehtivät ja tuskin edes haluavat parantua, mutta esimiehiä saattaisi - Deen flunssaviruksia tehokkaasti T-A-P-P-A-V-A-N vaikutuksen ohella - kiinnostaa, että SUOMESSA tehdyn tutkimuksen mukaan marssimurtumat ovat neljä (4) kertaa yleisempiä mikäli 25(OH)D-tasot ovat alle 75 nmol/l:

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16939407"

  Tuo tutkimus näyttää olevan

  Association between serum 25(OH)D concentrations and bone stress fractures in Finnish young men.
  Ruohola JP, Laaksi I, Ylikomi T, Haataja R, Mattila VM, Sahi T, Tuohimaa P, Pihlajamäki H.
  J Bone Miner Res. 2006 Sep;21(9):1483-8.

  ja sen koko tekstikin löytyy osoitteesta

  http://www.jbmronline.org/doi/full/10.1359/jbmr.060607

  Juha-Petri Ruohola on näköjään tehnyt aiheesta myös väitöskirjan nimeltä

  Fatigue fractures in military conscripts : A study on risk factors, diagnostics and long-term consequences.

  Sen yhteenveto löytyy osoitteesta

  https://oa.doria.fi/handle/10024/4050

  ja koko teksti osoitteesta

  https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/4050/fatiguef.pdf?sequence=1

  Anssi Manninen on kommentoinut väitöskirjaa blogiartikkelissaan

  Blast from the Past: D-vitamiini ja rasitusmurtumat
  http://manninen-nutraceuticals.blogspot.com/2009/08/blast-from-past-d-vitamiini-ja.html

  VastaaPoista
 96. Kirjoitin

  "Juha-Petri Ruohola on näköjään tehnyt aiheesta myös väitöskirjan nimeltä

  Fatigue fractures in military conscripts : A study on risk factors, diagnostics and long-term consequences.

  Sen yhteenveto löytyy osoitteesta

  https://oa.doria.fi/handle/10024/4050

  ja koko teksti osoitteesta

  https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/4050/fatiguef.pdf?sequence=1

  Anssi Manninen on kommentoinut väitöskirjaa blogiartikkelissaan

  Blast from the Past: D-vitamiini ja rasitusmurtumat
  http://manninen-nutraceuticals.blogspot.com/2009/08/blast-from-past-d-vitamiini-ja.html"

  Ja jo paljon aikaisemmin eli tiistaina, maaliskuun 13. päivänä, 2007, ko. väitöskirjaa on kommentoinut isäntämme veteraaniurheilija Christer Sundqvist blogiartikkelissaan

  D-vitamiini ja rasitusmurtumat
  http://sundqvist.blogspot.com/2007/03/d-vitamiini-ja-rasitusmurtumat.html

  VastaaPoista
 97. Neonomide:

  "Yhdellä (yhdellä) Crohn-potilaalla on havaittu assosiaatio hyperkalsemian ja D-vitamiinisupplementaation välillä"

  Tämän mukaan seerumin 1,25(OH)D on (suolistotulehduksen takia?) koholla CD potilailla aika yleisesti:

  http://gut.bmj.com/cgi/content/abstract/53/8/1129

  Onko sulla tietoa muuttaako D-vitamiini suplementaatio tilannetta? Laskeeko se ajan kanssa 1,25(OH)D:eetä?

  VastaaPoista
 98. Elän käsityksessä, että seerumin 1,25(OH)D eli kalsitriolitaso voi heilua kuin seinäkello pitkälti riippumatta 25(OH)D:n eli kalsidiolin tasoista. Toiseksi, kalsidioli näyttää myös toimivan hormonin lailla - silläkin on siis "D-vitamiinin" biologista affiniteettia. Kolekalsiferoli onkin ainoa Deen päämuodoista, joka näyttää olevan pelkkä "polttoaine".

  Seerumin kalsitriolitaso on vähän eri asia kuin kudosten/solunjen välisen tilan.

  Mutta totean edelleen että granulomatoottisissa sairauksissa kuten Crohnissa Deen toiminnan suhteen riittää selvitettävää.

  Itse sain ilmaisen (LOL) kalsidiolikokeen ja seerumikalsiumit jouluun mennessä, joten sitten ollaan viisaampia.

  VastaaPoista
 99. "Lamberg-Allardtin mielestä ei voida ajatella, että kaikki söisivät lisävalmisteita, vitamiinipillereitä.

  "Se pitää saada ravinnosta, siihen pyritään"".

  Tämä tosiaan selventää aika paljon, tuttu ravitsemuspoliittinen linjaus. D-vitamiinin pitäisi olla kuitenkin selvä poikkeus tässä politiikassa. Ravinnostahan emme voi millään saada samansuuruista annosta mitä auringosta. Tiedämme myös että vaalea ihonväri on pitkälti d-vitamiinin tarpeen aiheuttama sopeutuma. Pohjoisimmista kansoista lähinnä Alaskan inuiitit ovat voineet säilyttää tummuutensa, he saivat tarpeeksi d-vitamiinia ravinnosta kun sattuneesta syystä söivät jatkuvasti mereneläviä.

  Miksei siis vaikka sanota taas että ulos, ylös ja lenkille? Ihosyöpäriskikö se toppuuttelee? Suomessahan ryhdyttiin näkyviin toimenpiteisiin riisitaudin ehkäisemiseksi, 1940-luvulla suositeltiin alle kolmivuotiaille lapsille 100 µg päivässä, tiputus tapahtui vasta 1964 (lähteenä mm. Lamberg-Allardt http://www.digipaper.fi/terveydeksi/5968/index.php?pgnumb=23). Myrkytyksistä ei ole ainakaan kirjallisuudessa puhuttu, mutta diskurssissa se esiintyy usein.

  D-vitamiiniaihe on kyllä loppujen lopuksi yllättävän monitieteellinen, evoluutiobiologia kohtaa genetiikan, historian ja antropologian. Viranomaissuosituksia ja -lausuntoja ymmärtääkseen pitää kai olla myös lingvisti tai omata jonkinlaista käsitystä tieteensosiologiasta, psykologiasta, viestinnästä ja yhteiskuntapolitiikasta. En viittaa edes yksinomaan uusimpiin kannanottoihin viranomaisten taholta.

  Koen tällä erää nihkeän viranomaiskannan moittimisen kansalaisvelvollisuudekseni. Ne jarruttavat nähdäkseni kehitystä ja vaarantavat lukuisten terveyden monista tässä blogissa mainituista syistä. Samalla seuraava mahdollisuus tehdä asialle jotain konkreettista lykkääntyy vuosikausiksi, ellei jopa vuosikymmeneksi. Jos byrokratiassa ei saada kerralla muutosta sitä on vaikea saada aikaan seuraavana päivänä.

  VastaaPoista
 100. Jotta edellinen tuntuisi varmasti jeesustelulta ja saarnalta, taidan lisätä pari quotea Siddhārtha Gautamalta:

  "Do not believe in anything merely on the authority of your teachers and elders. Do not believe in traditions because they have been handed down for many generations. But after observation and analysis, when you find that anything agrees with reason and is conducive to the good and benefit of one and all, then accept it and live up to it."

  "Words have the power to both destroy and heal. When words are both true and kind, they can change our world."

  Olisi kai ollut mediaseksikkäämpää siteerata Jeesusta, mutta en muista häneltä yhtään suomalaiseen ravitsemuspoliittiseen diskurssiin sopivaa pointtia.

  VastaaPoista
 101. Totta turiset, Critter.

  D-vitamiinilisällä nostetut D-vitamiinitasot ovat jälleen USA:ssa ehkäisseet H1N1-tartuntoja oli sikainfluenssaa alle 1/9 osaan.

  http://www.tiede.fi/keskustelut/post1156431.html#p1156431


  Mikäli virus pysyy yhtä kyykyssä loppusyksyyn eikä aiheuta kunnon pandemiaa, ei ole tarpeellista muistuttaa että 36 D-vitamiinin puutteessa elänyttä neurologisesti sairasta pikkulapsia on jo kuollut H1N1:een ENNEN kuin flunssakausi on edes alkanut. Neljänä viime vuotena lasten ruumisluku on ollut 100.

  http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5834a1.htm


  Voimme jatkaa tätä Ruususen unta tai todeta, että D-vitamiini ehkäisee influenssaa JA muita vuodenajasta riippuvaisia infektioita valtavan tehokkaasti. Esimerkiksi tämä RS-virus:

  http://www.iltasanomat.fi/hyvaolo/terveys.asp?id=1734271


  Molemmat aiheuttavat lukemattomille lapsiperheille ja lapsille tavattomasti vaivaa ja ongelmia.

  Saan koko ajan raportteja äideiltä jotka kiittävät kuinka tuo 17 D-vitamiinitutkijan painokertoimen mukaan annettu D-lisä näyttää pysäyttävän hengitystie-infektiot kuin seinään ja lieventävät olennaisesti niitä harvoja jotka alkavat oireilla.

  Kokemuksia on jo vuosien ajalta ja ne ovat aina sitä samaa - D-vitamiinilisä tiputtaa flunssat ja hengitystie-infektiot noin kymmenesosaan.

  Luulenpa että ihmisiä pitää oikeasti alkaa kuolemaan - todennäköisesti pikkulapsia - kunnes viranomaistahot alkavat reagoida. Jos silloinkaan.

  Tällaisina hetkinä koen valtavaa häpeää siitä että olen suomalainen.

  Syljen eduskuntatalon, yliopistojen ja THL:n suuntaan. Haistakaa yksinkertaisesti paskat.

  VastaaPoista
 102. Punnittua puhetta Diurnal Critter! Kommenttejasi on aina ilo lukea.

  Tohtori Tolonenkin on lausunut mielipiteensä tästä D-vitamiinisuositusfarssista, se on luettavissa sivulla

  http://www.biovita.fi/uusi/news.php?lang=fi&id=1467

  VastaaPoista
 103. Jotain on ilmassa, eräs suomalainen lääkeyhtiö panostaa D-tuotteensa mainontaan huomattavasti, ehkä ulkomaiset nettikaupat verottavat jo tulosta.
  Lehdissä on jopa kokosivun ilmoituksia 5,7.5 ja 20 mcg tableteista. Paikallisen apteekin kokonainen näyteikkuna on varattu ko. tuotteelle, hinnastoineen.

  Itse tuote on kai aspartaamilla makeutettu imeskelytabletti, ei siitä enempää.

  VastaaPoista
 104. Kummitus kirjoitti...

  "Itse tuote on kai aspartaamilla makeutettu imeskelytabletti, ei siitä enempää."

  Jaahas hyvä tuote mennään pilaamaan aspartaamilla, josta on vaikka kuinka paljon tietoa sen terveyttä heikentävistä ominaisuuksista. Niin sitä pitää.

  Terv. Mummeli

  VastaaPoista
 105. Ainakin 10 vuotta sitten Roomassa verta luovuttaneilla oli kesällä hyvät D-vitamiinitasot, luokkaa 120 nmol/L. Jopa vaihdevuosi-iän ylittäneillä naisilla taso oli 90 nmol/l. Tämä ei oikein käy ideaan, että Etelä-Euroopassa tasot olisivat alemmat, vai mitä?

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10450331


  Sama on havaittu Ranskassa saastuneemman ja sateisemman pohjoisen ja aurinkoisen etelän/lännen välillä. Pohjoisessa keskiarvotasot ovat IDENTTISET Suomen kanssa eli 42 nmol/l, etelässä/lännessä 95 nmol/l. Vähemmän yllättäen pohjoisessa sydänsairaudet ovat yleisempiä, etelässä Euroopan harvinaisimpia:

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3113393

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16157786

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16157787

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9425501


  Pohjois-Irlannin Belfastissa esiintyy hyvin vähän perinteisiä sydänsairauksien riskitekijöitä, mutta näitä sairauksia esiintyy silti valtavasti, siinä missä Etelä-Ranskan Toulousessa esiintyvät samat riskit mutta alle NELJÄSOSA Belfastin sydänkohtauskuolemista. Belfastissa on myös noin 257 sateista päivää vuodessa ja on paljon pohjoisempana (leveyspiiri 54) ja Toulousessa vain 74 sadepäivää vuodessa (leveyspiiri 45). Toulouse on myös korkeammalla kuin Belfast, mikä lisää UVB-säteilyn määrää:

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7633873

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10024924


  Sydänsairausriskistä ja D-vitamiinista saksalainen D-vitamiinitutkija Armin Zitterman on kirjoittanut hienon arvion jo vuonna 2005 ja aiheesta voisi kirjoittaa enemmänkin kunhan joutaa:

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16197570  Käsitellään nyt kuitenkin lihavuutta ja D-vitamiinia. D-vitamiinipitoisuuksien vaihtelua selittää olennaisesti vaatetus aurinkoaltistuksen ohella.

  Toisaalta esimerkiksi puun varjossakin UVB-altistus voi olla vielä noin puolet suhteessa suoraan aurinkoaltistukseen. Auringon säteily kimpoilee kaikkialta - ei vain hiekasta ja vedestä vaan auton pelliltä, rakennuksista, maasta ja jopa pilvien alapinnoilta. Jopa autossa istuminen ikkunat auki kesäisin kehittää jonkin verran ihollamme D-vitamiinia:

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16005208

  VastaaPoista
 106. Ihmisen "talviseen" aineenvaihduntaan vaikuttaa olennaisesti mm. leptiiniresistenssin syntyminen ja D-vitamiinin rooli tässä prosessissa on todennäköinen:

  http://weightloss.suite101.com/article.cfm/weightgain_fall_and_vitamin_d_connection

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19054627

  http://www.vitamindcouncil.org/PDFs/2004-09-obesity-and-vitamin-d.pdf

  http://www.drcranton.com/nutrition/Vit_D_deficient-obesity.htm  Ihmisten paino lisääntyy talvisin ja mitä kauemmas päiväntasaajasta mennään:

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3056225


  Kun Australian aboriginaalit muuttavat etelästä pohjoiseen lähemmäs päiväntasaajaa, heidän rasvaprosenttinsa kasvaa:

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15072714


  Esimerkiksi Saudi-Arabiassa ihon peittäminen paitsi johtaa alhaisiin D-vitamiinitasoihin, myös korreloi voimakkasti ylipainon kanssa:

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8744999

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10673137


  D-vitamiinin saannin lisäys lisää myös jopa 60% kalsiumin imeytymistä, mikä edelleen usein alentaa painoa:

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11999544


  D-vitamiinireseptorin virheellinen toiminta voi altistaa painonnousulle:

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15012617

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7584878

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11275948


  Parathormonin eli lisäkilpirauhashormonin pitoisuudet korreloivat positiivisesti elopainon ja negatiivisesti D-vitamiinitasojen kanssa:

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15296470


  Ylipainoisilla on mitattu varsin säännönmukaisesti matalia D-vitamiinitasoja:

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7304477

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2991340

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10757956

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12519845


  Ylipainoisten D-vitamiinitasot reagoivat muita huonommin sekä aurinkoaltistukseen että D-vitamiinilisiin:

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10966885


  Ylipainoon ja siihen tyypillisesti assosioituvaan metaboliseen oireyhtymään liittyvät sairaustilat kuten sydän- ja verisuonisairaudet, korkea verenpaine, tyypin II diabetes, nivelrikko, masennus ja ientulehdus on kaikki liitetty alhaisiin D-vitamiinitasoihin ja useimpia on hoidettu menestyksellä myös D-vitamiinin saantia parantamalla:

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15181027

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15191118

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12816292


  Lihavuus ja talvet molemmat tunnetusti lisäävät riskiä kuolla:

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11689530


  D-vitamiinin JA kalsiumin nauttiminen assosioituu alhaisempaan keskipainoon:

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12514276


  Pohjoismaiden yllättävän korkeat D-vitamiinitasot tasapainottuvat LONKKAmurtumien järkyttävällä yleisyydellä. D-vitamiinilisänä käytetään Pohjoismaissa usein kalanmaksaöljyä, jonka A-vitamiini tunnetusti heikentää D-vitamiinin toimintaa elimistössä:

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1421798

  http://www.vitamindcouncil.org/PDFs/cannell-et-al-vitamin-d-deficiency-epidemic.pdf


  Eli tärkeä A/D-hyötysuhde on ollut ilmeisen surkea jo pitkän aikaa, koska A-vitamiinia on kalanmaksaöljyissä massiivisesti enemmän kuin D-vitamiinia niiden fysiologiseen tarpeiseen suhteutettuna. Tämä aiheuttaa todennäköisesti paljon ongelmia, joista tuo toinen yllä oleva linkki kertoo niin tarkasti kuin on tarvis tietää.

  VastaaPoista
 107. Viethin tekstiä AJCN-lehdessä liittyen D-vitamiinipolitiikkaan:


  “Is there any conceivable way that a new discovery in nutrition, health or therapeutics could make a difference to the public without involving a commercial interest? Compared to the private sector, government agencies usually move at a snail’s pace. If vitamin D is the example being discussed, then it is foolish to imagine that government will reflect anything newer than what was known ten years ago. Government does not make products for consumers. There can be no progress without the private sector.”

  http://bacteriality.com/2008/03/22/vitamind2/


  Jep jep, mitä olette mieltä siitä onko MITÄÄN tapaa millä äätyä suosittelemaan aikuisille D-vitamiinipillereitä valtion puolesta, puhumattakaan siitä että sitä pitäisi ottaa enemmän kuin mihin nykyisessä homeopaattisessa annostuksessa on päädytty?

  Alan itsekin yhä enemmän taipua kaupallisuuden linjalle - jos se on ainoa tapa pelastaa ihmishenkiä.

  VastaaPoista
 108. Fogelholmin juttua D-vitamiinista vuodelta 2006:


  "D-vitamiini lisää kalsiumin imeytymistä. Siten kalsiumin liikasaannin kannalta D-vitamiinin liikasaanti on varsin ratkaisevaa.

  D-vitamiinin saannin ehdoton yläraja on 50 mikrogrammaa vuorokaudessa. Suositeltavaa kuitenkin on, että D-vitamiinia pillereinä tai muina valmisteina ei nautita enempää kuin 10 mikrogrammaa vuorokaudessa."


  http://www.hs.fi/omaelama/artikkeli/Voiko+kalsiumia+saada+liikaa/1135219484707


  Onko Fogen linja muuttunut vai pitääkö alkaa ilkeäksi ?

  VastaaPoista
 109. Kun useissa tutkimuksissa (mm. Hollis ym. 2005) on todettu, että 15 minuutissa vaaleaihoinen saa luonnollisessa asussaan 10000 IU:ta D-vitamiinia auringonvalon vaikutuksesta ihossa tuotettuna, päädyin laskemaan nykyisten saantisuositusten järjettömyyden.

  Tuloksista suoraan laskien saadaan että minuutissa tulee jo yli kaksinkertainen määrä saantisuositukseen verrattuna (666 IU). Ilmeisesti VNR suunnittelee D-vitamiinin saantisuosituksen nostoa 500 IU:hun (12,5 mcg) vuodelle 2012.

  Edellisistä tuloksista suoraan laskien tämä tarkoittaa "huimaa" 18 sekunnin lisäaikaa auringossa.

  Eli käytännössä monen vuoden ja pitkän pohdinnan jälkeen (mahdollisesti) ihmisille suositellaan, että voitte olla auringossa 18 sekuntia pidempään.

  Lapsikin ymmärtää, että eihän tässä ole mitään järkeä.

  15 minuuttia aurinkoa kokovartalolle vastaa tutkijoiden mukaan (minimal erythemal- annosta), jolloin iho ei vielä pala lainkaan, eikä melanoomariskikään nouse.

  Koska auringon UV-B-säteilyn saaminen Suomessa on olematonta välillä syyskuu-toukokuu, uskallan edelliseen tutkimuksiin vedoten tulevana lääkärinä suositella nykyistä saantisuositusta huomattavasti suurempia annoksia.

  Esim 5000 IU:ta päivässä ei liene useimmille liikaa, eikä sillä annostuksella kohdata liikasaannin riskejä eli hyperkalsemiaa.

  VastaaPoista
 110. Kävin S-D-25-kokeessa. Tulos oli parempi kuin osasin odottaa 70 nmol/l. Mutta onhan juuri eletty kesä, ja olen jo jonkin aikaa syönyt rohkeasti kananmunia monena päivänä viikossa. Ja rupesin jo syömään D3:a pillereinäkin tämän blogin innoittamana, mutta niillä lienee ollut vähäisin vaikutus, koska niiden avulla olin ehtinyt kohentaa lukemaa vasta muutaman viikon.

  Hämmästyin kuitenkin Terveystalon vastaukseen liittämää selitystä. Suora sitaatti: " S-D-25 tavoitearvo 50 nmol/l. Luuston hyvinvoinnin kannalta suositeltava pitoisuus on kuitenkin yli 80 nmol/l. Toksisuuden raja on noin 250 nmol/l."

  Sehän on kuitenkin jollain lailla tolkullinen, ts. mukailee näissä keskusteluissa esitettyä linjaa. Perustuuko Käypä hoito-suosituksiin? Vai onko Terveystalolla omat kriteerit? En tiedä.

  Täällähän on esitetty tavoitearvoksi kait noin 125-150 ml. Mutta jos esim. ikääntyvä väestön osa pääsis edes tuohon 80 millimooliin, niin sehän olis jo merkittävä yleinen terveyden tilan ja hyvinvoinnin kohennus. Nythän näiden tutkimusten mukaan näin ei ole, ja kuitenkin huuhaillaan ja hohkataan vain, että "että pientä puutosta saattaa esiintyä, ja että tarvittava lisäys pitäisi saada kuitenkin ravinnosta, jne.

  Tinttu Karstulasta

  VastaaPoista
 111. Osteoporoosin käypä hoidossa (2006) todetaan:

  "D-vitamiinipuutoksessa seerumin 25-OH-D-vitamiinipitoisuus on alle 40 nmol/l. Vaikeassa puutoksessa se on alle 20 nmol/l."

  Toisaalta Lonkkamurtumien Käypä Hoidossa (2006) ollaan paremmalla linjalla:

  "Riittävän D-vitamiiniannoksen määrittämiseksi seerumin 25(OH)D-vitamiinipitoisuuden mittaus voi olla avuksi 4.

