perjantaina, marraskuuta 03, 2006

Lääketeollisuuden ja lääkäreiden talutusnuoraa vahvistettava?

Emeritusprofessori Jussi Huttunen on paiskannut jakeluun 57 sivua lääkkeiden käyttöön liittyvää asiantuntijamateriaalia. Luin raportin (PDF), jossa on paljon hyvää tietoa. Otsikko on kirjoitettu tuohon muotoon vain, jotta kiinnostuisit lukemaan sepustukseni. Ei tässä mitään sensaatiota ole tarjolla.

Hyvää raportissa on lääkkeiden hintakehityksen selittäminen niin, että minäkin sen jopa ymmärsin. Lääkkeet ovat halpoja Suomessa hintakilpailun takia. Vaikka lääketeollisuus haluaisikin hintoja nostaa niin rinnakkaisvalmisteet pitävät huolen siitä, että liian ahneiksi ei voida ryhtyä. Näin sanoo professori Huttunen tästä: Lääkekustannusten kasvu on aivan viime vuosina hidastunut. Apteekkilääkkeiden tukkuhinnat ovat 1998–2005 laskeneet 5,4 %, kun samalla ajanjaksolla yleinen hintataso on noussut yli 11 %. Kustannusten kasvu ei siten johdu lääkkeiden hintojen kohoamisesta, vaan muuttuvista hoitokäytännöistä ja väestön vanhenemisesta. Yhä useampiin sairauksiin on tullut tehokkaita ja hyvin siedettyjä lääkehoitoja. Vuonna 2003 käyttöön otettu geneerinen substituutio on lisännyt lääkkeiden hintakilpailua. Geneerisestä substituutiosta johtuva lääkekustannusten kasvun hidastuminen johtuu ensisijaisesti kiihtyneestä hintakilpailusta ja toissijaisesti lääkkeiden vaihdosta.

Tulevaisuutta on tunnetusti vaikea ennustaa ja ainoa varma asia lääkkeiden hintakehityksessä on, että joidenkin lääkkeiden hinnat tulevat romahtamaan sen takia, että patentit raukeavat. Uusia lääkkeitä kehittävä lääketeollisuus on Huttusen mukaan murroksen kynnyksellä. Uusia lääkkeitä on tullut markkinoille vuosi vuodelta vähemmän ja suurille potilasryhmille tarkoitettuja lääkkeitä vielä vähemmän. Uudet lääkkeet ovat pääosin erikoislääkäreiden määräämiä valmisteita, joiden kohderyhmät ovat pieniä. Tällainen kehitys leikkaa tutkivan lääketeollisuuden tuottoja ja hidastaa uusien lääkkeiden kehittämistä. Haasteista selvitäkseen Huttunen patistaa tutkivaa lääketeollisuutta arvioimaan uudelleen kustannusrakenteensa, miettimään rooliaan uudestaan ja siirtämään yhä enemmän resursseja markkinoinnista tuotekehittelyyn. Tuotekehittelyn avulla löytyvät ne uudet ja innovatiiviset tuotteet, joilla lääketeollisuus pärjää kovenevassa kilpailussa. Vähemmän tärkeiden seuraajalääkkeiden kehittäminen on keskeytettävä riittävän ajoissa. Tämä ei onnistu ilman lääketeollisuuden myönnytyksiä. Huttunen sanoo, että tutkivan lääketeollisuuden on rakennettava aito ja toimiva yhteistyö lääkemenot pääosin maksavan julkisen sektorin kanssa.

Voi, voi uusia lääkkeitä kehittävä lääketeollisuus on ajautumassa vaikeuksiin! Yhteiskunta on ymmärtänyt jarruttaa järjettömästi kasvaneita lääkemenoja. Lääketeollisuuden pitkään jatkunut menestys on katkeamassa. Uusia menestyslääkkeitä (statiinit, ACE:n estäjät, SSRI-lääkkeet) ei niin vain enää tule markkinoille ja vanhojen patenttisuoja on loppumassa. Hankalaa lääketeollisuuden kannalta on myös yhä tiukentuvat turvallisuusvaatimukset ja lääketestauksen tehostunut valvonta. Tämä viranomaisten valveillaolo lisää tietenkin uusien lääkkeiden kehittämistä ja kaventaa voittomarginaaleja. Lääketeollisuuden julkisuuskuva on kärsinyt lääketutkimuksessa ja markkinoinnissa tapahtuneissa surullisenkuuluisissa huijauksissa, vääristelyissä, suoranaisissa skandaaleissa. Huttusen mukaan tällaisessa tilanteessa on vain häviäjiä ja eniten kärsii tästä tilanteesta tavallinen kansalainen koska uusia tehokkaita lääkkeitä ei tule tai niitä ei oteta käyttöön. Huttunen sanoo julki pitkään jo aistittavissa olleen skenaarion: Uusien lääkkeiden kehittäminen vaatii tällä hetkellä niin suuria taloudellisia panoksia ja riskinottoa, että lääketeollisuus on fuusioitumassa yhä suuremmiksi monikansallisiksi konserneiksi. Uusia lääkkeitä kehitetään edelleen myös yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa ja pienissä yrityksissä, mutta lääkkeiden tehon ja turvallisuuden osoittaminen, myyntiluvan hakeminen ja markkinointi siirtyvät kansainvälisille suuryrityksille.

Löytyy raportissa toki moitittavaakin. En ymmärrä miksi professori Huttunen haluaa vahvistaa lääketeollisuuden roolia lääkärien koulutuksessa. Pikemminkin nämä kytkökset pitäisi purkaa. Näin Huttunen sanoo lääketeollisuuden ja lääkäreiden pyhästä koaliitiosta:

Lääketeollisuuden tulee yhdessä lääkärijärjestöjen ja lääketieteellisten tiedekuntien kanssa kehittää rationaaliseen lääkehoitoon liittyvää jatko- ja täydennyskoulutusta osana lääkemarkkinointia. Toiminta tulee toteuttaa läheisessä yhteistyössä Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvoston kanssa. Sitä varten perustetaan pysyvä neuvottelukunta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti