tiistaina, marraskuuta 21, 2006

Lukuisia virheitä Kansanterveyslaitoksen ja Valion korviketutkimuksessa

UUTTA tekstiä on punaisella fontilla!
Keskustelu on jatkunut vilkkaana!

Muistatteko vielä tämän jutun?
Geenit sammuu kaikki väki nukkuu

Sen jutun yhteydessä käydyssä keskustelussa kävi ilmi, että Kansanterveyslaitos ja Valio ovat käynnistäneet äidinmaidonkorviketta koskevat tutkimukset, joissa Imetys ry:n mukaan on lukuisia puutteita. Tutkimuksen johdosta yhdistys on kannellut oikeusasiamiehelle. Sain 2.11.2006 sähköpostilla tiedon miten kantelu on edennyt. Oliko tutkimuksessa puutteita? Oli - ja paljon! Asiasta keskustellaan Helsingin Sanomien verkkosivuilla. Tässäkin blogissa keskustelu on vilkasta. Ulkomailla puhutaan tästä korviketutkimuksesta hyvin kriittiseen sävyyn ja viitataan moneen otteeseen ns. Helsingin julistukseen ihmisillä tehtävän lääketieteellisen tutkimuksen osalta. Lääketieteen etiikka on saanut väistyä taloudellisten intressien tieltä. Pahalta tuntuu kun tätä Pekka Puskan vähättelemää kohua korviketutkimuksesta verrataan siihen kauheaan Nestlen pikkulasten ravitsemussotkuun tuolla Afrikassa 1970-1980 -luvulla.
Oikeusasiamies löysi lukuisia virheitä Kansanterveyslaitoksen ja Valion korviketutkimuksesta. Eduskunnan oikeusasiamies on päätöksessään todennut, että vastasyntyneillä tehtävässä äidinmaidonkorviketutkimuksessa ei vanhemmilla ollut riittävästi tietoa tutkimuksesta, jotta he olisivat voineet antaa tietoon perustuvan suostumuksen vauvansa osallistumisesta.

Oikeusasiamies nosti esille myös lukuisia muita puutteita tutkimuksessa - tutkimus mm. käynnistyi ilman lain vaatimaa eettisen toimikunnan myönteistä lausuntoa. Lain vaatimaa tutkimuksesta vastaavaa henkilöä ei ole nimetty. Tutkimus alkoi 2002 ja on koskenut tuhansia vauvoja eri sairaaloissa Helsingissä, Jyväskylässä ja Kuopiossa.

Imetyksen tuki ry kanteli tutkimuksesta huhtikuussa 2004. Kaksi pääkohtaa olivat:

1) onko tiedotus riittävää, jotta tietoisen suostumuksen vaatimukset täyttyvät, erityisesti huomioiden tutkimuksen kaupallinen luonne ja imetyksen eduista kertominen

2) onko laillista, että korviketta jaetaan ilmaiseksi niin, että ei noudateta KTM:n asetusta ja STM:n päätöksiä, jotka koskevat äidinmaidonkorvikkeita ja korvikkeiden jakelua ilmaiseksi, jotka vaativat, että jos korvikkeita jaetaan maksutta, niitä pitää jakaa maksutta koko ajaksi jonka lapsi korviketta tarvitsee.

Tutkimustiedotteen mukaan tutkimuksessa selvitetään, voidaanko diabeteksen riskiä vähentää poistamalla lehmänmaidon insuliini vauvojen ensimmäisten 6 kuukauden ruokavaliosta. Oikeusasiamiehen ratkaisun mukaan vanhemmille olisi pitänyt selkeästi kertoa mm. imetyksen terveyseduista, tutkimuksen rahoituksesta ja tutkimuksen johtajan asemasta tutkimuskorviketta koskevan tutkimusta rahoittavan Valion patentin edunsaajana.

Oikeusasiamiehen mukaan sekä Kansanterveyslaitos että eettinen toimikunta jättivät velvollisuuksiaan täyttämättä. Oikeusasiamies muistuttaa, että perustuslain mukaan jokaisella on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen, ketään ei saa kohdella ihmisarvoa loukkaavasti ja että lääketieteellisellä tutkimuksella on yhteys nimenomaan tähän perusoikeuteen.