  -Seerumin 25(OH)D-vitamiinipitoisuuden suurentuminen arvoon 70 – 80 nmol/l näyttää estävän murtumia B."

  Ja kuten Neoamide on esittänyt: muihin kuin D-vitamiinin luustoon vaikuttaviin efekteihin tarvitaan luultavasti vielä suurempi kalsidiolipitoisuus kuin 80 nmol/l.

  VastaaPoista
 112. Crohnikon elimistöä on niin moneen kertaan muutettu erilaisilla lääkkeillä ja lääkekokeiluilla, ettei heitä voi rinnastaa juuri muuhun, kuin lääkkeiden haittavaikutuksien selvittämiseen, mikä on mahdotonta silloin, kun on käytetty kahta tai useampaa lääkettä. Crohnikothan eivät siedä mitään toksiineita eikä vieraita aineita samaan tapaan kuin enne sairastumista. Useimmat crohnikot syntyvät terveinä, eikö? Moni saa "taudin" jonkin lääkkeen tai rokotteen haittavaikutuksena.

  Tässä D-pilleristä lainattuna, Lääkelaitoksen sivulta:

  "Valmisteen runsas käyttö ja siitä mahdollisesti seuraava hyperkalsemia lisää digitalismyrkytyksen vaaraa. Toisaalta kalsiumsalpaajien farmakologiset vaikutukset voivat heikentyä.

  Suun kautta otettu kalsium vähentää tetrasykliinien, fluorokinoloniantibioottien (esim. ofloksasiinin, siprofloksasiinin ja norflokasiinin), estramustiinin, natriumfluoridin ja bisfosfonaattien imeytymistä suolistosta.

  Glukokortikoidit ja fenytoiini vähentävät kalsiumin imeytymistä suolistosta.

  Kolestyramiini, kolestipoli ja muut sappihappoja sitovat aineet voivat vähentää D-vitamiinin imeytymistä. Haitta on vältettävissä ajoittamalla D-vitamiinin nauttiminen riittävän erilleen em. valmisteiden nauttimisesta.

  Maksan mikrosomaalista entsyymijärjestelmää indusoivat lääkeaineet, kuten useat epilepsia-lääkkeet, barbituraatit ja rifampisiini, voivat lyhentää D-vitamiinin puoliintumisaikaa ja pienentää elimistön D-vitamiinivarastoja.

  Tiatsididiureetin ja D-vitamiinin yhteiskäyttö voi johtaa hyperkalsemiaan."

  VastaaPoista
 113. Rasvaton ruokavalio sairastuttaa tai ainekin estää paranemasta ja siksi vaivat kroonistuu.

  Haluaisin kyseiseltä crohnikolta luettelon kaikista lääkkeistä, mitä hän on ikinä käyttänyt, aikajärjestyksessä ja määrinä. Onko niissä ollut soijaöljyä tai maltodekstriiniä? Ei tarvitse, jos on vaikea, kunhan kiinnostaa...

  Niin, kananmunatkin täytyy syödä luomuna, sillä ei kaupasta löydy soijatonta kananrehua:-(

  Elimistö tarvitsee kolesterolia pysyäkseen terveenä... Lue karppaussivulta vierailijoiden puolelta aihe "anemiasta". Muuten vaan;-)

  VastaaPoista
 114. En tiedä soijasta, mutta 5-asaa söin vuosia, vaihdoin atsatiopriiniin ja välillä meni kortisontaakin. Nyt ei mitään, enkä aikonut ihan heti aloittaa.  Henri sanoi...

  "Tiatsididiureetin ja D-vitamiinin yhteiskäyttö voi johtaa hyperkalsemiaan."


  Tästä nyt ei ole näyttöä pulunkaan vertaa täällä suositelluilla annoksilla. Jos näyttöä on, olen missannut sen ja olisin kiitollinen lisäkoulutuksesta.

  Toki Deen saannin korjaamisen ohella kannattaa aina huolehtia ainakin kaliumin ja magnesiumin saannista. Kalium, diureetit ja D-vitamiini voivat toki muodostaa kombon, jonka setvimisessä lääkärin apu on tervetullutta.

  Niin ja tottakai rasvojen saannista. D-vitamiinia muodostuu kolesterolista.

  VastaaPoista
 115. Kiitos vastauksesta! Viimeinen lause oli parasta, niinhän se on, että elimistö tosiaan tarvitsee kolesterolia!

  Ehkä crohnin "tauti" iskeekin juuri rasvakammoisiin ihmisiin, jotka pelkäävät kolesteroliarvojen nousua ja liikakiloja ja/tai niihin, jotka ovat joutuneet käyttämään jotain lääkettä, esim koksibeita? Tai jotain antibioottia, jossa on ollut natriumlauryylisulfaattia...? Sehän tekee limakalvoille rakkuloita eivätkä ne pääse paranemaan ollenkaan, jos se asavalmiste on yhtään samaa, mitä aspiriini... --ja onhan se?