Imetyksen tuki ry huomauttaa, että on hyvin huolestuttavaa, että vastasyntyneillä tehtävässä tutkimuksessa voi olla näin paljon puutteita, eikä juuri mitään ole tehty puutteiden korjaamiseksi. Oikeusasiamiehen ratkaisun jälkeenkin on täysin avoinna, miten - jos mitenkään - tutkimuksen tiedotusta koskevat puutteet on tarkoitus korjata.

Oikeusasiamiehen ratkaisu vahvisti Imetyksen tuki ry:n epäilyt tietoisen suostumuksen osalta. Yhdistys on pettynyt siihen, että oikeusasiamiehen mukaan äidinmaidonkorvikkeiden markkinointia koskevaa sääntelyä ei sovelleta tutkimuksiin, ja sama näyttää koskevan elintarviketurvallisuuslainsäädäntöä. Yhdistys aikoo selvittää, vaativatko kansainväliset sopimukset ja EU-säädökset muutoksia lainsäädäntöön. Yksityisellä rahoituksella toteutetun tutkimuksen toteuttamistapoihin liittyy myös terveyspoliittisia kysymyksiä. Varapuheenjohtaja Maarit Kuoppala: "Imetyksellä on monia terveyshyötyjä sekä vauvan että äidin terveyteen liittyen - esimerkiksi rintasyöpää ehkäisevä vaikutus. Imetyksen tukeminen on tärkeä kansanterveyskysymys. Kuitenkin vain 32 prosentilla neuvolaterveydenhoitajista on 18-20 tunnin peruskoulutus normaalisti sujuvan imetyksen ohjaamiseen. Imetys ei näytä olevan kenenkään viranomaisen asialistalla. On hyvin huolestuttavaa, jos julkinen tutkimuskin ohjautuu yhä enemmän kaupallisten intressien mukaan."

"Hyvä tutkimustapa Kansanterveyslaitoksessa" (2005) - julkaisun mukaan ulkopuolisen rahoituksen osuus laitoksen koko toimintamenoista on noin 40 prosenttia. Kansanterveyslaitoksen toimintapolitiikkana on hankkia mahdollisimman paljon ulkopuolista rahoitusta toimintasuunnitelmiensa toteuttamiseen. Kantelun kohteena olevaan tutkimukseen suunniteltiin myös äidinmaidon tutkimista, mutta aihe jäi pois rahoituksen puuttuessa.

Imetyksen tuki ry pitää sekä korvikkeiden laadun kehittämiseen että diabeteksen syntytapoihin kohdistuvaa tutkimusta kannatettavana ja tärkeänä, etenkin kun huomioidaan Suomen kansainvälisesti korkeat diabetesluvut. Tutkimukset tulee kuitenkin tehdä eettisten periaatteiden ja lakien mukaan.

Lisätietoja: http://www.imetys.fi/itu/kantelu/ Oikeusasiamiehen päätös Dnro 1016/4/04

Imetyksen tuki ry on vuonna 1997 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia konkreettisesti imetyksen esteiden poistamiseksi Suomessa. Yhdistys ylläpitää valtakunnallista imetystukipuhelinta, kouluttaa vapaaehtoisia imetystukiäitejä ja imetystukiryhmien vetäjiä, sekä välittää tietoa imetyksestä ja äidinmaidosta julkaisemansa lehden avulla. Yhdistyksellä
on lähes 400 jäsentä, joista osa on terveydenhuollon ammattilaisia.

22 kommenttia:

 1. Pekka Puska mainitsi hiljattain käydyn ravintokeskustelun yhteydessä "asiantuntemattomien" kaupallisista intresseistä ja kehui suomalaisten tutkijoiden vilpittömyyttä. Kannattaisi varmaan seurata, mitä talon sisällä tapahtuu.

  VastaaPoista
 2. Kansanterveyslaitoksen kaupalliset kytkökset ovat aika tavalla vahingollisia, tosin täysin välttämättömiä talon budjetin tasapainottamiseksi. Ne ravitsemukselliset suositukset joita me saamme lukeaksemme, eivät ehkä perustukaan viimeisimpään tutkittuun tietoon, vaan jonkun projektia rahoittaneen kaupallisen yrityksen näkemykseen.

  Olen tutkija, minulla on kakkostyypin diabetes, ja väitän että aikoinaan kun diabetesruokavaliota lievennettiin suhteessa sokeriin, se tapahtui varsin tuntuvan sokeriteollisuuden lobbauksen jälkeen.

  Tässä on tutkivan journalismin paikka, sellainen työ jota sinä olet Christer aloittanut. Varo vain vastaiskua! KTL on valmis puolustamaan näkemyksiään rumillakin keinoilla.

  Hyvää jatkoa toivottaen "Tutkija"

  VastaaPoista
 3. Elämme maailmassa, jonka menestys perustuu siihen, että viljaa käytetään paljon ravinnoksi.

  Menestyksellä tarkoitan sitä, että paljon ihmisiä on maailmaan syntynyt ja ravintoa riittää.

  Vahvasti epäilen silti, että viljoilla on huonoja vaikutuksia ja maidolla myös.

  Maidon trans-rasvojen sanotaan olevan erilaisia kuin kasvisöljyjen valmistettujen kovetettujan rasvojen trans-rasvat.

  Miksiköhän silti mielessäni kaihertaa, että maidon rasva ei erityisen terveellistä olisi.

  "Tutkimustiedotteen mukaan tutkimuksessa selvitetään, voidaanko diabeteksen riskiä vähentää poistamalla lehmänmaidon insuliini vauvojen ensimmäisten 6 kuukauden ruokavaliosta."

  Muistan vanhoja kertomuksia, joissa voimailijat lisäsivät kehonpainoaan juomalla gallonan(n. 4 litra) verran maitoa päivässä tavallisen ruuan lisäksi ja samalla harjoittamalla muutamia perusliikkeitä ja onnistuivatkin lisäämään kehonpainoaan nopeasti.

  Terveellistä tuskin on tämä tapa.

  VastaaPoista
 4. Maidon transrasvat eivät ole terveydelle haitallisia, vaan päinvastoin niillä saattaa olla terveyttä ylläpitäviä vaikutuksia.


  Tricon, Sabine et al.: Effects of dairy products naturally enriched with cis-9, trans-11 conjugated linoleic acid on the blood lipid profile in healthy middle-aged men, The American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 83, No. 4, 744-753, April 2006.

  VastaaPoista
 5. Tämä on jo aika vakavaa:

  "sekä Kansanterveyslaitos että eettinen toimikunta jättivät velvollisuuksiaan täyttämättä."

  Mehän puhutaan vauvoista! Häpeä Kansanterveyslaitokselle. On hyvä, että tällaiset asiat selvitetään perinjuurin.

  VastaaPoista
 6. Tämä löytyy Helsingin Sanomista 4.11:

  Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio on puuttunut äidinmaidonkorviketutkimukseen, jota Kansanterveyslaitos ja Valio tekivät useissa synnytyssairaaloissa. Tutkimusta varten on otettu synnytyksen yhteydessä napaverinäytteitä tuhansilta vastasyntyneiltä.

  Paunion mukaan tekijät ovat menetelleet virheellisellä tavalla useassa kohtaa tutkimusta.

  Napaverinäytteitä on otettu valtakunnallista Findia-tutkimusta varten. Sen tarkoitus on selvittää, väheneekö sokeritaudin riski, jos lehmän maidon insuliini poistetaan vauvojen ruokavaliosta kuuden ensimmäisen elinkuukauden aikana.

  Vauvat on rekrytoitu tutkimukseen lähettämällä perheille tiedotteita ultraäänikutsun mukana. Osa vanhemmista on saanut kuulla lapsensa joutumisesta tutkimukseen vasta synnytyksen jälkeen, kun napaverinäyte on jo otettu. Suostuneet perheet ovat saaneet synnytyssairaalasta ilmaiseksi äidinmaidonkorviketta kahdeksi viikoksi.

  Parin viikon kuluessa synnytyksestä selviää, kenellä on perinnöllinen alttius lapsuusiän diabeteksen puhkeamiselle. Nämä lapset ovat jatkaneet mukana tutkimuksessa. Heille on luvattu vastineeksi puolen vuoden ilmaiset äidinmaidonkorvikkeet.

  Vanhemmille ei ole kyllin selkeästi kerrottu, että tämänhetkisen tiedon mukaan täysimetys suojaa diabetekseltä paremmin kuin mikään äidinmaidonkorvike. Imetyksen tuki -yhdistys kanteli tutkimuksesta oikeusasiamiehelle huhtikuussa 2004.

  Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettinen toimikunta antoi puoltavan lausuntonsa tutkimusta varten vasta marraskuussa 2002, puoli vuotta tutkimuksen alkamisen jälkeen.