  VastaaPoista
 116. Sullehan on käynyt niin, miten lääkäritkin toivovat:-)

  Siis toi asavalmiste estää paranemista siksi että se estää prostaglandiinien syntymisen. En tajua, miksi sitä sairaille syötetään "estolääkkeenä", mut eikai ne muuta voi, jos "ohjeissa" niin lukee? Mut ainakin aspiriiniasat lisää verenvuotoa ja siksi anemiat ja muut helposti alkaa vaivata, jos ei ennestään ollut. Yksikin kipulääke on liikaa suolistovaivaiselle, oli se mitä tahansa! No, solusalpaajat onkin käteviä poistamaan vieraiden aineiden vaikutusta mut siinä samalla ne tekevät myös sen, että ravinteetkaan ei imeydy - ihan sama mitä syö, mut sellaisia mitä elimistö EI hylji, se voi käyttää hyödykseen ja usein ihmiselle käykin niin, että PELKÄLLÄ solusalpaajalla oireet saattaa - tarpeeksi pitkän ajan kuluessa - vähentyä ja jopa loppua:-) No, hyvin moni kuitenkin käyttää niiden kanssa jotakin muuta lääkettä, joten sairaat eivät ole vwertailukelpoisia keskenään. Moni saa oireet pysymään poissa mahdollisimman luonnonmukaisella ravinnolla, jossa ei ole yhtään karkeaa kuitua (niinpä - se raapii limakalvoja!)ja siältää paljon luonnollisia rasvoja, joita ei ole käsitelty mitenkään:-)

  No, hienoa, että oireet ovat hävinneet, mutta mun (terve ja lääkkeetön) elimistö ei vaan siedä yhtään niitä d-vitaminoituja valmisteita eikä margariineja, kun on nikkeliallergia... En käytä ollenkaan vitamiinivalmisteita niissä olevan titaanidioksidin vuoksi. Mut hiilarimäärää kannattaa rajoittaa, jos on tulehdusta - oli se ihan missä vaan - siksi, et pöpöt niitä tarvitsee nopeasti liukenevassa muodossa.

  Soijaöljy d-vitamiinivalmisteissa on hirvittävää - pikkuvaiuvatkaan ei sitä siedä, mut moniko siitä tietää, ennen kuin on lapsellaan testannut? Kalaa ja luomumunia syödään paljon ja oikeeta voita menee kans - finelistä näkee, että hyvin niistäkin saa D-vitamiinia. Aurinkoa en tosin ota koskaan vaalean ihon takia.

  Tiesithän, et kaikki fosfaatit (lääkkeissä Kolonsteril ja Phosporal esimerkiksi) estävät ravinteiden imeytymistä ja niitähän "tavallisessa" sapuskassa ja varsinkin juomissa riittää!

  VastaaPoista
 117. Tämä tökkäs silmään. Ei pääse kokotekstiin, olisi kiva tietää laajemminkin vaikutuksista. Sadalla mikrolla jo ihan kivat arvot.

  Case Report

  Self-prescribed high-dose vitamin D3: effects on biochemical parameters in two men
  Samantha Kimball 1 2 and Reinhold Vieth 1 2 3


  1 Department of Nutritional Sciences, University of Toronto, Toronto, Canada M5S 3E2; 2 Department of Pathology and Laboratory Medicine, Mt Sinai Hospital, Toronto, Canada M5G 1X5; 3 Department of Laboratory Medicine and Pathology, University of Toronto, Toronto, Canada M5S 3E2


  Corresponding author: Dr Samantha Kimball, Department of Pathology and Laboratory Medicine, Mt Sinai Hospital, Toronto, Canada M5T 3L9. Email: samantha.kimball@utoronto.ca

  The lowest observed adverse effect level for vitamin D, said to cause hypercalcaemia in normal adults, is officially 95 µg/day. Serum 25-hydroxyvitamin D (25[OH]D) concentrations associated with hypervitaminosis D remain undefined. Reported 25(OH)D concentrations resulting from prolonged excessive vitamin D3 intakes have exceeded 700 nmol/L. We report self-prescribed high dose of vitamin D3 over 5–6 years by two men. Subject 1 had been taking 100 µg/day for 3 years followed by 3 years of 200 µg/day. Serum 25(OH)D concentrations averaged 130 nmol/L while taking 100 µg/day of vitamin D3. While taking 200 µg/day of vitamin D3, mean serum 25(OH)D concentrations were 260 nmol/L with no hypercalcaemia or hypercalcuria over the 6 years of vitamin D3 intake. Subject 2 was a 39-year-old man diagnosed with multiple sclerosis. He initiated his own dose-escalation schedule. His vitamin D3 intake increased from 200 to 2200 µg/day over 4 years. The first evidence of a potential adverse effect was that urinary calcium:creatinine ratios showed an increasing trend, which preceded serum calcium concentrations above the reference range (2.2–2.6 mmol/L). His serum 25(OH)D concentration was 1126 nmol/L when total serum calcium reached 2.63 mmol/L. He stopped vitamin D3 supplementation at this point. Two months later, all biochemistry values were within reference ranges; serum 25(OH)D concentrations fell by about one-half, to 656 nmol/L. These results help to clarify the human response to higher intakes of vitamin D3. Close monitoring of biochemical responses confirmed that an increase in urinary calcium:creatinine ratio precedes hypercalcaemia as serum 25(OH)D concentrations rise.

  http://acb.rsmjournals.com/cgi/content/abstract/45/1/106

  VastaaPoista
 118. Tämä saattaa huvittaa tai muuten kiihoittaa jotakuta,

  VITAMIN D POISONING: A REPORT OF TWO CASES*
  PAGET DAVIES, M.B., M.R.C.P.

  15 December 1960 | Volume 53 Issue 6 | Pages 1250-1254
  Abstract

  This 100-word excerpt has been provided in the absence of an abstract.