  Paunio pitää arveluttavana, ettei vanhemmille jaetussa tiedotteessa mainittu tutkimuksen johtajan suhdetta sen merkittävään rahoittajaan Valioon.

  Valiolla on patentti tutkimuksessa käytetyn äidinmaidonkorvikkeen valmistusmenetelmään. Patentin edunsaajana on Findia-tutkimuksen johtaja ja päätutkija. Hän toimii Kansanterveyslaitoksessa tutkimusprofessorina. Tietoa ei kerrottu myöskään Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin eettiselle toimikunnalle.

  Vanhemmille annettua suostumisasiakirjaa oikeusasiamies arvostelee kovin sanoin. Sen puutteiden vuoksi vanhemmilla ei ole ollut riittäviä tietoja tutkimuksesta, jotta nämä olisivat voineet olla siitä tietoisia lain edellyttämällä tavalla. Siinä ei muun muassa kerrottu, mistä muualta tutkittavaa koskevia tietoja kerätään ja miten tietojen luottamuksellisuus suojataan.

  Tutkimuksen aikana sen johto on muuttanut tutkimussuunnitelmaa viisi kertaa. Suunnitelmien mukaan lasten seuraamista jatketaan muun muassa kahdesta kuuteen ikävuoteen. Samalla heistä otetaan uloste- ja verinäytteitä, kerätään tietoja infektioista ja ruokavaliosta. Tietoja on alettu kerätä myös äidin potilastiedoista. Tutkimuksen muutoksista ei ole tiedotettu vanhemmille.

  VastaaPoista
 7. Tässä tulee näitä Kansanterveyslaitoksen tutkijoita, jotka osallistuvat tähän korviketutkimukseen:

  Tutkija Sonja Bärlund, Tutkija Antti Reunanen, professori Outi Vaarala ja professori Suvi Virtanen

  Pyytäisin heiltä lausuntoa koskien tätä järkyttävää tutkimusta. Ei muuta kuin toimittaja paikalle ja kysymään. Ehkä sinä Christer tunnet nämä tutkijat?

  Terveisin Tutkija

  VastaaPoista
 8. Olin muissa töissä muutaman päivän. Huomaan korviketutkimuksen johdosta nousseen melkoisen kohun. Anonyymit viestit kertovat omaa tarinaansa Kansanterveyslaitoksen tutkimuslinjasta. En ole näitä lausuntoja pyytänyt. Ne on ilmaistu spontaanisti. Erästä poliitikkoa lainatakseni: "En ollut näitäkään pyytänyt ja ne tulivat minulle yllätyksenä." Samainen poliitikko on myös sanonut "En tiedä, kuka tietoja vuotaa" ja "Puhun niin totta kuin osaan", jotka sopivat ihan aidosti tähän yhteyteen.

  Minulla ei ole mitään syytä asettaa kyseenalaiaseksi Tutkijan paljastuksia diabeteksesta, tutkimusten eettisyydestä, KTL:n kaupallisista kytköksistä jne. Tieto on mahdollisesti "talon sisältä". Olen iloinen jos voin tarjota purkautumiskanavan ahdistuneelle tutkijalle. Samalla olen tosin hyvin surullinen, sillä "talon sisällä" ei todennäköisesti asiat ole kovinkaan hyvin jos tunnetaan tarvetta paljastaa jopa nimeltä mainiten muutamia tutkijoita. Poistan tuon kommentin jos ilmenee, että nimeltä mainituilla tutkijoilla ei ole mitään tekemistä korviketutkimuksen kanssa. Pyydän jo etukäteen anteeksi jos näiden nimien paljastuminen on ollut epäsopivaa.

  Vaikka en ole kovin mielissäni anonyymeistä kommenteista, näyttäisi nimettömyys tärkeältä tässä blogimaailmassa ja internetin lukuisilla keskustelupalstoilla. No, tärkeää on, että ylipäätänsä keskustellaan - aroistakin asioista.

  Kirjoitan nimeltä mainituille Kansanterveyslaitoksen tutkijoille ja pyydän heiltä kommenttia tähän korviketutkimukseen.

  Kiitos, Varpu kun puolustat omaa näkemystäni maidon luonnollisten transrasvojen terveellisyydestä ihmiselle.

  Kirjoitelkaa lisää jos siltä tuntuu, välttäen kaikissa käänteissä muunneltua totuutta. Vierailkaa Imetyksen tuki ry:n kotisivuilla. Nyt tämä minulle julkaistavaksi tarjottu lehdistötiedote on myös luettavissa heidän omilla sivuillaan.