  In 1942, two of the earliest cases in the literature of vitamin D poisoning in adults were described by Tumulty and Howard.1 Since that time many reports have appeared and the clinical picture has been well described, particularly by Howard and Meyer in 19482 and by Chaplin et al. in 1951.3

  Despite its toxicity, vitamin D continues to be used with little or no justification in conditions such as sarcoidosis, asthma, psoriasis, and rheumatoid arthritis, and often results in poisoning. In addition, the availability of highly concentrated preparations of vitamin D has led to intoxication resulting from self-medication.4

  VastaaPoista
 119. En tiedä onko tuossa kenellekään mitään,

  Serum Levels of Free 1,25-Dihydroxyvitamin D in Vitamin D Toxicity
  John M. Pettifor; Daniel D. Bikle; Meropi Cavaleros; Dianne Zachen; Mahomed C. Kamdar; and Frederick P. Ross

  1 April 1995 | Volume 122 Issue 7 | Pages 511-513

  Objective: To determine the serum level of free 1,25-dihydroxyvitamin D (1,25-[OH]2D) in patients with vitamin D toxicity and to assess the in vitro effect of differing concentrations of vitamin D metabolites on the free serum levels of 1,25-(OH)2D.

  Design: 1] A case study of patients hospitalized with vitamin D toxicity after accidentally ingesting a veterinary vitamin D concentrate and 2) an in vitro experiment in which vitamin D metabolites in various concentrations were added to normal serum and their effect was noted on percentage of free 1,25-(OH)2D.

  Patients: 11 patients (age range, 8 to 69 years) were studied 10 to 40 days after hospitalization for hypercalcemia.

  http://www.annals.org/cgi/content/full/122/7/511

  VastaaPoista
 120. Jaahas, sukulainen kuolemassa eturauhassyöpään, eikä suostu ottamaan mikroakaan enempää kuin mitä lääkärisetä sanoo. Pelkää myrkytystä.

  Ei, vaikka hänelle on selitetty kuinka pelkkä 50 µg päivässä on hidastanut selvästi PSA-arvojen nousua interventiotutkimuksessa.

  Ei, vaikka hänelle on selitetty kuinka korkeat D-vitamiinitasot omaavilla on lähes 7-kertainen riski olla hengissä neljän vuoden päästä diagnoosista.


  Kuolema on siis seuraava ohjelmannumero. Liha kylmenee ehkä vain siksi koska onkologin mielestä potilaan tulee kuolla D-vitamiinin puutteessa.  Yritän muotoilla tämän mahdollisimman selkeästi ja ytimekkäästi.

  Olen juuri julistanut sodan Valtion Ravitsemattomuusvaliokuntaa, valehtelevia D-vitamiini"eksperttejä", Terveyden ja Pahoinvoinnin laitosta vastaan ja en ajatellut ottaa panttivankeja.

  Pidän heitä käytännössä' sukulaiseni murhaajina.  .......  Diplomacy is dead.  - Terveysfasisti

  VastaaPoista
 121. Voi olla että olet jo tsekannut,

  http://www.tiede.fi/keskustelut/laaketiede-ja-terveys-f11/eturauhassyopa-ja-lisaravinteet-yms-t41647.html

  You never know, wha?

  VastaaPoista
 122. Raskaudenaikainen D-vitamiinin puute heikentää sikiön synnynnäistä immuunisuojaa:

  Äidin D-vitamiinin puute raskauden aikana heikentää lapsen luontaisen immuunivasteen kehittymistä. Se voi altistaa syntyvän lapsen muun muassa autoimmuunitaudeille, kuten ykköstyypin diabetekselle. Raskaana olevien ja hedelmällisessä iässä olevien naisten tulisikin kiinnittää erityistä huomiota D-vitamiinin riittävään saantiin, suomalaisasiantuntijat muistuttavat.

  http://uutiset.ruokatieto.fi/WebRoot/1043198/X_Uutistenhallinta.aspx?id=1134433


  Alkuperäisartikkeli:

  http://www.ajcn.org/cgi/content/full/88/2/520S  Lisäksi pari pediatrian professoria USA:ssa sai juuri julkaistua aika uskomattoman D-vitamiinitutkimuksen raskaana olevilla naisilla:

  http://www.foodconsumer.org/newsite/Nutrition/Vitamins/vitamin_d_can_save_half_million_babies_each_year_161020090557.html


  Eli kahdelle raskaana olevien nastein ryhmälle annettiin 10 µg vastaan 100 µg päivässä ja jälki oli aika ilkeää.

  Sata µg ehkäisi alhaista syntymäpainoa, laski ennenaikaisen synnytyksen riskin PUOLEEN, vähensi mm. vagina-, ien- ja hengitystie-infektioita neljänneksen. Maailmanlaajuisesti tuolla annoksella arviolta 500 000 lasta olisi pelastettavissa ennenaikaisen syntymän aiheuttamalta kuolemalta.

  Eikä siinä vielä kaikki:


  "Women taking high doses of vitamin D also showed reduced risk for diabetes, high blood pressure, and preeclampsia. In addition, babies getting the most vitamin D after birth were less likely to experience colds and eczema."


  Sataa mikrogrammaa annettiin VAIN kolmen kuukauden ajan raskauden aikana. Voimme vain arvailla, olisivatko tulokset olleet vielä hurjemmat mikäli supplementaatio olisi aloitettu jo ennen raskautta ja jatkettu imetysajan loppuun.

  VastaaPoista
 123. Opimme juuri, kuinka 50 mikron D-vitamiinilisä ensimmäisen elinvuoden aikana vähentää poikalapsilla skitsofrenian todennäköisyyden alle neljäsosaan (RR=0.23):

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14984883


  Suomalainen kohorttitutkimus. Eli turha lässyttää genetiikasta yhtään mitään. Varmaan juuri tästä syystä tutkimuksesta ei hiiskutakaan skitsofrenian käypähoito-suosituksessa.

  Aika hauska tieto, kun muistetaan että Suomen myydyin ja kolmanneksi myydyin reseptilääke vuonna 2008 olivat molemmat skitsofrenian ylläpitolääkkeitä (Zyprexa & Seroquel) ?