  VastaaPoista
 9. Onhan maidon transseja tutkittu meilläkin:

  Aro, A., Mannisto, S., Salminen, I., Ovaskainen, M-L., Kataja, V., Uusitupa, M.: “Inverse association between dietary and serum conjugated linoleic acid and risk of breast cancer in postmenopausal women”, Nutrition and Cancer 2000; 38(2):151-7.

  VastaaPoista
 10. Findia-kantelun päätös (valikoiduin osin) on näköjään nyt EOA:n tietokannassa, toivottavasti tämä linkki toimii vielä huomennakin, ellei niin www.oikeusasiamies.fi ja sieltä pitää hakea 10 uusinta ratkaisua.

  http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw/trip/?${html}=eoap5000&${APPL}=ereoapaa&${BASE}=ereoapaa&${THWIDS}=0.29/403193&${MAXHITS}=10&${THWURLSAVE}=29/403193

  Niin ja KTL on myös näyttänyt elonmerkkiä, www.ktl.fi - puutteena myöntävät ainoastaan patentista kertomatta jättämisen.

  VastaaPoista
 11. Nyt on Kansanterveyslaitoksen sivuille ilmestynyt hallintojohtaja Jaakko Penttisen selostus Valion ja KTL:n käynnistämästä Findia-tutkimuksesta. Mitään tutkijoiden nimiä ei ole mainittu. Mitään muita virheitä ei myönnetä tehdyn kuin tiedottamisessa Valion omistamasta patentista.

  http://www.ktl.fi/portal/suomi/ajankohtaista/?id=976

  VastaaPoista
 12. Päivän hesarissa Tiede -sivulla on juttu Kansanterveyslaitoksen ja Turun yliopiston vauvatutkimuksesta, jossa uutisen mukaan "Suomen Turussa Lactobacillus-bakteereja kokeillaan jo ihmisiin. Turun yliopiston ja Kansanterveyslaitoksen tutkimuksissa on huomattu, että vauvoille ja äideille syötetty Lactobacillus rhamnosus GG-bakteeri ehkäisee atooppista ihottumaa."

  Googlaus sanoilla valio ja lactobacillus rhamnosus löytää patentin, jossa Valio on patentoinut Lactobacillus rhamnosus GG -bakteerin käytön hiivan aiheuttamien sairauksien ehkäisyssä. En tarkemmin etsinyt onko muita patentteja.


  http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?WO=2004/041305

  VastaaPoista
 13. Sähköpostia odottelen edelleen Kansanterveyslaitokselta. Tulisi sitä myöten selvyys ovatko nämä tutkijat mukana tässä korviketutkimuksessa.

  VastaaPoista
 14. Mä ihmettelen KTL:n sivuilla olevan tiedotteen sävyä. Sellainen hieman närkästynyt, "olisitte nyt kysyneet meiltäkin". Hehän ovat antaneet asiasta monta lausuntoa eduskunnan oikeusasiamiehelle parin viime vuoden aikana, joten luulisi että esim. sen tutkimuksesta vastaavan henkilön nimen esiintuominen olisi ollut mahdollista... No, mielenkiintoista tämä on joka tapauksessa ollut.

  Terveiset Järvenpäästä!
  Hanna G

  VastaaPoista
 15. Hei Hanna G ja kiitos kommentistasi! Minusta KTL:n suhtautuminen tähän FinDia-tutkimuksesta nousseeseen kohuun on harmillisen ylimielistä. Ei edes säälipisteitä enää tahdo irrota eräässä kommentissani paljastetuille tutkijoille. Sen verran tarkistin, että tutkija Sonja Bärlund, tutkija Antti Reunanen, professori Outi Vaarala ja professori Suvi Virtanen ovat Kansanterveyslaitoksen palveluksessa ja heidän osaamisalueeseen kuuluvat nämä diabetestutkimukset. Joku noista professoreista voi olla tutkimuksesta vastaava henkilö. Käynnissä on myös toisia diabetestutkimuksia. Näistä surkimuksista vastaa professori Suvi Virtanen:

  Diabeteksen ennustaminen ja ehkäisy –projektin ravintotutkimus (DIPP-ravintotutkimus)

  Yhteishanke Tampereen yliopiston terveystieteen laitoksen kanssa. DIPP-ravintotutkimus on seurantatutkimus, jonka päätavoitteena on selvittää, vaikuttaako geneettisesti alttiiden lasten sikiöajan, imeväisiän ja viiden ensimmäisen elinvuoden ravitsemus diabeteksen esiasteen kehittymiseen. Äidin raskauden ja imetyksen aikaista ravitsemusta ja lapsen ravitsemusta eri ikävaiheissa selvitetään monipuolisesti. Hankkeessa selvitetään lisäksi ravitsemuksen yhteyksiä allergisten sairauksien ja astman kehittymiseen.

  Ravintotutkimuksen johtaja on professori Suvi Virtanen.

  TRIGR –tutkimus (Trial to Reduce IDDM in the Genetically at Risk)

  Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, voidaanko tyypin 1 diabetesta ehkäistä poistamalla lehmänmaidon valkuainen 6-8 kuukauden ikään asti lapsen ruokavaliosta. Koehenkilöiksi valitaan vastasyntyneitä, joilla on lisääntynyt perinnöllinen riski sairastua tyypin 1 diabetekseen. Perusehtona on, että lapsen äidillä, isällä tai täyssisaruksella on tyypin 1 diabetes. Lisäksi lapsella on diabetekselle altistava geeni.

  Yhteyshenkilö on professori Suvi Virtanen.

  TEDDY-tutkimus (The Environmental Determinants of Diabetes in the Young)

  TEDDY-tutkimus on kansainvälinen seurantatutkimus, jossa selvitetään ympäristötekijöiden yhteyksiä tyypin 1 diabeteksen syntyyn. Tutkimus toteutetaan Suomen lisäksi Ruotsissa, Saksassa ja Yhdysvalloissa. Tutkittavien rekrytointi on alkanut 1.9.2004.

  Yhteyshenkilö on professori Suvi Virtanen.


  Tsemppiä hyvän asian puolesta toimivalle yhdistyksellenne!

  VastaaPoista
 16. FinDia-kantelustahan on KTL antanut kolme lausuntoa; oikeusasiamies on todennut, että annetuista lausunnoista ja muista asiakirjoista ei selviä, kuka on tutkimuksesta vastaava henkilö, ja tämä on merkittävä puute. (Lain mukaanhan tutkimuksesta vastaava henkilö toimii virkavastuulla ja on vastuussa koehenkilöiden turvallisuudesta)

  VastaaPoista

 17. MTV3:n uutinen
  mainitsee tapahtuneesta kertoessaan patentissa keksijänä olevan FinDia-tutkimuksen johtajan nimen, joka on yksi nimimerkin Tutkija täällä kertomista.

  VastaaPoista
 18. Tutkija Sonja Bärlund vastasi minulle äsken sähköpostilla seuraavasti:

  ---------------------------------------------
  Hyvä Christer Sundqvist,

  Pyydän Sinua ystävällisesti lukemaan Kansanterveyslaitoksen
  internetsivuilla julkaistua tiedotetta asiaan liittyen
  (http://www.ktl.fi/portal/suomi/ajankohtaista/?id=976).

  Ystävällisin terveisin,
  Sonja Bärlund

  --------------------------------------------
  Kyllä sitä ollaan niin mahdottoman ystävällisiä. Ystävällisesti jätettiin ilmoittamatta ovatko tutkija Sonja Bärlund, tutkija Antti Reunanen, professori Outi Vaarala ja professori Suvi Virtanen mukana tutkimuksessa ja mitä mieltä he ovat tutkimuksesta nousseesta kohusta. Tiedote on se ympäripyöreä hallintojohtaja Jaakko Penttisen lausunto, joka näilläkin sivuilla on ollut esillä.

  t. christer

  VastaaPoista
 19. Ensimmäinen FinDia-julkaisu? Käsittelee FinDian peruskysymystä ja löytyy FinDia-hakusanalla googlella, sisällöstä ei juuri pääse maksuttoman abstraktin perusteella käsitykseen.

  http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1196/annals.1375.054

  VastaaPoista
 20. Hyvä havainto anonymous! Pyysin Outi Vaaralalta eripainoksen.

  VastaaPoista
 21. Sain jo vastauksen Outilta:

  "Hei, kyseessä on katsaustyyppinen artikkeli eikä siinä ole FinDia-tutkimuksen tuloksia. PDF-file ei vielä ole tullut minulle kustantajalta. Terv Outi Vaarala"

  VastaaPoista