  Molemmat ovat kalliita "atyypillisiä antipsykootteja" ja yhteiskunta maksaa skitsofrenian ollessa diagnoosina 100% lääkkeen hinnasta.

  Viitehinta Seroquelista, usein ylläpitoannos 400+ mg päivässä:

  300mg 100fol tabl, kalvopääll (Reseptilääke) 301.60 €  Viitehinta Zyprexasta (ylläpitoannos vaihtelee):

  20mg 28fol tabl, suussa hajoava (Reseptilääke) 356.24 €
  Ei se mitään haittaa kun "isi maksaa" ?

  VastaaPoista
 124. Lainaus veteraaniurheilijan tekstistä koskien D-vitamiinin toksisuutta: "Vauvat saivat kolmen kuukauden välein aina 18 kuukauden ikään asti yhteensä 35 000 µg päivässä." Kyse oli itä-saksalaisesta käytännöstä.

  Onko tässä lainauksessa viimeinen sana "päivässä" liikaa? Jos vauvat saivat 35'000µg kerran kolmessa kuukaudessa, tekee se noin 380µ/vrk, mikä tuntuu uskottavammalta kuin 35'000µg/vrk.

  VastaaPoista
 125. D-vitamiinin riittävä saanti voisi säästää Saksassa noin 37,5 miljardia euroa vuodessa terveydenhuollon kuluissa, kirjoittaa professori Armin Zittermann Ruhrin yliopistosta Molecular Nutrition & Food Research -lehdessä (2010). Kanadassa vastaava säästö olisi 14,4 miljardia dollaria, arvioi amerikkalainen tutkimuslaitos. Suomessa D-vitamiini voisi säästää 2,5 miljardia euroa.

  Pekka Puska on Suomen kallein mies. Harvan takana on miljardikaupalla euroja, kuten hänellä.

  VastaaPoista
 126. Yhdysvaltain terveysvirasto (NIH) on julkaissut uuden D-vitamiinidokumentin http://20.fi/4207

  Sen mukaan D-vitamiinin turvallinen päiväannos on 250 µg ja D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) 250 nmol/l. Toksisuuden rajana ihmisellä pidetään seerumin yli 500 nmol/l. Siihen on käytännössä mahdotonta päästä vaikka söisi paketillisen vahvoja D-vitamiinikapseleita päivässä.

  VastaaPoista
 127. Onko sairauksia, joissa D3-vitamiinin suurempien (50-150 mikrogr.)ottamisesta olisi haittaa? Sarkoidoosi tms.?

  VastaaPoista
 128. On.

  Sarkoidoosi on tunnetuin, lisäksi joissain munuaissairauksissa ja hyperkalsemiassa (liian korkea seerumin kalsiumstaso), jotkin hyvin harvinaiset hormoniriippuvaiset syövät, yksi potilastapaus Crohnin taudissa (jota itsekin sairastan) ja hyvin harvinaisia yliherkkyystapauksia tunnetaan.

  Tulostin juuri tänään sattumalta turvallisuusmäärityksen ja aika lyhyt lista tuo kuitenkin on. Äkkinäinen annosten nostaminen voi toki vaikuttaa eri tavalla kuin äkkinäinen auringon ottaminen - auringon myötä iholla muodostuu ainakin kymmeniä erilaisia Deen kaltaisia yhdisteitä, joista tiedetään kovin vähän.

  VastaaPoista
 129. Iho, tuo ihmisen suurenmoinen elin, tietokilpailukysymys.

  Ihminen on auringosta riippuvainen, laajemmin sekä lajispesifisesti.
  Ei voi olla ilman. Tässä kohtaa taas voisi tuulettaa 'luolamies'-mielikuvaa?

  Laitan sekavasti, mutta lyhyesti, ehkä synergia antaa itsensä ilmi. Ajattele ite.

  Miksi D-vitamiinista keskustellaan, sitä tutkitaan, miksi ollaan eri mieltä?

  Voiko tiivistää, näin on?

  Sata vuotta on lyhyt rupeama, kaikilla on kiire kirjata kootut selitykset. Koska minä olen.

  Raakadata ja meta-analyysi, huh?

  Meta-analyysi on kunnioitettava yritys sinnepäin, dataa himoitsee kysyvä mieli. Peukut pystyyn!

  Rasvaa koneistoon!

  Miksi D? Quentin Tarantinon seuraava elokuva? Big picture.

  VastaaPoista
 130. Tunnustan d-vitamiinin tärkeyden.Ehdin tupakoida 17 vuotta ja lopetin 6v.sitten. Luulin saaneeni kroonisen keuhkoputken tulehduksen, kunnes viime syksynä aloin syödä 20µg/vrk ja tulehdus helpotti 2viikossa eikä ole tullut takaisin.Isommilla annoksilla ei tule enää flunssia ja 10000ky annoksella on mieli virkeä, mutta mitä ajatuksia tulee siitä että synnynnäisesti minulla on vain yksi munuainen?

  VastaaPoista
 131. Great delivery. Outstanding arguments. Keep up the great spirit.
  Here is my web-site ... amber leaf

  VastaaPoista
 132. Valuable information. Fortunate me I discovered your website accidentally,
  and I'm shocked why this accident didn't happened earlier!
  I bookmarked it.
  Feel free to surf my website golden virginia tobacco

  VastaaPoista
 133. Greate article. Keep writing such kind of information on your site.
  Im really impressed by it.
  Hi there, You have done an excellent job. I will definitely digg it
  and in my view recommend to my friends. I'm confident they will be benefited from this site.
  Also see my web site: mac baren original choice

  VastaaPoista